THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN TRONG MÔ HÌNH PHÒNG THÍ NGHIỆM : HIỆU SUẤT VÀ ĐỘ LẶP LẠI

22 20 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG LỚP 10CMT BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUÁ TRÌNH PHÂN TRONG HÌNH PHỊNG THÍ NGHIỆM : HIỆU SUẤT ĐỘ LẶP LẠI GVHD: TS Tô Thị Hiền SVTH: Hồ Ngọc Bi 1022025 Phùng Thị Diễm Mi 1022181 Trần Thị Thanh Hương 1022132 Mục lục Danh mục từ Giới thiệu Nguyên Liệu phương pháp thí ngiệm Kết thảo luận ` Kết luận Danh mục từ • • • • • • • Prevet hedge trimming Milli-Q water Organic substrate Mineralisation DM: Chất khô TOC: Tổng Cacbon hữu TOM: Tổng ngun liệu hữu Giới Thiệu Tốn diện tích Lò phản ứng quy Giá thành cao lớn (10-300 lít) Khó kiểm sốt Chỉ sử dụng với cơng suất lớn Còn lò phản ứng quy nhỏ ( q trình tự gia nhiệt có độ lặp lại cao HẠN Nhiệt độ Bể nhỏ: Nhiệt độ thiết lập đến nhiệt độ ưa nhiệt để CHẾ lọai bỏ VSV có hại Sau giảm xuống Sự biến thiên nhiệt độ tương tự hình đầy đủ hình lớn Nồng độ CO2, O2 khí Tỉ lệ khí sử dụng khoảng tỉ lệ khí tối ưu 120 tỉ lệ khí tối ưu 8.5 – 16.6 l h-1kg-1 DM Độ ẩm 3.2 Sự tiến triển đặc tính phân Lượng chất hữu Sự ổn định thành phần chất hữu Sự chuyển đổi chất hữu CV khoảng – 19%, trừ phần HEM Khả trì chất hữu phân giải thích tăng phần LIC, giảm phần CEL, HEM, W100 Phân hủy lignin vi nấm điều kiện tối ưu 50 C tăng lên pha ưa nhiệt Phù hợp với nghiên cứu trước đây, quy công nghiệp giai đoạn cuối cần phân tách CHC thơ khó phân hủy sinh học (CEL LIC) Những thách thức khối lượng chất thải hệ thống phân thí nghiệm giải Đánh giá hiệu suất độ lặp lại hỗn hợp bùn nước thải chất thải xanh KẾT KẾT Tạo đk ưa nhiệt q trình tự làm nóng LUẬN LUẬN Đánh giá tổn thất TOM tồn q trình phân Tương lai thí nghiệm ngày sử dụng nghiên cứu giảm thiểu chất hữu gây nhiễm q trình phân, cách sử dụng phân tử phóng xạ thích hợp Cảm ơn thầy bạn quan tâm theo dõi L/O/G/O ... nguyên liệu điển hình nhà máy ủ bùn phân xanh 2.2.2 Phương thức ủ phân 2.3 Năng suất khả lặp lại Năng suất khả lặp lại Đánh giá độ lặp lại Kết thảo luận 3.1 Quá trình ủ phân Ngày thứ - 4: nhiệt tăng... trình tự gia nhiệt có độ lặp lại cao HẠN Nhiệt độ Bể nh : Nhiệt độ thiết lập đến nhiệt độ ưa nhiệt để CHẾ lọai bỏ VSV có hại Sau giảm xuống Sự biến thiên nhiệt độ tương tự mơ hình đầy ủ mơ hình. .. nghiệp giai đoạn cuối cần phân tách CHC thơ khó phân hủy sinh học (CEL LIC) Những thách thức khối lượng chất thải hệ thống ủ phân thí nghiệm giải Đánh giá hiệu suất độ lặp lại hỗn hợp bùn nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN TRONG MÔ HÌNH PHÒNG THÍ NGHIỆM : HIỆU SUẤT VÀ ĐỘ LẶP LẠI, THUYẾT TRÌNH QUÁ TRÌNH Ủ PHÂN TRONG MÔ HÌNH PHÒNG THÍ NGHIỆM : HIỆU SUẤT VÀ ĐỘ LẶP LẠI, 1 Hệ thống phản ứng, 3 Năng suất và khả năng lặp lại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay