HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHƯƠNG 4,5,6

16 11 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 14:42

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH NHÂN SỰ Bài số 4.1 Quá trình thực tuyển dụng nhân công ty Bến Thành mô tả sau: Trước tiên phận yêu cầu nhân lập Phiếu yêu cầu nhân sự, mô tả chức danh lực cần thiết Sau phận nhân đăng báo quảng cáo tiếp nhận hồ sơ vấn, chuẩn bị công việc tuyển dụng Khi tuyển dụng xong, phận nhân lập Bảng mô tả ứng viên tuyển Bảng lưu phận nhân để quản lý lập hồ sơ bảo hiểm cho nhân viên, thông tin ứng viên lưu lại theo số bảo hiểm Bảng gửi lại cho phòng yêu cầu nhân với yêu cầu để đối chiếu, thông tin lưu lại xếp theo tên ứng viên Bảng gửi phận tính lương, thơng tin đăng nhập hệ thống dùng để ghi nhận việc chấm cơng tính lương u cầu: Vẽ sơ đồ dòng liệu lưu đồ tài liệu cho qui trình Bài số 4.2 Những thủ tục kiểm soát nội hiệu để hạn chế rủi ro hay hành vi gian lận sau: a Một sơ xuất nhập liệu khiến cho mức lương phải trả cho nhân viên cao thực tế b Một ghi giả toán lương nhân viên bổ sung vào hồ sơ tốn lương cơng ty c Trong trình nhập liệu, số làm việc ngày nhân viên Bảng chấm công bị ghi sai 80 thực tế d Người điều hành máy tính sử dụng thiết bị đầu cuối trực tuyến để tự tăng lương e Một quản đốc khơng thơng báo cho phận nhân việc sa thải nhân viên Do đó, nhân viên toán lương quản đốc “đút túi” số tiền f Một nhân viên ghi thẻ chấm cơng cho bạn từ 1:00 p.m đến 5:00 p.m người bạn đánh golf buổi chiều g Một người lập trình lấy hồ sơ lương tự tăng lương h Một vài bảng chấm cơng bị q trình tính lương Do đó, vài nhân viên phản ánh họ không trả lương i Phần lớn hồ sơ lương bị đĩa chứa thông tin sử dụng cho ứng dụng khác j Một đơn vị bị phạt $5000 chậm nộp bảo hiểm Bài số 4.3 Trong phần lớn doanh nghiệp vừa lớn áp dụng hệ thống quản lý nhân lương đại nhiều doanh nghiệp nhỏ chia hệ thống lương nhân thành nhiều qui trình thủ cơng K điển hình cho cơng ty K có khoảng 50 cơng nhân qui trình tốn lương sau:  Quản đốc vấn tuyển ứng viên vị trí Nhân viên phải có Hồ sơ (Employee’s Withholding Exemption Certificate) nộp cho quản đốc Quản đốc ghi mức lương trả cho nhân viên vào góc hồ sơ chuyển cho kế toán lương với lưu ý nhân viên tuyển Quản đốc lưu ý phận quản lý lương khoản toán phát sinh  Các bảng chấm công để hộp gần cửa vào nhà máy Công nhân lấy bảng chấm công vào sáng thứ hai điền tên họ Trong tuần, họ ghi thời gian đến theo đồng hồ đặt cạnh cổng nhà máy Cuối tuần, nhân viên nộp bảng chấm công vào hộp gần cổng Kế toán lương tập hợp bảng chấm cơng vào sáng thứ hai Cơng nhân khơng có bảng chấm cơng khơng tính trả lương  Tồn Séc tốn lương kế tốn trưởng ký trực tiếp chuyển cho quản đốc để tốn cho cơng nhân Quản đốc chịu trách nhiệm chuyển séc toán cho người nghỉ vào ngày trả lương Kế toán trưởng chịu trách nhiệm đối chiếu Tài khoản trả lương ngân hàng đồng thời làm nhiệm vụ lập báo cáo thuế quý năm Yêu cầu: Hãy tồn qui trình lương giải thích rủi ro xảy Hãy đề xuất biện pháp để hồn thiện thủ tục kiểm sốt nội hoạt động tuyển nhân toán lương công ty Bài số 4.4 Công ty AI chuyên sản xuất bán linh kiện để lắp ráp thiết bị công nghiệp Công ty thuê 1,000 công nhân làm việc ca phần lớn công nhân làm tăng ca cần thiết Hình sau mơ tả qui trình tốn lương cơng ty chuẩn bị thông tin lương ban đầu Mẫu xác nhận cho nhân viên Nhập thơng tin lương Tính lương làm ca ngồi Nhập thơng tin lương Thuế thu nhập Cập nhật hồ sơ lương Sao lưu Bảng chấm cơng khơng Tính lương cơng nhân Liệu danh sách lương có phù hợp với bảng chấm cơng Hàng tuần kiểm tra lại danh sách tính lương máy Có Làn thủ tục phát hành séc Danh sách trả lương Bộ phận nhân Séc toán Chuẩn bị ghi sổ Nhật ký Chứng từ ghi sổ Sổ Bộ phận nhân Hồ sơ lương Kiểm tra độ xác bảng chấm công Công nhân ghi thời gian làm việc Mẫu xác nhận cho nhân viên Phát séc cho công nhân Sao lưu liệu Các thông tin bổ sung sau: - Bộ phận quản lý nhân xác định mức lương trả cho công nhân Quá trình tính lương bắt đầu xác nhận bổ sung cơng nhân vào hồ sơ tính lương gửi tới người phụ trách lương kiểm tra phê duyệt Sau thông tin công nhân đưa vào hệ thống, máy tính tự động tính lương cho số làm thêm làm ca cơng nhân - Một cơng ty kế tốn địa phương cung cấp cho cơng ty AI dịch vụ tính thuế thu nhập hàng tháng - Công nhân phải ghi thời gian làm việc vào bảng chấm công Sáng thứ hai hàng tuần, bảng chấm cơng tuần trước thu lại từ hộp đựng gần đồng hồ bảng chấm công lại bổ sung để công nhân sử dụng Quản lý phận lương kiểm tra lại bảng chấm công để chắn số cộng xác; hệ thống tự động xác định số ca phải làm việc số làm thêm - Hệ thống tự động đánh số liên tục cho séc trả lương Để thuận tiện, số séc để hộp gần máy in Sau in séc, quản lý phận lương sử dụng máy ký séc tự động để ký, thiết bị khóa nơi an tồn Sau ký, séc tốn phát hết cho cơng nhân ca 1, séc tốn ca lại giao cho quản đốc ca phát - Hồ sơ tính lương lưu hàng tuần Yêu cầu: Xác định mơ tả nhược điểm qui trình tốn lương cơng ty Xác định mơ tả hai hoạt động qui trình tốn lương mà việc kiểm sốt đáp ứng yêu cầu CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH SẢN XUẤT Bài số 5.1 Thủ tục xuất vật tư Công ty Thăng Long mô tả sau: Các xưởng sản xuất có nhu cầu vật tư viết Phiểu xin xuất vật tư gồm liên, có xác nhận quản đốc phân xưởng Liên lưu trữ phận lập phiếu, liên chuyển đến Phòng vật tư Phòng vật tư vào Phiếu xin xuất vật tư xác nhận ký duyệt, lập Phiếu xuất kho gồm liên Ba liên chuyển cho Giám đốc Kế tốn trưởng ký duyệt Sau đó, liên lưu, liên gửi tới phận kho hàng Thủ kho thực việc xuất hàng, ghi số thực xuất vào Phiếu xuất kho Một liên Phiếu xuất kho chuyển cho xưởng sản xuất (nơi có nhu cầu vật tư) làm sở tổng hợp chi phí sản xuất Liên lại thủ kho dùng để ghi Thẻ kho lưu lại phận kho hàng Các chứng từ lưu trữ theo số hiệu chứng từ ngày tháng phát sinh nghiệp vụ Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu lưu đồ hệ thống cho thủ tục xuất vật tư Công ty Thăng Long Bài số 5.2 Các thủ tục hệ thống kế tốn chi phí xử lý thủ công công ty Thành Đạt mô tả sau: Bộ phận sản xuất có nhu cầu bảo trì máy móc thiết bị lập Phiếu u cầu dịch vụ gồm liên, liên lưu phận, liên chuyển tới phận sửa chữa bảo trì Tại phận sửa chữa bảo trì, liên Phiếu yêu cầu dịch vụ sử dụng để lập Phiếu yêu cầu công việc gồm liên theo phương pháp thủ công Nhân viên phận sửa chữa bảo trì ghi số lượng nguyên vật liệu dụng cụ xuất dùng thời gian lao động cần thiết lên liên liên Phiếu u cầu cơng việc Khi hồn tất, liên thứ giữ lại phận bảo trì sửa chữa với Phiếu yêu cầu dịch vụ, liên gửi tới phận kế toán Liên chuyển đến phận sản xuất làm sở đối chiếu Nhân viên phòng kế tốn hồn tất việc ghi nhận chi phí chi tiết liên thứ phiếu u cầu cơng việc sau lập Báo cáo tổng hợp yêu cầu dịch vụ gồm liên Liên chuyển sang phận sản xuất, liên chuyển sang phận sửa chữa bảo trì, liên lưu phận kế toán Yêu cầu: Vẽ lưu đồ tài liệu mô tả thủ tục nói Bài số 5.3 Những thủ tục kiểm sốt nội tốt để ngăn chặn rủi ro sau: a Một đơn hàng sản xuất thực cho loại sản phẩm tích trữ nhiều kho b Một công nhân ăn trộm số sản phẩm dở dang dây chuyền c Biển “Đơn hàng cần hoàn thành gấp” gắn cho đơn hàng hoàn thành phần nguyên vật liệu để sản xuất đơn hàng bị xé lẻ phần dẫn đến tốn ngừng sản xuất d Một công nhân điền vào Đơn yêu cầu vật liệu để ăn trộm số linh kiện trị giá triệu đồng e Một công nhân nhập liệu theo dõi công việc thiết bị đầu cuối trực tuyến, nhiên, mắc lỗi nhập 3000 khơng phải 300 vào cột “số lượng hồn thành” f Một công nhân nhập liệu theo dõi công việc thiết bị đầu cuối trực tuyến, nhiên, mắc lỗi nhập mức độ hoàn thành 562 cho đơn hàng 7569 thay đơn hàng 7596 g Một nhân viên phận kho phụ tùng xuất lượng phụ tùng thấp 10% so với số lượng ghi giấy yêu cầu vật liệu lấy trộm số xuất thiếu h Một quản lý sản xuất ăn trộm số thiết bị đắt tiền che đậy việc cách nộp báo cáo cho phận kế toán thiết bị bị lạc hậu xóa sổ khơng giá trị i Số tồn kho loại vật liệu số âm j Một người giám sát nhà máy truy cập tệp tin danh sách hoạt động “thổi phồng” kết công việc mà phận thực Do đó, báo cáo kết tương lai cho thấy thay đổi có lợi ngân sách cho phận k Một giám sát nhà máy ghi giảm thiết bị robot tự động lý tài sản thực tế, bán máy đút túi số tiền thu l Sản xuất thừa sản phẩm luân chuyển chậm dẫn đến hàng tồn kho vượt mức nên phải giảm giá, bán mức thua lỗ Bài số 5.4 Công ty Hồng Hạnh chuyên sản xuất giày Qui trình sản xuất sau: vào cuối tuần, phận kế hoạch sản xuất lập kế hoạch sản xuất tổng thể (Master Production Schedule - MPS) loại giày số lượng giày cần sản xuất tuần tới Một chương trình tự động lập lệnh sản xuất truy cập Kế hoạch sản xuất tổng thể MPS quy trình sản xuất để lập lệnh sản xuất cho loại giày Mỗi lệnh sản xuất bổ sung vào hồ sơ sản xuất lưu đĩa Hàng ngày, nhân viên phận phụ tùng kiểm tra lệnh sản xuất Kế hoạch sản xuất tổng thể MPS để xác định loại NVL cần cho sản xuất Mọi NVL có mã vạch Cơng nhân nhà máy làm việc độc lập khu vực thiết kế đặc biệt hình chữ U với hàng loạt máy móc hỗ trợ họ hoàn thành việc sản xuất giày Nhân viên nhà máy quẹt mã vạch họ sử dụng NVL Đề điều hành máy móc, họ quẹt thẻ qua đầu đọc Những việc làm giúp hệ thống tự động thu thập liệu để xác định người công nhân sản xuất thời gian họ sản xuất đôi giày Khi việc sản xuất hồn thành, giày đóng vào hộp Máy cuối qui trình in mã vạch người cơng nhân Đơi giầy hồn thành đưa vào kho Yêu cầu: Vẽ sơ đồ dòng liệu cấp cho hoạt động miêu tả Những thủ tục kiểm soát cần đưa vào hệ thống? Bài số 5.5 Qui trình sản xuất cơng ty Quang Minh có tỷ lệ phế thải 15% tỷ lệ sản phẩm cần bảo hành 3% Chi phí phế thải (NVL bị lãng phí) 240.000 đ/sản phẩm, chi phí bảo hành/sửa chữa trung bình 1.200.000đ/sản phẩm Cơng ty xem xét phương án sau để cải thiện qui trình sản xuất: Phương án A: đầu tư thiết bị trị giá tỷ đồng Qui trình đòi hỏi thêm 30.000 đồng chi phí NVL cho sản phẩm Phương án dự kiến giảm tỷ lệ phế thải 40% so với mức Phương án B: đầu tư thiết bị trị giá tỷ đồng cần chi thêm 64.000 đồng chi phí NVL chất lượng cao cho sản phẩm Phương án dự kiến giảm tỷ lệ phế thải tỷ lệ sản phẩm cần bảo hành 90% so với mức Phương án C: Đầu tư thiết bị trị giá 40 tỷ đồng Qui trình khơng đòi hỏi thay đổi NVL dự kiến giảm tỷ lệ phế thải tỷ lệ sản phẩm cần bảo hành 50% so với mức Yêu cầu: Giả định công ty tiếp tục mức sản lượng 1,000,000 sản phẩm Phương án lựa chọn, sao? Giả sử phương án làm tăng sản lượng sản xuất lên 1,500,000 sản phẩm Phương án lựa chọn, sao? CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG Bài số 6.1 Hệ thống thu tiền hàng công ty Đại Liên mô tả sau: Các khoản toán khách hàng bao gồm tiền mặt thu trực tiếp thời điểm bán hàng, khoản tiền nhận qua bưu điện séc từ khoản toán đến hạn Cuối ngày, thủ quỹ chứng thực tất séc, lập bảng kê cho séc tiền mặt, nộp vào ngân hàng Các bảng kê tiền gửi dùng để cập nhật liệu khoản phải thu cuối ngày Bảng kê tiền gửi lưu theo trình tự thời gian Hàng tuần, sở sổ khoản phải thu, kế toán viên lập báo cáo thu tiền báo cáo khoản nợ phải thu đến hạn Báo cáo thu tiền gửi cho Kế toán trưởng Giám đốc Bản báo cáo khoản nợ đến hạn gửi cho phận thu nợ Yêu cầu: Vẽ sơ đồ dòng liệu tổng quát, sơ đồ dòng liệu cấp lưu đồ tài liệu theo mô tả Bài tập 6.2 Những thủ tục kiểm soát nội cần tiến hành để hạn chế rủi ro sau a Công nhân vận chuyển ăn cắp hàng hóa lại báo cáo hàng hóa thiếu lỗi hồ sơ hàng tồn kho b Ghi nhận doanh thu sai tên khách hàng số hiệu khách hàng bị ghi sai hệ thống c Áp dụng bán hàng trả sau cho khách hàng trễ hẹn toán tháng d Xác nhận Bản ghi nhớ trả lại hàng thực tế hàng hóa chưa bị trả lại e Ghi giảm khoản phải thu khách hàng khoản thu hồi để che giấu việc ăn cắp khoản toán tiền mặt khách hàng f Khách hàng toán cho lượng hàng đặt lượng hàng thực chuyển nhỏ vài mặt hàng bị trả lại g Nhân viên phòng thư tín ăn trộm sec, sau đổi séc thành tiền gửi cá nhân ngân hàng h Thủ quỹ ăn trộm tiền quỹ đổi séc khách hàng thành tiền mặt i Nhân viên phục vụ ăn trộm tiền mặt cách thủ tiêu biên lai khách hàng toán tiền mặt j Vận chuyển hàng cho khách hàng không thu tiền khách hàng k Giảm doanh số vài mặt hàng hết thơng tin máy tính báo có đủ hàng dự trữ l Tiết lộ trái phép thói quen mua sắm số khách hàng tiếng m Mất tồn thơng tin số nợ khách hàng SG tồn liệu cơng ty bị hỏa hoạn thiêu hủy n Web site công ty vừa bị truy cập tiếng điện o Một nhân viên bán hàng bán TV hình rộng với giá $7,000 cho người bạn đổi giá thành $700 p Một nhân viên vận chuyển vừa nghỉ để bắt đầu việc kinh doanh cạnh tranh lấy tên 500 khách hàng lớn công ty đề nghị họ mức giá thấp với ưu đãi tốt họ mua sản phẩm tương tự từ công ty q Hỏa hoạn văn phòng kế bên làm hỏng máy chủ toàn thiết bị điện tử phòng máy chủ Cơng ty thực biện pháp khắc phục sau cố chuyển tới trung tâm lưu Công ty thực đầy đủ việc lưu hàng ngày cho tất tệp tin lưu trữ trung tâm lưu Tuy nhiên, không lưu đọc Bài số 6.3 Một công ty tư nhân, qui mô vừa, chuyên kinh doanh thiết bị khí xác cho doanh nghiệp sản xuất Công ty hoạt động 10 năm sử dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp tổng thể (integrated ERP system) Văn phòng cơng ty đặt tòa nhà trung tâm, phận sản xuất, vận chuyển giao nhận bố trí cách vài tòa nhà Khách hàng đặt hàng website công ty qua fax, qua điện thoại nghiệp vụ bán hàng trả sau, FOB điểm đến Trong năm qua, doanh thu công ty tăng đáng kể 15% doanh thu trả sau thu được, bao gồm vài đơn hàng trực tuyến lớn khách hàng mới, họ từ chối đặt hàng nhận hàng Đơn đặt hàng khách hàng tiếp nhận, chuyển tới phận kho, gần nơi bốc hàng xếp theo tên khách hàng theo thứ tự alphabet Nơi bốc hàng sử dụng cho hàng chuyển hàng nhận Có khoảng 10-20 chuyến hàng ngày từ nhiều nguồn khác Việc tăng số lượng hàng bán dẫn đến việc chuyển nhầm hàng cho khách chậm trễ việc vận chuyển tìm thấy hàng hóa kho dù sổ sách hàng hóa Mặc dù áp dụng kê khai thường xuyên việc kiểm kê hàng tồn kho không thực năm qua Khi mặt hàng, nhân viên kho ghi giảm sổ Tuần lần, nhân viên kho sử dụng sổ để cập nhật vào sổ sách theo dõi hàng tồn kho Hệ thống thiết lập để lập hóa đơn bán hàng sau nhân viên giao hàng nhập số lượng hàng thực giao cho khách hàng, nhờ đảm bảo khách hàng toán cho số hàng thực nhận không cho sản phẩm trả lại Yêu cầu: Hãy xác định nhược điểm chu trình bán hàng cơng ty Mơ tả rủi ro xảy từ nhược điểm Hãy đề xuất thủ tục kiểm sốt nội mà cơng ty nên áp dụng vào hệ thống để khắc phục nhược điểm nêu Bài số 6.4 Hồng Ngọc trung tâm nhỏ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Trung tâm trả lương cho bác sỹ, 10 y tá, 03 nhân viên hỗ trợ 03 nhân viên văn phòng Các nhân viên văn phòng làm nhiệm vụ tiếp đón, liên lạc, thu ngân, toán lên lịch hẹn Phần lớn bệnh nhân toán dịch vụ tiền mặt séc vào ngày họ đến khám Tuy nhiên, đôi khi, bác sĩ - người chịu trách nhiệm dịch vụ khám chữa bệnh - vào nội dung buổi khám mà chấp nhận cho khách hàng trả sau Khi việc trả sau thông qua, bác sĩ điền vào ghi nhớ với nhân viên văn phòng để xác lập khoản phải thu với liệu bác sĩ cung cấp Bác sĩ phải chuẩn bị bảng kê dịch vụ chuyển cho nhân viên văn phòng để tính phí lập hóa đơn Vào cuối ngày, nhân viên văn phòng tập hợp hóa đơn làm báo cáo doanh thu; với trường hợp trả sau cập nhật vào sổ chi tiết khoản phải thu Nhân viên phụ trách thu ngân thu tiền séc trực tiếp từ bệnh nhân đưa họ biên lai đánh số Những nhân viên khác chịu trách nhiệm kiểm tra thư Ai kiểm tra thư ngày phải đóng dấu “chỉ để gửi ngân hàng” cho khoản sec nhận hơm Hàng ngày, trước nghỉ trưa, nhân viên văn phòng lập bảng kê số tiền mặt séc gửi vào ngân hàng Trung tâm nghỉ trưa từ 12h đến 14h Trong khoảng thời gian đó, người quản lý trung tâm xem xét bảng kê tiền gửi ngân hàng, nhân viên văn phòng kiểm tra thư hơm sử dụng bảng kê tiền mặt séc thu để cập nhập vào hồ sơ khách hàng Các nhân viên văn phòng thay phiên chuẩn bị gửi thư hàng tháng thông báo cho bệnh nhân số nợ phải trả Một khoản phải thu xóa sổ sau bác sĩ, người chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho thu hồi khoản nợ trao đổi điều với người quản lý trung tâm Sau đó, người quản lý trung tâm lập biên để xóa sổ khoản phải thu Người quản lý trung tâm giám sát nhân viên văn phòng, lập biên xóa nợ, lên lịch hẹn với bác sĩ, quản lý tiền gửi ngân hàng điều hành chung Hàng tháng, có kế tốn địa phương tới thực cơng việc lại dựa vào bảng tổng hợp mà nhân viên văn phòng chuẩn bị để vào sổ cái, lập báo cáo kết kinh doanh, lập lưu chứng từ lương thuế Yêu cầu: Hãy xác định nhược điểm trung tâm Làm rõ rủi ro phát sinh từ nhược điểm đề xuất cách thức khắc phục Bài số 6.5 “Áo ấm cho em” tổ chức từ thiện nhỏ Họ có nhân viên làm việc đủ thời gian: nhân viên văn phòng, kế tốn quản lý Tài tổ chức có từ chương trình vận động: vào mùa xuân vào mùa thu Các nhà hảo tâm thường cam kết tài trợ qua điện thoại Trong trường hợp đó, cam kết tài trợ nhà hảo tâm ghi lại gửi cho họ dạng thẻ cam kết Một vài nhà hảo tâm toán khoản tài trợ thẻ tín dụng, họ gửi tiền mặt, lại đa phần đóng góp khoản cố định hàng tháng séc Các nhà hảo tâm thường gửi lại thẻ cam kết thực khoản đóng góp đơi tổ chức nhận khoản đóng góp vơ danh tiền mặt Qui trình tiếp nhận khoản đóng góp Tươi thành viên tổ chức cô làm 12 năm Khi nhận khoản đóng góp, Tươi xếp lập danh sách gồm tên tất nhà hảo tâm, giá trị khoản đóng góp số thứ tự thẻ cam kết (nếu nhà hảo tâm trả lại thẻ cam kết) Danh sách sau chuyển cho kế tốn tồn số tiền mặt séc Kế tốn nhập thơng tin từ danh sách vào máy tính cập nhật vào hồ sơ tổ chức Sau đó, kế toán lập liên bảng kê tiền gửi gửi toàn tiền mặt séc vào tài khoản tổ chức ngân hàng, khơng có khoản tiền đươc lưu giữ qua đêm tổ chức Các bảng kê tiền gửi hợp lệ lưu theo ngày Kế toán gửi thư cảm ơn tới nhà hảo tâm Hàng tháng, kế toán tập hợp bảng kê để đối chiếu với ngân hàng Cùng với đó, kế toán xem lại cam kết gửi thư cho người chưa thực cam kết họ Mỗi nhân viên có máy tính văn phòng có kết nối với mạng nội Các nhân viên phép truy cập mạng internet nghỉ trưa Họ truy cập hệ thống kế tốn tổ chức để làm thay cho người bị ốm nghỉ Thứ sáu hàng tuần, kế tốn lưu lại tồn liệu máy tính Bản lưu giữ văn phòng người quản lý Yêu cầu: Hãy xác định điểm yếu qui trình nhận tiền tổ chức Với tồn xác định, đề xuất cách khắc phục Mô tả thủ tục kiểm soát IT cần thực tổ chức để hạn chế việc mất, sửa đổi hay tiết lộ thông tin ... tả qui trình tốn lương cơng ty chuẩn bị thơng tin lương ban đầu Mẫu xác nhận cho nhân viên Nhập thơng tin lương Tính lương làm ca ngồi Nhập thông tin lương Thuế thu nhập Cập nhật hồ sơ lương Sao... tính lương Do đó, vài nhân viên phản ánh họ không trả lương i Phần lớn hồ sơ lương bị đĩa chứa thông tin sử dụng cho ứng dụng khác j Một đơn vị bị phạt $5000 chậm nộp bảo hiểm Bài số 4.3 Trong phần... nhân ghi thời gian làm việc Mẫu xác nhận cho nhân viên Phát séc cho công nhân Sao lưu liệu Các thông tin bổ sung sau: - Bộ phận quản lý nhân xác định mức lương trả cho cơng nhân Q trình tính lương
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHƯƠNG 4,5,6 , HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHƯƠNG 4,5,6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay