HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHÂN Ủ TÃ LÓT ĐÃ SỬ DỤNG VỚI MỘT PHẦN CHẤT HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST

23 9 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:41

Tã lót dùng 1 lần chiếm tỉ lệ đáng kể trong chất thải rắn đô thị, chúng được chôn lấp theo kiểu truyền thống hoặc thiêu đốt.Quá trình tái chế được thực hiện ở 1 vài nơi của Châu Âu.Sử dụng hệ thống thu gom riêng biệt OFMSW cần thiết cho việc bảo vệ môi trường, tránh các tác động của việc không phân hủy sinh học.Trong nghiên cứu: quá trình chế biến phân với OFMSW thu từng hộ gia đình là 3%.Mô hình phòng thí nghiệm xác định 50% lượng C thoát ra dưới dạng CO2 trong điều kiện hiếu khíQuá trình làm phân và sản phẩm cuối cùng không bị thay đổi bởi sự có mặt của tã ủ về mặt: khả năng gây bệnh, tính ổn định và thành phần căn bản.Kết luận: việc thu gom OFMSW vói tã lót đã dùng có thể là bước tiến mới để biến đổi chất thải thành phân có chất lượng cao HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHÂN LÓT ĐÃ SỬ DỤNG VỚI MỘT PHẦN CHẤT HỮU CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST GVHD: TS Tô Thị Hiền SVTH: Tiêu Kim Anh – Nguyễn Thị Ánh Chi – Trần Huỳnh Vân Nhi KEYWORDS • Composting • Compostable diapers • Biodegradation • Compost quality • Municipal waste • OFMSW: organic fraction of municipal solid waste MỤC LỤC I Giới thiệu II Nguyên liệu phương pháp III Kết thảo luận IV Kết luận V Liên quan đến Việt Nam TÓM TẮT NGHIÊN CỨU • lót dùng lần chiếm tỉ lệ đáng kể chất thải rắn đô thị, chúng chơn lấp theo kiểu truyền thống thiêu đốt • Quá trình tái chế thực vài nơi Châu Âu • Sử dụng hệ thống thu gom riêng biệt OFMSW cần thiết cho việc bảo vệ môi trường, tránh tác động việc không phân hủy sinh học • Trong nghiên cứu: q trình chế biến phân với OFMSW thu hộ gia đình 3% • Mơ hình phòng thí nghiệm xác định 50% lượng C thoát dạng CO2 điều kiện hiếu khí • Q trình làm phân sản phẩm cuối khơng bị thay đổi mặt mặt: khả gây bệnh, tính ổn định thành phần • Kết luận: việc thu gom OFMSW vói lót dùng bước tiến để biến đổi chất thải thành phân chất lượng cao GIỚI THIỆU Bột giấy phân Phát thải khí CH4  ấm lên tồn cầu Nước rỉ rác  thấm vào nước ngầm Nước tiểu THẢI Thu gom, chôn lấp, thiêu đốt, xử lý chất rắn Vấn đề mơi trường Tốn diện tích, mùi hơi… Phát thải khí nhà kính: CO2, NO2, tro bụi… GIỚI THIỆU Nguồn: environment Agency (2004) , OECD (2006) and Eurostat (2009) GIỚI THIỆU THẢI Tái sử dụng Rửa sau lần sử dụng Làm phân Thu gom với chất thải sinh học quản lí sở quản lí GIỚI THIỆU THƠNG THƯỜNG • Sử dụng PP PE • Tác động chính: trình sản xuất nguyên liệu lên men LCA Sử dụng polyactic (PLA) • Chuyển đổi thành phân hữu cơ, tăng cường chất lượng cho đất, thay phần khống vơ • Giảm thể tích chơn lấp • Polyme sinh học thay  thay ngun liệu thơ MỤC TIÊU: phân tích khả phân hủy sinh học thương hiệu thị trường, đánh giá hiệu suất trình phân lấy từ nhà trẻ với hệ thống OFMSW, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP QUY MƠ PHỊNG THÍ NGHIỆM • thí nghiệm đánh giá khả phân hủy sinh học loại thương mại D1 D2 • Thời gian thí nghiệm: 600 • thí nghiệm kiểm tra (khơng lót) NGUN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP QUY MÔ PTN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP QUY MƠ PTN • Phát thải CO2 tính trực tiếp respiromete • Sự khác CO2 thải thương mại (D1 D2) mẫu kiểm chứng (khơng tã) phân hủy sinh học • g C phát thải tính theo cơng thức sau: NGUN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TN TOÀN DIỆN 75 trẻ (35từng trẻ dùng 558 D1, trẻ dùng 542 Chất D2), thải Thu gom nhà, công suất40 2500 tấn/năm, thờicác gian 11 ngày nhàthang trẻ Nova vàlấychứa thùng chứatạihình với ống thụng Lliỗ d'Amunt (Barcelona, Ban Espurna cung cpkhụng khớ v thu nước rò rỉ,Tây nước rò rỉ lưu Nha), thu gom 10lại C để trì trử bể chứa riêng ngày, bảo tuầnquản hồnởtrở độ ẩm thích hợp (trong 4-6 tuần) Sau đó, giai đoạn giữ nhiệt thực thùng quay (8-12 tuần) NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TN TOÀN DIỆN CÁC BƯỚC THIẾT LẬP THỬ NGHIỆM NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TN TỒN DIỆN CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NGUN LIỆU LÀM CHẤT NỀN Thông số Hàm lượng chất khô (%) Hàm lượng chất hữu (%, chất khô) pH (trích w/v = 1:5) Độ dẫn điện (trích w/v = 1:5, mScm-1) Nitơ (kjeldahl) (% chất khô) C/N Chỉ số hô hấp (mg O2 g‑ OM h-1) Dung trọng (kgL-1) Độ xốp (%) Tạp chất (%) Giá trị 40,7 73,0 4.7 4,4 1.8 23,0 4,3 0,5 50,0
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHÂN Ủ TÃ LÓT ĐÃ SỬ DỤNG VỚI MỘT PHẦN CHẤT HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST, HIỆU SUẤT CỦA VIỆC PHÂN Ủ TÃ LÓT ĐÃ SỬ DỤNG VỚI MỘT PHẦN CHẤT HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay