Báo cáo phân tích tài chính của vinamilk phan lê vân

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 11:29

Xét tại thời điểm năm 2009 một cổ phiếu phát hành lưu thông trên thị trường tài chính có giá trị gấp 7.5 lần so với giá trị phát hành của nó và năm 2010 tỷ số đó đã tăng lên 8.6 lần giá trị phát hành của nó. Tỷ số này càng vượt xa giá trị phát hành chứng tỏ nhà đầu tư có niềm tin nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp. Tỷ số này càng cao doanh nghiệp càng có uy tín trên thi trường ngành cũng như năng lực huy động vốn trên thị trường.Nhận xét chung: Qua nhóm tỉ số về đánh giá cổ phiếu của công ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK) ta thấy rằng các tỉ số này của năm 2010 đều cao hơn so với năm 2009 chứng tỏ cổ phiếu VNM có mức tăng trưởng cao, ổn định và giá hấp dẫn. VNM là một trong nhhững doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng ổn định, ít rủi ro. 2.5 Phân tích nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu 2.5.1 Lợi nhuận cổ phiếu EPS (Earnings Per Share) EPS = Lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng Số lượng bình qn gia quyền số CPPT lưu hành EPS cho biết năm chia cổ tức cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ nhận cổ tức hay lợi tức cổ phiếu Nó đo lường lợi nhuận sau thuế sau trừ khoản cổ tức ưu đãi Ở doanh nghiệp EPS thường khơng giống phụ thuộc vào nhiều yếu tố chẳng hạn chủ trương sách doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh Trong trường hợp doanh nghiệp thường trích lượng phần trăm (%) từ lợi nhuận giữ lại sau cổ tức ưu đãi để tái đầu tư lượng cổ tức cổ phiếu có lượng cổ tức nhỏ giá trị vốn có Bảng phân tích lợi nhuận cổ phiếu doanh nghiệp Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu LN phân bổ cho cổ đông Tổng số cổ phiếu lưu hành Lợi nhuận cổ phiếu Năm 2010 3.616.185.949.180 352.777.598 cp 10.251 vnd Năm 2009 2.375.692.853.224 350.950.861 cp 6.769 vnd (Nguồn BCTC 2010 HN công ty cp sữa web: vnds.com.vn) Nhận xét: Nhìn chung hai năm 2009 2010 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi có lợi nhuận để chia cổ tức Trên góc độ giá trị năm 2010 có lợi nhuận sau thuế tăng 1000 tỷ đồng so với năm năm 2009 ( tương đương 52.2% so với năm 2009) Điều đáng lưu ý năm 2010 công ty phát hành thêm gần triệu cổ phiếu làm tổng số cố phiếu lưu hành tăng lên lợi nhuận cổ phiếu doanh nghiệp cao năm 2009 3,482 đồng tương đương 51.4% Điều chứng tỏ năm 2010 doanh nghiệp sử dụng đồng vốn vào sản xuất kinh doanh hiệu góp phần tối đa hóa lợi ích cổ phần cổ phiếu cổ đông 2.5.2 Tỷ số giá cổ phiếu lợi nhuận cỏ phiếu P/E P/E = Giá hành cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu Tỷ số P/E cho biết thị trường chứng khốn bỏ tiền để mua lại cổ phiếu doanh nghiệp hay nói cách khác thu nhập cổ phiếu doanh nghiệp đáng giá tiền thị trường tài Bảng phân tích Tỷ số giá cổ phiếu lợi nhuận cổ phiếu: Chỉ tiêu Giá hành cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu Tỷ số giá cổ phiếu lợi nhuận cỏ phiếu Năm 2010 86.000vnd 10.251 vnd 8.39 lần Năm 2009 75.000 vnd 6.769 vnd 11.07 lần (Nguồn BCTC 2010 HN công ty cp sữa web: vnds.com.vn) Nhận xét: Như vậy, nhà đầu tư sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn nhiều so với lợi nhuận cổ phiếu để có quyền nắm giữ cổ phiếu thời điểm định thị trường Năm 2009 tỷ số gấp 11.07 lần tức nhà đầu tư chấp nhận bỏ khoản tiển lớn 11 lần giá trị lợi tức mà cổ phiếu đem lại để sở hữu cổ phiếu Sang năm 2010 tỷ số giảm xuống xét phương diện tổng thể lại tăng triển vọng năm 2010 doanh nghiệp phát hành thêm gần triệu cổ phiếu tức phải trả cổ tức thêm cho gần triệu cổ phiếu Tuy vậy, năm 2010 giá cổ phiếu thị trường doanh nghiệp lại đẩy lên cao mức 86000 đ/cp đồng cao năm trước 11000 đ/cp điều chứng tỏ nhà đầu tư nhìn nhận tích cực doanh nghiệp hi vọng vào lợi nhuận cổ phiếu cao năm trả cổ tức 2.5.3 Cổ tức DPS(Dividend Per Share) Tỷ số cho biết năm chia cổ tức cổ phiếu doanh nghiệp phát hành thu đồng lợi nhuận từ tổng cổ tức chi trả Tổng cổ tức DPS= Số cổ phiếu phát hành Bảng phân tích cổ tức Chỉ tiêu Tổng cổ tức Số cổ phiếu phát hành Cổ tức Năm 2010 Đvt: Đồng Năm 2009 3.616.185.949.180 352.777.598 2.375.692.853.224 350.950.861 10.250 đồng/1CP 6.769 đồng/1CP (Nguồn BCTC 2010 HN công ty cp sữa web: vnds.com.vn) Ta thấy: Lợi nhuận cổ phiếu công ty Vinamilk năm 2010 cao năm 2009 3.481 đồng(tương ứng với tăng 51.4%) chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2010 hiệu so với năm 2009 2.5.4 Tỉ số P/F Tỷ số cho biết thời điểm định giá thị trường cổ phiếu gấp lần giá trị sổ sách cổ phiếu hay nói cách khác giá thị trường cổ phiếu thời điểm định gấp lần mệnh giá P/F = Giá trị hành cổ phiếu Giá sổ sách(mệnh giá) Bảng phân tích cổ tức: Chỉ tiêu Giá trị hành cổ phiếu Giá sổ sách Tỉ số P/F Năm 2010 86.000 10.000 8.6 Năm 2009 75.000 10.000 7.5 (Nguồn BCTC 2010 HN công ty cp sữa web: vnds.com.vn) Xét thời điểm năm 2009 cổ phiếu phát hành lưu thông thị trường tài có giá trị gấp 7.5 lần so với giá trị phát hành năm 2010 tỷ số tăng lên 8.6 lần giá trị phát hành Tỷ số vượt xa giá trị phát hành chứng tỏ nhà đầu tư có niềm tin nắm giữ cổ phiếu doanh nghiệp Tỷ số cao doanh nghiệp có uy tín thi trường ngành lực huy động vốn thị trường Nhận xét chung: Qua nhóm tỉ số đánh giá cổ phiếu công ty cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK) ta thấy tỉ số năm 2010 cao so với năm 2009 chứng tỏ cổ phiếu VNM có mức tăng trưởng cao, ổn định giá hấp dẫn VNM nhhững doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng ổn định, rủi ro ... phiếu doanh nghiệp hay nói cách khác thu nhập cổ phiếu doanh nghiệp đáng giá tiền thị trường tài Bảng phân tích Tỷ số giá cổ phiếu lợi nhuận cổ phiếu: Chỉ tiêu Giá hành cổ phiếu Lợi nhuận cổ phiếu... năm 2010 giá cổ phiếu thị trường doanh nghiệp lại đẩy lên cao mức 86000 đ/cp đồng cao năm trước 11000 đ/cp điều chứng tỏ nhà đầu tư nhìn nhận tích cực doanh nghiệp hi vọng vào lợi nhuận cổ phiếu... phát hành thu đồng lợi nhuận từ tổng cổ tức chi trả Tổng cổ tức DPS= Số cổ phiếu phát hành Bảng phân tích cổ tức Chỉ tiêu Tổng cổ tức Số cổ phiếu phát hành Cổ tức Năm 2010 Đvt: Đồng Năm 2009 3.616.185.949.180
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo phân tích tài chính của vinamilk phan lê vân, Báo cáo phân tích tài chính của vinamilk phan lê vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay