Chỉ dẫn kỹ thuật dự án cao tốc Hà Nội Bắc Giang

2 18 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 12:35

Quốc lộ 1A từ Hữu Nghị Quan đến Năm Căn, dài 2298km. Về cơ bản, toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III với quy mô 2 làn xe, một số đoạn đi qua các thành phố, thị xã, thị trấn và các đoạn gần đô thị lớn có quy mô 46 làn xe. Đây là trục đường giao thông huyết mạch của cả nước, tập trung khối lượng vận tại cao và theo Hiệp định Liên Chính phủ về mạng lưới đường bộ châu Á (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng văn bản số 951CPQHQT ngày 07072004), Quốc lộ 1A từ cửa khẩu Hữu Nghị đến thành phố Hồ Chí Minh thuộc tuyến AH1. Những năm qua, Quốc lộ 1A đã được nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III. MỤC LỤC QUY ĐỊNH VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT PHẦN PHẦN MỤC TÊN QUY ĐỊNH & CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÁC YÊU CẦU CHUNG 01000 MỞ ĐẦU 01100 CHỈ DẪN CHUNG 01200 HUY ĐỘNG & GIẢI THỂ 01300 TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ ĐẢM BẢO GIAO THƠNG 01400 PHỊNG THÍ NGHIỆM & THỬ NGHIỆM CÔNG TÁC MẶT BẰNG 02100 DỌN DẸP MẶT BẰNG 02200 DỠ BỎ CHƯỚNG NGẠI VẬT CÔNG TÁC ĐẤT & XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG 03100 ĐÀO THÔNG THƯỜNG 03200 ĐÀO HỐ MĨNG CƠNG TRÌNH 03300 LỚP NỀN THƯỢNG 03400 XÂY DỰNG NỀN ĐẮP 03500 ĐÀO BỎ VẬT LIỆU KHƠNG THÍCH HỢP 03600 VẬT LIỆU SAN LẤP DẠNG HẠT 03700 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT 03710 LỚP ĐỆM CÁT THOÁT NƯỚC 03720 GIẾNG CÁT 03730 BẤC THẤM 03740 GIA TẢI 03750 QUAN TRẮC CƠNG TÁC MĨNG ĐƯỜNG 04100 CẤP PHỐI ĐÁ DĂM 04200 CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG CÔNG TÁC MẶT ĐƯỜNG 05100 LỚP NHỰA THẤM BÁM 05200 LỚP NHỰA DÍNH BÁM 05300 MẶT ĐƯỜNG BÊ TƠNG NHỰA 05400 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA POLIME 05500 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG 05600 MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA 05700 CÀY XỚI, TẠO NHÁM MẶT ĐƯỜNG CƠNG TRÌNH THỐT NƯỚC 06100 HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 06200 THOÁT NƯỚC CẦU VÀ TƯỜNG CHẮN CÔNG TÁC BÊ TÔNG & CẦU 07100 BÊ TÔNG VÀ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG 07110 BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC 07300 CỐT THÉP THƯỜNG 07400 CỌC BTCT ĐÚC SẴN 07410 CỌC BÊ TÔNG KHOAN NHỒI 07500 GỐI CẦU 07600 CHỐNG THẤM MỤC TÊN QUY ĐỊNH & CHỈ DẪN KỸ THUẬT 30/12/18 09500 - 10 11 12 07700 KHE CO GIÃN 07800 TƯỜNG CHẮN BTCT 07900 KHOAN ĐỊA CHẤT CÔNG TÁC THÉP 08100 KẾT CẤU THÉP VÀ KIM LOẠI 08200 LAN CAN VÀ BIỂN TÊN CẦU 08300 CƠNG TÁC SƠN AN TỒN GIAO THƠNG 09100 BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ 09200 CỌC TIÊU VÀ CỘT KM 09300 LAN CAN PHÒNG HỘ 09400 SƠN KẺ MẶT ĐƯỜNG 09500 LƯỚI CHỐNG CHÓI CÁC HẠNG MỤC KHÁC 10100 TRỒNG CỎ 10200 ĐẤT MẦU 10210 CÂY XANH VÀ THẢM CỎ 10300 DẢI PHÂN CÁCH BÓ VỈA VÀ ĐAN RÃNH 10310 LÁT VỈA HÈ 10320 VIÊN BÊ TÔNG GIA CỐ MÁI TALUY 10400 ĐÁ HỘC LÁT KHAN 10500 ĐÁ DĂM ĐỆM 10600 CỌC TRE 10700 CỪ TRÀM 10800 SƠN BÊ TÔNG CÔNG TÁC VỮA XÂY 11100 VỮA XÂY DỰNG 11200 XÂY GẠCH 11300 ĐÁ HỘC XÂY 11400 TRÁT VỮA CÔNG TÁC ĐIỆN & CHIẾU SÁNG 12100 ĐIỆN & CHIẾU SÁNG 30/12/18 09500 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ dẫn kỹ thuật dự án cao tốc Hà Nội Bắc Giang, Chỉ dẫn kỹ thuật dự án cao tốc Hà Nội Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay