giao trinh md 04 trong va cham soc nghe 5739

77 23 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:58

rwereeyhbdusadh jsehfrsiuusqivnzmcuis msduihaeakxzin ikzckcn zuiuheinkzczk rwereeyhbdusadh jsehfrsiuusqivnzmcuis msduihaeakxzin ikzckcn zuiuheinkzczk rwereeyhbdusadh jsehfrsiuusqivnzmcuis msduihaeakxzin ikzckcn zuiuheinkzczk BỘ NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN TRỒNG CHĂM SĨC NGHỆ MÃ SỐ: MĐ04 NGHỀ TRỒNG SƠ CHẾ GỪNG NGHỆ Trình độ: Sơ cấp nghề TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm MÃ TÀI LIỆU: MĐ04 LỜI GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo nghề “Trồng sơ chế gừng, nghệ” với giáo trình biên soạn tích hợp kiến thức, kỹ cần có nghề, cập nhật tiến khoa học kỹ thuật thực tế sản xuất gừng, nghệ địa phương nước Do vậy, giáo trình tài liệu quan trọng cần thiết người đã, trồng gừng, nghệ Bộ giáo trình gồm 05 quyển: 1) Giáo trình mơ đun Lập kế hoạch sản xuất gừng, nghệ 2) Giáo trình mơ đun Chuẩn bị đất, giống phân bón 3) Giáo trình mơ đun Trồng chăm sóc gừng 4) Giáo trình mơ đun Trồng chăm sóc nghệ 5) Giáo trình mơ đun Thu hoạch, sơ chế, bảo quản tiêu thụ Để hồn thiện giáo trình chúng tơi nhận đạo, hướng dẫn Vụ Tổ chức Cán – Bộ Nông nghiệp PTNT; Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Trong q trình biên soạn chúng tơi nhận nhiều ý kiến đóng góp người nơng dân thành công sản xuất gừng, nghệ; cán kỹ thuật trạm khuyến nơng; phòng nơng nghiệp phát triển nông thôn huyện Đăc Đoa Gia Lai; Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Lan; Ban Giám Hiệu thầy cô giáo Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên Chúng xin gửi lời cảm ơn đến Vụ Tổ chức cán - Bộ Nông nghiệp PTNT, Tổng cục dạy nghề, Ban lãnh đạo Trung tâm, Trường, sở sản xuất, nhà khoa học, cán kỹ thuật, thầy cô giáo tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành giáo trình Bộ giáo trình sở cho giáo viên soạn giảng để giảng dạy, tài liệu nghiên cứu học tập học viên học nghề “Trồng sơ chế gừng, nghệ” Các thông tin giáo trình có giá trị hướng dẫn giáo viên thiết kế tổ chức giảng dạy mô đun cách hợp lý Giáo viên vận dụng cho phù hợp với điều kiện bối cảnh thực tế trình dạy học Giáo trình 04 số 05 chương trình đào tạo nghề “Trồng sơ chế gừng, nghệ” trình độ sơ cấp Trong mơ đun có 10 dạy thuộc thể loại tích hợp Mặc dù cố gắng trình biên soạn chắn khơng tránh khỏi sai sót định, chúng tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp từ nhà khoa học, cán kỹ thuật, đồng nghiệp độc giả để giáo trình ngày hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2012 THAM GIA BIÊN SOẠN 1) Phạm Thị Bích Liễu: Chủ biên 2) Lê Thị Nga 3) Nguyễn Quốc Khánh MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Tuyên bố quyền Lời giới thiệu Mục lục MƠ ĐUN TRỒNG CHĂM SĨC NGHỆ Bài 01: Xác định mật độ, khoảng cách Cơ sở khoa học việc xác định mật độ khoảng cách trồng nghệ Xác định khoảng cách trồng xen nghệ Xác định khoảng cách trồng 11 Xác định khoảng cách trồng đất dốc 12 Bài 02: Rạch hàng, cuốc hốc 14 Xác định vị trí, khoảng cách hàng, hốc 14 Rạch hàng 17 2.Cuốc hốc 19 Bài 03: Rải phân bón lót 22 Tác dụng phân bón lót 22 Xác định lượng phân bón lót 22 Vận chuyển phân lô 23 Rải phân 24 Lấp phân 26 Bài 04: Đặt hom 28 Chuẩn bị hom giống vật tư, dụng cụ 28 Đặt hom 29 Lấp hom 29 Bài 05: Dặm, tỉa 32 1.Trồng dặm 32 1.1.Tác dụng việc trồng dặm 32 1.2 Thời gian trồng dặm 32 1.3 Yêu cầu trồng dặm 32 1.4 Kỹ thuật trồng dặm 33 2.Tỉa thưa 33 2.1Tác dụng việc tỉa thưa 33 2.2 Kỹ thuật tỉa thưa 33 Bài 06: Làm cỏ, xới đất vun gốc 37 Tác dụng làm cỏ, xới đất vun gốc 37 1.1 Làm cỏ 37 1.2 Xới đất 38 1.3 Vun gốc 38 Dụng cụ làm cỏ, xới đất vun gốc 39 Kỹ thuật làm cỏ, xới đất vun gốc 39 3.1 Cơ sở để xác định số lần làm cỏ, xới đất vun gốc 39 3.2 Các biện pháp phòng trừ cỏ dại vườn nghệ 39 3.2.1 Phòng trừ cỏ dại trước gieo trồng 39 3.2.2 Phòng trừ cỏ dại sau gieo trồng 41 3.3 Kỹ thuật làm cỏ, xới đất 42 3.4 Kỹ thuật vun gốc 43 Bài 07: Tưới nước tiêu nước 46 Tưới nước 46 1.1 Nhu cầu nước nghệ 46 1.2 Cách xác định thời điểm tưới 47 1.3 Các phương pháp tưới chủ yếu 47 1.3.1Tưới rãnh 47 1.3.2 Các phương pháp tưới khác 48 1.3.3 Một số lưu ý tưới nước cho nghệ 49 Tiêu nước 50 Bài 08: Bón phân thúc 52 Đặc điểm loại phân thường sử dụng để bón thúc cho nghệ 52 1.1 Phân đạm Urê 52 1.2 Phân lân 53 1.3 Phân kali 54 1.4 Phân hữu 54 Lượng phân bón thúc 55 2.1 Cơ sở để xác định lượng phân bón thúc 55 2.2 Lượng phân bón thúc 55 Kỹ thuật bón phân 55 Bài 09: Tủ gốc 59 1.Tác dụng tủ gốc 59 2.Thời vụ tủ gốc 59 3.Nguyên liệu tủ gốc 60 4.Kỹ thuật tủ gốc 60 Bài 10: Bảo vệ vườn nghệ 62 I Phòng trừ sâu hại nghệ 62 II Phòng trừ bệnh hại nghệ 62 Bệnh cháy 62 1.1 Triệu chứng gây hại 62 1.2 Nguyên nhân 63 1.3 Biện pháp phòng trừ 64 Bệnh thối củ 64 2.1 Triệu chứng gây hại 64 2.2 Tác nhân gây bệnh 64 2.3 Biện pháp phòng trừ 64 III Một số lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 65 HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN 68 I Vị trí tính, chất mơ đun 68 II Mục tiêu mô đun 68 III Nội dung mơ đun 69 IV u cầu đánh giá kết học tập 70 V Tài liệu tham khảo 76 Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp 77 Danh sách Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp 77 MƠ ĐUN TRỒNG CHĂM SĨC NGHỆ Mã mơ đun: MĐ04 Giới thiệu mô đun: Mô đun Trồng chăm sóc nghệ mơ đun chun mơn nghề, mang tính tích hợp kiến thức kỹ thực hành Nội dung mơ đun trình bày việc xác định mật độ khoảng cách; rạch hàng, cuốc hốc, chọc lỗ; rải phân bón lót, đặt hom; dặm, tỉa; làm cỏ xới đất vun gốc; tưới nước tiêu nước; bón phân thúc; tủ gốc; bảo vệ vườn nghệ Đồng thời mơ đun trình bày hệ thống tập trắc nghiệm tập thực hành cho học để học viên tự rèn luyện kiểm tra lực sau học Trong mơ đun, chúng tơi có trình bày phần hướng dẫn giảng dạy, phương pháp đánh giá tiêu chí đánh giá để giáo viên tham khảo khảo trình giảng dạy học tập Bài 01: XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ, KHOẢNG CÁCH TRỒNG NGHỆ Mã bài: MĐ04-01 Mục tiêu - Trình bày mật độ khoảng cách ruộng nghệ trồng trồng xen - Xác định mật độ khoảng cách ruộng cụ thể theo khoảng cách cho trước A Nội dung Cơ sở khoa học việc xác định mật độ khoảng cách trồng nghệ Khi bố trí mật độ, khoảng cách cần vào điều kiện sau : + Giống : giống có to, thời gian sinh trưởng dài trồng thưa giống bé, thời gian sinh trưởng ngắn + Đất đai : đất tốt trồng thưa, đất xấu trồng dày Trên đất phẳng trồng thưa đất dốc + Trình độ thâm canh: điều kiện có khả thâm canh tốt, đầu tư nhiều trồng thưa, đầu tư nên trồng dày + Điều kiện thời tiết khí hậu : vùng có khí hậu ấm, mưa nhiều trồng thưa vùng khơ hạn có nhiệt độ thấp Xác định khoảng cách trồng xen nghệ Trồng xen nghệ trồng nghệ với hay nhiều trồng khác khoảng thời gian 10 Hình 4.1.1: Trồng xen nghệ Dưới tán rừng, vườn công nghiệp, ăn quả…Ở nơi có điều kiện khí hậu đất đai phù hợp với điều kiện trồng nghệ trồng xen nghệ Ta chọn khoảng đất trồng tán rừng, chỗ không vướng rễ lớn để trồng xen nghệ vào Tùy theo khoảng trống ruộng trồng xen mà trồng theo hàng theo hốc Nếu làm thành hàng trồng theo hàng tốt vừa dễ chăm sóc vừa đảm bảo mật độ Ở nơi khoảng trống trồng theo hố Khoảng cách trồng xen theo hàng sau: - Khoảng cách 50 - 20 cm lên luống rộng m, trồng hai hàng dọc, hàng cách hàng 50 cm cách 20 cm - Khoảng cách 40 - 30 cm mặt luống rộng 1,2 m, trồng hàng cách hàng 40 cm, cách 30 cm Khoảng cách trồng xen : Tùy theo khoảng trống ruộng mà phối hợp nhiều cách làm đất khác ruộng - Đất trồng đám nhỏ: làm đất thành đám theo khoảng trống ruộng, đường kính từ 0,8-1m cuốc hốc thành hình tam giác đặt hốc hom - Trên đất trống nhiều làm cày đất cuốc cho đất tơi nhỏ, cuốc hốc sâu 10cm, hốc cách hốc 30cm 63 Hình 4.10.1: Cây nghệ bị bệnh cháy Hình 4.10.2: Vườn nghệ bị bệnh cháy Cây nghệ bị bệnh gây hại nặng bị cháy xơ xác lá, bị bệnh cho củ nhỏ ít, làm giảm suất 1.2 Nguyên nhân Do nấm Piricularia grisea 64 1.3 Biện pháp phòng trừ - Vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, gom bị bệnh đem chôn - Chọn giống bệnh - Khoảng cách mật độ trồng thích hợp - Bón phân cân đối - Thăm ruộng thường xuyên Nếu phát có đốm bệnh, nên ngắt bỏ để hạn chế lây lan - Phun thuốc Kasai, Trizole, Filia, theo nồng độ khuyến cáo Bệnh thối củ 2.1Triệu chứng gây hại: Bệnh làm cho bị vàng sau rụng chết Bệnh làm chết tương đối chậm Vết bệnh củ có màu nâu, làm cho củ nhăn nheo tóp lại Trên vết bệnh có phủ lớp tơ màu trắng Bệnh thường gây hại chân ruộng bị ngập úng kéo dài 2.2 Tác nhân gây bệnh: Do nấm Fusarium 2.3 Biện pháp phòng trừ: - Đối với chân ruộng thường xuyên bị bệnh gây hại, nên ln canh với trồng khác - Bón vơi để khử đất trước trồng - Chọn giống bệnh - Trước trồng, nhúng củ nghệ vào dung dịch thuốc sulfat đồng phun dung dịch vào vào hố trồng - Lên liếp cao, thoát nước tốt, tránh mặt liếp bị đọng nước - Khi phát vài bị bệnh ruộng, nên đào lên, đem toàn đất khỏi ruộng, sau dùng vơi rắc vào hố để khử độc - Không bỏ bị bệnh xuống nguồn nước 65 Hình 4.10.3: Khơng bỏ thân bị bệnh xuống nguồn nước - Khi chăm sóc, tránh làm tổn thương đến rễ, củ nghệ - Khi phát bệnh, dùng loại thuốc Ridomyl, Aliete, Curzat…Liều lượng, nồng độ phun theo theo hướng dẫn bao bì III Một số lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật - Nội dung phần giống trình bày 10 – Giáo trình mơ đun (Trồng chăm sóc gừng) B Câu hỏi tập thực hành Các câu hỏi 1.1 Để phòng trừ hiệu sâu bệnh hại nghệ cần phải làm gì? Các thực hành 2.1 Bài thực hành số 4.10.1: Kiểm tra xác định loại sâu bệnh hại vườn nghệ xây dựng biện pháp phòng trừ - Nguồn lực cần thiết: + Giấy A0: 12 tờ + Bút viết bảng: 12 + Kính lúp: 02 cái/nhóm + Bao nilon/chai/lọ: cái/nhóm + Dụng cụ bắt trùng + Cuốc: 01 cái/nhóm 66 + Dao: 02 cái/nhóm + Kéo: 02 cái/nhóm - Cách tổ chức thực hiện: + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc + Giáo viên hướng dẫn ban đầu cho học viên, lưu ý học viên triệu chứng số loại sâu bệnh hại phổ biến nghệ + Chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm có 5-6 học viên, bầu nhóm trưởng Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm + Giao tập cho nhóm, cá nhân: kiểm tra, thu thập mẫu ghi chép thông tin liên quan + Các nhóm triển khai thực cơng việc, nhóm tự thảo luận để xác định loại sâu bệnh hại + Giáo viên quan sát, kiểm tra, hỗ trợ giải đáp vướng mắc Nhắc lưu ý trình thực + Đại diện nhóm trình bày kết sau điều tra thảo luận + Các nhóm lại tham gia nhận xét, chất vấn, chia sẻ + Giáo viên tóm tắt nội dung học, giải đáp câu hỏi học viên đánh giá kết - Thời gian cần thiết để thực công việc: - Địa điểm: Lớp học, vườn nghệ người dân địa phương - Tiêu chuẩn sản phẩm: + Xác định loại sâu bệnh hại nghệ + Xây dựng biện pháp phòng trừ phù hợp 2.2 Bài thực hành số 4.10.2: Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại nghệ - Nguồn lực cần thiết: + Nước để pha thuốc + Bình phun thuốc: 01 cái/nhóm + Một số loại thuốc trừ sâu bệnh: loại, loại 2-3chai/gói + Đồ bảo hộ lao động: người (ủng, găng tay, trang, mũ, áo quần) + Vườn nghệ - Cách tổ chức thực hiện: + Giáo viên nêu mục tiêu, nội dung công việc 67 + Gọi vài học viên lên thực hiện, giáo viên học viên lại quan sát + Yêu cầu học viên nhận xét, đánh giá trình kết thực học viên làm mẫu + Giáo viên tổng hợp, nhận xét tình thực hành + Chia lớp thành nhiều nhóm, nhóm có 5-6 học viên, bầu nhóm trưởng Các nhóm trưởng hỗ trợ giáo viên quản lý, giám sát nhóm + Giao tập cho nhóm, cá nhân Mỗi nhóm phun thuốc cho 500 m2 vườn nghệ + Các nhóm triển khai thực cơng việc + Giáo viên kiểm tra, hỗ trợ giải đáp vướng mắc Lưu ý học viên cách pha phun thuốc bảo vệ thực vật - Thời gian cần thiết để thực công việc: - Địa điểm: Vườn nghệ người dân địa phương - Tiêu chuẩn sản phẩm: + Pha thuốc liều lượng nồng độ + Phun thuốc kỹ thuật + Đảm bảo vệ sinh, an tồn với người mơi trường C Ghi nhớ: - Để phòng trừ hiệu sâu bệnh hại nghệ cần áp dụng biện pháp tổng hợp - Đảm bảo an toàn với người, sản phẩm môi trường 68 HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MƠ ĐUN I Vị trí tính, chất mơ đun: - Vị trí : Mơ đun Trồng chăm sóc nghệ mô đun chuyên môn nghề chương trình dạy nghề “Trồng sơ chế gừng, nghệ” trình độ sơ cấp Mô đun nên học sau mô đun Lập kế hoạch trồng gừng, nghệ; Chuẩn bị đất, giống phân bón lót nên học trước mô đun Thu hoạch, sơ chế, bảo quản tiêu thụ, học độc lập với mô đun trồng chăm sóc gừng Cũng giảng dạy độc lập theo yêu cầu người học - Tính chất: Trồng chăm sóc nghệ mơ đun bắt buộc nghề “Trồng sơ chế gừng, nghệ” trình độ sơ cấp Trong mơ đun tích hợp kiến thức kỹ thực hành nghề nghiệp Mơ đun tổ chức giảng dạy lớp học vườn gừng, nghệ hộ gia đình II Mục tiêu mơ đun: Kiến thức: - Trình bày mật độ, khoảng cách trồng trồng xen nghệ - Trình bày kỹ thuật rạch hàng, cuốc hốc - Trình bày kỹ thuật rải phân bón lót trước trồng nghệ - Trình bày kỹ thuật đặt hom nghệ - Nêu công việc chăm sóc vườn nghệ trồng dặm, tỉa thưa; xới đất, làm cỏ, vun gốc ; tưới tiêu, bón phân thúc ; tủ gốc giữ ẩm - Trình bày kỹ thuật phòng trừ số lồi sâu bệnh hại nghệ Kỹ năng: - Xác định khoảng cách trồng nghệ theo khoảng cách cho trước - Thao tác thành thạo rạch hàng, cuốc hốc - Rải phân bón lót kỹ thuật - Đặt hom nghệ lấp đất kỹ thuật - Thực cơng việc chăm sóc vườn nghệ trồng dặm, tỉa thưa ; xới đất, làm cỏ, vun gốc ; tưới tiêu, bón phân thúc; tủ gốc giữ ẩm kỹ thuật - Nhận biết đối tượng sâu bệnh hại phòng trừ hiệu sâu bệnh hại nghệ Thái độ: - Có thái độ tinh thần trách nhiệm an tồn lao động bảo vệ mơi trường 69 - Có ý thức trách nhiệm với sản phẩm làm III Nội dung mơ đun: Mã Tên Loại dạy Địa điểm Thời gian Tổng Lý Thực Kiểm số thuyết hành tra MĐ04-01 Bài 01: Xác định Tích hợp Ruộng mật độ, khoảng nghệ cách MĐ04-02 Bài 02: Rạch hàng, cuốc hốc Tích hợp Ruộng nghệ 10 MĐ04-03 Bài 03: Rải phân Tích hợp Ruộng lót nghệ 10 MĐ04-04 Bài 04: Đặt hom Tích hợp Ruộng nghệ nghệ 10 MĐ04-05 Dặm, tỉa Tích hợp Ruộng nghệ MĐ04-06 Làm cỏ, xới đất Tích hợp Ruộng vun gốc nghệ Tưới nước tiêu Tích hợp Ruộng nước nghệ Bón phân thúc Tích hợp Ruộng nghệ Tủ gốc Tích hợp Ruộng nghệ Bảo vệ vườn nghệ Tích hợp Ruộng nghệ Kiểm tra kết thúc mô đun Cộng 92 16 60 * Ghi chú: Kiểm tra tích hợp lý thuyết thực hành nên thời gian kiểm tra tính tổng số thực hành 16 70 IV Yêu cầu đánh giá kết học tập: Bài 01: Xác định mật độ, khoảng cách Bài tập 01: Căn vào trắc nghiệm để chấm điểm lý thuyết Bài tập 02: Thực hành xác định khoảng cách trồng nghệ Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Chuẩn bị đủ dụng cụ Kiểm tra Xác định khoảng cách Căn vào sản phẩm Bài tập 03: Thực hành xác định khoảng cách trồng nghệ 25 x 25cm cách đào hốc theo kiểu cài lược Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Chuẩn bị đủ dụng cụ Kiểm tra Xác định khoảng cách Căn vào sản phẩm Bài 02: Rạch hàng, cuốc hốc Bài tập 01: Căn vào trắc nghiệm để chấm điểm lý thuyết Bài tập 02: Thực hành rạch hàng để trồng nghệ Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Chuẩn bị đủ dụng cụ Kiểm tra khoảng cách hàng Đo, quan sát sản phẩm kích thước hàng Đo, quan sát sản phẩm Bài tập 03: Thực hành đào hố trồng nghệ Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Chuẩn bị đủ dụng cụ Kiểm tra Đúng khoảng cách hố Đo, quan sát sản phẩm Đúng kích thước hố Đo, quan sát sản phẩm 71 Bài 03: Rải phân bón lót Bài tập 01: Căn vào trắc nghiệm để chấm điểm lý thuyết Bài tập 02: Thực hành bón phân lót cho nghệ Tiêu chí đánh giá Stt Cách thức đánh giá Chuẩn bị đủ dụng cụ Kiểm tra Bón lúc cho loại phân Quan sát, theo dõi trình Bón cách Quan sát, theo dõi q trình Bài 04: Đặt hom Bài tập 01: Căn vào trắc nghiệm để chấm điểm lý thuyết Bài tập 02: Thực hành đặt hom nghệ lấp đất Tiêu chí đánh giá Stt Cách thức đánh giá Chuẩn bị đủ dụng cụ Kiểm tra Hom ấn chặt vào đất Căn vào sản phẩm Mắt mầm hướng lên nằm ngang Căn vào sản phẩm Lấp đất độ sâu Căn vào sản phẩm Bài 05: Dặm, tỉa Bài tập 1: Trồng dặm Stt Tiêu chí đánh giá Nêu bước cơng việc Hỏi đáp thực kỹ thuật trồng dặm - Thao tác thành thạo Căn vào sản phẩm hồn bước cơng việc trồng dặm thành - Vườn nghệ khơng diện tích khoảng Cách thức đánh giá 72 Bài tập 2: Tỉa thưa Stt Tiêu chí đánh giá Nêu tác dụng kỹ thuật tỉa Hỏi đáp thưa cho vườn nghệ - Thao tác nhanh, thành thạo - Vườn nghệ không mầm yếu, nhỏ Cách thức đánh giá Căn vào sản phẩm hoàn thành Bài 06: Làm cỏ, xới đất vun gốc Bài tập 1: Phần lý thuyết Căn vào trắc nghiệm để chấm điểm lý thuyết Bài tập 2: Làm cỏ biện pháp thủ cơng Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Nêu biện pháp phòng trừ Hỏi đáp cỏ dại - Làm cỏ vườn nghệ - Thái độ trách nhiệm, cẩn thận Quan sát q trình học thực cơng việc làm cỏ học viên Căn vào sản phẩm hồn - Khơng làm tổn thương gốc rễ thành nghệ Bài tập 3: Làm cỏ biện pháp hóa học Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá - Nêu tác dụng, liều lượng, Hỏi đáp nồng độ cách pha thuốc trừ cỏ - Kể kỹ thuật phun thuốc trừ cỏ - Pha thuốc liều lượng Căn vào sản phẩm hoàn nồng độ thành 73 - Chọn loại thuốc cỏ - Phun thuốc kỹ thuật - Cẩn thận, trách nhiệm phun thuốc cỏ cho vườn nghệ Quan sát trình học học viên - Giữ gìn vệ sinh mơi trường, an tồn Bài 07: Tưới nước tiêu nước Bài tập 1: Phần lý thuyết Căn vào trắc nghiệm để chấm điểm lý thuyết Bài tập 2: Tưới nước cho vườn nghệ Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Nêu phương pháp Hỏi đáp chế độ tưới nước Vườn nghệ tưới nước đầy Căn vào sản phẩm hồn đủ, khơng tưới q nhiều thành - Cẩn thận, trách nhiệm thực Quan sát q trình học cơng việc tưới nước cho vườn học viên nghệ Bài 08: Bón phân thúc Bài tập 1: Phần lý thuyết Căn vào trắc nghiệm để chấm điểm lý thuyết Bài tập 2: Bón phân hóa học cho vườn nghệ Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá - Kể bước cơng việc bón Hỏi đáp phân cho vườn nghệ - Chọn loại phân bón phù - Quan sát trình hợp - Căn vào sản phẩm hồn - Thao tác bón phân hóa học thành 74 nhanh, gọn gàng -Không làm rơi vãi phân -Phân bón theo hàng theo hốc lấp kín -Khơng bón sót gốc - Cẩn thận, trách nhiệm thực Quan sát trình học cơng việc bón phân cho vườn học viên nghệ Bài 09: Tủ gốc Bài tập 1: Phần lý thuyết Căn vào trắc nghiệm để chấm điểm lý thuyết Bài tập 2: Thực hành tủ gốc cho vườn nghệ Stt Tiêu chí đánh giá Cách thức đánh giá Nêu tác dụng tủ gốc, loại Hỏi đáp nguyên liệu để tủ gốc kỹ thuật tủ gốc cho vườn nghệ - Vườn nghệ tủ gốc dày – Căn vào sản phẩm hồn cm, tủ tồn diện tích, thành khơng có chỗ dày, chỗ mỏng - Ngun liệu tủ gốc không vương vãi lên nghệ Bài 10: Bảo vệ vườn nghệ Bài tập 1: Kiểm tra xác định loại sâu bệnh hại vườn nghệ xây dựng biện pháp phòng trừ Stt Tiêu chí đánh giá Nêu triệu chứng, đặc điểm Hỏi đáp- trắc nghiệm số loại sâu bệnh hại chủ yếu nghệ - Nhận biết loài sâu bệnh - Căn vào sản phẩm hoàn hại chủ yếu nghệ thành - Xây dựng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại phù hợp Cách thức đánh giá 75 Bài tập 2: Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại Stt Tiêu chí đánh giá - Pha thuốc liều lượng, nồng - Quan sát trình thực độ - Căn vào sản phẩm hoàn - Phun thuốc kỹ thuật thành - Cẩn thận, trách nhiệm phun thuốc thuốc hóa học cho vườn nghệ - Giữ gìn vệ sinh mơi trường, an tồn Cách thức đánh giá Quan sát trình học học viên 76 VI Tài liệu tham khảo 01 KS Nguyễn Văn Tuyến - Kỹ thuật trồng gừng, ớt - Giúp nhà nông làm giàu - Nhà xuất Thanh niên - 2012 02 KS Nguyễn Mạnh Chinh; TS Nguyễn Đăng Nghĩa – Trồng chăm-chăm sóc phòng trừ sau bệnh rau gia vị - Nhà xuất Nông nghiệp - 2012 03 Kỹ thuật trồng gừng - website Lào Cai 04 Trồng gừng bao – Chương trình khuyến nơng VTV2 05 Kỹ thuật trồng gừng– Theo Báo Nông nghiệp, Khoa học KT nông nghiệp 06 Nguyễn Thị Nguyệt – Chi cục bảo vệ thực vật Bến Tre– Kỹ thuật trồng gừng đạt xuất cao – 2012 07 Kỹ thuật trồng gừng– Theo khoa học đời sống – báo Nông nghiệp 2005 08 Kỹ thuật trồng gừng – Mộc Hoa Lê (sưu tầm) - Nguồn http://vietlinh.com.vn 09 Kỹ thuật trồng gừng – Theo Báo Nông nghiệp, Khoa học KT nông nghiệp 10 Kỹ thuật trồng nghệ - Những rau gia vị phổ biến Việt Nam, 2000 11 BT CN Nghiêm Xuân Mạnh - Trung tâm TT KH-CN&TH - Quy trình trồng nghệ 77 DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: TRỒNG SƠ CHẾ GỪNG, NGHỆ (Kèm theo Quết định số 874/QĐ-BNN-TCCB ngày 20 tháng năm 2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn) Ơng Trần Văn Chánh Chủ nhiệm Ông Phùng Hữu Cần Phó Chủ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Khánh Thư ký Bà Phạm Thị Bích Liễu Ủy viên Bà Lê Thị Nga Ủy viên Bà Trần Thị Thanh Bình Ủy viên Ơng Trịnh Quốc Việt Ủy viên DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ: TRỒNG SƠ CHẾ GỪNG, NGHỆ (Kèm theo định số 2034/QĐ-BNN-TCCB Ngày 24 tháng năm 2012 Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn) Ơng Phạm Thanh Hải Chủ tịch Bà Đào Thị Hương Lan Thư ký Bà Trịnh Thị Vân Ủy viên Ông Phạm Xuân Mạnh Ủy viên Ông Phạm Cường Ủy viên
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh md 04 trong va cham soc nghe 5739, giao trinh md 04 trong va cham soc nghe 5739

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay