Soạn thảo quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân theo ISO 9001 – 2000 tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

25 15 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 17:08

PHẦN 1:Giới thiệu ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín SacombankNgân hàng Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch là Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991 từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp cùng với 03 hợp tác xã tín dụng là Tân Bình, Thành Công và Lữ Gia.•Trụ sở chính: 266 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.•Website chính thức: www.sacombank.com.vn•Tính đến cuối ngày 31122012, Sacombank có vốn điều lệ là 10.740 tỷ đồng. Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây:•Huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; •Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác; •Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; •Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; •Hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; •Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; •Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế; •Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ khác; •Hoạt động bao thanh toán. z ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ***@*** THẢO LUẬN Đề tài: Soạn thảo quy trình cho vay tiêu dùng nhân theo ISO 9001 2000 ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Học phần: Quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại Giáo viên: Vũ Thị Thu Huyền Nhóm: 09 Lớp: 1301TSMG0621 Năm 2013 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập Tự Hạnh phúc  Biên họp nhóm lần Thời gian: 14h, ngày 15 tháng năm 2013 Địa điểm: Phòng thảo luận V101 Có mặt: 10 người Nội dung: - Nhóm trưởng nêu đề tài thảo luận - Các thành viên đóng góp ý kiến làm đề cương - Phân công công việc Hà nội, ngày 15 tháng năm 2013 Nhóm trưởng (kí ghi rõ họ tên) Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập Tự Hạnh phúc  Biên họp nhóm lần Thời gian: 14h, ngày 20 tháng năm 2013 Địa điểm: Phòng thảo luận V101 Có mặt: 10 người Nội dung: - Nêu vấn đề khúc mắc - Hồn chỉnh word Hà nội, ngày 20 tháng năm 2013 Nhóm trưởng (kí ghi rõ họ tên) BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CƠNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN NHĨM (Theo thang điểm 5) STT 10 Họ tên Phùng Thị Hồng Nhung (NT) Đoàn Văn Phát (TK) Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Bùi Thị Nhung Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Nhung Trần An Nhơn Phạm Thị Ngọc Ngô Bảo Ngọc Nguyễn Như Ngọc Xếp loại Ghi MỤC LỤC PHẦN 1: Giới thiệu ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank .1 PHẦN 2: Xây dựng mẫu soạn thảo quy trình cho vay tiêu dùng nhân theo ISO 9001 2000 MẪU SOẠN THẢO NGHIỆP VỤ QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG NHÂNTHEO ISO 9001: 2000 .3 Mục đích: Phạm vi áp dụng: Tài liệu tham khảo: .4 Định nghĩa: 5 Nội dung .6 Lưu trữ: .10 Phụ lục 11 PHẦN 1: Giới thiệu ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch Sacombank) ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, thành lập vào năm 1991 từ việc hợp Ngân hàng Phát triển Kinh tế Gò Vấp với 03 hợp tác xã tín dụng Tân Bình, Thành Cơng Lữ Gia  Trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  Website thức: www.sacombank.com.vn  Tính đến cuối ngày 31/12/2012, Sacombank có vốn điều lệ 10.740 tỷ đồng Hiện Sacombank kinh doanh lĩnh vực sau đây:  Huy động vốn ngắn hạn, trung dài hạn hình thức tiền gửi có kỳ hạn, khơng kỳ hạn, chứng tiền gửi;  Tiếp nhận vốn đầu tư phát triển tổ chức nước, vay vốn tổ chức tín dụng khác;  Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn;  Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá;  Hùn vốn liên doanh theo pháp luật;  Làm dịch vụ toán khách hàng;  Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, toán quốc tế;  Huy động vốn từ nước dịch vụ khác;  Hoạt động bao toán Sacombank đến chưa áp dụng hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 PHẦN 2: Quy trình cho vay tiêu dùng nhân theo ISO 9001:2000 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Người viết Nhóm 09 Lần ban hành Lần Hệ thống quản trị chất Mã số:………… lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình Trang: 1/18 Lần ban hành: 01 Cho vay tiêu dùng nhân Người kiểm tra Vũ Thị Thu Huyền Nội dung thay đổi Ban hành lần đầu Người phê duyệt Vũ Thị Thu Huyền Ngày Ngày Ngày ban hành 20/4/2013 có hiệu lực 21/4/2013 hết hiệu lực Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 2/18 Lần ban hành: 01 Mục đích: Nhằm hồn thiện quy trình cho vay tiêu dùng nhân hạn chế sai sót xảy nghiệp vu cho vay tiêu dùng nhân ngân hàng Saccombank Đánh giá xác định hiệu quy trình cho vay tiêu dùng nhân để cải tiến điều chỉnh trình đạt hiệu cao Phạm vi áp dụng: - Bộ phận cho vay khách hàng nhân ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Đông Đô, Quận Cầu Giấy, ĐC: 363 Hoàng Quốc Việt, P Nghĩa Tân, Cầu Giấy - Bộ phận giao dịch, tiếp nhận hồ sơ vay vốn khách hàng: chuyên viên khách hàng - Bộ phận kiểm định hồ sơ, xét điều kiện vay khách hàng: chuyên viên ban thẩm định kiểm soát rủi ro tín dụng, chun viên ban kiểm sốt hỗ trợ kinh doanh, chun viên phòng quản lý tín dụng, phòng khách hàng nhân, phòng quản lý rủi ro - Bộ phận báo cáo, cho vay từ chối: trưởng phòng kinh doanh/phòng thẩm định, giám đốc chi nhánh định cho vay từ chối KH, chuyên viên khách hàng báo cáo kết cho khách hàng Tài liệu tham khảo: 3.1 Tác giả Phạm Xuân Hậu, năm 2001, G.T Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạndu lịch, NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội 3.2 Tác giả PGS.TS Phan Thu Hà (chủ biên) năm 2010, G.T Quản trị ngân hàng thương mại, NXB: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình: Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 3/18 Lần ban hành: 01 3.3 Tác giả TS Hoàng Mạnh Dũng, năm 2009, G.T Quản trị chất lượng, NXB Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 3.4 Tác giả Nguyễn Chí Thanh, năm 2003, Hồn thiện số quy trình nghiệp vụ theo hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2000 khách sạn Kim Liên, NXB khoa Khách sạn du lịch trường ĐHTM 3.5 Trang luanvan.net 3.5.1 Luận văn: Chuyên đề phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank Trần Trung Thành, Lớp Thương Mại 48B 3.5.2 Luận văn: Cho vay nhân quy trình cho vay nhân số ngân hàng tổ chức tín dụng (http://luanvan.net.vn/luan-van/tieu-luan-cho-vay-canhan-va-quy-trinh-cho-vay-ca-nhan-tai-mot-so-ngan-hang-va-to-chuc-tin-dung10660/) 3.6 Website: www.sacombank.com.vn Định nghĩa: “Cho vay tiêu dùng nhân” hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng nhân, hộ gia đình khoản tiền để sử dụng cho mục đích tiêu dùng thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lẫn lãi Trong đó: Cho vay: hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi (Theo luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, điều 4, khoản 16) Hệ thống quản trị chất Ngân hàng TMCP lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình: Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 4/18 Lần ban hành: 01 Cấp tín dụng: tài trợ nguồn tài tiền, khả tốn cho khách hàng nhân, hộ gia đình Mục đích tiêu dùng: dùng để trang trải nhu cầu sống nhân, hộ gia đình như: nhà ở, phương tiện lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế… Nội dung 5.1 Lưu đồ quy trình Tiếp nhận hướng dẫn hồ sơ vay vốn Kiểm tra hồ sơ, thẩm định KH Kiểm sốt việc thẩm định Khơng đồng ý Thơng báo KH Xét duyệt Đồng ý Soạn thảo ký kết hợp đồng tín dụng Hạch tốn khai báo T24, giải ngân khoản vay Theo dõi việc sử dụng khoản vay Gia hạn tất toán khoản vay Ngân hàng TMCP Hệ thống quản trị chất Mã số:………… Sài Gòn Thương Tín lượng dịch vụ ngân hàng (Sacombank) Quy trình Cho vay tiêu dùng nhân Trang: 5/18 Lần ban hành: 01 5.2 Mô tả 5.2.1 Bước 1:Tiếp nhận hướng dẫn hồ sơ vay vốn Chuyên viên khách hàng tiếp nhận nhu cầu vay tín chấp khách hàng, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: chuyên viên khách hàng hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin khách hàng, quy định ngân hàng mà khách hàng phải đáp ứng điều kiện vay vốn tư vấn lập hồ sơ cần thiết để ngân hàng cho vay Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng: chuyên viên khách hàng hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay Hồ sơ gồm có: - Giấy đề nghị vay: giấy đề nghị vay phải có đầy đủ thơng tin xác có kiểm tra xác nhận chuyên viên khách hàng - Giấy Chứng minh thư/ hộ chiếu hiệu lực thời hạn khoản vay - Sổ hộ gia đình giấy đăng ký tạm trú dài hạn (nếu nơi khác nơi đăng ký hộ khẩu) - Bản Hợp đồng lao động thức đơn vị công tác tại, định bổ nhiệm, điều chỉnh lương, - Tài liệu giải trình mục đích sử dụng vốn - Tài liệu chứng minh thu thập để trả nợ - Các tài liệu liên quan tới tài sản đảm bảo Ngồi ra, tùy mục đích vay cụ thể mà ngân hàng yêu cầu khách hàng phải có thêm số giấy tờ cần thiết khác 5.2.2 Bước 2:Kiểm tra hồ sơ vay vốn thẩm định cho vay Chuyên viên khách hàng, chuyên viên thẩm định quản lý rủi ro kiểm tra hồ sơ vay vốn, tiến hành thẩm định tiêu chí theo quy định Sacombank thời Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 6/18 Lần ban hành: 01 gian thực thẩm định khách hàng, tài sản đảm bảo, mục đích vay vốn, phương án trả nợ làm tờ trình thời gian khơng q 2-5 ngày làm việc tùy vào khoản vay Trong giai đoạn này, bắt buộc phải xác định xác thơng tin địa khách hàng khai giấy đề nghị vay vốn, đặc biệt chỗ khách hàng Sau đó, chuyên viên khách hàng thực trình hồ sơ lên lãnh đạo Phòng Kinh doanh để xem xét phê duyệt khoản vay theo quy định 5.2.3 Bước 3: Kiểm soát việc thẩm định hồ sơ khoản vay Trong vòng ngày làm viêc, lãnh đạo phòng Kinh doanh/Phòng thẩm định thực kiểm sốt nội dung hồ sơ đề nghị vay vốn khách hàng, yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ thấy cần thiết để đảm bảo hồ sơ khách hàng đầy đủ xác, đảm bảo tính pháp lý Sau đó, lãnh đạo phòng ghi ý kiến (nếu có), ký chuyển cho Ban giám đốc/ Người ủy quyền phê duyệt Nếu lãnh đạo Phòng người Uỷ quyền phê duyệt khoản vay trực tiếp phê duyệt khoản vay sau có ý kiến chuyên viên khách hàng chuyên viên thẩm định quản lý rủi ro tín dụng 5.2.4 Bước 4: Xét duyệt Sau hồ sơ đề nghị vay vốn có ý kiến chữ ký kiểm sốt Lãnh đạo phòng kinh doanh, chuyên viên khách hàng chuyên viên phân tích, hỗ trợ kinh doanh trình hồ sơ lên Ban giám đốc Trung tâm giao dịch, giám đốc chi nhánh người Tổng giám đốc Uỷ quyền để phê duyệt.Thẩm quyền phê duyệt cấp Tổng giám đốc quy định cụ thể cho mục đích vay cụ thể Số tiền vay lớn,cấp có thẩm quyền phê duyệt cao Thời gian phê duyệt cán Uỷ quyền phê duyệt không ngày làm việc kể từ nhận hồ sơ cán cấp chuyển lên Nếu hồ sơ không phê duyệt, chuyển sang bước Nếu hồ sơ phê duyệt, chuyên viên khách hàng chuyên viên phân tích, hỗ trợ kinh doanh thực thông báo điện thoại cho khách hàng việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 8/18 Lần ban hành: 01 khoản vay duyệt đề nghị họ hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị giải ngân khoản vay Sau chuyển sang bước 5.2.5 Bước 5: Thông báo khách hàng Nếu hồ sơ khách hàng không phê duyệt, chuyên viên khách hàng chuyên viên phân tích, hỗ trợ kinh doanh thực thông báo điện thoại cho khách hàng Chuyên viên thực gọi cho khách hàng phải cảm ơn khách hàng quan tâm đến sản phẩm ngân hàng, bày tỏ cảm thông với khách hàng trình bày rõ lý hồ sơ khách hàng không phê duyệt 5.2.6 Bước 6:Soạn thảo ký kết Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ Sau duyệt, chuyên viên khách hàng chuyên viên phân tích hỗ trợ kinh doanh hướng dẫn người vay lập hồ sơ chuẩn bị giải ngân, bao gồm: Hợp đồng tín dụng, Giấy đề nghị phát tiền vay khế ước nhận nợ Chuyên viên phòng tín dụng soạn thảo hợp đồng tín dụng phù hợp với nội dung, điều kiện duyệt mẫu hợp đồng để trình trưởng phòng tín dụng kiểm sốt Sau đó, ngân hàng đưa hồ sơ cho khách hàng giám sát chứng kiến việc khách hàng ký vào hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ theo mẫu 5.2.7 Bước 7: Hạch toán giải ngân tiền vay Sau ký hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ, chuyên viên phân tích, hỗ trợ kinh doanh chuyên viên khách hàng chuyển hồ sơ cho phòng Kế tốn để hạch tốn khai báo khoản vay hệ thống T24 ngân hàng, đồng thời thu phí thu xếp tài lưu hồ sơ, tiến hành hạch toán, giải ngân tiền Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 8/18 Lần ban hành: 01 vay Sau đó, họ hướng dẫn khách hàng viết giấy lĩnh tiền để giải ngân khoản vay chuyển khoản để chi trả theo mục đích vay vốn tương tự khoản vay bán lẻ khác 5.2.8 Bước 8: Theo dõi khoản vay, thu hồi nợ Chuyên viên khách hàng /chuyên viên phân tích hỗ trợ kinh doanh lưu giữ kiểm soát hồ sơ sau giải ngân Bên cạnh đó, họ có trách nhiệm kiểm tra trình trả nợ người vay theo lịch trả nợ thỏa thuận Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn, khách hàng phải thông báo trước văn chịu mức phí trả trước theo thỏa thuận 5.2.9 Bước 9: Gia hạn khoản vay tất toán khoản vay Việc gia hạn khoản vay áp dụng theo quy định Sacombank điều kiện gia hạn khoản vay Khách hàng gia hạn thời hạn tối đa không 12 tháng Khi khoản vay đến hạn tất toán khách hàng tất toán khoản vay trước hạn, chuyên viên khách hàng chuyên viên phân tích hỗ trợ kinh doanh thực việc tất tốn cho khách hàng hồn thành hết nghĩa vụ tài với ngân hàng Lưu trữ: Tất hồ sơ liên quan đến nhận tiền gửi lưu trữ phận chăm sóc khách hàng phận hỗ trợ phòng ban dịch vụ khách hàng nhân dịch vụ khách hàng doanh nghiệp phòng Nghiên cứu Phát triển Ngân hàng sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng tài khoản, hình ảnh, tính tốn số tiền lại, thời điểm khách rút đóng tài khoản, theo dõi biến động, đảm bảo độ xác an toàn cao 10 Hệ thống quản trị chất Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 9/18 Lần ban hành: 01 Phụ lục 7.1 ĐẶC TÍNH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG Mẫu: Hà Nội, ngày tháng năm 201… Năm: ……… Đơn vị…………………………………………………………………… Đặc tính Mức vay lên đến 100% nhu cầu, tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo Phương thức vay, trả nợ linh hoạt Tài sản bảo đảm bất động sản (chấp nhận BĐS chưa có giấy tờ hồn chỉnh thỏa mãn điều kiện theo quy định Sacombank) 11 Hệ thống quản trị chất Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 10/18 Lần ban hành: 01 7.2 TIỆN ÍCH CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG Mẫu: Hà Nội, ngày tháng năm 201… Năm: ……… Đơn vị…………………………………………………………………… Tiện ích Vay tiêu dùng với mức tài trợ tốt Thời gian vay lên đến 15 năm Hồ sơ đơn giản, lãi suất vay cạnh tranh 12 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Quy trình Cho vay tiêu dùng nhân Mã số:………… Trang: 11/18 Lần ban hành: 01 7.3 ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHO VAY TIÊU DÙNG Mẫu: Hà Nội, ngày tháng năm 201… Năm: ……… Đơn vị…………………………………………………………………… Giấy tờ - Bản giấy đề nghị vay vốn theo mẫu Sacombank - Bản CMND/hộ chiếu; Hộ khẩu/Giấy, sổ tạm trú người vay Thủ tục - Bản Hợp đồng lao động thức đơn vị công tác tại, định bổ nhiệm, điều chỉnh lương, - Bản hóa đơn tiền điện/điện thoại/nước 03 tháng gần - Bản kê lương/bảng lương 06 tháng gần có xác nhận ngân hàng/cơ quan công tác 13 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Mã số:………… Quy trình Trang: 12/18 Cho vay tiêu dùng nhân Lần ban hành: 01 7.4 Mẫu giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ 14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Mã số:………… Quy trình Trang: 13/18 Cho vay tiêu dùng nhân Lần ban hành: 01 15 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Mã số:………… Quy trình Trang: 14/18 Cho vay tiêu dùng nhân Lần ban hành: 01 16 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Mã số:………… Quy trình Trang: 15/18 Cho vay tiêu dùng nhân Lần ban hành: 01 17 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Mã số:………… Quy trình Trang: 16/18 Cho vay tiêu dùng nhân Lần ban hành: 01 18 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Mã số:………… Quy trình Trang: 17/18 Cho vay tiêu dùng nhân Lần ban hành: 01 19 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ ngân hàng Mã số:………… Quy trình Trang: 18/18 Cho vay tiêu dùng nhân Lần ban hành: 01 20 ... thiệu ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank .1 PHẦN 2: Xây dựng mẫu soạn thảo quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân theo ISO 9001 – 2000 MẪU SOẠN THẢO NGHIỆP VỤ QUY TRÌNH... Nhằm hồn thiện quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân hạn chế sai sót xảy nghiệp vu cho vay tiêu dùng cá nhân ngân hàng Saccombank Đánh giá xác định hiệu quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân để cải... hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank Trần Trung Thành, Lớp Thương Mại 48B 3.5.2 Luận văn: Cho vay cá nhân quy trình cho vay cá nhân số ngân hàng tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn thảo quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân theo ISO 9001 – 2000 tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Soạn thảo quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân theo ISO 9001 – 2000 tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân theo ISO 9001:2000, Tài liệu tham khảo:, Lần ban hành: 01

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay