Ngành Marketing từ năm 2000 đến nay

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 11:42

Bối cảnh lịch sử Giám đốc sáng tạo James Mollison Cải thiện thị phần Mỹ Mục tiêu truyền thông Marketing lạ đời quảng cáo có tính khiêu khích 1/2000 Chiến dịch “We are Death Row” Quảng cáo 26 nhân Mỹ bị kết án chết 9/2001 "Tình nguyện viên" Tạp chí xuất cho chiến dịch 2002 Tạp chí màu sắc bán 80 quốc gia Giới thiệu 5.000 mơ hình 3/2005 Khối lượng 56 màu : “Bạo lực” Hoa Hướng Dương "Con người Địa điểm." Trẻ em bị hội chứng Down 2/2008 Chiến dịch truyền thơng tồn cầu ủng hộ tín dụng vi mô Senegal.  Trong quan hệ đối tác với Youssou N'dour “Unhate ” 2012 Truyền thông cho sưu tập mùa xuân United Colors Benetton Kid Tween. Bó hoa tinh tế trang phục cho gái, tủ quần áo thoải mái thiết kế thể thao cho trẻ em trai Đánh vào tâm lý người tiêu dùng Doanh số tăng theo năm Cải thiện thị phần Ưu điể m Gia đình nhân phản đối mạnh mẽ Nhược điểm Đối đầu với việc kêu gọi tẩy chay mua hàng Tổng doanh số công ty bị giảm sút www.themegallery.com www.themegallery.com ...1 /2000 Chiến dịch “We are Death Row” Quảng cáo 26 tù nhân Mỹ bị kết án chết 9/2001 "Tình nguyện viên"
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngành Marketing từ năm 2000 đến nay, Ngành Marketing từ năm 2000 đến nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay