Bai thu hoach dia lop 12

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 12:48

Sở Giáo Dục Đào Tạo BÀI THỰC HÀN H MÔN ĐỊA TẠI THẢO CẦM VIÊN Trường THPT Tân Phong Họ tên: Trương Hồng Tiền Lớp: 12a6 Nội dung I Lịch sử hình thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn II Cho biết tên lồi thực vật có mặt Thảo Cầm Viên III Cho biết tên loài động vật có mặt Thảo Cầm Viên IV I Bảo tồn đa dạng sinh học Thảo Cầm Viên có ý nghĩa với môi trường sống TPHCM Lịch sử hình thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn Ngày 23 tháng năm 1864, Chuẩn đô đốc Pierre-Paul de La Grandière ký nghị định cho phép xây dựng Vườn Bách Thảo Sài Gòn Ngay sau đó, Louis Adolphe Germain,, giao nhiệm vụ mở mang 12 vùng đất hoang phía đơng bắc rạch Thị Nghè (Pháp gọi Arrroyo d'Avalanche), Để biến nơi thành nơi ni trồng lồi động vật, thực vật tồn Đơng Dương; vừa để trưng bày, vừa để cung cấp giống cho Muséum national d'histoire naturelle trồng dọc theo trục lộ Sài Gòn; viên Thống đốc Nam Kỳ nhận thấy cần phải có người giỏi chuyên môn hơn, nên mời J.B Louis Pierre, người phụ trách chăm sóc thực vật Vườn bách thảo Calcutta (Ấn Độ), sang làm giám đốc vào ngày 28 tháng năm 1865 Cuối năm 1865, Vườn Bách Thảo nới rộng đến 20 Sang năm 1924, khuôn viên sáp nhập thêm bên bờ bắc rạch Thị Nghè 13 nữa; cầu đúc bắc qua rạch để nối liền hai khu vực hoàn thành năm 1927 Và năm đó, nhờ vận động viên chức Pháp Nhật, phủ Nhật cung cấp cho Vườn Bách Thảo khoảng 900 giống lạ Ngày 15 tháng 12 năm 1867, Thống đốc De La Grandière ban hành nghị định số 183 nhằm chấn chỉnh tổ chức điều hành Vườn Bách Thảo, đặt nơi quản lý Hội đồng thành phố Sài Gòn, với ngân khoản điều hành 21.000 quan Pháp/năm, ngân sách thuộc địa cung cấp Ngày 14 tháng năm 1869, Vườn Bách Thảo mở cửa thường trực cho công chúng vào xem II Cho biết tên lồi thực vật có mặt Thảo Cầm Viên Cây sọ khỉ Cây đa III Cho biết tên lồi động vật có mặt Thảo Cầm Viên Công Đà điểu Tê giác Cá sấu ... phép xây dựng Vườn Bách Thảo Sài Gòn Ngay sau đó, Louis Adolphe Germain,, giao nhiệm vụ mở mang 12 vùng đất hoang phía đơng bắc rạch Thị Nghè (Pháp gọi Arrroyo d'Avalanche), Để biến nơi thành... động viên chức Pháp Nhật, phủ Nhật cung cấp cho Vườn Bách Thảo khoảng 900 giống lạ Ngày 15 tháng 12 năm 1867, Thống đốc De La Grandière ban hành nghị định số 183 nhằm chấn chỉnh tổ chức điều hành... nơi quản lý Hội đồng thành phố Sài Gòn, với ngân khoản điều hành 21.000 quan Pháp/năm, ngân sách thu c địa cung cấp Ngày 14 tháng năm 1869, Vườn Bách Thảo mở cửa thường trực cho công chúng vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thu hoach dia lop 12, Bai thu hoach dia lop 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay