HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PD

75 8 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

PHẦN D: CÁC HTTT ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH TS Trần Thị Thu Hà Khoa Tin học kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân Nội dung Chương 10: HTTT tài Chương 11: HTTT Marketing Chương 12: HTTT sản xuất Chương 13: HTTT Quản trị nguồn nhân lực Chương 14: HT quản trị quan hệ khách hàng Chương 15: Các HT TMĐT kinh doanh Chương 16: HTTT tự động văn phòng 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD CHƯƠNG 10: HTTT TÀI CHÍNH 6-2-2012 • Khái qt HTTT tài • Phân loại HTTT tài theo mức quản lý • Phần mềm quản lý tài TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD HTTT tài • Cung cấp thơng tin tài cho người làm cơng tác quản lý tài giám đốc tài doanh nghiệp, hỗ trợ q trình định liên quan đến sử dụng tài chính, phân bổ kiểm sốt nguồn lực tài doanh nghiệp 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Các chức HTTT tài • Tích hợp tất thơng tin tài thơng tin tác nghiệp từ nhiều nguồn khác vào HTTT quản lý nhất; • Cung cấp khả truy xuất liệu cho nhiều nhóm người sử dụng thuộc lĩnh vực khác nhau: tài phi tài chính; • Cung cấp liệu kịp thời phục vụ nhu cầu phân tích tài chính; • Phân tích liệu theo nhiều tiêu thức khác (thời gian, vùng địa lý, sản phẩm, …) • Phân tích kiểu What-If để dự báo dòng tiền tương lai; • Phân tích hoạt động tài khứ tương lai; • Theo dõi kiểm soát việc sử dụng quỹ doanh nghiệp 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Mơ hình HTTT tài HTTT trợ giúp định tài CSDL từ bên ngồi CSDL nội HTTT QL tài CSDL tài HTTT trợ giúp lãnh đạo tài HTTT chuyên gia tài Dự báo tài Báo cáo tài Sử dụng quản lý quỹ Thống kê tài 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD HTTT tài Các phân hệ HTTT tài 6-2-2012 Phân hệ dự báo tài Phân hệ tốn thu nhập chi phí Phân hệ kiểm tốn Phân hệ sử dụng quản lý quỹ TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD dự báo tăng trưởng sản phẩm doanh nghiệp, dự báo nhu cầu dòng tiền, … Lưu trữ theo dõi liệu chi phí lợi nhuận tổ chức Phân tích điều kiện tài tổ chức xác định tính xác thực báo cáo tài HTTT tài cung cấp Cung cấp thông tin sử dụng quản lý quỹ Phân loại HTTT tài theo mức quản lý Chiến lược Chiến thuật Tác nghiệp HT sổ HTTT ngân quỹ HT TSCĐ HTTT phân tích tình hình tài HTTT vốn tiền HTTT dự tốn vốn HT xử lý lệnh bán hàng HTTT theo dõi công nợ phải thu HTTT theo dõi công nợ phải trả HTTT dự báo tài dài hạn HTTT quản lý đầu tư 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD HT xử lý đơn hàng HT theo dõi hàng tồn kho HT xử lý lương Phần mềm quản lý tài Phần mềm bảng tính Phần mềm ứng dụng chung Phần mềm thống kê Phần mềm quản trị CSDL Phần mềm quản lý tài Phần mềm ứng dụng chuyên biệt cho chức quản lý tài 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD IFPS (Interactive Financial Planning) Manager Your Money… CHƯƠNG 11: HTTT QUẢN LÝ MARKETING 6-2-2012 • Khái quát HTTT Marketing • Phân loại HTTT Marketing theo mức quản lý • Phần mềm quản lý Marketing TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 10 Khái niệm quản trị chuỗi cung cấp • Supply Chain Management (SCM) HT KD giúp tổ chức cung cấp sản phẩm loại, đến nơi vào thời điểm cần đến với số lượng phù hợp giá chấp nhận • Mục tiêu SCM quản trị cách hiệu trình cung ứng sản phẩm cách dự báo nhu cầu, kiểm soát hàng tồn kho, cải tiến mạng lưới kinh doanh tổ chức với KH, nhà CC, nhà phân phối đối tượng liên quan khác 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 61 HT SCM • Supply Chain Management system (SCMS) modun phần mềm tập trung vào việc phối hợp tiến trình quản trị quan hệ với nhà CC nhằm tối ưu hóa việc lập kế hoạch, mua sắm yếu tố đầu vào, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ • Cung cấp TT hỗ trợ nhà CC, tổ chức có nhu cầu cung ứng, nhà phân phối doanh nghiệp cung ứng phối hợp, lập lịch, kiểm sốt q trình nghiệp vụ mua sắm yếu tố đầu vào, sản xuất, quản lý hàng tồn kho cung cấp sản phẩm dịch vụ đầu Đây dạng HT tương tác đối tác KD với nhau, thực tự động hóa dòng TT tổ chức 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 62 Chức SCMS • Giúp doanh nghiệp trao đổi thơng tin với nhà CC tính sẵn có NVL phụ tùng, thời điểm giao nhận vật tư hàng hóa yêu cầu sản xuất • Được sử dụng để trao đổi TT với nhà phân phối mức tồn kho, tình trạng đơn hàng, lịch cung úng sản phẩm • Mục tiêu chủ yếu: bên liên quan nhận số lượng SP từ nguồn cung cấp tới nơi có nhu cầu sử dụng với chi phí thấp thời gian ngắn 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 63 Vòng đời SC giải pháp tích hợp SCM Vòng đời chuỗi cung cấp Các tiến trình chức SCM Thỏa thuận Lập lịch Sản xuất Giao vận Hậu cần mua sắm chiến lược Dự báo lập kế hoạch cầu Xử lý đơn hàng dịch vụ khách hàng Mạng lưới phân phối tác nghiệp tồn kho Hậu cần sản xuất Quản trị vận chuyển gửi hàng Internet Dữ liệu thị trường dùng chung Giải pháp tích hợp SCM Nhà cung cấp 6-2-2012 Nhà sản xuất Xử lý đơn hàng phối hợp Bán lẻ TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Khách hàng Duy trì Duy trì khách hàng khách hàng 64 Công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến Là công cụ mạnh sử dụng SCM với chế hoạt động sau Tag Sóng Radio Thiết bị RFID Gồm chip chứa liệu có mã nhận diện anten truyền liệu đến thiết bị RFID 6-2-2012 Đọc truyền liệu đọc từ Tag hệ thống máy tính TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Xử lý liệu thiết bị RFID đọc từ Tag 65 Trao đổi liệu điện tử • Electronic Data Interchange – EDI cho phép đối tác kinh doanh thương mại trao đổi giao dịch nghiệp vụ theo đường điện tử, thơng qua mạng Internet loại hình mạng khác Dữ liệu trao đổi đơn đặt hàng, hóa đơn bán hàng, vận đơn, … • EDI có khả tự động theo dõi biến động liên quan đến hàng tồn kho, khởi sinh đơn hàng, hóa đơn tài liệu khác liên quan đến giao dịch lập, theo dõi tiến độ xác nhận hoạt động liên quan đến cung ứng hàng hóa tốn • HT EDI dựa Internet có sử dụng mạng riêng ảo dạng ứng dụng thương mại điện tử B2B Đối với tổ chức kinh doanh vừa nhỏ dịch vụ EDI dựa Internet lựa chọn hiệu kinh tế 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 66 Vai trò SCM • Các hệ thống SCM liên tổ chức đóng vai trò quan trọng việc giúp tổ chức đạt mục tiêu quản trị chuỗi cung cấp 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 67 Các chức SCM ứng dụng phần mềm MySAP e-bussiness Các chức SCM Lợi ích sử dụng chức SCM phần mềm my SAP e-business Lập kế hoạch Thiết kế chuỗi cung ứng Tối ưu hóa mạng lưới nhà cung cấp, nhà máy trung tâm phân phối Lập kế hoạch cung cầu theo hình thức phối hợp Dự báo xác nhu cầu khách hàng cách chia sẻ dự báo cung cầu nhiều lớp thực tế chuỗi cung ứng Các tình cung ứng phối hợp dựa Internet, ví dụ lập kế hoạch, dự báo bổ sung hàng theo phương thức phối hợp, quản lý tồn kho kiểu vendor-managed Thực Quản trị nguyên vật liệu 6-2-2012 Chia sẻ thông tin xác tồn kho đơn hàng mua sắm Đảm bảo NVL cần cho trình sản xuất chỗ, lúc TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 68 Các chức SCM ứng dụng phần mềm MySAP e-bussiness(tiếp) Các chức SCM Lợi ích sử dụng chức SCM phần mềm my SAP e-business Sản xuất theo hình thức phối hợp Tối ưu hóa kế hoạch lịch trình tập ràng buộc liên quan đến nguồn lực, nguyên vật liệu Đáp ứng đơn hàng theo hình thức phối hợp Cam kết thời gian cung ứng Đáp ứng đơn hàng từ tất kênh phân phối hạn việc quản trị đơn hàng, lập kế hoạch vận chuyển, lập lịch điều phối phương tiện vận chuyển Hỗ trợ tồn tiến trình hậu cần, bao gồm nhận, đóng gói, vận chuyển cung ứng nước khác Quản trị chuỗi kiện cung ứng Kiểm sốt giao đoạn tiến trình cung ứng, từ lúc báo giá đến lúc khách hàng nhận hàng, nhận thơng tin cảnh báo có vấn đề Quản trị lực chuỗi cung cấp Báo cáo tiêu phản ánh lực chuỗi cung cấp: tỉ lệ đáp ứng đơn hàng, thời gian đáp ứng đơn hàng hiệu khai thác nguồn lực 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 69 Lợi ích SCM • • • • • Xử lý đơn hàng nhanh hơn, xác Giảm mức lưu kho Tiếp cận thị trường nhanh Chi phí giao dịch chi phí NVL thấp Tạo quan hệ chiến lược với nhà cung cấp => Giúp tổ chức có khả phản ứng nhanh việc đáp ứng nhu cầu khách hàng đối tác kinh doanh 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 70 Thử thách SCM • Việc ứng dụng HT SCM khó khăn phức tạp thử thách lớn nhiều tổ chức • Các nguyên nhân dẫn đến thất bại tổ chức: – Thiếu kiến thức, công cụ hướng dẫn lập kế hoạch cầu chuyên nghiệp; – Dự báo khơng xác q khả quan cầu dẫn đến vấn đề liên quan đến sản xuất, tồn kho vấn đề kinh doanh khác – Sự phối hợp thiếu nhịp nhàng phận marketing, sản xuất, tồn kho nội tổ chức, tổ chức với nhà cung cấp, nhà phân phối thực thể khác ảnh hưởng nhiều đến hệ thống SCM 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 71 Các xu quản trị chuỗi cung cấp Giiai đoạn Giai đoạn • Cải tiến tiến trình cung ứng nội bên ngồi • Hồn thành ứng dụng SCM nội bên 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD Giai đoạn • Phát triển triển khai ứng dụng SCM đại 72 Giai đoạn SCM • Tập trung vào cải tiến tiến trình cung ứng nội tiến trình bên ngoài, mối quan hệ với nhà cung cấp khách hàng • Các trang Web TMĐT tổ chức đối tác kinh doanh cho phép truy cập đến catalog điện tử thông tin cung ứng hữu ích khác hỗ trợ giao dịch trực tuyến 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 73 Giai đoạn SCM • Hoàn thành ứng dụng SCM nội bên cách sử dụng phần mềm SCM thông qua mạng internet extranet liên kết nhà CC, nhà phân phối, KH đối tác KD khác • Tập trung vào việc mở rộng mạng lưới đối tác KD dựa Web chuỗi cung cấp nhằm nâng cao hiệu hiệu suất tác nghiệp để đạt mục tiêu KD chiến lược 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 74 Giao đoạn SCM • Bắt đầu phát triển triển khai ứng dụng SCM đại có sử dụng phần mềm SCM đại, liên kết thông qua mạng extranet trao đổi TMĐT • Phát triển UD bán hàng dịch vụ theo phương thức phối hợp với đối tác kinh doanh, có HT CRM HT quản trị đối tác • Nhắm tới việc tối ưu hóa trình phát triển SCM để đặt mục đích giá trị khách hàng giá trị KD 6-2-2012 TS Trần Thị Thu Hà, Khoa THKT ĐHKTQD 75
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PD , HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay