HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PB

47 8 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

PHẦN B CÁC THÀNH PHẦN CÔNG NGHỆ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN 2/6/2012 Nội dung Chương 3: Phần cứng máy tính điện tử Chương 4: Phần mềm máy tính điện tử Chương 5: Quản trị nguồn liệu Chương 6: Viễn thông mạng truyền thông 2/6/2012 CHƯƠNG 3: PHẦN CỨNG CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ  Phần cứng máy tính điện tử thành phần Hệ thống máy tính  Các loại hình hệ thống máy tính  Các yếu tố đánh giá phần cứng mua sắm 2/6/2012 Phần cứng máy tính thành phần HT máy tính Bộ xử lý trug tâm (CPU) Thu thập nhập liệu thô thủ công, bán tự động tự động VD: bàn phím, POS, ATM, MICR, OCR, Bộ điều khiển (CU) Bộ vào (INPUT) Bộ nhớ Bộ làm tính (ALU) Bộ (OUTPUT) (MEMORY) Tệp tin (FILES) Cấu trúc logic máy tính số Đưa thông tn xử lý môi trường bên ngồi VD: hình, máy tin, loa, … 2/6/2012 Các loại hình hệ thống máy tính Máy vi tính (Micro Computer) • • • • Máy tính cỡ vừa (Midrange systems) • Giá: 4,000$ - 1,000,000$$ • xử lý: 100- 10,000 MFLOPS • Ứng dụng: làm máy chủ mơ hình Client/Serve, Web server, File serve, … tổ chức nhỏ Máy tính cỡ lớn (mainframe) • Giá: 500,000$ - 20,000,000$ • Xử lý: 400 – 10,000 MFLOPS • Ứng dụng: làm máy chủ mơ hình Client/Serve tổ chức lớn, phủ, … Siêu máy tính (super computer) Giá: 200$ - 4000$ xử lý: 50-1000 MFLOPS Desktop, Notebook, Handheld/Palmtop, Tablet PC Ứng dụng: cá nhân • Giá: 1,000,000 $- 100,000,000 $ • Xử lý: 100,000 MFLOPS • Sử dụng nghiên cứu KHKT 2/6/2012 Các yếu tố đánh giá phần cứng mua sắm  Năng lực làm việc: tốc độ, dung lượng, khả xử lý  Chi phí: thuê/mua, vận hành, bảo hành  Tính tin cậy: khả kiểm soÁt, cảnh báo lỗi, tránh rủi ro  Tính tương thích: HT với phần cứng, phần mềm tại, với phần cứng phần mềm nhà cung cấp khác  Công nghệ: kinh nghiệm phát triển sản xuất sản phẩm nhà cung cấp  Tính thân thiện với mơi trường làm việc: người dùng, mức độ thuận tiện, độ an toàn, 2/6/2012 Các yếu tố đánh giá phần cứng mua sắm (tiếp)  Khả kết nối: với mạng cục bộ, mạng diện rộng, mạng có băng thông công nghệ khác nhau,…  Quy mô: khả đáp ứng nhu cầu xử lý số lượng lớn người dùng, giao dịch, truy vấn tin yêu cầu khác  Phần mềm: xem xét tính sẵn có phần mềm Ht phầm mềm UD  Khả hỗ trợ: xem xét dịch vụ cần thiết để hỗ trợ trì HT phần cứng 2/6/2012 Các tiêu chuẩn đánh giá HTTT  Tính đầy đủ chức  Tính thân thiện, dễ dàng  Tính an tồn bền vững  Tính thích nghi mềm dẻo  Tính dễ bảo trì  Khả hoạt động 2/6/2012 PHẦN MỀM CỦA MTĐT  Phần mềm máy tính vai trò phần mềm máy tính góc độ quản lý  Phần mềm hệ thống  Phần mềm ứng dụng  Các yếu tố cần đánh giá mua sắm phần mềm 2/6/2012 Phần mềm máy tính Phần mềm (Software) Phần mềm hệ thống (System Software) Phần mềm ứng dụng (Application Software) Ví dụ mơ hình vật lý 2/6/2012 Các thành phần Data Warehouse Dữ liệu nội Trích rút chuyển đổi liệu DATA WAREHOUS ER Dữ liệu bên ngồi • Truy vấn tin • Báo cáo • Xử lý phân tích trực tuyến • Khai phá liệu Chỉ mục thông tin 2/6/2012 Một số kỹ thuật đại quản trị liệu (tiếp)  Kho liệu chuyên biệt (Data Marts): tập hợp liệu phục vụ cho lĩnh vực riêng tổ chức  Kỹ thuật khai thác phân tích liệu (Data Mining): phương pháp sử dụng để xếp phân tích thơng tin, gọi xử lý phân tích trực tuyến OLAP  Cho phép cán quản lý từ số liệu khái quát đến liệu chi tiết, xếp, lọc liệu, phân tích thống kê, …  Cho phép trích rút tri thức kinh doanh từ Data Warehouse 2/6/2012 Quy trình trích rút tri thức kinh doanh từ Data Warehouse Chuyể n đổi liệu Chọn lọc liệu Các CSDL Các liệu chọn lọc Data Mining Data Warehosse Khuôn mẫu Xu Biểu diễn, đánh giá Tri thức kinh doanh 2/6/2012 Các hoạt động hỗ trợ tri thức kinh doanh  Phân tích giỏ thị trường  Tìm ngun nhân vấn đề liên quan đến chất lượng hay sản xuất  Ngăn chặn nguy khách hàng từ bỏ quan hệ với tổ chức, tạo mối quan hệ khách hàng  Bán hàng cross-sell cho khách hàng thời  Quản lý liệu khách hàng xác 2/6/2012 CHƯƠNG 6: VIỄN THƠNG VÀ CÁC MẠNG TRUYỀN THÔNG  Các yếu tố chức hệ thống viễn thông  Các loại mạng truyền thơng  Mạng Internet lợi ích 2/6/2012 Các yếu tố chức hệ viễn thông  Viễn thông (Telecommunication): truyền thông tin đường điện tử điểm xa cách mặt địa lý  Hệ thống viễn thông (Telecommunication System): tập hợp yếu tố phần cứng, phần mềm tương thích, phối hợp với để truyền thơng tin từ điểm đến điểm khác 2/6/2012 Các yếu tổ cấu thành HT viễn thơng Các máy tính • Xử lý thơng tin Các thiết bị đầu cuối • Gửi/nhận liệu Các kênh truyền thơng • Truyền liệu âm • Các phương tiện truyền thơng: Đường điện thoại, cáp quang, cáp xoắn, không dây,… Các xử lý truyền thơng • hỗ trợ truyền nhận thơng tin • Các thiết bị: Modem, Bộ tập trung (Concentrator), Bộ phân kênh (Multiplexer), Bộ tiền xử lý (Front-End Processor), … Phần mềm truyền thơng (Telecommunication Software) • Kiểm sốt hoạt động vào/ra • Quản lý chức khác mạng truyển thông 2/6/2012 Các chức HT viễn thông  Truyền thông tin  Thiết lập giao diện người nhận người gửi  Chuyển thông báo theo đường hiệu  Thực thao tác xử lý thông tin để đảm bảo thông báo đến người nhận  Thực thao tác hiệu chỉnh liệu, ví dụ kiểm tra lỗi truyền thông tái tạo lại khuôn dạng cho liệu  Chuyển đổi thông báo từ tốc độ (ví dụ tốc độ máy tính) sang tốc độ khác (ví dụ tốc độ đường truyền) hay chuyển đổi từ khuôn dạng sang khuôn dạng khác 2/6/2012 Các loại tín hiệu kênh truyền thơng Các loại tín hiệu Tín hiệu tương tự (Analog Signal) Tín hiệu số (Digital Signal) Các kênh truyền thông Kênh truyền hữu tuyến Kênh truyền vô tuyến 2/6/2012 Các loại mạng truyền thông  Mạng truyền thông (Communication Networks): liên kết thành phần CNTT với nhằm chia sẻ phần mềm, thông tin, thiết bị ngoại vi, lực xử lý truyền thông  Các dạng mạng truyền thông bản:  Mạng ngang hàng (Peer – To – Peer))  Mạng khách/chủ (Client/Server network)  Các cấu hình mạng:      Mạng đường trục (Bus Topology) Mạng vòng (Ring Topology) Mạng hình (Star Topology) Mạng hình (Tree Topology) Mạng hỗn hợp (Mesh Topology) 2/6/2012 Các loại mạng truyền thông (tiếp)  Các loại mạng truyền thông:  Mạng viễn thông (Computer Telecommunications Networks)  Mạng cục (Local Area Network – LAN)  Mạng xương sống (Backbone Network)  Mạng diện rộng (Wide Area Network – WAN)  Mạng Internet  Các loại hình cung cấp dịch vụ truyền thơng:     Mạng công cộng (Public Networks) Mạng riêng (Private Networks) Mạng riêng ảo (Vitrual Private Networks - VPN) Mạng giá trị gia tăng (Value – Addes Networks – VAN) 2/6/2012 Mạng Internet lợi ích  Mạng Internet mạng máy tính lớn biết nhiều giới, kết nối hàng trăm, ngàn mạng máy tính đơn lẻ trêntồn giới  Mạng Internet dựa công nghệ Khách/Chủ  Các dịch vụ Internet: E mail, FTP, WWW, …  Mạng Intranet mạng riêng tổ chức thiết lập dựa chuẩn mạng Internet công nghệ WEB đươc chắn với Internet tường lửa (Firewalls)  Mạng Extranet phần mạng Intranet tổ chức cho phép cá nhân tổ chức khác phép truy cập 2/6/2012 Khả ứng dụng mạng Internet kinh doanh Trụ sở Quản lý HTKH Dữ liệu tồn kho Marketing tương tác qua mạng Internet, TMĐT tương tác với khách hàng đối tác Đối tác Gửi thư điện tử, chuyển tệp, tham gia diễn đàn qua mạng Internet Truy cập thông tin nộ qua Intranet Nhà cung cấp Mạng Extranet phục vụ TMĐT EDI phục vụ trao đổi liệu nghiệp vụ Mạng Internet Văn phòng đại diện Mạng Intranet phục vụ truyền thơng, hợp tác tính tốn từ xa 2/6/2012 Mạng Internet lợi ích (tiếp) • Khả kết nối tồn cầu • Giảm chi phí truyền thơng • Giảm chi phí giao dịch • Giao diện kiểu tương tác, uyển chuyển có khả chun biệt hóa • Tăng tốc độ truyền bá tri thức 2/6/2012 KẾT LUẬN  Các khái niệm phần cứng máy tính điện tử  Các khái niệm phần mềm máy tính điện tử  Các khải niệm quản trị nguồn liệu  Các khái niệm viễn thông mạng truyền thông 2/6/2012
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PB , HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ PB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay