CÁC GIẢI PHÁP đẩy MẠNH HOẠT ĐỘNG bán HÀNGCỦA CÔNG TY TNHH sản XUẤT THƯƠNG MẠIPHƯỚC THÀNH IV tại THỊ TRƯỜNG nội địa

81 12 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:39

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động bán hàng của công ty là việc hết sức cần thiết trong hoạt động kinh doanh, để xây dựng kênh bán hàng giúp doanh nghiệp khẳng định được uy tín, hình ảnh trên thị trường, chính vì vậy mà em chọn đề tài nghiên cứu: “Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phước Thành IV tại thị trường nội địa”. Để có cái nhìn tổng quan về hoạt động bán hàng của công ty, từ đó, có thể đề ra một số giải pháp giúp công ty nâng cao hoạt động bán hàng nhằm giảm áp lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - BÁO CÁO THỰC TẬP NGẮN HẠN ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA GVHD: ThS NGUYỄN MINH LẦU SVTH: NGUYỄN BÍCH THẨM MSSV: 1611045029 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÓA 16 NIÊN KHÓA: 2015 - 2019 Vĩnh Long, năm 2018 LỜI CẢM ƠN  -Qua thời gian thực tập Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV, giúp em vận dụng kiến thức suốt trình học trường Đại học Cửu Long tích lũy thêm nhiều kiến thức lý thuyết kinh nghiệm thực tiễn vào học tập sống Cùng với giúp đỡ nhiệt tình Q Thầy Cơ Q Cơng ty, em hồn thành báo cáo thực tập ngắn hạn Qua giúp em thấy rõ mối liên hệ mật thiết, bổ sung cho lý thuyết thực hành, tạo cho em tiếp cận thực tế với môi trường làm việc, học cách giao tiếp, rèn luyện tác phong, phẩm chất nghề nghiệp, trao đổi kiến thức Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành thầy Nguyễn Minh Lầu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo thực tập ngắn hạn Trong trình viết báo cáo thực tập ngắn hạn, em cố gắng trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Q Thầy Cơ Quý Công ty tham khảo nhiều tài liệu, với kiến thức hạn chế khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp từ Q Thầy Cơ Q Cơng ty Đó ý kiến q báu để giúp em hoàn thiện kiến thức sau Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cơ, ban lãnh đạo cơng ty tồn thể anh chị nhân viên Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phước Thành IV dồi sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc thành công công việc Em Xin chân thành cảm ơn! Vĩnh Long, ngày… tháng… năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Bích Thẩm NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  - Vĩnh Long, ngày…….tháng…….năm 2018 Người nhận xét NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  - Vĩnh Long, ngày…….tháng…….năm 2018 Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Minh Lầu DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  ATTP An toàn thực phẩm BH & CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ BVTV Bảo vệ thực vật ĐBSCL Đồng Sông Cửu Long LLBH Lực lượng bán hàng QL Quốc lộ SXTM Sản xuất thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á) ISO International Organization for Standardization (Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point System (Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) GAP Good Agriculture Production (Thực hành nông nghiệp tốt) MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Nội dung nghiên cứu 3.2.2 Thời giang nghiên cứu .3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp xử lý số liệu KẾT CẤU ĐỀ TÀI PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SXTM PHƯỚC THÀNH IV .4 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV 1.1.1 Giới thiệu chung công ty 1.1.2 Q trình hình thành phát triển cơng ty 1.2 CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban .7 1.3 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 11 1.3.1 Chức 11 1.3.2 Nhiệm vụ .12 1.4 LĨNH VỰC KINH DOANH .12 1.4.1 Ngành nghề kinh doanh 12 1.4.2 Sản phẩm công ty 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV 14 2.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV 14 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV 22 2.2.1 Tình hình bán sản phẩm theo cấu mặt hàng 22 2.2.2 Tình hình bán sản phẩm theo cấu thị trường 30 2.2.3 Tình hình bán sản phẩm theo phương thức bán 33 2.3 CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 35 2.3.1 Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô 35 2.3.2 Ảnh hưởng từ môi trường vi mô 36 2.3.2.1 Môi trường ngành 36 2.3.2.2 Môi trường nội 39 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV (2015 - 2017) 44 2.4.1 Thuận lợi 44 2.4.2 Khó khăn .47 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV 49 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 49 3.1.1 Định hướng phát triển công ty .49 3.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm 50 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 51 3.2.1 Giải pháp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào 51 3.2.2 Giải pháp phát triển thị trường khách hàng .52 3.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩm .54 3.2.4 Giải pháp tăng cường hoạt động quảng cáo sản phẩm, chăm sóc khách hàng 56 3.2.5 Tăng cường hiệu phương thức bán hàng 59 3.2.6 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 60 3.3 KIẾN NGHỊ .62 3.3.1 Đối với công ty 62 3.3.2 Đối với Nhà nước 63 PHẦN KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ BẢNG Trang Bảng 2.1: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm (2015 – 2017) 15 Bảng 2.2: Bảng chênh doanh thu công ty (2015 - 2017) 16 Bảng 2.3: Bảng chênh lệch chi phí cơng ty (2015 – 2017) 18 Bảng 2.4: Bảng chênh lệch lợi nhuận Công ty (2015 – 2017) 20 Bảng 2.5: Bảng giá thu mua số loại gạo vụ đông xuân năm (2015 – 2016) 23 Bảng 2.6: Giá thành sản phẩm gạo công ty năm 2017 24 Bảng 2.7: Doanh thu bán hàng theo cấu thị trường 30 Bảng 2.8: Kết bán hàng theo phương thức bán .33 Bảng 2.9: Chỉ tiêu khả sinh lời 42 BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Tổng doanh thu công ty (2015 – 2017) .17 Biểu đồ 2.2: Tổng chi phí Cơng ty (2015 – 2017) 19 Biểu đồ 2.3: Tổng lợi nhuận Công ty (2015 – 2017) .21 DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ HÌNH Tra Hình 1.1: Logo Cơng ty Hình 1.2: Các chứng nhận công ty Hình 1.3: Lĩnh vực kinh doanh công ty 12 Hình 1.4: Các sản phẩm gạo công ty 13Y Hình 2.1: Máy móc thiết bị cơng ty 26 Hình 2.2: Sản phẩm gạo 64 Thơm 27 Hình 2.3: Sản phẩm gạo Thơm Jasmine 28 Hình 2.4: Sản phẩm gạo Tài Nguyên .28 Hình 2.5: Sản phẩm gạo Thơm Lài 29 Hình 2.6: Các loại gạo khác 29 SƠ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức 6Y Sơ đố 2.1: Mơ hình phân phối bán hàng công ty .33 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu - Nắm bắt, áp dụng quy trình cơng nghệ chế biến sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, tốt theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo tính cạnh tranh cho sản phẩm cơng ty - Thực chương trình kiểm tra thật nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm trước đem tiêu thụ, việc ảnh hưởng lớn đến uy tín cơng ty Do đó, từ khâu xay xát, chế biến đến khâu kiểm tra thành phẩm xuất xưởng phải đảm bảo chất lượng q trình phân phối sản phẩm cơng ty đến tay người tiêu dùng - Tận dụng hỗ trợ Nhà nước để hộ nông dân nghiên cứu tìm giống lúa mới, giống lúa có khả thích nghi với tình hình hạn hán xâm nhập mặn ĐBSCL gay gắt nay, tạo nên sản phẩm gạo nguyên liệu có chất lượng cao, mang tính cạnh tranh thị trường - Cần phát triển sản phẩm theo hướng thị trường, có nghĩa nghiên cứu nhu cầu thị trường thật kỹ để cải tiến, đổi sản phẩm cách phù hợp với thị hiếu, nhu cầu khách hàng, thị trường khác nhau, khách hàng thị trường ưa thích sản phẩm gạo để đưa hướng phát triển hợp lý - Giá nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi mua sắm khách hàng Khách hàng muốn sản phẩm giá rẻ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu họ cách tốt Muốn thu lợi nhuận đồng thời cung cấp sản phẩm tốt với giá thấp so với sản phẩm đồng loại cơng ty khác biện pháp cần thiết giảm chi phí sản xuất, doanh nghiệp thu hút khách hàng, bán nhiều sản phẩm, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận - Mẫu mã, kiểu dáng bao bì yếu tố quan trọng cấu thành sản phẩm, có tác dụng mạnh việc lựa chọn khách hàng, cơng ty cần cải tiến hình thức bên sản phẩm cách thay đổi màu sắc, thiết kế bao bì, kết cấu sản phẩm, thể rõ thương hiệu công ty, nhãn hiệu sản phẩm, trọng lượng tiêu chất lượng để đặt dấu ấn hình ảnh cơng ty vào tâm trí người tiêu dùng Doanh nghiệp cần phát triển thêm mẫu mã kích cỡ sản phẩm, đa dạng hóa trọng lượng mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với túi tiền tiện lợi cho người tiêu dùng chọn lựa, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng vùng Thông qua đó, sản SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 57 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu phẩm gạo công ty biết đến nhiều hơn, tạo uy tín chỗ đứng lòng khách hàng - Hiện nay, giá nhiên liệu xăng, dầu, điện tăng cao làm tăng giá vốn hàng bán công ty sử dụng nhiều nhiên liệu vào hoạt động xay xát, chế biến sản phẩm Bên cạnh đó, phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng làm ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận cơng ty Vì vậy, Cơng ty TNHH SXTM Phước Thành IV nên có sách sử dụng nhiên liệu cách hợp lý, sử dụng tối đa công suất phương tiện vận chuyển, tránh sử dụng lãng phí tùy vào tình hình thực tế, cơng ty nên ký hợp đồng với nhà cung ứng nhiên liệu để đảm bảo nguồn cung đầy đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất công ty với giá ổn định, tránh nguy giá nhiên liệu biến động mạnh ảnh hưởng đến trình sản xuất chi phí cơng ty Ngồi ra, cơng ty tiết kiệm tối đa hợp lý cho khoản cần thiết chi phí văn phòng, tiếp khách, giao dịch, điện thoại Qua đó, cơng ty tiết kiệm chi phí, tập trung chi phí đầu tư vào nghiên cứu phát triển sản phẩm, tạo lợi cho công ty 3.2.4 Giải pháp tăng cường hoạt động quảng cáo sản phẩm, chăm sóc khách hàng Quảng cáo công cụ Marketing phương tiện thúc đẩy bán hàng quan trọng doanh nghiệp Mục đích quảng cáo đưa thơng tin đến người tiêu dùng, giải thích lợi ích sản phẩm đến người tiêu dùng, giúp khách hàng làm quen với sản phẩm, thấy tính ưu việt sản phẩm, kích thích nhu cầu mua hàng Quảng cáo góp phần khơng nhỏ q trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, cơng ty cần tăng cường hoạt động quảng cáo cho sản phẩm chiến lược marketing hiệu như: - Xây dựng cho chương trình quảng cáo hay giới thiệu riêng cơng ty, sau đưa lên chương trình "Tự giới thiệu", cơng ty tham gia tài trợ chương trình truyền hình hay gameshow "Thần Tài Gõ Cửa" phát đài truyền hình Vĩnh Long đài truyền hình Vĩnh Long nhiều khán giả đón xem ủng hộ Tuy hoạt động marketing tốn nhiều chi phí hiệu đem lại lớn, thu hút nhiều khán giả, SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 58 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu thương hiệu hình ảnh sản phẩm công ty lan truyền rộng rãi, ghi dấu tâm trí khách hàng - Áp dụng hình thức Online Marketing: cơng ty thông qua trang mạng người dân hưởng ứng mạnh Facebook hay trang web Google với tên miền dễ xuất vị trí cao lập riêng cho trang web chuyên tư vấn thông tin tiếp thị công ty thông tin mặt hàng mà công ty có, cách thức tốn, giới thiệu hình thức chiết khấu, hỗ trợ cho khách hàng mua sản phẩm tư vấn cho khách hàng hiểu gạo có ưu điểm nhằm đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ hàng hóa cho cơng ty cách nhanh chóng thuận lợi Hoặc thông qua trang web tiếng để giới thiệu với người tiêu dùng sản phẩm công ty, kênh hiệu tốc độ phát triển internet số lượng sử dụng mạng Việt Nam ngày tăng, có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến người tiêu dùng lớn - Công ty cần xây dựng thêm trang web với màu sắc, hình ảnh cho trang web trở nên sinh động, đa dạng, bổ sung thông tin cần thiết sản phẩm Cập nhật liên tục thông tin sản phẩm cơng ty để khách hàng cần tìm kiếm dễ dàng đầy đủ thông tin cần thiết Việc tạo cho khách hàng thích thú xem dễ dàng mua sản phẩm - Củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lâu bền với khách hàng sẵnđồng thời tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm với số lượng lớn, mua bán lâu dài với công ty, thực giao hàng hạn theo hợp đồng ký kết - Giới thiệu rộng rãi sản phẩm đến người tiêu dùng, triển khai chương trình quảng cáo khuyến địa điểm thích hợp để khách hàng dễ thấy dễ tiếp cận với sản phẩm, quảng cáo thông qua báo, tạp chí Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, nêu rõ ưu riêng biệt sản phẩm gạo công ty so với đối thủ cạnh tranh khác (tránh nêu rõ tên công ty đối thủ với khách hàng) nhằm lôi ý thuyết phục lòng tin khách hàng - Tích cực tham gia chương trình hội chợ triển lãm thương mại hay hội thảo ngành lúa gạo nhằm tạo hội để công ty giới thiệu, trưng bày dòng sản phẩm với khách hàng, từ làm cho người hiểu biết mặt SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 59 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu hàng chất lượng sản phẩm công ty Sau hội thảo tặng quà túi gạo nhỏ kèm theo catalog giới thiệu sản phẩm công ty cho khách hàng dự mang dùng thử để cảm nhận vị, từ khách hàng tin tưởng vào sản phẩm công ty hơn, đặt mua hàng, nâng cao doanh số bán, doanh thu cho công ty - Quan tâm đến khách hàng quen thuộc sách ưu đãi, tặng quà vào dịp lễ, tết, sinh nhật khách hàng Bên cạnh cơng ty nên áp dụng hình thức chiết khấu nhóm khách hàng cụ thể hay theo sản lượng tiêu thụ, đồng thời thơng qua họ để tìm thêm khách hàng - Thường xuyên thăm hỏi, khảo sát ý kiến khách hàng, thơng qua thùng thư, phiếu góp ý kiến, công ty tiếp nhận giải khiếu nại hay yêu cầu hợp lý khách hàng Có tạo lòng tin, uy tín cơng ty nói chung sản phẩm cơng ty nói riêng khách hàng - Ln tư vấn cho khách hàng sản phẩm, cách sử dụng, bảo quản, nhận biết sản phẩm giả, sản phẩm chất lượng trước định mua khách hàng tạo cho khách hàng tâm lý yên tâm, tin tưởng mua sản phẩm cơng ty Điều mặt tạo hình ảnh tốt cơng ty tâm trí khách hàng, mặt khác lại đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, chống nạn hàng giả, hàng chất lượng thị trường - Hỗ trợ kệ bán hàng bạn hàng đại lý bán mặt hàng công ty Một mặt tạo quan tâm, tin cậy lẫn nhau, mặt khác công ty thỏa thuận với đại lý trưng bày mặt hàng công ty kệ hàng công ty cung cấp dành riêng vị trí thuận tiện để hàng hóa cơng ty dễ người tiêu dùng nhìn thấy ngang qua gian hàng ghé vào mua hàng Và bạn hàng đại lý thực tốt yêu cầu cơng ty thực hình thức chiết khấu họ nhằm khích lệ họ thực tốt điều kinh doanh không tổ chức muốn từ chối khoản lợi nhuận cao Đồng thời, để thực tốt cơng tác phía cơng ty thường xuyên cho nhân viên bán hàng công ty đến kiểm tra việc thực xem có với thỏa thuận mà đại lý cam kết hay không SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 60 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu 3.2.5 Tăng cường hiệu phương thức bán hàng Bên cạnh hình thức bán hàng mang lại thành cơng tốt đẹp cho cơng ty số hình thức bán hàng có hiệu cao mà cơng ty chưa quan tâm khai thác hình thức bán bn cơng ty chưa chủ động cơng tác tìm kiếm khách hàng mà chủ yếu khách hàng tự tìm đến Vì vậy, thời gian tới cần có thay đổi theo hướng tiếp tục đẩy mạnh hình thức bán bn thơng qua việc chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thị trường thường xuyên thăm hỏi khách hàng cũ để tạo mối quan hệ chặt chẽ với họ, từ tăng nhanh doanh số bán cho phù hợp với công suất sản lượng nhà máy nhằm hạn chế tồn kho, nâng cao doanh thu tiêu thụ - Đẩy mạnh sử dụng hình thức bán trả chậm cho đại lý, chi nhánh lớn có mối quan hệ thân thiết, đáng tin cậy Thời gian trả góp quy định từ đến tháng, cơng ty thu mua nửa hay 1/3 tiền hàng, số lại tính theo lãi suất ngân hàng Thực hình thức cơng ty vừa phát triển mối quan hệ tốt đẹp với trung gian phân phối, vừa góp phần đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có lợi với lãi suất thu từ khách hàng - Công ty cần phải cân đối nhu cầu nguồn hàng cách hợp lý, thuận lợi thời gian tạo điều kiện cho khách hàng mua với số lượng lớn Công ty thực cách cung cấp dịch vụ thuận lợi cho khách hàng toán đầy đủ hạn - Bên cạnh đó, cơng ty cần bán lẻ hàng hóa theo hướng linh hoạt có thêm dịch vụ giao hàng tận nơi khách hàng có nhu cầu, phần chi phí vận chuyển thỏa thuận với khách hàng chịu phần chi phí - Hiện cơng ty chưa có riêng đại lý bán hàng mang thương hiệu công ty, hạn chế mà công ty vấp phải cần quan tâm nhiều thời gian tới Bán hàng thông qua đại lý mang tên công ty đem lại hiệu cao, vừa cánh tay nối dài độ bao phủ hàng hóa công ty thị trường vừa cách để công ty giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao mà công ty sản xuất Từ đó, làm cho người tiêu dùng thêm tin cậy vào sản phẩm công ty biết rõ nguồn gốc xuất xứ chất lượng dùng thử Vì hầu hết sản phẩm cơng ty qua trung gian phân phối không trực SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 61 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu thuộc đại lý công ty bị trộn lẫn với sản phẩm khác để tăng lợi nhuận làm chất lượng hàng hóa giảm xuống, dễ gây hiểu nhầm người tiêu dùng sản phẩm công ty làm giảm uy tín cơng ty 3.2.6 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Nhân lực nhân tố cơng ty phải quan tâm hàng đầu Ngồi lực lượng quản lý LLBH hệ thống thơng tin trực tiếp quan trọng nhận phản hồi khách hàng đến công ty Nhân viên bán hàng người thực nghiệp vụ cuối quy trình kinh doanh cơng ty giữ vai trò định kết quả, hiệu kinh doanh công ty, giúp cho hàng hóa cơng ty lưu thông thị trường cách dễ dàng, giải vấn đề doanh số hàng bán ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh công ty Nhân viên bán hàng không đơn thực công việc giao hàng thu tiền mà họ cần phải người chất, đạo đức tốt, tinh thần làm việc hăng say, kiến thức kỹ tốt Vì thế, cơng ty nên có giải pháp nâng cao, phát triển nguồn nhân lực công ty - Cơng ty nên xây dựng thêm phòng ban có đội ngũ nhân viên nghiên cứu thị trường bán hàng để biết thông tin thị trường cung cầu, giá cả, đối thủ cạnh tranh, từ đáp ứng mục tiêu bán hàng hiệu cho doanh nghiệp Công ty nên tuyển thêm số nhân viên có trình độ từ bậc cao đẳng trở lên, thuộc khối ngành kinh tế, khoảng 10 người làm việc nghiên cứu thị trường, nhân viên có trình độ đại học có năm kinh nghiệm làm trách nhiệm quản lý đào tạo nhân viên - Cơng ty nên trì củng cố mối quan hệ với khách hàng, đầu tư đào tạo nghiệp vụ quản lý đội ngũ bán hàng thị trường, có số nhân viên tư vấn cho khách hàng sản phẩm, cách sử dụng, bảo quản, tạo hình ảnh tốt sản phẩm cơng ty tâm trí khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm - Thường xuyên kiểm tra nhân viên, lực lượng bán hàng, sợi dây liên kết khách hàng với công ty Cần xem xét, đánh giá lực trình độ hiệu làm việc thực tế nhân viên Từ có điều chỉnh, bố trí cơng việc hợp lý cho người SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 62 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu - Đẩy mạnh quản lý công tác bán hàng đại lý, cửa hàng, phát triển thêm nhiều chuỗi hệ thống phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp - Công ty nên thường xuyên đào tạo nhân viên, giúp họ nâng cao trình độ chun mơn, kỹ giao tiếp, ứng xử, kỹ thuyết phục, kỹ bán hàng Sau cho họ biết kiến thức sản phẩm cơng ty để tư vấn thành thạo với khách hàng họ cần cập nhật thường xuyên thị trường tại, đối thủ cạnh tranh cơng ty để nhân viên nắm bắt Trong năm, công ty nên tổ chức khoảng hai đến ba đợt đào tạo thị trường sản phẩm gạo nói chung cho lực lượng bán hàng, đồng thời nên có sách khen thưởng cho nhân viên, động lực giúp họ đạt thành tích cao Đối với nhân viên bán hàng thường xuyên đạt vượt mức doanh số tiêu thụ giao thời gian dài ban lãnh đạo cho thăng chức lên vị trí quản lý tăng lương cao cho họ có sách khen thưởng đặc biệt cho họ nhằm tạo thêm động lực để họ phấn đấu phát huy tốt - Thu thập thông tin, ý kiến khách hàng qua quan sát thực địa thơng qua giới thiệu hàng hóa nắm bắt tâm lý, phản hồi góp ý khách hàng thái độ nhân viên để tìm ưu khuyết điểm, có hướng khắc phục để nhân viên làm việc có hiệu cho cơng ty, làm hài lòng khách hàng Tuyển dụng, đào tạo chuyên môn kiến thức cho nhân viên thị trường, có khả giải đáp thắc mắc khách hàng, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm mình, cần phải thể tính chuyên nghiệp, tạo ấn tượng độc đáo tâm trí khách hàng để lơi họ tiếp tục trở lại mua sản phẩm công ty Xây dựng chiến lược chào hàng nên cử nhân viên tiếp thị đến đơn vị để chào hàng, thông qua đại lý bán sỉ lẻ sản phẩm gạo, trang mạng gửi thư - Tạo không khí thoải mái cho nhân viên cơng việc Tổng kết khen thưởng cho cá nhân tập thể nhân viên hồn thành xuất sắc tiêu Ln thăm hỏi giúp đỡ nhân viên, làm động lực cho nhân viên làm việc tốt chiêu mộ thêm nhân viên cho doanh nghiệp - Ngồi ra, cơng ty nên có sách khen thưởng, ưu đãi thích hợp để khích lệ tinh thần nhân viên cũ chiêu mộ thêm nhân viên phục vụ cho SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 63 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu doanh nghiệp Có vậy, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới bán hàng mình, dễ dàng quản lý, điều hành hoạt động bán hàng để ngày nâng cao uy tín, chất lượng, khẳng định thương hiệu cơng ty 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với công ty - Hiện tại, hình ảnh bao bì sản phẩm công ty đăng ký bảo hộ độc quyền sử dụng nhãn hiệu thị trường xuất nhiều sản phẩm hàng nhái, hàng giả Vì thế, cần tích cực kiểm tra, phòng chống, ngăn chặn, phân biệt sản phẩm hàng nhái, giả sản phẩm công ty - Thành lập phận nghiên cứu thị trường riêng biệt cho công ty, xây dựng hệ thống thơng tin, hình ảnh bắt mắt thu hút cho sản phẩm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm hội tiêu thụ sản phẩm - Công ty nên sản xuất kinh doanh theo qui định nhà nước, làm nhiệm vụ sứ mệnh công ty, đưa sản phẩm thơm ngon chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu cho công ty - Phát triển kênh bán hàng thông qua đại lý công ty địa phương địa bàn tỉnh thành lân cận nhằm tạo dựng hình ảnh hiểu biết khách hàng sản phẩm công ty, tập trung xây dựng phát triển thương hiệu công ty - Tuyển dụng đào tạo thêm nhân viên cho công tác quảng cáo marketing để quảng bá rộng rãi hình ảnh sản phẩm cơng ty đến khách hàng Ngồi ra, cơng ty nên gửi nhân viên marketing qua đào tạo đến thị trường chủ lực công ty để nắm bắt thông tin thị trường cách nhanh chóng, tiếp thị bán hàng để hàng hóa cơng ty đến trực tiếp người tiêu dùng, làm cho thương hiệu gạo Việt Nam công ty người tiêu dùng biết đến rộng rãi hơn, khai thác mặt hàng mà thị trường cần - Thường xuyên kiểm tra nhân viên Đào tạo, huấn luyện, chỉnh sửa sai sót nâng cao trình độ, kỹ cho đội ngũ nhân viên - Luôn cập nhật thông tin thị trường, giá hàng hóa ngồi tỉnh, đặc biệt đối thủ cạnh tranh công ty Từ điều chỉnh kịp thời phù hợp với nhu cầu thị trường SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 64 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu 3.3.2 Đối với Nhà nước - Nhà nước cần có sách ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thấp hoạt động kinh doanh lĩnh vực lương thực thực phẩm tình hình kinh tế khó khăn để tăng cường nguồn vốn kinh doanh - Nhà nước cần hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạo phát triển, tìm kiếm thị trường xây dựng thương hiệu cho thị trường gạo hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo, trưng bày gian hàng buổi hội chợ, triễn lãm… - Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty hoạt động thị trường nội địa cách trôi chảy, tăng cường tổ chức triển lãm hội thảo xúc tiến thương mại để cơng ty có hội giới thiệu sản phẩm với người tiêu dùng - Nhà nước cần phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc với hoạt động bán buôn trái phép, buôn lậu, làm hàng giả, nhãn mác giả nhằm tạo yên tâm cho công ty hoạt động sản xuất kinh doanh - Tạo lập mơi trường kinh doanh cho thị trường tiêu thụ sản phẩm cơng ty nói riêng ngành cơng nghiệp sản xuất thực phẩm nói chung - Xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với cấu trúc thị trường, đảm bảo ổn định quán - Thay đổi công nghệ, nghiên cứu cải tiến thêm nhiều giống lúa mới, lúa chủng nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao từ tăng lợi cạnh tranh tạo dựng thương hiệu cho ngành lúa gạo nước so với loại gạo khác Thái Lan, Ấn Độ - Có quy hoạch cụ thể cho sản xuất nơng nghiệp, quy hoạch vùng trồng lúa đặc sản, lúa chất lượng Nâng cấp sở hạ tầng nông nghiệp để người nơng dân có điều kiện tốt canh tác sản xuất SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 65 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu PHẦN KẾT LUẬN Bán hàng kinh tế thị trường ngày có vai trò quan trọng đặc biệt doanh nghiệp Để tồn phát triển môi trường cạnh tranh xu hội nhập sâu sắc nay, doanh nghiệp muốn bán hàng bán nhiều phải thỏa mãn nhu cầu khách hàng chất lượng giá cả, không ngừng tự đổi mình, tìm phương thức, hướng kinh doanh Việc tiến hành hoạt động bán hàng sách hợp lý cho hoạt động bán hàng giải pháp có hiệu mà nhiều doanh nghiệp thực nhằm đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng cách tốt nhất, thiết lập chỗ đứng vững thị trường Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV khơng nằm ngồi xu hướng Sau 20 năm hoạt động, công ty phấn đấu đạt nhiều thành tựu đáng kể, hoạt động bán hàng công ty ngày có nhiều khởi sắc, sản lượng tiêu thụ gạo tăng kéo theo doanh thu bán hàng hàng qua năm có gia tăng đáng kể, sản phẩm ngày bày bán rộng rãi nhiều thị trường đà phát triển rộng rãi tồn quốc Sản phẩm gạo cơng ty đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, người tiêu dùng chấp nhận Ngồi ra, cơng ty có lợi cơng nghệ, máy móc thiết bị đại Tuy nhiên bên cạnh thành cơng cần có số vấn đề cần phải giải Vì thế, để trì thành tích mà cơng ty đạt thời gian qua ngày phát triển bền vững đòi hỏi phải có định đắn ban lãnh đạo nỗ lực cố gắng tồn thể nhân viên cơng ty Qua đó, em đề số giải pháp với hi vọng góp phần giúp ích cho Cơng ty TNHH SXTM Phước Thành IV đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đạt mục tiêu đặt tới, khẳng định vị trí, vai trò thị trường, phát triển hoạt động kinh doanh công ty, qua góp phần khơng nhỏ cơng tác kích thích tiêu dùng nội địa theo chủ trương sách mà Đảng Nhà Nước ta đề SVTH: Nguyễn Bích Thẩm Trang 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Philip Kotler (2007), Marketing – Marketing Essentials, NXB Lao động – xã hội Lê Nguyễn Đoan Khôi (2010), Quản trị bán hàng, trường Đại học Cần Thơ Lê Đăng Lăng (2009), Kỹ Năng Quản Trị Bán hàng, NXb thống kê Nguyễn Thị Mỹ Phượng (2017), Bài giảng Quản trị bán hàng, trường Đại học Cửu Long Lê Ngọc Đoan Trang (2016), Bài giảng Marketing bản, trường Đại học Cửu Long Đỗ Thị Tuyết (2005), Quản Trị Doanh Nghiệp, Tủ sách Đại Học Cần Thơ Báo cáo kết hoạt động kinh doanhcủa Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phước Thành IV năm 2015, 2016, 2017 Các trang web : http://www.phuocthanhiv.com.vn/ http://www.angimex.com.vn/vi/ https://www.facebook.com/PhuocThanhIv/?fref=ts http://vinhlongfood.com.vn/ http://www.tintucnongnghiep.com/ http://digital.lrc.ctu.edu.vn/digital/xem-tai-lieu/ http://www.imexcuulong.com.vn/index/home http://luanvan.net.vn/luan-van/khoa-luan-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-banhang-tai-cong-ty-tnhh-thuong-mai-dich-vu-san-xuat-co-khi-huong-thien-17284/ PHỤ LỤC Bảng cân đối kế tốn cơng ty qua năm từ 2015 – 2017 Đơn vị tính: Nghìn đồng CHỈ TIÊU Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản đầu tư ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Giáo dịch mua bán trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Tài sản cố định Nguyên giá 2.Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang II Bất động sản đầu tư Nguyên giá 81.180.887 198.316.427 203.166.702 663.694 43.704.906 113.912.031 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18.311.704 4.192.089 14.119.615 _ 34.356.614 18.594.224 18.594.224 _ 8.495.183 7.164.155 1.331.028 _ _ _ _ 56.853.637 56.853.637 39.419.224 39.419.224 69.109.626 69.109.626 _ _ _ 5.351.853 5.286.853 7.2011.589 6.877.438 11.649.862 7.766.796 25.275 135.186 3.883.067 _ _ _ 39.886 45.512.714 44.630.202 43.565.477 (4.523.819) 188.967 62.010.206 61.597.428 68.669.648 (7.334.288) 116.547.969 104.716.342 117.524.794 (12.808.453) 5.588.546 262.069 11.831.627 _ _ _ _ _ _ Giá trị hao mòn lũy kế _ _ _ III Các khoản đầu tư tài dài hạn _ _ _ Đầu tư tài dài hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài _ _ _ _ _ _ 882.512 412.778 882.512 412.778 _ _ _ 126.693.601 Năm 2015 84.575.761 84.575.761 144.692.556 Năm 2016 101.133.319 101.133.319 874.573 2.609.638 293.241 _ _ 80.550.000 248.309 401.509 3.381.790 _ _ 97.150.000 200.019 222.614.669 Năm 2017 175.757.261 175.757.261 2.000.000 3.649.227 11.298.895 359.122 _ _ 158.300.000 150.019 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42.117.839 42.117.839 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43.559.238 43.559.238 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46.857.409 46.8577.409 hạn (*) IV Tài sản dài hạn khác Phải thu dài hạn Tài sản dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 10 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài dạn Vay nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực dài hạn Qũy phát triển khoa học công nghệ Phải trả, phải nộp dài hạn khác Dự phòng phải trả dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 40.000.000 40.000.000 40.000.000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.117.839 3.559.238 6.857.409 126.693.601 144.692.551 222.614.669 Nguồn: Tài liệu từ phòng Kế toán ... đẩy mạnh hoạt động bán hàng Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phước Thành IV thị trường nội địa Để có nhìn tổng quan hoạt động bán hàng cơng ty, từ đó, đề số giải pháp giúp công ty nâng cao hoạt. .. Thực trạng hoạt động bán hàng Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV (2015 – 2017) - Mục tiêu 3: Đề giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV thị trường nội địa thời gian... Phước Thành IV nhằm đưa giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng công ty thị trường nội địa Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Phân tích kết hoạt động kinh doanh chung Công ty TNHH SXTM Phước Thành IV (2015
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC GIẢI PHÁP đẩy MẠNH HOẠT ĐỘNG bán HÀNGCỦA CÔNG TY TNHH sản XUẤT THƯƠNG MẠIPHƯỚC THÀNH IV tại THỊ TRƯỜNG nội địa, CÁC GIẢI PHÁP đẩy MẠNH HOẠT ĐỘNG bán HÀNGCỦA CÔNG TY TNHH sản XUẤT THƯƠNG MẠIPHƯỚC THÀNH IV tại THỊ TRƯỜNG nội địa, KẾT CẤU ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV, Các mặt hàng gạo chủ yếu của công ty, CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay