HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PF

94 9 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

PHẦN F: QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN LỰC HTTT TS Trần Thị Thu Hà Khoa Tin học kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Nội dung Chương 19: Quản trị nguồn lực HTTT tổ chức Chương 20: An tồn HTTT khía cạnh đạo đức xã hội liên quan 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD CHƯƠNG 19: QUẢN TRỊ CÁC NGUỒN LỰC HTTT TRONG TỔ CHỨC • Tổng quan nguồn lực HTTT • Quản trị nguồn nhân lực HTTT 6-2-2012 • Đầu tư cho CNTT DN • Quản trị tri thức • Sử dụng ngn lực CNTT tái thiết quy trình kinh doanh TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Tổng quan quản trị nguồn lực HTTT Các khái niệm liên quan đến quản trị nguồn lực thông tin Các chức nguồn lực thông tin Mua sắm nguồn lực TT 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Các khái niệm liên quan đến quản trị nguồn lực thơng tin • Thông tin (Information): liệu thu thập xử lý thành dạng dễ hiểu cho người dùng • Nguồn lực: nguồn tái sử dụng cung cấp để tạo sản phẩm dịch vụ Ví dụ: nguồn nhân lực, nguồn tài chính, nguyên vật liệu TT • Quản trị: loạt hành động (lập kế hoạch, định, tổ chức, dẫn dắt kiểm soát) khai thác nguồn lực tổ chức nhằm đạt mục tiêu tổ chức cách hiệu hiệu lực 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Một số mục tiêu quản trị nguồn lực thông tin • Xác định bất cập trùng lặp TT • Làm rõ vai trò trách nhiệm người sở hữu người sử dụng TT • Tiết kiệm cho phí mua sẵm xử lý TT • Xác định rõ chi phí/lợi ích nguồn lực TT khác • Trợ giúp tích cực cho q trình QĐ với TT có chất lượng 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Một số vấn đề liên quan đến quản trị nguồn lực thơng tin • Nguồn lực TT phải quản lý để đáp ứng tốt thách thức môi trường KD công nghệ nay: • Năng lực nhiều HTTT quản lý yếu • Quản trị nguồn lực thơng tin phải phân cấp hợp lý 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Các thách thức môi trường KD cơng nghệ • Mềm dẻo, nhạy bén rút ngắn thời gian phát triển, sản xuất chu kỳ phân phối • Tái thiết tích hợp chéo quy trình kinh doanh • Lợi cạnh tranh, chất lượng tổng thể, tập trung quản lý KH • Nhân viên trí tuệ có văn hóa cơng nghệ • Thu gọn, nối mạng khuếch tán cơng nghệ • Internet, Intranet hạ tầng HTTT • Tính tốn khắp nơi Ht hợp tác • Quy trình phát triển phần mềm có chức tích hợp chéo 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Nguyên nhân giải pháp nâng cao lực quản trị nguồn lực TT • Năng lực nhiều HTTT quản lý yếu: – – – – – – – • Nỗ lực nguồn lực TT chưa ưu tiên mức Thiếu quan hệ xã hội HTTT HTTT chưa hiểu rõ môi trường KD HTTT chưa đáp ứng yêu cầu đặt HTTT chưa xem nguồn lực sống HTTT chưa đạt mục đích HTTT chưa có lãnh đạo Giải pháp nâng cao lực quản trị nguồn lực TT – Có tham gia tích cực cán quản lý người sử dụng cuối: • Hội đồng điều hành nguồn lực TT: lãnh đạo cao cấp phát triển điều phối kế hoạch nguồn lực TT dài hạn • Các nhà quản lý cấp trung: giám sát tiến độ dự án HTTT lớn • Người dùng cuối: đạo quản lý thiết bị CNTT đơn vị KD nhóm làm việc, bao hàm việc tham gia phát triển HTTT – Cần xem xét tổ chức tô chức Kinh tế - Xã hội - Kỹ thuật với yếu tố cấu thành: Con người, nhiệm vụ, Cơng nghệ, Cấu trúc Văn hóa 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Phân cấp hợp lý quản trị nguồn lực TT • • Nguồn lực TT phải xem nguồn lực doanh nghiệp: Nhân lực, Tài chính, Máy móc thiết bị CNTT Quản trị nguồn lực TT cần tổ chức thành khối: – Quản trị chiến lược: CNTT phải quản trị để tham gia vào việc đạt mục tiêu chién lược lợi cạnh tranh tổ chức, không nên đơn nâng cao hiệu tác nghiệp trợ giúp QĐ – Quản trị tác nghiệp: CNTT HTTT phải quản trị cấu trúc tổ chức dựa chức quy trình KD, công nghệ sử dụng qua đơn vị KD – Quản trị nguồn lực: ĐL TT, phần cứng phần mềm, mạng viễn thông, nhân lực HTTT phải quản trị tài sản KD khác – Quản trị công nghệ: Mọi công nghệ xử lý, lưu trữ, truyền thơng DL TT tồn DN phải quản lý HT tích hợp nguồn lực tổ chức – Quản trị phân tán: Quản trị việc sử dụng CNTT nguồn lực TT đơn vị công tác phải coi trách nhiệm nhà quản lý chức cấp bậc họ tổ chức 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 10 Lập kế hoạch trì hoạt động liên tục tổ chức(tiếp) Quá trình lập kế hoạch trì hoạt động liên tục tổ chức bắt đầu việc phân tích ảnh hưởng yếu tố đến hoạt độnh KD với công việc sau: • Xác định tiến trình nghiệp vụ phân quan trọng, nhạy cảm tổ chức • Xác định mối tương tác qua lại tiến trình nghiệp vụ phạn • Xác định kiểm tra tất nguy xảy HT • Xác định TT định tính định lượng mối đe dọa xác định • Đưa biện pháp khôi phục HT 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 80 Quản trị liệu điện tử tổ chức • Electronic Record Management -ERM phương thức quản trị tài liệu điện tử quan trọng tổ chức • Nhu cầu quản trị liệu điện tử tổ chức ngày trở nên cần thiết nước ban hành điều luật, tổ chức phải có trách nhiệm lưu trữ số định loại liệu khoảng thời gian theo luật định Ví dụ, luật SOX Mỹ quy định thời gian lưu trữ kiểm toán báo cáo tài cơng ty năm, luật HIPAA quy định lưu trữ tài liệu y tế năm Nếu tổ chức khơng có khả cung cấp TT phải chịu phạt 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 81 Quản trị liệu điện tử tổ chức (tiếp) • Trách nhiệm ủy ban quản trị liệu điện tử: – Xác định tệp liệu cần lưu trữ – Đảm bảo phương án bảo trì liệu • • Giám đốc an tồn TT (Chieft Information Security Officer – CISO) chức danh công việc chịu trách nhiệm đánh giá liên tục rủi ro liên quan đến an tồn thơng tin tổ chức, xây dựng triển khai biện pháp đối phó hiệu CISO trở nên cần thiết xu tồn cầu hóa kinh tế với nguy rủi ro TT, đặc biệt TT mạng ngày cao Xu tồn cầu hóa hoạt động KD tổ chức công ty thể vài khía cạnh sau: – Nhiều tổ chức công ty tham gia hợp tác hiệp hội cung nghiên cứu, phát triển, sản xuất thử nghiẹm sản phẩm – Thuê công ty đối tác xử lý DL tổ chức trở thành tình trạng phổ biến nhiều tổ chức – Mộ số tổ chức sử dụng dịch vụ ASP 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 82 Vấn đề đạo đức xã hội liên quan đến HTTT • Đạo đức KD vấn đề lớn cá hoạt động KD giai đoạn tồn cầu hóa kinh tế • HTTT cấu thành quan trọng DNN tổ chức kinh tế xã hội ngày phải xem xét góc độ đạo đức 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 83 Vấn đề đạo đức xã hối liên quan đến HTTT Khái niệm đạo đức Những khía cạnh đạo đức xã hội HTTT CNTT việc làm CNTT tính cách người CNTT điều kiện làm việc Vấn đề bảo mật TT cá nhân 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 84 Khái niệm đạo đức Các giá trị đạo đức Á đông Phương tây Giá trị chung Kyosei (Nhật) Sống làm việc lợi ích chung Tự cá nhân Tơn trọng phẩm giá người Dharma (Đạo Hindu) Hoàn thành bổn phân thừa kế Chủ nghĩa bình quân Tôn trọng quyền Sattutthi (Đạo phật) Tầm quan trọng dục vòng bị giới hạn (ngũ giới) Tham gia trị Cơng dân tốt Zakat (Đạo hồi) Nghĩa vụ phải bố thí cho người nghèo Nhân quyền 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 85 Khái niệm đạo đức (tiếp) • Luật tự nhiên: người cần phải phát triển sức khỏe đời sống vật chất tinh thần mình, tuyên truyền theo đuổi tri thức giới, theo đuổi quan hệ gần gũi với người khác phục tùng quyền lực pháp lý • Thuyết vị lợi (Utilitarism): Hoạt động quyền để tạo tốt cho số người đơng • Sự tơn trọng người khác: người xem mục đích chư khơng phải phương tiện cho mục đích Hoạt động coi người có hoạt động phải chấp nhận quy tắc đạo đức hành động giả định trước Các giá trị đạo đức không khái niệm mà người quan niệm, bị ảnh hưởng tảng văn hóa người Các ví dụ nêu hội tụ ba giá trị đạo đức 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 86 Những khía cạnh đạo đức xã hội HTTT • Việc sử dụng HTTT KD có tác động lớn tới xã hội làm tăng thêm trầm trọng vấn đề xã hội phục vụ như: vi phạm riêng tư, tội phạm, sức khỏe, điều kiện làm việc, nhân cách, việc làm nghiên cứu giải pháp xã hội qua CNTT • HTTT mang lại ảnh hưởng có lợi bất lợi vấn đề nêu Chẳng hạn, tin học hóa quy trình sản xuất làm giảm nhu cầu lao động, giảm thỏa mãn người lao động sản xuất sản phẩm có chất lượng cao giá thành thấp => cần phải quản lý hoạt động HTTT thứ khác cho hạn chế đến mức thấp tác động xấu tối đa hóa hoạt động có lợi 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 87 Bốn nguyên tắc đạo đức việc triển khai cơng nghệ • Sự cân đối: Cái tốt đẹp đạt qua công nghệ phải lớn tổn hại rủi ro • Sự ưng thuận: Những người bị ảnh hưởng công nghệ phải hiểu chấp nhận rủi ro • Lợi lộc thua thiệt: HTTT phải phân phối cách cơng Những người lợi phải chia sẻ hợp lý gánh nặng rủi ro, người không lợi khơng phải chịu việc tăng rủi ro q nhiều • Tối thiểu hóa rủi ro: HTTT phải triển khai cho tránh rủi ro không cần thiết Mason tóm tắt bốn vấn đề đạo đức thông tin từ viết tắt PAPA (Privacy, Accuracy, Property Accessibility) 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 88 Bốn nguyên tắc đạo đức việc triển khai cơng nghệ (tiếp) Mason tóm tắt bốn vấn đề đạo đức thông tin từ viết tắt PAPA (Privacy, Accuracy, Property Accessibility): • Privacy (tính riêng tư): TT cá nhân người hay tổ chức bộc lộ cho người khác điều kiện nào? Với hình thức bỏ vệ nào? Những người giữ riêng cho mà khơng cho người khác biết? • Accuracy (tính xác): Ai chịu trách nhiệm tính xác thực, tin cậy xác TT? Ai chịu trách nhiệm sai sót TT bên bị tổn thương giải ntn? • Property (Sở hữu): Ai sở hữu TT? Giá trị hợp lý củ anó trao đổi Ai làm chủ đường truyền thông, đặc biệt đường truyền qua không gian Việc tiếp cận với nguồn lực phân bổ ntn • Accesibility(Truy nhập): TT mà người hay tổ chức quyền đặc quyền thu được, với điều kiện nào? Với bảo vệ Để giải vấn để phải đề xuất thỏa thuận đạo đức HTTT đảm bảo cho cá nhân phát huy tốt tiềm HTTT thiết kế phải đảm bảo tính xác không xâm phạm riêng tư người Các kênh TT phải bảo vệ TT lưu trư cho tránh hanh fvi vơ văn hóa bị đánh cắp HTTT phải thiết kế để TT tránh bị sử dụng trái phép, mát phá hủy Phát triển, bảo vệ tăng cường thỏa thuận trách nhiệm nhà quản lý, chuyên viên HTTT người sử dụng cuối 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 89 CNTT việc làm • Ảnh hưởng CNTT đến việc làm vấn đề đạo đức lớn có quan hệ trực tiếp tới việc sử dụng máy tính cho mục tiêu tự động hóa • CNTT tạo việc làm suất lao động nguyên nhân giảm đáng kể số hội việc làm Do nhiều người bị thất nghiệp họ không đào tạo lại cho vị trí cơng tác trách nhiệm 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 90 CNTT tính cách người • Một số ý kiến cho CNTT có ảnh hưởng xấu đến tính cách người Một HT dựa máy tính bị cho HT phi nhân tính Nó loại bỏ diện quan hệ người HT khơng máy tính, Nhiều người cảm thấy bị tính nhân dạng cảm thấy số • Một khía cạnh khác cá tính cứng nhắc làm việc với HT dựa máy tính Nó đòi hỏi bám dính vào thủ tục chi tiết HT làm việc Nhân tính bị ảnh hưởng mạnh Ht khơng mềm dẻo không trắc ẩn người mác lỗi sai sót Nhiều người quen việc với cửa hàng sử dụng Ht toán máy khăng khăng đòi tiền gửi thơng báo nhắc nhở cho Khách hàng có tài khoản tốn bất chấp cố gắng sửa lỗi khách hàng 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 91 CNTT điều kiện làm việc • CNTT giúp loại bỏ nhàm chán đơn điệu công việc văn phòng CNTT giúp người lao động tập trung vào công việc thách thức thú vị hơn, giúp nâng cao trình độ kỹ người lao động => CNTT nâng cấp chất lượng lao động phát triển chất lượng điều kiện làm việc hài lòng cơng việc • Một số cơng việc HTTT đơn điệu (nhập liệu, dùng máy tính điều khiển tự động hóa dây truyền sản xuất,…) làm giảm hưng phấn, giảm chất lượng cơng việc tính sáng tạo người lao động • Giám sát người lao động máy tính vấn đề gây tranh cãi mặt đạo đức UD CNTT 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 92 Vấn đề bảo mật TT cá nhân • Bảo mật TT cá nhân (Privacy) khả kiểm soát TT thân cá nhân HTTT thực chức thu thập, lưu trữ, trao đổi tìm kiếm TT nhanh hơn, dễ dàng Điều tác động tích cực đến hiệu hiệu lực HTTT • Tuy nhiên, sức mạnh có tác động xấu tới quyền riêng tư cá nhân Chẳng hạn e-mail bị theo dõi, TT cá nhân bị thu thập vào trang Web Những TT cá nhân riêng tư có CSDL tổ chức tín dụng, quan phủ tổ chức tư nhân khác bị đánh cắp bị lợi dụng Việc sử dụng trái phép TT hủy hoại nghiêm trọng tính riêng tư cá nhân tham gia giao dịch Một sai sót nhỏ CSDL làm sai lệch nghiêm trọng trạng thái tín dụng danh tiếng cá nhân => CNTT làm cho vấn đề bảo mật TT cá nhân trở thành nhậy cảm cần có quan tâm thích đáng xã hội số hóa 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 93 Kết luận Nội dung phần F cung cấp nhìn tổng quan về: • Ứng dụng CNTT tổ chức phương pháp phát triển HTTT • An tồn HTTT vấn đề đạo đưc liên quan đến HTTT 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 94
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PF , HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PF

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay