Dự toán chi phí xây dựng gói 1 cao tốc Hà Nội Bắc Giang

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 12:25

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức BOT nằm trong tổng thể Dự án đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn đã được Bộ GTVT phê duyệt bước lập dự án đầu tư theo Quyết định số 113QĐBGTVT ngày 10012014 với phạm vi dự án như sau:Điểm đầu dự án: Km113+985QL1 cũ (Nút giao QL31) thuộc địa phận thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, Điểm cuối dự án: Km159+100lý trình QL1 (Trạm thu phí Phù Đổng), thuộc địa phận thành phố Hà Nội. CÔNG TY Cổ phần đầu tư bot nội - b¾c giang án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp ql1 đoạn nội bắc giang Theo hình thức hợp đồng bot gói thầu XL-01: km113+985 - km116+040 Hồ sơ thiết kế bước: thiết kế vẽ thi công Tập iV: dự TOáN CHI PHí XÂY DựNG 14-TEDI-009-H. Liªn danh t­ vÊn thiÕt kÕ: tedi - heco - trường sơn - tecco1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp ql1 đoạn nội bắc giang Theo hình thức hợp đồng bot gói thầu XL-01: km113+985 - km116+040 Hồ sơ thiết kế bước: thiết kế vẽ thi công Tập iv: Dự TOáN CHI PHí XÂY DựNG Chủ nhiệm thiết kế phân đoạn : Nguyn Th Hon CTy CPTVĐTXDCTGT1 : Hoàng Văn Bình KCS Tổng thể (Tổng Cty) : Nguyễn Anh Đức giám đốc điều hành dự án Nội, tháng năm 2014 Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp ql1 đoạn nội bắc giang Theo hình thức hợp đồng bot gói thầu XL-01: km113 + 985 - km116 + 040 Hå s¬ thiÕt kÕ b­íc: thiết kế vẽ thi công Tập iv: Dự TOáN CHI PHí XÂY DựNG Thực Đơn vị thực Chđ nhiƯm thiÕt kÕ KCS C«ng ty : Ngun Anh Thúy : Phòng Thiết kế : Nguyễn Thế Hoàn : Phạm Thùy Dương giám đốc điều hành phân đoạn Nội, tháng năm 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự toán chi phí xây dựng gói 1 cao tốc Hà Nội Bắc Giang, Dự toán chi phí xây dựng gói 1 cao tốc Hà Nội Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay