Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 16:54

Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Mã số: Quy trình cho vay người tiêu dùng Lần ban hành: 01 Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Nhóm Nguyễn Thị Thu Hà Phạm Văn Hiếu Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Lần ban hành Nội dung thay đổi Lần Khơng Mục đích Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : / 13 Lần ban hành : 01 Nhằm hoàn thiện trình cho vay người tiêu dùng Hạn chế, phòng ngừa sai sót, rủi ro góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Đáp ứng ngày tốt nhu cầu tiêu dùng khách hàng Phạm vi áp dụng Nhân viên phận tín dụng Tài liệu tham khảo 3.1 QD 1627/2001/QD-NHTM việc ban hành quy chế cho vay 3.2 Quy trình cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Tài liệu.vn 3.3 Giáo trình Các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 3.4 Giáo trình Quản trị tác nghiệp Ngân hàng thương mại 3.5 Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch Định nghĩa  Khái niệm ngân hàng thương mại: Ở Việt Nam, theo điều 20 luật tổ chức tíndụng: “Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan Luật định nghĩa: tổ chức tín dụng loại hình doanh nghiệp thành lập theo quy định luật quy định khác phát luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán”  Khái niệm cho vay: Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi (QĐ 1627/2001 127/2005/QĐ-NHNN)  Khái niệm giải ngân: Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Mã số : Quy trình cho vay người tiêu dùng Trang : / 13 Lần ban hành : 01 Giải ngân khâu sau hợp đồng tín dụng kí kết Đó hình thức cấp phát tiền vay cho khách hàng sở hạn mức tín dụng cam kết hợp đồng  Khái niệm quy trình cho vay người tiêu dùng: Quy trình cho vay tiêu dùng bảng tổng hợp mô tả bước cụ thể từ tiếp nhận nhu cầu vay vốn cho tiêu dùng khách hang ngân hang định cho vay, giải ngân lý hợp đồng vay vốn  Khái niệm tín dụng: Tín dụng việc bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài cho đối tượng khác (bên vay) bên vay hồn trả tài cho bên cho vay thời hạn thỏa thuận thường kèm theo lãi suất  Khái niệm hợp đồng tín dụng: Hợp đồng tín dụng hợp đồng cho vay, theo ngân hàng bên cho vay giao cho bên vay khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời hạn định theo thoả thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi Nội dung: Lưu đồ trình: Lập hồ sơ vay vốn Phân tích tín dụng Ra định tín dụng Giải ngân Giám sát tín dụng Mơ tả: Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn Lập hồ sơ xin vay thực hiện sau cán bộ tín dụng tiếp xúc với khách hàng cá nhâncó nhu cầu vay vốn Hồ sơ gồm những thông tin sau: • Thông tin lực pháp lý lực hành vi dân sự khách hàng • Thơng tin khả sử dụng hồn trả vớn khách hàng Thanh lý hợp đồng tín dụng Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : / 13 Lần ban hành : 01 • Thơng tin đảm bảo tín dụng Để thu thập những thông tin ngân hàng cần yêu cầu khách hàng cá nhân phải lập nộp cho ngân hàng những giấp tờ sau • Giấy đề nghị vay vớn • Giấy chứng minh tư cách pháp nhân khách hàng (CMT) • Phương án SXKD dự án đầu tư kế hoạch trả nợ • Các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cớ bảo lãnh vay nợ • Các giấp tờ liên quan khác Bước 2: Phân tích tín dụng Quá trình phân tích tín dụng chun mơn hóa đến bộ phận cụ thể thực hiện các khâu quá trình phân tích tín dụng: • Bợ phận phân tích đảm bảo tín dụng: đánh giá các tiêu chuẩn tài sản đảm bảo các mặt phát lý, giá trị, thị trường, quyền sỡ hữu hợp pháp, • Bộ phận vấn: đánh giá các yếu tố định tính để đưa kết ḷn thái đợ trả nợ khách hàng Bộ phận thực hiện chức liên hệ tiếp xúc khách hàng śt thời gian tồn quan hệ tín dụng • Bộ phận dự báo: Thực hiện dự báo các nhân tố có ảnh hưởng đến cho vay lãi suất, tỷ giá, tỷ lệ lạm phát, • Bợ phận rủi ro: Thực hiện đánh giá rủi ro món vay các phương pháp chuyên môn chấm điểm ước lượng • Bợ phận tín dụng: Thực hiện đánh giá tài làm tờ trình đề xuất vay sau tham khảo ý kiến phân tích các bợ phận chun mơn khác gửi văn Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : / 13 Lần ban hành : 01 Sau phân tích tín dụng đối với người tiêu dùng cá nhân cần đảm bảo những nợi dung sau: • Đánh giá tư cách pháp nhân, lực hành vi nhân khách hàng vay vốn tính cách pháp lý hồ sơ vay vốn • Đánh giá tình hình tài chính, khả trả nợ khách hàng • Dự kiến rủi ro xảy • Đánh giá tài sản bảo đảm (nếu có) Bước 3: Ra định tín dụng - Ngồi nguồn thơng tin thu thập từ giai đoạn trước chuyển sang ngân hàng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác từ cơng ty nghiên cứu thị trương, sách ngân hàng NNVN, nguồn vốn cho vay ngân hàng, kết thẩm định việc thực đảm bảo nợ vay, chữ tín người vay quan hệ với ngân sách nhà nước tổ chức tín dụng khác - Quyền định thường hội đồng tín dụng hoặc, người có lực phân tích phán tùy theo quy mơ vốn vay Đối với hồ sơ vay vốn có quy mơ lớn hội đồng tín dụng, hồ sơ vay vốn có quy mơ nhỏ nhân phụ trách Sau định tín dụng:  Trường hợp đồng ý cho vay • • • • • • Cán trực tiêp cho vay dự thảo trình cán phụ trách phận cho vay: hợp đồng vay vốn kèm theo lịch rút vốn, hợp đồng bảo đảm tiền vay thông báo gửi khách hàng điều kiện ràng buộc (nếu có) Cán phụ trách phận cho vay kiểm tra, kiểm soát, ký kiểm soát cơng văn giấy tờ có liên quan cán trực tiếp cho vay soạn thảo.Trình tồn hồ sơ tài liệu cho cán điịnh cho vay ký kết Sau hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo hiểm tiền vay văn khác ( có) ký kết hai bên, cán trực tiếp cho vay đóng dấu, lấy số công văn gửi theo quy định Khai báo theo quy định hệ thống vi tính Phân loại hồ sơ, lưu trữ hồ sơ  Trường hợp từ chối cho vay Cán trực tiếp cho vay dự thảo thơng báo trả lòi từ chối khách hàng, nêu rõ lý từ chối cho vay Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : / 13 Lần ban hành : 01 • Trình cán phụ trách cho vay kiểm soát cán định cho vay ký thông báo trả lời khách hàng • Trả lại hồ sơ xin vay vốn ( trường hợp phải trả lại) kèm theo thông báo từ chối cho vay ( có) • Lưu hố sơ từ chối cho vay ( tờ trình từ chối cho vay, hồ sơ khác có ) gửi thông báo từ chối cho vay đến chi nhánh Agribank địa bàn để biết Ký kết hợp đồng : Từ thời điểm ký hợp đồng tín dụng ngân hàng thành lập hồ sơ tín dụng bao gồm giấy tờ hình thành từ giai đoạn từ giai đoạn trước với hợp đồng ký kết Trưởng phòng kiểm tra lại điều khoản hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay theo nội dung thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam: • Nếu nội dung chưa đầy đủ, chưa bảo đảm pháp lý yêu cầu CBTD chỉnh sửa bổ sung • Nếu nội dung đầy đủ, bảo đảm pháp lý ký đầy đủ vào trang hợp đồng tín dụng trình giám đốc ký duyệt Giám đốc Ngân hàng cho vay xem xét nội dung hợp đồng trình để phê duyệt : • Nếu nội dung chưa đầy đủ, chưa bảo đảm pháp lý yêu cầu CBTD chỉnh sửa bổ sung • Nếu nội dung đầy đủ, bảo đảm pháp lý ký duyệt vào hợp đồng Sau giám đốc NHNo cho vay ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay (nếu có), CBTD yêu cầu khách hàng : • Thực chứng thực chứng nhận hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định NHNN VN • Thực đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật Bước 4: Giải ngân Giải ngân khâu tiếp theo sau hợp đồng tín dụng ký Có cách giải ngân đó là: - Giải ngân một lần: tiền vay phát cho khách hàng một lần vào đầu kỳ Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : / 13 Lần ban hành : 01 hạn vay tiền Phương thức áp dụng cho những món vay nhỏ, thời hạn vay ngắn - Giải ngân nhiều lần: tiền vay phát cho khách thành nhiều đợt Áp dụng cho món vay giái trị lớn, thời hạn vay dài việc sử dụng vốn vay khách hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh có tính phức tạp Trên sở các chứng từ yêu cầu rút tiền vay khách hàng kết kiểm tra thực tế trước đó (nếu có), cán bộ trực tiếp cho vay thực hiện việc kiểm tra các rút tiền vay phù hợp với hợp đồng tín dụng các điều kiện cán bộ quyết định cho vay phê duyệt, ký trình phụ trách bợ phận trực tiếp cho vay Nhưng thường cho đối với tiêu dùng thường những khoản vay nhỏ thế thường giải ngân lần Căn phát tiền vay bao gồm : - Các giấy tờ liên quan đến việc rút vốn vay khách hàng - Hợp đồng tín dụng ký - Khế ước nhân nợ - Thưc hiện phát tiền vay ( giải ngân) - Cán bộ trực tiếp cho vay thông báo cho khách hàng việc phát tiền vay trực tiếp giải ngân cho khách hàng chuyển hồ sơ cho bộ phận có liên quan (tuỳ theo cấu tổ chức phòng tín dụng) để thực hiện giải ngân cho khách hàng Nguyên tắc giải ngân: phải gắn liền sự vận động tiền tệ với sự vận động hàng hóa dịch vụ có liên quan, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vớn vay khách hàng đảm bảo khả thu nợ Nhưng đồng thời phải tạo sự thuận lợi, tránh gây phiền hà cho việc tiêu dùng khách hàng Thơng qua giải ngân ngân hàng kiểm soát tính mục đích việc sử dụng vớn vay, đồng thời phát hiện chấn chỉnh kịp thời nếu có sai sót các khâu trước Bước 5: Giám sát tín dụng Nhân viên tín dụng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay thực tế khách hàng, hiện trạng tài sản đảm bảo, tình hình tài khách hàng, để đảm bảo khả thu nợ Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : / 13 Lần ban hành : 01 Kiểm tra trình sử dụng vốn - Phòng phục vụ khách hàng cá nhân chịu trách nhiệm kiểm tra mục đích sử dụng vớn, tình hình tài hoạt đợng khách hàng, theo dõi thu gớc lãi - Phòng thẩm định tài sản bảo đảm kiểm tra tài sản bảo đảm - Kiểm tra lại việc thu lãi (số tiền, thời hạn) giao cho phòng kế toán nợi bợ Thu hồi nợ vay - Phòng phục vụ khách hàng cá nhân thông báo nợ đến hạn cho khách hàng trước ngừy đến trả hạn trả nợ, rong dó nêu rõ tổng số nợ khách hàng phải trả ( nợ gốc lãi ) ngày đến hạn - Trường hợp nguyên nhân khách quan, khách hàng có văn giải trình gia hạn, ngân hàng có thể xem xét cho gia hạn nợ Theo quy định quy chế cho vay tổ chức tín dụng đới với khách hàng, thời hạn gia nợ đối với khoản vay ngắn hạn tối đa 12 tháng, đối với cho vay trung dài hạn tới đa ½ thời hạn cho vay thỏa thuận hợp đồng - Trường hợp nguyên nhân chủ quan, ngân hàng chuyển sang nợ quá hạn phạt theo mức lãi suất nợ quá hạn - Trường hợp không có các thỏa thuận ngân hàng có quyền phát tài sản bảo đảm để thu hồi nơ vay Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng Khi khách hàng trả hết nợ bao gồm gốc lãi, CBTD phải đối chiếu, kiểm tra chứng từ giấy hệ thống điện toán để tất toán khoản vay Thanh lý hợp đồng tín dụng : • Khi khách hàng trả tất tốn nợ hợp đồng tín dụng đương nhiên hết hiệu lực (trừ phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng), bên khơng cần lập biên lý hợp đồng tín dụng • Riêng phương thức cho vay hạn mức tín dụng, Khách hàng trả tất tốn nợ hạn mức tín dụng hết thời hạn hiệu lực hợp đồng tín dụng đương nhiên hết hiệu lực, bên không cần lập biên lý hợp đồng tín dụng Ngân Hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam • Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : / 13 Lần ban hành : 01 Trường hợp khách hàng yêu cầu, CBTD soạn thảo biên lý hợp đồng tín dụng trình trưởng phòng kiểm tra, xem xét trước trình giám đốc ký biên lý Lưu trữ Ngân hàng sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin KH tài khoản, chữ ký, hình ảnh, tính tốn số tiền lãi, thời điểm KH rút đóng tài khoản, theo dõi biến động, đảm bảo độ xác an toàn cao Phụ lục Giới thiệu hệ thống ngân hàng Agribank Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (tên giao dịch quốc tế Việt Nam bank of agriculture and rural development, viết tắt Agribank) ngân hàng thương mại lớn Việt Nam Agribank thành lập vào ngày 26 tháng năm 1988 với tên gọi ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, hoạt động theo luật tổ chức tín dụng Việt Nam ngân hàng thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, nông thônNgân hàng nông nghiệp Viêt Nam pháp nhân, hạch toán kinh tế độc, tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động Từ năm 1996, ngân hàng hoạt động với tên gọi ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn hoạt động theo mơ hình tổng cơng ty 90, doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, hoạt động theo luật tổ chức tín dụng chịu quản lý trực tiếp ngân hàng nhà nước Việt Nam Với tên gọi mới, chức ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, dài hạn để xây dựng sỏ vật chất kỹ thuật cho sản xuất nơng, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Năm 2007, Agribank Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) bầu chọn doanh nghiệp tốp dẫn đầu 200 doanh nghiệp lớn Việt Nam Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : 10 / 13 Lần ban hành : 01 Đến nay, Agribank ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ đạo chủ lực phát triển kinh tế kinh tế nông nghiệp nông thôn lĩnh vực khác kinh tế, đặc biệt đầu tư cho nông nghiệp, nông dân nông thôn Agribank ngân hàng lớn Việt Nam tài sản, vốn, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng Tính đến tháng 12/2009: Agribank có tổng tài sản 470.000 tỷ đồng; vốn tự có 22.176 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 434.331 tỷ đồng; tổng dư nợ 354.112 tỷ đồng; đội ngũ cán nhân viên 35.135 người; 2.300 chi nhánh phòng giao dịch; quan hệ đại lý với 1.034 ngân hàng 95 quốc gia vùng lãnh thổ; 13 triệu khách hàng tin tưởng lựa chọn Agribank trọng đầu tư đổi ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kinh doanh phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến Agribank ngân hàng hoàn thành dự án hệ thống toán kế toán khách hàng (IPCAS) ngân hàng giới tài trợ Agribank ngân hàng hàng đầu Việt Nam việc tiếp nhận triển khai dự án nước ngoài, đặc biệt dự án Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB)… Agribank xác định mục tiêu chung tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, trụ cột đầu tư vốn cho kinh tế đất nước, chủ đạo, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ nơng thơn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “tam nông” Tập trung toàn hệ thống giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn nước Duy trì tăng trưởng tín dụng mức hợp lý Ưu tiên đầu tư cho “tam nông”, trước tiên hộ gia đình sản xuất nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn Với vị hàng đầu Việt Nam, agribank không ngừng nỗ lưc đạt thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển kinh tế đất nước Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam  Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : 11 / 13 Lần ban hành : 01 Những hoạt động Agribank Xuất phát tư đặc điểm định chế tài tiêu biểu định chế tài trung gian, hoạt động kinh doanh ngân hàng gắn liền với trình huy động nguồn vốn tiết kiệm, nhàn rỗi xã hội sau ngân hàng sử dụng số vốn vay lại mục đích lợi nhuận ngồi ra, với chức tốn Agribank đưa số hoạt động kinh doanh khác nhằm phục vụ nhu cầu xã hội ngày phát triển Các dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng Ngồi loại hình nhận gửi với mức lãi suất linh động nhằm tạo nhiều gói dịch vụ tiền gửi phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, phương thức toán ngày trở nên đa dạng: séc, nhờ thu, tín dụng chứng từ, chuyển tiền, chuyển tiền qua thẻ ATM,…, việc cấp tín dụng trở nên dễ dàng với gói vay hấp dẫn kích thích nhu cầu sử dụng vốn đáp ứng nhu cầu vốn nhiều chủ thể kinh doanh khác Cụ thể sau: Đối với khách hàng cá nhân hộ gia đình: Tài khoản tiền gửi: Cung cấp thông tin tài khoản, gửi nhiều nơi – rút tiền nhiều nơi, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau tồn bộ, tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước tồn bộ, tiền gửi có kỳ hạn trả lãi theo kỳ… - Tiết kiệm: Tiết kiệm khơng kỳ han, tiết kiệm có kỳ han trả lãi sau tồn bộ, tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước tồn bộ, tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi theo định kỳ… - Giấy tờ có giá: Giấy tờ có giá ngắn hạn, giấy tờ có giá dài hạn, kỳ phiếu trả lãi trước tồn bộ, kỳ phiếu trả lãi sau toàn bộ… - Cho vay cá nhân, hộ gia đình: Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình, cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà dân cư, cho vay người lao động làm việc nước ngoài, cho vay cầm cố giấy tờ có giá Ngân Hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : 12 / 13 Lần ban hành : 01 - Bảo lãnh: Bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh toán - Chiết khấu, tái chiết khấu: chiết khấu, tái chiết khấu tín phiếu ngân hàng nhà nước, chiết khấu, tái chiết khấu trái phiếu phát hành theo quy định nhà nước, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức khác phát hành, chiết khấu hối phiếu đòi nợ - Thanh toán nước: dịch vụ thu ngân sách nhà nước, dịch vụ tốn hóa đơn, dịch vụ nhờ thu tự động, dịch vụ tốn hóa đơn tiền điện - Dịch vụ séc: cung ứng séc nước, toán séc nước, thu hộ séc nước, tốn nước ngồi - Dịch vụ chuyển tiền: dịch vụ chuyển tiền nước theo hệ thống ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền nước qua Western Union - Dịch vụ kiều hối: dịch vụ nhận chi trả kiều hối qua hệ thống ngân hàng, dịch vụ nhận chi trả kiều hối qua Western Union - Thanh toán biên mậu: chuyển tiền chứng từ chuyên dùng biên mậu, dịch vụ Thư ủy thác chuyển tiền biên mậu, dịch vụ Thanh toán hối phiếu biên mậu, dịch vụ Chuyển tiền điện TTR biên mậu - Mua bán ngoại tệ: mua bán ngoại tệ giao ngay, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch ngoại tệ quyền chọn - Dịch vụ thẻ: thẻ ghi nợ nội địa Success, chương trình ưu đãi khuyến mại, thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCard, thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/MasterCard - SMS banking: dịch vụ vấn tin số dư, dịch vụ kê giao dịch gần nhất, dịch vụ tự động th SMS Bankingông báo biến động số dư Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay người tiêu dùng Mã số : Trang : 13 / 13 Lần ban hành : 01 - VnTopup: dịch vụ nạp tiền điện thoại di động trả trước, dịch vụ nạp tiền ví điện tử Vnmart, dịch vụ mua thẻ Game điện thoại di động, dịch vụ đại lý bán thẻ điện thoại trả trước - Dịch vụ khác: Bảo hiểm Bảo an Tín dụng, bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế, dịch vụ ngân quỹ quản lý tiền tệ ... Việt Nam Với tên gọi mới, chức ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư... lệ, đóng góp to lớn vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển kinh tế đất nước Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam  Hệ thống quản lý chất lượng Ngân Hàng Quy trình cho vay... cao Phụ lục Giới thiệu hệ thống ngân hàng Agribank Q trình hình thành phát triển Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (tên giao dịch quốc tế Việt Nam bank of agriculture and rural
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay