hoa hoc 8 CHU DE OXI SU SONG SU CHAY

33 42 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:16

Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Tuần 20+21+22+23 Ngày soạn: 25/12/2017 Ngày dạy: /01/2018 Tiết 39+40+41+42+43+44+45+46 CHỦ ĐỀ : OXI – SỰ CHÁY VÀ SỰ SỐNG I MỤC TIÊU Kiến thức: Học sinh biết kiến thức sau: - HS nắm vững khái niệm cụ thể nguyên tố đơn chất oxi, nguyên tố hố học nghiên cứu chương trình hố học trường phổ thơng: + Tính chất vật lí: Trong điều kiện thường nhiệt độ áp suất, oxi chất khí khơng màu, khơng mùi, tan nước, nặng khơng khí + Tính chất hố học: Khí oxi đơn chất hoạt động, dễ dàng tham gia phản ứng hoá học với nhiều kim loại, phi kim, nhiều hợp chất Oxi có hoá trị II Khái niệm phản ứng hoá hợp + Ứng dụng khí oxi cần cho hơ hấp người động vật, cần để đốt nhiên liệu đời sống sản xuất - HS biết không khí hỗn hợp nhiều chất khí, thành phần khơng khí theo thể tích gồm có 78% nitơ, 21% oxi, 1% khí khác - Sự cháy oxi hóa có toả nhiệt phát sáng, oxi hóa chậm oxi hóa có toả nhiệt không phát sáng - Hiểu điều kiện phát sinh cháy biết cách dập tắt cháy Ngoài ra, qua học tích hợp nội dung học với nhiều môn khác - HS vận dụng kiến thức tính chất vật lí, hố học oxi, để điều chế oxi làm thí nghiệm minh hoạ số tính chất hố học oxi Kỹ - HS có kỹ làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, quan sát tranh ,có kỹ so sánh tượng hoá học Rút nhận xét tính chất hố học oxi - Nhận biết khí oxi, biết cách sử dụng đèn cồn cách đốt chất oxi - Học sinh viết PTPƯ oxi với P, S, Fe ,với hợp chất Có kỹ nhận biết trạng thái chất đọc tên chất - Giải thích số tượng thực tế - Phát triển kĩ thực hành, sử dụng ngôn ngữ khoa học sống - Phát huy kĩ làm việc nhóm học sinh Định hướng phát triển lực a Năng lực chung Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực tính tốn - Năng lực thực hành - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực giải vấn đề - Năng lực vận dụng kiến thức vào đời sống - Năng lực tích hợp kiến thức liên mơn b Năng lực chun biệt * Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học: - HS biết sử dụng kí hiệu hố học, khái niệm hố học, cơng thức tính tốn tính: Số mol, khối lượng, thể tích - Biết sử dụng CTHH, PTHH, ĐLBTKL để làm tập liên quan tính chất oxi - Học sinh biết đọc tên CTHH oxit axit, oxit bazơ * Năng lực thực hành hoá học bao gồm: - HS biết sử dụng dụng cụ hố chất để tiến hành thí nghiệm liên quan tính chất hố học oxi ( TN S tác dụng với O 2, P tác dụng O2, sắt tác dụng O2, TN điều chế O2) - Hình thành cho HS lực quan sát, giải thích tượng thí nghiệm có liên quan tính chất oxi qua hỗ trợ giáo viên * Năng lực tính tốn - HS biết sử dụng ĐLBTKL, PTHH để tính tốn mol, khối lượng, thể tích chất tham gia tạo thành phản ứng hố học - Tìm mối liên hệ tốn học kiến thức hoá học phép toán ( tập đinh lượng) * Năng lực giải vấn đề thơng qua mơn hố học vận dung kiến thức hoá học vào sống - Từ kiến thức oxi học sinh giải số tình thực tế vận dụng vào sống như: tình liên quan đến ứng dụng oxi,sự cháy Thái độ - Tự giác học tập - HS hiểu có ý thức giữ cho bầu khơng khí khơng bị nhiễm Giữ gìn bảo vệ môi trường xung quanh hành động cụ thể Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH CHO CÁC CHỦ ĐỀ Nội dung 1.Tính chất oxi Loại câu hỏi / BT Câu hỏi / tập định tính Nhận Thơng biết hiểu Vận (mô tả (mô tả mức độ mức độ cần đạt) cần đạt) - Biết tính chất vật lí oxi - Biết oxi có tính chất hố học -Viết PTHH minh hoạ tính chất oxi Câu hỏi / tập định lượng BT thực hành/ Thí nghiệm/ gắn tượng thực tiễn 2.Sự oxi hoá – Câu hỏi / Phản ứng tập hố hợp - định tính Ứng dụng oxi dụng Vận dụng thấp cao (mô tả mức (mô tả mức độ cần đạt) độ cần đạt) -Tiến hành quan sát thí nghiệm chứng minh tính chất oxi -Viết PTHH mức độ cao hơn: phản ứng oxi với: C, H2, CH4, FeS2 Tính m, V chất tham gia tạo thành PƯHH - Xác định chất dư sau phản ứng - Bài tốn tính theo PTHH Giải thích số tượng thí nghiệm thực tế -Biết khái niệm oxi hoá, PƯHH ứng dụng oxi -Viết PTHH minh hoạ cho oxi hoá -Nhận biết 1số PƯHH -Viết PTHH PƯHH Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Câu hỏi / tập định lượng -Vận dụng tính tốn theo PTHH: Tính thể tích khí 0xi -Tính tốn theo PTHH liên quan đến đốt cháy nhiên liệu dựa vào tỉ lệ phản ứng oxi với chất ứng dụng thực tế BT thực hành/ Thí nghiệm/ gắn HT thực tiễn -Dự đốn tượng thí nghiệm giải thích số thí nghiệm đơn giản -Vận dụng kiến thức ứng dụng oxi giải thích số tượng thực tế -Lấy VD CTHH oxit -Phân biệt oxit axit oxit bazơ - Tìm công thức -Gọi tên oxit axit oxit bazơ biết CTHH oxit ngược lại viết CTHH oxit biết tên tên oxit -Xác định hoá trị nguyên tố CTHHcủa oxit +Tỉ lệ khối lượng nguyên tô hợp chất 3.Oxit Câu hỏi / tập định tính -Biết : +Định nghĩa oxit +Cơng thức hố học chung oxit +Cách gọi tên oxit +Khái niệm oxit axit oxit bazơ +Nhận biết chất thuộc loại oxit - Lập CTHH oxit biết hoá trị nguyên tố -Xác định công thức viết sai, sửa lại -Viết CTHH axit, bazơ tương oxit biết : +Phần trăm khối lượng nguyên tố Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 ứng -Viết phương trình điều chế oxit -Viết PTHH thực sơ đồ chuyển hoá Câu hỏi / tập Điều định tính chế oxi Phản ứng phân huỷ -Biết PPĐC oxi PTN -Khái niệm PƯPH - Viết PT điều chế oxi PTN -Phân biệt PƯPH PƯHH Câu hỏi / tập định lượng -Tiến hành quan sát TN phản ứng điều chế oxi PTN -Biết cách thu khí oxi -Tính thể tích Oxi PƯĐC Oxi -Tính khối lượng chất tham gia tạo thành PƯHH -Bài tập tính theo PTHH: +Tính thể tích Oxi thu điều chế sử dụng lượng hợp chất giàu Oxi từ rút nên điều chế từ hợp chất +Tính khối lượng chất lại sau phản ứng Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 BT thực hành/ Thí nghiệm/ gắn tượng thực tiễn -Từ thí nghiệm điều chế Oxi giải thích thu khí Oxi phương pháp đẩy nước đẩy khơng khí - Quan sát TN cho biết: + Cách thiết kế dụng cụ hoá chất thí nghiệm, giải thích + Nhận biết mơ hình ĐC Oxi từ cách xếp dụng cụ xác định hóa chất có thí nghiệm HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP BIẾT: Bài tập định tính Câu 1: Trong đáp án sau nhận xét sau không oxi? A Là chất khí khơng màu ,khơng mùi C Ít tan nước B Là chất khí nhẹ khơng khí D Duy trì cháy Câu 2: Dùng từ cụm từ thích hợp: Kim loại, phi kim, hoạt động, phi kim hoạt động, hợp chất để điền vào chỗ trống câu sau: Khí oxi đơn chất …….Oxi phản ứng với nhiều …… ,…… ,……… Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Câu 3: Khí Oxi chất : A.Tan nước, nặng khơng khí B.Tan nhiều nước, nhẹ khơng khí C.Tan nhiều nước, nặng khơng khí D.Tan nước, nhẹ khơng khí Bài tập định lượng Câu 4: Để điều chế 6,72 l khí O2 (đktc) ta phải dùng lượng KClO3 là: a) 24,5 g b) 25,4 g c) 14,9 g d) 7,35 g HIỂU: Bài tập định tính Câu 5: Hãy nêu điều kiện phát sinh cháy dập tắt đám cháy Câu 6: Hãy so sánh cháy oxi hoá Câu 7: Để cách li chất cháy với oxi ta dùng cách sau đây: a) Cho nước lên vật cháy b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy c) Thổi CO2 lên vật cháy d) Thổi H2 lên vật cháy Câu 8: Để hạ nhiệt độ chất cháy xuống nhiệt độ cháy ta dùng cách sau đây: a) Cho nước lên vật cháy b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy c) Thổi CO2 lên vật cháy d) Thổi H2 lên vật cháy Câu :Trong thực hành bất cẩn bạn Anh làm đổ đèn cồn cháy làm lửa lan khắp bàn.Vậy em Anh em dập tắt lửa ? Vì ? Bài tập định lượng Bài 1: tính số mol số gam KMnO4 (KClO3) cần thiết để điều chế được: 9,6 g khí oxi 26,88 lít khí oxi đktc Bài 2: Nung nóng 20 g KMnO4 thời gian thấy khối lượng hỗn hợp chất rắn lại 17,12 gam Hãy tính khối lượng chất hỗn hợp chất rắn sau phản ứng Bài 3: Nung nóng 50 g KClO3 thời gian thấy khối lượng hỗn hợp chất rắn lại 38 gam Hãy tính khối lượng chất hỗn hợp chất rắn sau phản ứng VẬN DỤNG THẤP Bài tập định tính Bài 3: Trên đĩa cân, vị trí thăng bằng, có đặt túi có dung tích lít bên chứa khơng khí Nếu thay khí sau, cân thay đổi nào? Vì sao? a) Khí hiđro b) Khí oxi Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 c) Khí cacbon đioxit d) Khí lưu huỳnh đioxit e) Khí clo Bài a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam Al b) Tính khối lượng KClO3 cần dùng để điều chế lượng khí oxi Bài tập định lượng Bài 5: a) Xác định cơng thức hóa học oxit lưu huỳnh có khối lượng mol 60 g biết thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố lưu huỳnh oxit 40% b) Hãy tính khối lượng lưu huỳnh thể tích khí oxi cần dùng để điều chế lượng oxit bằng: g, 72 g, Kg 11,2 lít 2,8 m3 Bài 6: Trong phòng thí nghiệm đốt cháy sắt oxi nhiệt độ cao oxit sắt từ a) Số gam sắt khí oxi cần dùng để điều chế 4,64 gam oxit sắt từ là: 1,68 g 0,64 g 5,04 g 1,96 g 3,36 g 1,28 g 1,9 g 1,48 g Bài 7: Đốt cháy sắt oxi sinh oxit sắt từ, đốt nhôm oxi sinh nhôm oxit a) Hãy viết PTHH phản ứng b) Nếu đốt số mol thể tích khí oxi phản ứng cần nhiều hơn? c) Nếu đốt cháy khối lượng thể tích khí oxi phản ứng cần nhiều hơn? Bài tập thực hành gắn với thí nghiệm tình thực tiễn Bài 8: Tại lên núi cao người ta lại bị mệt mỏi, nhức đầu, buồn nơn, khóthở, tím tái…., người sống lâu dài núi lại khơng có tượng ?Giải thích: Vì oxi nặng khơng khí nên lên cao khơng khí lỗng, có oxi Cơ thể người khơng thích nghi với việc thiếu oxi dẫn đến triệu chứng Áp dụng: Sau dạy xong phần tính chất vật lý oxi VẬN DỤNG CAO Bài tập định tính Bài 9: Để điều chế khí oxi người ta phân hủy KMnO4 KClO3 a) Để thu lượng khí oxi nhau, chất cần số mol nhiều hơn? Cần dùng khối lượng nhiều hơn? b) Phân hủy số mol, chất sinh khí oxi nhiều hơn? Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 c) Phân hủy khối lượng, chất sinh khí oxi nhiều hơn? d) Biết giá thành 1Kg KMnO 200000 đồng, 1Kg KClO 300000 đồng cho biết để điều chế lượng khí oxi nhau, dùng chất có giá thành rẻ hơn? Bài tập định lượng Bài 10: Đốt cháy 12,4 g P bình kín có chứa 24 g O2  Chất dư? Dư gam?  Chất tạo thành? Khối lượng gam? Bài 11: Đốt cháy 24g S bình kín có chứa 26 g O2 Chất dư? Dư gam? Chất tạo thành? Khối lượng gam? Bài 12: Đốt cháy 22,4 g Fe bình kín có chứa 2,24 lít O2 đktc Chất dư? Dư gam? Chất tạo thành? Khối lượng gam? Bài 13: Đốt cháy 3,36 lít khí metan bình kín có chứa 2,24 lít O đktc Chất dư? Dư gam? Chất tạo thành? Khối lượng chất gam? Bài 14: Đốt cháy 12,4 g P bình kín có chứa 8,96 lít O2 đktc a) Chất dư? Dư gam? b) Chất tạo thành? Khối lượng gam? Bài 15: Đốt cháy 21,6 g Al bình có chứa 13,44 lít O2 đktc a) Chất dư? Dư gam? b) Chất tạo thành? Khối lượng gam? Bài 16: Đốt cháy 3,36 lít khí C2H2 bình kín có chứa 6,72 lít O2 đktc a) Chất dư? Dư lít? b) Chất tạo thành? Khối lượng chất gam? Bài 17: Đốt cháy 19 kg than có chứa 96% C tạp chất khơng cháy phòng kín có chứa 2,24 m3 khơng khí đktc Than có cháy hết khơng? Vì sao? Biết oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí Bài 18: Đốt cháy hồn tồn 28 lít hỗn hợp khí gồm CH C2H2 (trong CH4 chiếm 20% thể tích) Hãy tính: a) Thể tích khơng khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích khơng khí) b) Thể tích khí CO2 tạo thành Biết khí đo đktc Bài 19: Đốt cháy hoàn toàn m hỗn hợp khí A gồm CH4 C4H8 (trong CH4 chiếm 50% thể tích) Hãy tính: Vkk VO Biết khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất *Bài 20: Đốt cháy hồn tồn 11,2 lít hỗn hợp gồm CH C2H2, người ta phải dùng 25,76 lít khí oxi đktc Hãy tính thành phần phần trăm thể tích phần trăm khối lượng chất hỗn hợp ban đầu thể tích khí CO sinh đktc (nCH4 = 0,2 nC2H2 = 0,3) Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Bài tập thực hành gắn với thí nghiệm tình thực tiễn Bài 20: Vào dịp hè, An Hương thăm quê nội bạn Hương Nhà bác Hương nuôi tôm đầm An thấy bác Hương dùng máy bơm liên tục bơm bong bóng khí vào đầm tơm An hỏi Hương đáp: - Bác bơm oxi tôm thở Em giải thích hồ cá cảnh đầm ni tơm người ta phải “Sục” khơng khí vào hồ nước? Giải thích: Do khí oxi tan nước nên người ta “Sục” khơng khí nhằm hòa tan nhiều khí oxi giúp tơm, cá hơ hấp tốt Từ nâng cao suất Áp dụng: Sau dạy xong phần tính chất vật lý oxi II PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp quan sát, nghiên cứu tài liệu - Phương pháp đàm thoại, tìm tòi - Phương pháp hợp tác (thảo luận nhóm) - Phương pháp phát giải vấn đề - Phương pháp sử dụng tập hoá học - Phương pháp tích hợp a III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1.GV: Thiết bị dạy học: - Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh - Dụng cụ: Đèn cồn, giá đỡ, ống nghiệm, kẹp gỗ, muôi sắt, lọ thuỷ tinh, chậu thuỷ tinh, ống dẫn khí, nút cao su, que đóm Hố chất: S, P, Fe, KMnO4, KClO3, nước oxi già, than củi, nến - Tranh : Ứng dụng khí oxi b Tài liệu tham khảo: SGK Hoá học 8, Sinh học 6, Sinh học 8, Sinh học 9, Vật lí 8,SGV, SBT,… + Thơng tin tích hợp giáo giục bảo vệ khơng khí lành + Thơng tin tích hợp giáo giục theo chủ đề có lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo HS: Chuẩn bị trước học: Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu sách báo tình hình nhiễm khơng khí biện pháp phòng tránh KẾ HOẠCH DẠY HỌC (Có lồng ghép hoạt động trải nghiệm sáng tạo) Thờ Tiết theo Bài tương ứng Phương pháp/ hình thức tổ chức 10 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 V CO2 = 1960.22,4 = 43904 (lít) S + O2 → SO2 mol mol 3,75 mol → 3,75 mol V SO2 = 3,75.22,4 = 84 (lít) III Sự oxi hóa * Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm oxi hóa - Gv yêu cầu Hs trả lời câu hỏi I.1.a: Nêu hai phản ứng oxi tác dụng với đơn chất phản ứng oxi tác dụng với hợp chất - Hs trả lời: Sự tác dụng oxi với chất S + O2 → SO2 oxi hóa 3Fe + 2O2 → Fe3O4 S + O2 → SO2 CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 3Fe + 2O2 → Fe3O4 - Gv yêu cầu Hs trả lời câu hỏi I.1.b: Những phản CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O ứng gọi oxi hóa Vậy định nghĩa oxi hóa chất gì? - Hs trả lời: Sự tác dụng oxi với chất oxi hóa - Gv nhận xét, kết luận IV Phản ứng hóa hợp * Hoạt động 5: Tìm hiểu khái niệm phản ứng hóa hợp - Hs trả lời câu hỏi II.1: + Câu a: Phản ứng hóa hợp phản ứng hóa Số chất Số chất học có chất Phản ứng hóa học phản ứng sản phẩm tạo thành từ hai hay nhiều chất 4P + 5O2 → 2P2O5 ban đầu 3Fe + 2O2 → Fe3O4 4P + 5O2 → 2P2O5 CaO + H2O → Ca(OH)2 CaO + H2O → Ca(OH)2 + Câu b: Phản ứng hóa hợp phản ứng hóa học có chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu - Gv nhận xét kết luận * Hoạt động 6: Tìm hiểu ứng dụng oxi V Ứng dụng Oxi: -.Khí oxi cần thiết để trì hơ - Hs nghiên cứu hình 4.4, đọc sgk, nêu ứng hấp người - động vật cần cho đốt nhiên liệu dụngcủa oxi 19 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 + Cần cho hơ hấp: Phi cơng, thợ lặn, bệnh nhân khó thở + Đốt nhiên liệu: đèn xi oxi-axetilen, nhiên liệu tàu vũ trụ… - Gv hỏi: + Tại phi công lại máy bay dân dụng hành khách không cần mang theo oxi để thở? + Tại bệnh nhân nặng khơng thở oxi họ chết? - Hs trả lời - Gv giảng: + Phi cơng lái máy bay nhỏ, bay nhanh, khơng có thiết bị cân oxi nên phải mang theo oxi để thở, máy bay dân dụng co thiết bị tạo cân oxi mặt đất nên khơng cần mang theo oxi + Bệnh nhân khó thở hít lần khí oxi lần hít khơng khí … - Tích hợp mơn sinh học: ? Tại không nên vào rừng vào ban đêm lúc mặt trời chưa mọc + Vai trò sinh học oxi: oxi có vai trò lớn mặt sinh học Nếu khơng có oxi, động vật máu nóng chết sau vài phút Trong trình quang hợp, ban ngày thực vật hấp thụ khí CO2 thải khí O2; ban đêm lại hấp thụ O2 thải CO2 Động vật sống mặt đất lấy oxi từ khơng khí nhờ phổi Động vật nước ln hấp thụ khí oxi tan nước nhờ khí quản nhờ trực tiếp màng tế bào + Oxi có khả kết hợp với chất hemoglobin máu, nhờ ni người động vật Oxi oxi hoá chất thực phẩm thể tạo lượng cho thể hoạt động + Các nhiên liệu cháy khí oxi tạo nhiệt độ cao khơng khí nên oxi dùng luyện gang thép dùng đèn xì oxi - axetilen để hàn cắt kim loại GDMT Tạo mơi trường khơng khí cách tạo nhiều khí oxi – trồng nhiều xanh 20 1.Sự hơ hấp *Khí Oxi cần việc oxi hóa chất dinh dưỡng, cung cấp lượng cho thể Khơng có Oxi, người động vật không sốngđược *Những phi công (phải bay cao, nơi thiếu oxi khơng khí q lỗng), thợ lặn (phải lặn xuống nước, nơi khơng có oxi), lính cứu hoả (phải làm việc nơi có nhiều khí độc, khói bụi) phải thở khí oxi bình đặc biệt Sự đốt nhiên liệu *Các chất đốt Oxi có nhiệt độ cao khơng khí nên sử dụng để làm nhiên liệu cho tên lửa, chế tạo mìn phá đá, dùng đèn xì Oxi-Axetilen để hàn cắt kim loại Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 * Hoạt động 7: VI Định nghĩa Tìm hiểu khái niệm oxit - Gv nêu số cơng thức hóa học: Na2O, Fe2O3, CO2, SO2 … - Hs nêu điểm giống nhau: + Là hợp chất hai nguyên tố + Có nguyên tố oxi - Gv nhận xét, yêu cầu Hs rút khái niệm oxit Oxit hợp chất hai nguyên tố - Hs nêu định nghĩa oxit: Oxit hợp chất hai có nguyên tố oxi nguyên tố có nguyên tố oxi Vd: Fe2O3, CaO, Na2O - Gv nêu cách định nghĩa khác: Oxit hợp chất oxi với nguyên tố khác * Hoạt động 8: VII Công thức hóa học Tìm hiểu cơng thức hóa học oxit MxOy M: Ký hiệu hóa học - Gv: CTHH tổng quát hợp chất hai nguyên x, y: số tố? - Hs: AxBy - Gv: oxit hợp chất hai nguyên tố có oxi, CTHH tổng quát oxit gì? - Hs: AxOy hay MxOy - Gv: A, M, x, y ? - Hs trả lời: A, M ký hiệu hóa học; x, y số - Gv tổng kết: M x Oy M: Ký hiệu hóa học x, y: số VIII Phân loại * Hoạt động 9: Oxit axit Thường oxit phi kim Tìm hiểu phân loại oxit tương ứng với axit Ví dụ : - Hs thu nhận thông tin sgk CO2 có axit tương ứng H2CO3 - Gv giảng giải axit tương ứng với oxit axit, oxit SO2 // // // // // H2SO3 axit hóa hợp với nước → aixt tương ứng SO3 // // // // // H2SO4 CO2 + H2O → H2CO3 Oxit bazơ SO2 + H2O → H2SO3 Là oxit kim loại tương ứng SO3 + H2O → H2SO4 với bazơ - Hs thu nhận thơng tin sgk Ví dụ : - Gv hướng dẫn cách tìm bazơ tương ứng với oxit Na2O có bazơ tương ứng : NaOH bazơ CaO // // // // Ca(OH)2 + Xác định hóa trị kim loại Fe2O3 // // // // Fe(OH)3 + Số nhóm OH tương ứng với hóa trị kim loại Ví dụ: CuO → Cu hóa trị II 21 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 → Bazơ tương ứng Cu(OH)2 IX Tên gọi Tên oxit = tên nguyên tố + oxit * Hoạt động 10: Na2O: Natri oxit Tìm hiểu cách gọi tên oxit Al2O3: nhơm oxit - Kim loại có nhiều hóa trị: - Hs thu nhận thông tin sgk Tên oxit = tên KL + hóa trị + oxit - Gv nêu ví dụ để Hs đọc tên: FeO: sắt (II) oxit Cu2O: Đồng (I) oxit Fe2O3: sắt (III) oxit CuO: Đồng (II) oxit PbO: Chì (II) oxit - Phi kim nhiều hóa trị: PbO2: Chì (IV) oxit N2O: Đi nitơ oxit Tên oxit = Tên PK + oxit NO: Nitơ oxit N2O3: Đi nitơ tri oxit (có tiền tố số nguyên tử PK số NO2: Nitơ oxit N2O5: Đi nitơ penta oxit nguyên tử oxi) P2O3: Đi photpho tri oxit P2O5: Đi photpho penta oxit B KHƠNG KHÍ – SỰ SỐNG VÀ 78% SỰ CHÁY C¸c khÝkh¸c KhÝOxi khí TN: Thành phần khơng * Hoạt động 11: KhÝNit¬ Kết luận: Tìm hiểu thành phần khơng khí - Khơng khí hỗn hợp khí khí oxi chiếm khoảng 1/5 thể tích, 1% 21% GV: trình chiếu thí nghiệm thành phần khơng xác khí oxi chiếm 21% thể tích khơng khí, phần cịn lại hầu khí hết l khí nitơ HS: quan sát nhận xét tượng rút kết luận Ngoài khí Oxi khí nitơ khơng khí chứa chất khác? - Khơng khí hỗn hợp nhiều chất khí Thành phần theo thể tích khơng khí là: 78% khí nitơ, 21 % khí Oxi, 1% khí khác (CO2, nước, khí Ne, Ar, bụi 22 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 khói ) X Cách điều chế oxi phòng thí nghiệm * Hoạt động 12: Thí nghiệm Tìm hiểu cách điều chế khí oxi phòng thí - Thí nghiệm 1: nghiệm (Lồng ghép trải nghiệm sáng tạo) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức vật lí, 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + hoá học oxi, …để điều chế oxi làm thí O  nghiệm minh hoạ - GV cho HS xem đoạn phim tài liệu, phóng - Thí nghiệm 2: vai trò oxi sống cháy Những ứng dụng oxi (bình oxi để hỗ trợ bệnh nhân thở, máy tạo oxi bệnh viện,…) Sau KCl + O2 GV đưa tên dự án giới thiệu mẫu KClO3 phiếu Kết luận - GV đặt vấn đề: Có vấn đề liên quan đến việc điều chế lưu trữ oxi? Cách điều chế Trong phòng thí nghiệm, khí oxi phòng thí nghiệm cơng nghiệp; oxi điều chế cách oxi có tính chất hố học gì? Những tính đun nóng hợp chất chất oxi ứng dụng vào giàu oxi dễ bị phân hủy sống? nhiệt độ cao -GV: Theo em hợp chất dùng làm nguyên liệu để điều chế oxi phòng thí nghiệm ? - HS: Những hợp chất làm nguyên liệu để điều chế oxi phòng thí nghiệm hợp chất có nguyên tố oxi - GV: Hãy kể số hợp chất mà thành phần Cách thu khí oxi: cấu tạo có ngun tố oxi ? + Đẩy khơng khí - HS: SO2 , P2O5 , Fe3O4 , CaO , KClO3, KMnO4, … - Gv: Trong hợp chất trên, hợp chất có nhiều nguyên tử oxi ? - HS: Những hợp chất có nhiều nguyên tử oxi: P2O5 , Fe3O4 , KClO3, KMnO4,  hợp chất giàu oxi - GV: Trong giàu oxi, chất bền dễ bị phân huỷ nhiệt độ cao ? - HS: Trong giàu oxi, chất bền dễ bị phân huỷ nhiệt độ cao: KClO 3, KMnO4 23 + Đẩy nước t0 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 -GV: Những chất giàu oxi dễ bị phân huỷ nhiệt độ cao : KMnO4, KClO3  chọn làm nguyên liệu để điều chế oxi phòng thí nghiệm -u cầu HS đọc thí nghiệm 1a SGK/ 92 -GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm lớp, hồn thành mẫu phiếu theo u cầu, viết kết giấy A0 A3 - GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ, nhóm gồm HS gần nhà để tiện trao đổi không đông HS để HS cũng hoạt động Phân cơng nhóm trưởng Phân cơng nhiệm vụ thí nghiệm - GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK kiến thức oxi giải câu hỏi tình giáo viên đưa ra: Nêu hoá chất cần chuẩn bị cách tiến hành thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm: + Nhóm trưởng phân cơng thành viên chuẩn bị dụng cụ, hoá chất cách tiến hành thí nghiệm + HS tiến hành thí nghiệm phòng thí nghiệm - Điều chế khí oxi từ thuốc tím KMnO4, sau so sánh khả cháy than khơng khí oxi - Điều chế oxi từ nước oxi già H2O2 , sau so sánh khả cháy nến khơng khí oxi - HS đọc thí nghiệm 1a SGK/ 92  làm thí nghiệm theo nhóm, quan sát ghi lại tượng vào giấy nháp + GV theo dõi, giám sát trình chuẩn bị thực hành, hỗ trợ HS cần + Yêu cầu HS ghi rõ hoá chất, tiến trình thí nghiệm, chụp hình sản phẩm quay video clip q trình thực hành thí nghiệm Cách tiến hành thí nghiệm, HS tham khảo theo tài liệu hướng dẫn thực hành video mạng… + Sau thực hành, nhóm xây dựng, chế tạo 24 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 thực báo cáo nhà + Yêu cầu nội dung báo cáo đầy đủ kiến thức oxi cách tiến hành thí nghiệm điều chế - thử tính chất oxi, khó khăn, thuận lợi trình thực hành + Sản phẩm báo cáo: video clip q trình thực hành thí nghiệm điều chế mà minh hoạ tính chất oxi Hướng tới mục tiêu phổ biến cho người ý nghĩa quan trọng oxi với sống GV: trình chiếu số hình ảnh minh hoạ - Tích hợp bảo vệ môi trường: Gv: Yêu cầu Hs trả lời câu hỏi Chọn câu trả lời câu sau thành phần theo thể tích khơng khí a)21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% khí khác ( CO2, CO, khí hiếm….) b)21% khí khác ( CO2, CO, khí hiếm….), 78% khí nitơ, 1% khí oxi c) 21% khí oxi, 78% khí nitơ , 1% khí khác ( CO2, CO, khí hiếm….) d)21% khí oxi, 78% khí khác ( CO2, CO, khí hiếm….), 1%khí nitơ Hs: Trả lời Gv: Đáp án C tỉ lệ thể tích khí trường hợp khơng khí khơng bị nhiễm Nếu có tỉ lệ thay đổi lúc khơng khí bị nhiễm ? Trong tỉ lệ % thể tích khí tỉ lệ dễ bị thay đổi Hs: Tỉ lệ 1% khí khác dễ bị thay đổi Gv: Trong khí khác khí dễ tăng lên Hs: Trả lời CO2 Gv: Vậy CO2 tăng lên gây ảnh hưởng tới thời tiết Hs: Gây hiệu ứng nhà kín làm trái đất nóng lên Gv: Cho Hs quan sát số hình ảnh hiệu ứng nhà kín gây 25 Bảo vệ khơng khí lành tránh nhiễm Phòng cháy chữa cháy - Phải xử lý khí thải nhà máy, lò đốt, phương tiện giao thơng - Bảo vệ khơng khí nhiệm vụ người, quốc gia hành tinh Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng xanh biện pháp tích cực bảo vệ khơng khí lành - Phòng cháy chữa cháy: ngăn cản chất cháy tiếp xúc với oxi Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Gv: Ngồi CO2 khí khác SO2, SO3, khí HCl,… Cũng gây ô nhiễm môi trường gây số hậu cho đời sống sản xuất Gv: Cho Hs quan sát hình ảnh nhiễm khơng khí gây Khói bụi: Mưa axit: 26 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Gv: Yêu cầu Hs nêu nguồn thải khí gây nhiễm Hs: Trả lời Gv: Cho hs quan sát mơt số hình ảnh gây nhiễm 27 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Gv: Yêu cầu Hs Thảo luận nhóm Hãy nêu biện pháp để bảo vệ khơng khí lành Hs: Thảo luận nhóm trả lời Gv: Nhận xét Hs: Rút kết luận Gv: Yêu cầu Hs trả lời câu hỏi GDMT: Giáo dục HS ý thức bảo vệ mơi trường khơng khí có biện pháp phòng cháy, chữa cháy * Hoạt động 13: Tìm hiểu phản ứng phân huỷ GV:Yêu cầu HS thảo luận nhĩm hồn thành bảng SGK/ 93 Hs: Thảo luận nhóm Gv: Chiếu đáp án Hs: Nhận xét Gv: Những phản ứng có phải phản ứng hóa hợp khơng ? Vì ? Hs: Khơng phải phản ứng hóa hợp phản ứng hóa hợp phải có từ hai hay nhiều chất tham gia tạo thành sản phẩm phản ứng có chất tham gia tạo thành hai hay nhiều sản phẩm GV : Nhận xét GV : Những phản ứng gọi phản ứng phân hủy Vậy phản ứng phân huỷ phản ứng ? HS : Rút kết luận Gv: Nhận xét Gv: Cho ví dụ Gv: Yêu cầu Hs làm tập 28 XI Phản ứng phân hủy - Phản ứng phân hủy phản ứng hĩa học chất sinh hai hay nhiều chất mới.-Ví dụ : CaCO3 CaO + CO2 t0 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Câu 1: Cho phương trình phản ứng sau: a) 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2 b) 2Ca + O2 2CaO c) MgCO3 MgO + CO2 d) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 e) Cu(OH) CuO + H2O Hãy xác định phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy phản ứng trên: Hs: trả lời Gv: Nhận xét HS: trả lời câu hỏi: - Hãy tìm dẫn chứng khơng khí có chứa nước (Hiện tượng có xuất giọt nước nhỏ mặt thành cốc nước lạnh để khơng khí tượng sương mù chứng tỏ khơng khí có nước) - Khi quan sát lớp nước mặt hố vơi tơi thấy có màng trắng mỏng khí CO t/d với nước vơi Khí CO2 đâu ra? (Khí CO2 tạo thành màng trắng với nước vôi hố vôi, chứng tỏ CO2 có sẵn khơng khí) GV: Các khí khác (CO2, nước, khí XII Trình bày báo cáo sản phẩm Ne, Ar, bụi khói ) chiếm 1% khơng khí * Hoạt động 14: Báo cáo thực hành thí nghiệm - GV tổ chức cho HS trình bày báo cáo thí nghiệm Chuẩn bị mẫu phiếu đánh giá - Sản phẩm báo cáo: video, hình ảnh, tranh vẽ, trình chiếu PowerPoint - Nhóm cử đại diện báo cáo Các nhóm lại đóng góp ý kiến, nhóm báo cáo trả lời - Hồn thành phiếu đánh giá - Nộp báo cáo C LUYỆN TẬP : ĐIỀU CHẾ OXI – KHƠNG KHÍ SỰ CHÁY Câu 1: Ngun liệu để điều chế oxi phòng thí nghiệm KMnO4 KClO3 * Hoạt động 15: Câu 2: Gv: Yêu cầu Hs trả lời câu hỏi Theo định luật bảo toàn khối lượng Câu 1: Nguyên liệu để điều chế oxi phòng ta có thí nghiệm m O =m - m KCl KClO3 a) KMnO4 CaCO3 b) KMnO4 CaO = 24,5 – 14,9 = 9,6 (g) c) KMnO4 KClO3 Câu 3: 29 t0 t0 t0 t0v v Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 d) KClO3 CaCO3 Hs: trả lời Gv: Nhận xét Gv: Yêu cầu Hs trả lời tập Câu 2: Đun 24,5 gam KClO3 đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 14,9 gam KCl a gam khí O2 Vậy a có giá trị ? Hs: trả lời Gv: Nhận xét Gv: Yêu cầu Hs thảo luận nhóm làm tập Câu 3: Trong người lớn hít vào 0,5m3 khơng khí.Vậy người hít m3 khí O2 ngày? Hs Thảo luận nhóm -> Đại diện nhóm báo cáo Gv: Nhận xét Gv: Yêu cầu Hs làm tập Câu 4: Đun nóng 31,6 gam kalipenmanganat ( KMnO4) điều kiện tiêu chuẩn đến phản ứng kết thúc thu V lít khí O a) Viết phương trình phản ứng b) Hãy xác định V ( đktc) Gv: Hướng dẫn -> Gọi Hs ( trung bình ,yếu) lên bảng làm Hs: Làm Gv: Nhận xét bổ xung cần Gv: Yêu cầu Hs làm tập Câu 5: Đốt cháy hồn tồn 9,6 gam S lọ chứa khí oxi a) Hãy tính lượng KClO3 cần dùng để điều chế lượng oxi dùng thí nghiệm (đktc) b) Nếu đốt cháy lượng S bình chứa khơng khí phải cần lít khơng khí (đktc) Hs: làm Gv: Nhận xét Gv: Yêu cầu Hs thảo luận nhóm làm tập Câu 6: Để chuẩn bị cho buổi thực hành lớp cần 10 lọ chứa khí oxi, lọ có dung tích 200 ml.Hãy tính khối lượng KMnO4 cần dùng , giả sử khí oxi thu đktc hao hụt 10% Hs Thảo luận nhóm -> Đại diện nhóm báo cáo Gv: Nhận xét 30 Thể tích khơng khí cần dùng ngày Vkk = 0,5 24 = 12 ( m3 ) Thể tích khí O2 cần dùng ngày O2 V = 12 Câu 4: a) 2KMnO4 b) 21 100 KMnO4 n = = 2,52 ( m3) K2MnO4 + MnO2 + O2 t0 31, = 0, 2(mol) 158 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Tl 1 Mol 0,2 -> 0,1 V = 0,1 22,4 = 2,24 (l) Câu 5: 9, = 0,3(mol) 32 nS = S + O2 SO2 Tl 1 Mol 0,3 0,3 a) 2KClO3 2KCl + O2 Tl Mol 0,2 0,098 m = 0,196.158 = 30,968 (g) KMnO4 Câu 7: KMnO4 n 31, 158 = = 0,2 (mol) 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Tl 1 Mol 0,2 -> 0,1 Thể tích oxi thu V = 0,1 22,4 = 2,24(l) O2 Thể tích O2 hao hụt V O2 hao hụt 1,12 = 2,24 – 1,12 = 1,12 (l) % hao hụt = 22, 100% = 50% 4.Củng cố: Câu 1: Nguyên liệu để điều chế oxi phòng thí nghiệm a)KMnO4 CaCO3 b)KMnO4 CaO c)KMnO4 KClO3 d)KClO3 CaCO3 Câu 2: Trong lít khơng khí chứa lượng khí oxi là: a) 0,21 (l) b) 0,021 (l) c) 2,1 (l) d) 21 (l) Câu 3: Sự cháy có đặc điểm : a) Là oxi hóa có tỏa nhiệt b) Là oxi hóa có tỏa nhiệt, khơng phát sáng c) Là oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng d) Là oxi hóa khơng tỏa nhiệt, phát sáng 31 t0 t0 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Câu 4: Sự oxi hóa chậm có đặc điểm : a)Là oxi hóa có tỏa nhiệt b)Là oxi hóa có tỏa nhiệt, khơng phát sáng c)Là oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng d)Là oxi hóa khơng tỏa nhiệt, phát sáng Câu 5: Hãy nêu điều kiện phát sinh cháy dập tắt đám cháy Câu 6: Hãy so sánh cháy với oxi hoá Câu 7: Để cách li chất cháy với oxi ta dùng cách sau đây: a) Cho nước lên vật cháy b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy c) Thổi CO2 lên vật cháy d) Thổi H2 lên vật cháy Câu 8: Để hạ nhiệt độ chất cháy xuống nhiệt độ cháy ta dùng cách sau đây: a) Cho nước lên vật cháy b) Dùng vải ẩm trùm kín vật cháy c) Thổi CO2 lên vật cháy d) Thổi H2 lên vật cháy Câu 9: Quan sát hình vẽ sau : Cho biết tượng quan sát giải thích Câu 10 :Trong thực hành bất cẩn bạn Anh làm đổ đèn cồn cháy làm lửa lan khắp bàn.Vậy em Anh em dập tắt lửa ? Vì ? Câu 11: Để điều chế 6,72 l khí O2 (đktc) ta phải dùng lượng KClO3 là: a) 24,5 g b) 25,4 g c) 14,9 g d) 7,35 g Câu 12: Hãy so sánh thể tích khí oxi sinh đun lượng KClO KMnO4 Câu 13 Giải thích sao: a Khi nhốt dế mèn (hoặc châu chấu) vào lọ nhỏ đậy nút kín, sau thời gian vật chết dù có đủ thức ăn? b Người ta phải bơm sục khơng khí vào bể nuôi cá cảnh chậu, bể chứa cá sống cửa hàng bán cá? Trả lời: a Con dế mèn (hoặc châu chấu) chết thiếu khí oxi Khí oxi trì sống b Phải bơm sục khơng khí vào bể ni cá (vì oxi tan phần nước) để cung cấp thêm oxi cho cá 32 Giáo án Hóa Năm học 2017-2018 Câu 14 : Hãy dự đoán tượng xảy giải thích tượng cho nến cháy vào lọ thuỷ tinh đậy nút kín Trả lời: Khi cho nến cháy vào lọ thuỷ tinh đậy nút kín, lửa nến yếu dần tắt Đó nến cháy, lượng oxi khơng khí bị giảm dần hết, lúc nến bị tắt Câu 15: Trong học cháy, em học sinh phát biểu: nến cháy bóng đèn điện cháy Phát biểu có không? Trả lời: Phát biểu em học sinh câu đầu: nến cháy có phản ứng cháy nến với khí oxi, bóng đèn sáng lên khơng phải phản ứng cháy (vì khơng có khí oxi) mà dây tóc bóng đèn nóng lên phát sáng nhờ nguồn điện Dặn dò: Ôn lại kiến thức cũ :  Tính chất oxi     Vai trò khí oxi đời sống sản xuất Định nghĩa, phân loai, cách gọi tên oxit Thành phần khơng khí Định nghĩa phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy V RÚT KINH NGHIỆM 33 ... VD CTHH oxit -Phân biệt oxit axit oxit bazơ - Tìm cơng thức -Gọi tên oxit axit oxit bazơ biết CTHH oxit ngược lại viết CTHH oxit biết tên tên oxit -Xác định hoá trị nguyên tố CTHHcủa oxit +Tỉ... chất 3.Oxit Câu hỏi / tập định tính -Biết : +Định nghĩa oxit +Cơng thức hố học chung oxit +Cách gọi tên oxit +Khái niệm oxit axit oxit bazơ +Nhận biết chất thuộc loại oxit - Lập CTHH oxit biết... PbO2: Chì (IV) oxit N2O: Đi nitơ oxit Tên oxit = Tên PK + oxit NO: Nitơ oxit N2O3: Đi nitơ tri oxit (có tiền tố số nguyên tử PK số NO2: Nitơ oxit N2O5: Đi nitơ penta oxit nguyên tử oxi) P2O3: Đi
- Xem thêm -

Xem thêm: hoa hoc 8 CHU DE OXI SU SONG SU CHAY, hoa hoc 8 CHU DE OXI SU SONG SU CHAY

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay