HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ c1

20 7 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 15:02

BÀI GIẢNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ THS NGUYỄN ANH PHƯƠNG KHOA TIN HỌC KINH TẾ Chương 1: Thông tin quản lý tổ chức Nội dung Thông tin góc độ quản lý Tổ chức góc độ quản lý Quản lý tổ chức Thông tin góc độ quản lý Thơng tin liệu Các đặc trưng thơng tin có giá trị Giá trị thơng tin • Dữ liệu (Data) • Thơng tin (Information) • Tri thức kinh doanh (Bussiness Intelligence) • • • • • • • • • • • Tính xác Tính đầy đủ Tính kinh tế Tính mềm dẻo Tính tin cậy Tính phù hợp Tính đơn giản Tính kịp thời Tính kiểm tra Tính dễ khai thác Tính an tồn • Giúp nhà quản ly đạt mục tiêu tổ chức Dữ liệu thơng tin Q trình xử lý Dữ liệu * Sử dụng tri thức cách lựa chọn, tổ chức xử lý liệu* Thơng tin Mục đích việc sử dụng thông tin tổ chức  Lập kế hoach  Kiểm soát  Ghi nhận giao dịch  Đo lường lực  Hỗ trợ định Tri thức kinh doanh  Được tạo qua q trình xử lý thơng tin  Tri thức khách hàng  Tri thức đối tác kinh doanh  Tri thức môi trường cạnh tranh  Tri thức hoạt động thân doanh nghiệp  Giúp doanh nghiệp đưa định hiệu thường mang tầm chiến lược  Giúp doanh nghiệp trích rút ý nghĩa đích thực thơng tin nhằm thực bước mang tính sáng tạo tạo uy cạnh tranh Tổ chức góc độ quản lý • Khái niệm hệ thống • Khái niệm tổ chức • Các mơ hình cấu trúc tổ chức Hệ thống (System)  Các cấu phần (component n (n=1, 2,3, …))  Có quan hệ với nhau, phối hợp => đạt mục tiêu chung thông qua việc thu nhận yếu tố đầu vào tạo kết đầu q trình chuyển đổi có tổ chức Tổ chức (Organization)  Là hệ thống: người nguồn lực khác nhằm thực mục tiêu  Mục tiêu tổ chức lợi nhuận: Tối đa hóa lợi nhuận (tăng doanh thu, giảm chi phí)  Mục tiêu tổ chức phi lợi nhuận: lợi nhuận mục tiêu Các phân hệ tổ chức góc độ quản lý Phân hệ tác nghiệp Operational Subsystem) Tổ chức Phân hệ thông tin Phân hệ quản lý (Management Subsystem) Kiểm soát điều khiển hoạt động tổ chức Các hoạt động tác nghiệp biến đổi yếu tố đầu vào thành sản phẩm đầu Phân hệ định Các mơ hình cấu trúc tổ chức Cấu trúc giản đơn Cấu trúc hành Cấu trúc phân quyền Cấu trúc quan chế chuyên môn Cấu trúc nhóm dự án Quản lý tổ chức Sơ đồ quản lý tổ chức Tính chất thơng tin theo mức định Các đầu mối thông tin tổ chức doanh nghiệp Sơ đồ quản lý tổ chức Đặc điểm mức quản lý tổ chức Mức tác nghiệp Mức chiến thuật Mức chiến lược Người quản lý Đốc công, trưởng Cán quản lý nhóm mức trung chuyên chức Cán lãnh đạo Cơng việc Tự động hóa hoạt động kiện có tính thủ cơng lặp lại Tích hợp liệu lịch sử tổ chức dự báo cho tương lai Lý Cải tiến hiệu suất Cải tiến hiệu Cải tiến chiến hoạt động tổ lược kế hoạch tổ chức chức tổ chức Tự động hóa việc theo dõi kiểm tra hoạt động tác nghiệp Thông tin quản lý loại định Xác định mục tiêu xây dựng nguồn lực Thông tin quản lý (Managerial Information) Các loại định Quyết định chiến lược Ít cán quản lý dùng có ý muốn dùng vào việc định quản lý Quyết định chiến thuật cụ thể hóa mục tiêu thành nhiệm vụ, kiểm soát, khai thác tối ưu nguồn lực Quyết định tác nghiệp Thực thi nhiệm vụ Tính chất thơng tin theo mức định Đặc trưng Tác nghiệp Chiến thuật Chiến lược Tần xuất Đều đặn, lặp lại Phần lớn thường kỳ, đặn Sau kỳ dài, trường hợp đặc biệt Tính độc lập kết Dự kiến trước Dự đốn sơ bộ, có thơng tin bất ngờ Chủ yếu không dự kiến trước Thời điểm Quá khứ Hiện tương Dự đoán cho lai tương lai Mức chi tiết Rất chi tiết Tổng hợp, thống kê Tổng hợp, khái quát Tính chất thông tin theo mức định (tiếp) Đặc trưng Tác nghiệp Chiến thuật Chiến lược Nguồn Trong tổ chức Trong tổ chức Ngoài tổ chức chủ yếu Tính cấu trúc Cấu trúc cao Chủ yếu có cấu Phi cấu trúc cao trúc, sơ phi cấu trúc Độ xác Rất xác Một số liệu có Mang nhiều tính tính chủ quan chủ quan Cán sử dụng Giám sát hoạt động tác nghiệp Cán quản lý trung gian Cán quản lý cấp cao Các đầu mối thông tin bên tổ chức doanh nghiệp Nhà nước cấp Khách hàng DOANH NGHIỆP Hệ thống quản lý Nhà cung cấp Doanh nghiệp cạnh tranh Doanh nghiệp liên quan Đối tượng quản lý Doanh nghiệp cạnh tranh Bài tập Hãy vào trang WEB UPS (ups.com) tìm hiểu thơng tin sau đây: - Có thông tin dành cho khách hàng trước họ làm thủ tục gửi hàng? - Hệ thống theo dõi bưu kiện UPS làm việc nào? - Hãy tính phí cho gói bưu kiện với kích cỡ khối lượng xác định cho lộ trình gửi xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ c1 , HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ c1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay