LATS Y HỌC Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị trượt đốt sống thắt lưng một tầng (FULL TEXT)

168 16 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 13:44

ĐẶT VẤN ĐỀ Trượt đốt sống thắt lưng là sự dịch chuyển bất thường ra trước hoặc ra sau của đốt sống phía trên so với đốt sống ở phía dưới vùng thắt lưng. Hệ quả là làm thay đổi cấu trúc giải phẫu và mất vững cột sống. Bệnh có tỷ lệ mắc vào khoảng 6% dân số [1]. Có nhiều nguyên nhân gây trượt đốt sống, trong đó khuyết eo và thoái hóa là hai nguyên nhân thường gặp nhất [2], [3]. Biểu hiện lâm sàng của trượt đốt sống thắt lưng rất đa dạng và phong phú, có thể chỉ có đau lưng, đau theo rễ hoặc phối hợp cả hai, đôi khi không có triệu chứng gì [4], [5], [6], dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác vùng thắt lưng. Về điều trị, trượt đốt sống thắt lưng phần lớn được điều trị bảo tồn. Phẫu thuật được đặt ra khi có sự mất vững, chèn ép thần kinh làm suy giảm chức năng cột sống. Phẫu thuật giải ép, nắn chỉnh và làm vững lại cấu trúc cho cột sống là vấn đề then chốt trong điều trị bệnh lý này. Ngày nay, có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị trượt đốt sống, từ mổ mở truyền thống cho đến phẫu thuật xâm lấn tối thiểu như: giải ép thần kinh đơn thuần, ghép xương sau bên hoặc ghép xương liên thân đốt. Trong đó, ghép xương liên thân đốt là một phương pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay vì có nhiều ưu điểm: cho tỷ lệ liền xương cao và khôi phục chiều cao liên thân đốt rất tốt [7], [8]. Ghép xương liên thân đốt có thể được tiếp cận bằng nhiều đường khác nhau: lối trước, lối sau hoặc qua lỗ liên hợp. Trong đó, đường vào qua lỗ liên hợp hạn chế được các biến chứng rách màng cứng và tổn thương rễ, do không phải vén màng cứng và rễ thần kinh nhiều [9], [10], [11], [12]. Với những ưu điểm này mà ngày nay phương pháp ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp được nhiều phẫu thuật viên áp dụng [7], [13],[14], [15]. Mặt khác, tổn thương mô mềm trong phẫu thuật cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả của điều trị. Phẫu thuật mổ mở truyền thống có nhiều nhược điểm: đường mổ lớn, gây tổn thương mô và mất máu nhiều, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và kéo dài thời gian nằm viện. Ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu làm giảm tổn thương mô mềm là một bước tiến lớn trong điều trị trượt đốt sống. Sử dụng hệ thống ống banh Caspar là một kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Tuy nhiên, kỹ thuật này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu theo dõi lâu dài để đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp này. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị cho bệnh nhân trượt đốt sống thắt lưng chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị trượt đốt sống thắt lưng một tầng” với hai mục tiêu: 1.Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học Xquang qui ước, cộng hưởng từ của trượt đốt sống thắt lưng một tầng có chỉ định phẫu thuật xâm lấn tối thiểu sử dụng ống banh Caspar. 2.Đánh giá kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng một tầng bằng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu có sử dụng ống banh Caspar. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHẠM VÔ KỴ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG MỘT TẦNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình Danh mục bảng Danh mục biểu đồ TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 1: Bệnh án minh họa Phụ lục 2: Bệnh án nghiên cứu Phụ lục 3: Danh sách bệnh nhân DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BMI Body Mass Index (Chỉ số khối thể) BN Bệnh nhân CCLTĐ Chiều cao liên thân đốt CHT Cộng hưởng từ CLVT Cắt lớp vi tính CS Cộng GXLTĐ Ghép xương liên thân đốt GXSB Ghép xương sau bên ODI Oswestry Disability Index (Chỉ số giảm chức Oswestry) 10 TĐS Trượt đốt sống 11 TL Thắt lưng 12 VAS Visual Analogue Scale (Thang điểm đánh giá mức độ đau) 13 XQ Xquang 14 ± SD Số trung bình ± Độ lệch chuẩn (SD: Standard deviation) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Tên biểu đồ Trang ĐẶT VẤN ĐỀ Trượt đốt sống thắt lưng dịch chuyển bất thường trước sau đốt sống phía so với đốt sống phía vùng thắt lưng Hệ làm thay đổi cấu trúc giải phẫu vững cột sống Bệnh có tỷ lệ mắc vào khoảng 6% dân số [1] Có nhiều nguyên nhân gây trượt đốt sống, khuyết eo thối hóa hai ngun nhân thường gặp [2], [3] Biểu lâm sàng trượt đốt sống thắt lưng đa dạng phong phú, có đau lưng, đau theo rễ phối hợp hai, đơi khơng có triệu chứng [4], [5], [6], dễ chẩn đốn nhầm với bệnh lý khác vùng thắt lưng Về điều trị, trượt đốt sống thắt lưng phần lớn điều trị bảo tồn Phẫu thuật đặt có vững, chèn ép thần kinh làm suy giảm chức cột sống Phẫu thuật giải ép, nắn chỉnh làm vững lại cấu trúc cho cột sống vấn đề then chốt điều trị bệnh lý Ngày nay, có nhiều phương pháp phẫu thuật điều trị trượt đốt sống, từ mổ mở truyền thống phẫu thuật xâm lấn tối thiểu như: giải ép thần kinh đơn thuần, ghép xương sau bên ghép xương liên thân đốt Trong đó, ghép xương liên thân đốt phương pháp sử dụng phổ biến có nhiều ưu điểm: cho tỷ lệ liền xương cao khôi phục chiều cao liên thân đốt tốt [7], [8] Ghép xương liên thân đốt tiếp cận nhiều đường khác nhau: lối trước, lối sau qua lỗ liên hợp Trong đó, đường vào qua lỗ liên hợp hạn chế biến chứng rách màng cứng tổn thương rễ, vén màng cứng rễ thần kinh nhiều [9], [10], [11], [12] Với ưu điểm mà ngày phương pháp ghép xương liên thân đốt qua lỗ liên hợp nhiều phẫu thuật viên áp dụng [7], [13],[14], [15] Mặt khác, tổn thương mô mềm phẫu thuật ảnh hưởng nhiều đến kết điều trị Phẫu thuật mổ mở truyền thống có nhiều nhược điểm: đường mổ lớn, gây tổn thương mô máu nhiều, tăng nguy nhiễm khuẩn kéo dài thời gian nằm viện Ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu làm giảm tổn thương mô mềm bước tiến lớn điều trị trượt đốt sống Sử dụng hệ thống ống banh Caspar kỹ thuật xâm lấn tối thiểu Tuy nhiên, kỹ thuật chưa phổ biến rộng rãi Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu theo dõi lâu dài để đánh giá hiệu điều trị phương pháp Nhằm nâng cao hiệu điều trị cho bệnh nhân trượt đốt sống thắt lưng tiến hành đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị trượt đốt sống thắt lưng tầng” với hai mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng hình ảnh học Xquang qui ước, cộng hưởng từ trượt đốt sống thắt lưng tầng có định phẫu thuật xâm lấn tối thiểu sử dụng ống banh Caspar Đánh giá kết điều trị trượt đốt sống thắt lưng tầng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu có sử dụng ống banh Caspar CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử nghiên cứu trượt đốt sống giới Việt Nam 1.1.1 Các nghiên cứu trượt đốt sống giới Trượt đốt sống (TĐS) thắt lưng (TL) biết đến từ 200 năm trước bác sĩ sản khoa, TĐS gây nên cản trở chuyển lúc sinh Bệnh lý mô tả lần vào năm 1782, Herbiniaux, bác sĩ sản khoa người Bỉ, phát bất thường khung chậu đốt sống L5 trượt trước S1 sản phụ Gần kỷ sau đó, năm 1854, Kilian giới thiệu thuật ngữ “spondylolisthesis = trượt đốt sống” Từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, “spondylos” có nghĩa đốt sống “oslisthesis” có nghĩa trượt [16], [17] Năm 1932, Capener người thực ghép xương liên thân đốt (GXLTĐ) đường vào lối trước để điều trị TĐS Sau Lane More công bố 36 trường hợp GXLTĐ đơn thuần, không cố định cột sống dụng cụ Với phương pháp tỷ lệ liền xương đạt không cao vào khoảng 76% [18] Năm 1944, Briggs Milligan giới thiệu kỹ thuật GXLTĐ đường vào lối sau, tác giả sử dụng mẩu xương nhỏ cắt từ sống để ghép xương liên thân đốt Năm 1946, Jaslow cải tiến kỹ thuật cách cắt gai sau để ghép liên thân đốt Mãi đến năm 1952, Cloward sử dụng chất liệu ghép xương mào chậu phổ biến kỹ thuật cách rộng rãi Tỷ lệ liền xương đạt vào khoảng 89% [18] 10 Năm 1982, kỹ thuật GXLTĐ qua lỗ liên hợp mô tả Harms J CS, báo cáo 41 trường hợp TĐS hàn liên thân đốt cố định cột sống giằng Harrington's [19] Hầu hết phương pháp làm cứng cột sống GXLTĐ thời kỳ không cố định cột sống thêm ốc vít Mãi đến năm 1986, RoyCamille giới thiệu hệ thống ốc vít qua chân cung, phương pháp cố định cột sống vững chắc, bổ sung thêm ốc vít chân cung nhiều phẫu thuật viên đón nhận, tạo vững trực tiếp lập tức, giúp bệnh nhân (BN) lại sớm tăng khả liền xương Năm 1995, GXLTĐ lối trước kỹ thuật xâm lấn tối thiểu thực lần Mathews H.H CS [20] trường hợp TĐS L5S1 qua nội soi ổ bụng (laparoscopic), cho kết liền xương tốt sau mổ tháng Năm 2002, GXLTĐ lối sau kỹ thuật xâm lấn tối thiểu lần mô tả Khoo L.T CS [21], tiến hành phẫu thuật cho trường hợp TĐS kỹ thuật xâm lấn tối thiểu GXLTĐ bắt vít qua da Thời gian mổ trung bình 5,4 giờ, lượng máu 185ml nằm viện trung bình 2,8 ngày Năm 2003, GXLTĐ qua lỗ liên hợp kỹ thuật xâm lấn tối thiểu lần thực Foley K.T CS [22] từ trở nên ngày phổ biến 1.1.2 Các nghiên cứu trượt đốt sống Việt Nam Tại Việt Nam, phẫu thuật TĐS TL bắt đầu phát triển khoảng vài thập niên gần Năm 2006, Phan Trọng Hậu báo cáo kết phẫu thuật 70 BN trượt thân đốt sống khuyết eo người trưởng thành, kết điều trị tốt đạt BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU I PHẦN HÀNH CHÁNH - Họ Tên:……………….…………………… …Số HSBA:………… - Giới tính: Nam , Nữ  Tuổi………………… - Địa chỉ: ………………………………………………………………… - Nghề nghiệp: Làm ruộng ; Công nhân ; Nội trợ ; Văn phòng ; Khác …………………… - Nhập viện ngày:…………, Ngày mổ:……… , Xuất viện:…………… II LÝ DO VÀO VIỆN:………………………………………………….… III BỆNH SỬ - Thời gian khởi phát bệnh:……………………………………………… - Cách khởi phát: Từ từ , Đột ngột  - Thời gian điều trị nội khoa:…………tuần…………………………… IV KHÁM LÂM SÀNG Các triệu chứng năng: - Đau thắt lưng, đau TK tọa: Chỉ đau thắt lưng , Chỉ đau theo rễ , Đau TL lan xuống chân bên , Đau TL xuống chân bên  - Đau cách hồi TK:Có Không Dưới 100m  Từ 100-500m  Trên 500m   - Điểm VAS VAS lưng:…….…….… điểm VAS chân:……………….điểm Các triệu chứng thực thể: - Dấu hiệu bậc thang Co cứng cạnh sống Có , Có , Khơng Khơng   - Nghiệm pháp Schưber Dương tính  Nghiệm pháp Lasègue dương tính Dưới 300 Từ 300-700 Trên 700 Âm tính     - Phản xạ gân xương - - Giảm  Tăng  Bình thường  1.Có , Teo Rối loạn cảm giác Dị cảm   Giảm cảm giác  Có RL hai  Khơng RL  Rối loạn vận động Có  sức ………(theo ASIA)  Không - Không RL tròn 1.Có , Khơng  Điểm ODI trước mổ:…….điểm (Mức độ hạn chế chức năng… %) V CẬN LÂM SÀNG Xquang qui ước (thẳng nghiêng) - Mức độ trượt: Độ I , Độ II (Trượt……………………%) - Tầng trượt: L1 , L2 , L3 , L4 , - Gãy eo Có , Không   L5  - Hẹp khe liên thân đốt: Có , (Chiều cao liên thân đốt…… mm) - Mất đường cong sinh lý cột sống: Có , Khơng  Khơng  Xquang động - Mức độ trượt: Độ I , Độ II (Trượt…………………………%) - Gãy eo Có , Không   MRI: - Mức độ trượt: Độ I , Độ II  (Trượt…………………………%) - Tầng trượt: L1 , L2 , L3 , L4 , L5  - Gãy eo Có , Khơng  - Thốt vị đĩa đệm: Có , Khơng  - Hẹp lỗ liên hợp: Có , Khơng  - Chèn ép rễ lỗ liên hợp Có , Khơng  - Hẹp khe liên thân đốt mm Có , Khơng  - Phì đại mấu khớp Có , Khơng  - Ống sống Hẹp , Rộng , Bình thường  - Mức độ thối hóa đĩa (theo phân loại Pfirrmanm) Đốt liền kề tầng trượt: Độ I  , Độ II , Độ III , Độ IV , Độ V  Tại tầng trượt: Độ I  , Độ II , Độ III , Độ IV , Độ V  Đốt liền kề tầng trượt: Độ I  , Độ II , Độ III , Độ IV , Độ V  ĐO MẬT ĐỘ XƯƠNG - BMI: - T-Score: VI TIỀN SỬ: Đau CSTL khơng có yếu tố chấn thương  Đau CSTL có yếu tố chấn thương  Phẫu thuật CSTL  Viêm loét dày  Suy tuyến thượng thận mãn  Đái tháo đường  Cao huyết áp  Khác:………………………………………………………… VII CHẨN ĐOÁN Tầng trượt: L1 , L2 , L3 , L4 , L5  Mức độ trượt: Độ I , Độ II  Nguyên nhân: Bẩm sinh , Khuyết eo , Thối hóa , Chấn thương , Bệnh lý , Sau phẫu thuật  VIII TRONG PHẪU THUẬT: - Phương pháp mổ: Giải ép TK, ghép xương LTĐ qua lỗ liên hợp (TLIF), vít chân cung qua ống banh Caspar  Khác…………………………………………………………… - Thời gian phẫu thuật (phút) - Lượng máu .ml - Lượng máu tryền: ml - Phát gãy eo mổ: Có , Khơng  - Số lượng vít dùng:…………………………………………vít - Số lượng đĩa (dụng cụ ghép LTĐ) dùng:………………… đĩa - Biến chứng mổ: Không biến chứng  Rách màng cứng , , Vỡ cuống cung , Tổn thương rễ Khác:……………… IX ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT LÚC RA VIỆN - Thời gian nằm viện sau mổ:……………………………ngày - Đi lại sau mổ:…………………………………….ngày - Điểm VAS lúc viện: VAS lưng:………………… điểm VAS chân:………………… điểm - X-quang cột sống: Trượt độ: Độ , Độ … %, Độ … % Chiều cao liên thân đốt sau mổ (chiều cao miếng ghép liên đốt): .mm Vị trí vít: Đúng vị trí Bờ cuống Bờ cuống Vị trí đĩa ghép: , , , Bờ cuống  Ra phía ngồi cuống  Vít dài q bờ trước thân đốtĐúng vị trí (2/3 trước thân sống) , Vào ống sống , Vị trí (1/3 sau thân sống) , Ra trước thân đốt sống  - Các biến chứng sớm (trong thời gian nằm viện): Không biến chứng , Nhiễm trùng nông , Nhiễm trùng sâu , Chảy máu , Dò dịch não tủy , Tổn thương rễ , BC khác ……………………… X ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SAU PHẪU THUẬT Sau mổ tháng: Điểm VAS VAS lưng:……………….điểm VAS chân:……………….điểm Điểm ODI:………………điểm (Tỷ lệ hạn chế chức năng:…………….%) Biến chứng: Không , Có ……………… Macnab: , Tốt Rất tốt , Khá , Kém  Sau mổ tháng: Điểm VAS VAS lưng:……………….điểm VAS chân:……………….điểm Điểm ODI:………………điểm (Tỷ lệ hạn chế chức năng:…………….%) Mức độ liền xương (theo Bridwell) đánh giá CT Scanner: , Độ II Độ I Trượt độ:0 Độ , Độ III , Biến chứng: Không , , Độ  Độ IV ……… % ………………………………… Có Macnab: , Tốt Rất tốt , Khá , Kém  Sau mổ 12 tháng: Điểm VAS VAS lưng:……………….điểm VAS chân:……………….điểm Điểm ODI:………………điểm (Tỷ lệ hạn chế chức năng:…………….%) Mức độ liền xương (theo Bridwell) đánh giá CT Scanner: Độ I , Độ II Trượt độ:0 Độ Biến chứng: Không , , Độ III , , Độ Có Độ IV  ……… % ……………………………… Macnab: , Tốt Rất tốt , Khá , Kém  Lần theo dõi sau (sau mổ tháng) Điểm VAS VAS lưng:……………….điểm VAS chân:……………….điểm Điểm ODI:………………điểm (Tỷ lệ hạn chế chức năng:…………….%) Mức độ liền xương (theo Bridwell) đánh giá CT Scanner: Độ I , Độ II Trượt độ:0 Độ Biến chứng: Không , , Độ III , , Độ Có  Độ IV ……… % ………………………………… Macnab: Rất tốt , Tốt , Khá , Kém  Người làm bệnh án (Ký tên) Phụ lục DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU STT Họ Tên Tuổi Giới Số hồ sơ Ngày NV Chẩn đoán Nguyễn Thị T 32 Nữ 25072 /12 24/4/2012 Trượt L4 độ II khuyết eo Hà Thị L 35 Nữ 30789 /12 25/5/2012 Trượt L4 độ II khuyết eo Nguyễn Kim H 37 Nữ 34375 /12 12/6/2012 Trượt L4 độ I khuyết eo Trương Văn Đ 59 Nam 52106 /12 14/9/2012 Trượt L4 độ I khuyết eo Trần Thị M 42 Nữ 64490 /12 12/11/2012 Trượt L5 độ I khuyết eo Phạm Thị T 55 Nữ 64545 /12 12/11/2012 Trượt L4 độ I khuyết eo Lê Thị TH 46 Nữ 08590/ 13 17/1/2013 Trượt L4 độ I thối hóa Trần Thị M 44 Nữ 17224/ 13 12/3/2013 Trượt L4 độ II khuyết eo Nguyễn Thị N 33 Nữ 17447/ 13 12/3/2013 Trượt L4 độ II khuyết eo 10 Đặng Thị X 52 Nữ 20039/ 13 27/3/2013 Trượt L4 độ I khuyết eo 11 Trịnh Kim L 44 Nữ 53558/ 13 01/10/2013 Trượt L4 độ II khuyết eo 12 Phan Văn TH 73 Nam 56627/ 13 16/10/2013 Trượt L4 độ II thối hóa 13 Bùi Văn L 40 Nam 59040/ 13 29/10/2013 Trượt L5 độ I khuyết eo 14 Lê Văn L 73 Nam 59487/ 13 31/10/2013 Trượt L4 độ I thối hóa 15 Nguyễn Thị H 58 Nữ 61543/ 13 11/11/2013 Trượt L5 độ I khuyết eo 16 Lê Thị H 48 Nữ 03099/ 14 17/12/2013 Trượt L5 độ I khuyết eo 17 Ngô Thị T 35 Nữ 18035/ 14 12/3/2014 Trượt L5 độ I khuyết eo 18 Lê Văn T 50 Nam 32264/ 14 27/5/2014 Trượt L4 độ I thối hóa 19 Bùi Thị L 57 Nữ 36185/ 14 16/6/2014 Trượt L5 độ I khuyết eo 20 Võ Thị Sa L 59 Nữ 36852/ 14 19/6/2014 Trượt L4 độ I thối hóa 21 Nguyễn Thị NG 45 Nữ 40278/ 14 07/7/2014 Trượt L4 độ II khuyết eo 22 Cao Thị M 63 Nữ 49484/ 14 24/8/2014 Trượt L4 độ I thối hóa 23 Huỳnh Th Ng A 47 Nữ 69482 /14 04/12/2014 Trượt L4 độ I thối hóa 24 Ngơ Văn NG 52 Nam 71986/ 14 17/12/2014 Trượt L4 độ I sau phẫu thuật 25 Lê Văn TH 20 Nam 72800/ 14 22/12/2014 Trượt L4 độ I khuyết eo 26 Lê Văn PH 24 Nam 73094/ 14 23/12/2014 Trượt L4 độ I khuyết eo 27 Đặng Thanh M 32 Nữ 73418/ 14 25/12/2014 Trượt L5 độ I khuyết eo 28 Bùi Thị Minh NG 59 Nữ 03340 /15 19/1/2015 Trượt L3 độ I thối hóa 29 Nguyễn Minh CH 55 Nam 11529 /15 03/3/2015 Trượt L4 độ I sau phẫu thuật 30 Phạm Tuấn A 43 Nam 12885 /15 10/3/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 31 Nguyễn Văn H 51 Nam 15946/ 15 26/3/2015 Trượt L4 độ II khuyết eo 32 Lê Thị H 52 Nữ 24928/ 15 12/5/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 33 Phạm Thái S 63 Nam 25147/ 15 13/5/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 34 Vu Mỹ CH 61 Nữ 28077/ 15 28/5/2015 Trượt L5 độ II khuyết eo 35 Dương Thị TH 45 Nữ 30121 /15 08/6/2015 Trượt L4 độ II thối hóa 36 Lê Văn H 64 Nam 30885 /15 12/6/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 37 Bùi Kim A 39 Nữ 35951 /15 09/7/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 38 Nguyễn Thị NG 38 Nữ 38546 /15 21/7/2015 Trượt L4 độ I khuyết eo 39 Phan Thị S 65 Nữ 46565 /15 31/8/2015 Trượt L4 độ I khuyết eo 40 Nguyễn Thanh L 70 Nam 48104 /15 07/9/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 41 Lê Thị Thu B 60 Nữ 48320 /15 08/9/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 42 Nguyễn Thị M 59 Nữ 53160 /15 02/10/2015 Trượt L4 độ I thoái hóa 43 Huỳnh Văn Đ 54 Nam 55945 /15 15/10/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 44 Hà Minh KH 55 Nam 56882 /15 19/10/2015 Trượt L5 độ I khuyết eo 45 Bùi Thị S 50 Nữ 60607 /15 04/11/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 46 Nguyễn Văn TH 51 Nam 60730 /15 05/11/2015 Trượt L3 độ II thối hóa 47 Nguyễn Th Th L 51 Nữ 62090 /15 11/11/2015 Trượt L4 độ I thối hóa 48 Nguyễn Thị TH 45 Nữ 68148 /15 09/12/2015 Trượt L4 độ I khuyết eo 49 Phạm Thị D 51 Nữ 12397 /16 03/03/2016 Trượt L5 độ II khuyết eo 50 Đoàn Văn T 42 Nam 12533 /16 04/03/2016 Trượt L5 độ II khuyết eo 51 Trần Thị V 61 Nữ 19197 /16 04/4/2016 Trượt L4 độ I thối hóa 52 Danh H 43 Nam 25888 /16 05/5/2016 Trượt L5 độ I khuyết eo 53 Trịnh Thị K 58 Nữ 27062 /16 10/5/2016 Trượt L4 độ I thối hóa 54 Trần Thị Kim L 57 Nữ 29659 /16 23/5/2016 Trượt L5 độ I khuyết eo 55 Trần Thị NGH 60 Nữ 31485 /16 31/5/2016 Trượt L4 độ I thoái hóa 56 Võ Thị NH 68 Nữ 36200 /16 12/6/2016 Trượt L4 độ II khuyết eo 57 Bùi Văn L 51 Nam 39388/ 16 07/7/2016 Trượt L4 độ I khuyết eo 58 Phạm Thị K 38 Nữ 40780/ 16 14/7/2016 Trượt L4 độ I thóa hóa 59 Lê Song D 48 Nam 41578/ 16 18/7/2016 Trượt L4 độ I khuyết eo 60 Trần Văn L 32 Nam 45803/ 16 07/8/2016 Trượt L5 độ II khuyết eo 61 Lê Thị PH 37 Nữ 48329/ 16 18/8/2016 Trượt L4 độ II khuyết eo 62 Trần Quốc V 40 Nam 50662 /16 29/8/2016 Trượt L4 độ II khuyết eo Kiên Giang, Ngày 25 tháng 10 năm 2018 Xác nhận bệnh viện Đa khoa Kiên giang BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHẠM VÔ KỴ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG MỘT TẦNG CHUYÊN NGÀNH: NGOẠI KHOA MÃ SỐ: 9720104 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VŨ VĂN HÒE PGS.TS NGUYỄN HÙNG MINH HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Đảng ủy, Ban giám đốc, Phòng sau đại học, Bộ mơn - Khoa Phẫu thuật Thần kinh thầy cô Học viện Quân y giành cho giúp đỡ tận tình thời gian nghiên cứu học tập Học viện Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hòe, Chủ nhiệm Bộ mơn - Khoa Phẫu thuật Thần kinh Bệnh viện Quân y 103 Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hùng Minh, người thầy tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu khoa học hồn thành luận án Tơi xin chân thành biết ơn đến nhà khoa học, thầy đóng góp ý kiến sâu sắc q báu cho luận án Tơi xin cảm ơn tới đồng nghiệp Khoa Phẫu thuật Thần kinh Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức Bệnh viện Kiên Giang Các bạn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi thực cơng trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn toàn thể bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu, cho liệu q báu để hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè dành cho động viên giúp đỡ trình nghiên cứu đề tài Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018 Phạm Vô Kỵ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi nhóm nghiên cứu Các kết quả, số liệu thu thập luận án hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018 Phạm Vô Kỵ Phạm Vô Kỵ ... xâm lấn tối thiểu sử dụng ống banh Caspar Đánh giá kết điều trị trượt đốt sống thắt lưng tầng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu có sử dụng ống banh Caspar 8 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Lịch sử nghiên cứu trượt. .. lấn tối thiểu điều trị trượt đốt sống thắt lưng tầng với hai mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng hình ảnh học Xquang qui ước, cộng hưởng từ trượt đốt sống thắt lưng tầng có định phẫu thuật xâm. .. viện Ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu làm giảm tổn thương mô mềm bước tiến lớn điều trị trượt đốt sống Sử dụng hệ thống ống banh Caspar kỹ thuật xâm lấn tối thiểu Tuy nhiên, kỹ thuật chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: LATS Y HỌC Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị trượt đốt sống thắt lưng một tầng (FULL TEXT), LATS Y HỌC Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị trượt đốt sống thắt lưng một tầng (FULL TEXT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay