1PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CUA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC lá AN GIANG

58 13 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:32

Hoạt động sản xuất trong cơ chế thị trường, môi trường cạnh tranh gây gắt, việc giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản: sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Dựa trên quan hệ cung cầu, giá cả thị trường, cạnh tranh và hợp tác. Các doanh nghiệp phải tự đưa ra quyết định kinh doanh của mình, tự hạch toán lãi lỗ, lãi nhiều hưởng nhiều, lãi ít hưởng ít, không có lãi sẽ đi đến phá sản. Lúc này, mục tiêu lợi nhuận trở thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất, mang tính chất sống còn của sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực về đất đai, lao động, vốn,… Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần phải nắm bắt đầy đủ, kịp thời mọi thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ mục tiêu lợi nhuận. Do vậy, đạt hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn là vấn đề được quan tâm của doanh nghiệp và trở thành điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển. Hiểu được vấn đề này Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang luôn có gắng đầy mạnh quan tâm đến chất lượng quản lý trong sản xuất kinh doanh, nắm rõ tình hình của đơn vị để giúp Công ty ngày một phát triển hơn.Được tạo điều kiện thực tập ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang mà em có cơ hội được học hỏi và tiếp xúc trực tiếp với quý Công ty. Thông qua đó vận dụng những kiến thức đã tích lũy và học tập tại trường em quyết định thực hiện đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang” để hiểu rõ hơn tình hình hoạt động cũng như hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ************ BÁO CÁO THỰC TẬP NGẮN HẠN Đề Tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV THUỐC AN GIANG GVHD: ThS NGUYỄN MINH LẦU SVTH: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI MSSV: 1611045051 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH - K16 NIÊN KHÓA: 2015 - 2019 Vĩnh Long, tháng 08 năm 2018 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP …………………., ngày ….tháng.…năm 2018 Xác nhận đơn vị thực tập (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………., ngày ….tháng.…năm 2018 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên, đóng dấu) LỜI CẢM ƠN *** Thực tế cho thấy, thành công gắn với hỗ trợ, giúp đỡ người xung quanh dù có cho giúp đỡ nhiều hay ít, trực tiếp hay gián tiếp Trong suốt thời gian từ bắt đầu làm tiểu luận đến nay, em nhận quan tâm, bảo, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè xung quanh Để báo cáo đạt kết tốt đẹp, em nhận nhiệt tình giúp đỡ thầy cô, quan tổ chức cá nhân Với lòng biết ơn chân thành nhất, cho phép em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất thầy cô, cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập làm báo cáo Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ths Nguyễn Minh Lầu quan tâm giúp đỡ bảo, hướng dẫn em làm báo cáo thời gian qua Cuối emxin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thức tập Công ty Bài báo cáo thực tập thực tháng, với điều kiện vốn kiến thức hạn chế, báo cáo khơng tránh nhiều thiếu sót Vì vậy, rm mong nhận bảo q thầy để em nâng cao kiến thức kinh nghiêm cho thân Sinh viên thực Nguyễn Thị Tuyết Nhi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG SƠ ĐỒ DANH MỤC HÌNH MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắc CPBH CPLV CPQLDN CPTC DTBH & CCDV DTT DTTC GVHB LNG LNHĐ TC LNKD LNSTTNDN TNDN HH Nghĩa từ Chi phí bán hàng Chi phí lãi vay Chi phí lý doanh nghiệp Chi phí tài Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu Doanh thu tài Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Lợi nhuận hoạt động tài Lợi nhuận kinh doanh Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhận doanh nghiệp hành Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đứng trước xu hướng khu vực hóa tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ giới, nước ta nổ lực bước tham gia vào tổ chức kinh tế AFTA, ASEAN, WTO,… Cùng hòa vào dòng chảy hội nhập kinh tế giới khu vực nước ta có lợi thị trường rộng lớn, đầy tiềm bên cạnh đầy thách thức khó khăn khơng phần gian nan Trước hết, thách thức đáng phải nhắc đến thách thức kinh tế, thị trường mở cửa, cạnh tranh tự do, doanh nghiệp vừa phải chịu cạnh tranh doanh nghiệp nước với khốc liệt vừa phải chịu cạnh tranh đến từ doanh nghiệp nước Một câu hỏi đặt mà không doanh nghiệp bước chân vào thị trường mà không suy nghĩ làm để đứng vững phát triển bền vững Các doanh nghiệp trả lời câu hỏi thơng qua hoạt động sản xuất kinh doanhhiệu hay khơng? Hoạt động sản xuất chế thị trường, môi trường cạnh tranh gây gắt, việc giải ba vấn đề kinh tế bản: sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? Dựa quan hệ cung cầu, giá thị trường, cạnh tranh hợp tác Các doanh nghiệp phải tự đưa định kinh doanh mình, tự hạch tốn lãi lỗ, lãi nhiều hưởng nhiều, lãi hưởng ít, khơng có lãi đến phá sản Lúc này, mục tiêu lợi nhuận trở thành mục tiêu quan trọng nhất, mang tính chất sống sản xuất kinh doanh Đồng thời, doanh nghiệp phải sử dụng hiệu nguồn lực đất đai, lao động, vốn,… Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị để phục vụ mục tiêu lợi nhuận Do vậy, đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề quan tâm doanh nghiệp trở thành điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp tồn phát triển Hiểu vấn đề Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang ln có gắng đầy mạnh quan tâm đến chất lượng quản lý sản xuất kinh doanh, nắm rõ tình hình đơn vị để giúp Công ty ngày phát triển SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu Được tạo điều kiện thực tập ngắn hạn Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang mà em có hội học hỏi tiếp xúc trực tiếp với quý Công ty Thơng qua vận dụng kiến thức tích lũy học tập trường em định thực đề tài “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Thuốc An Giang” để hiểu rõ tình hình hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Thuốc An Giang từ đánh giá thành tựu, hạn chế đề giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Thuốc An Giang 2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận số tài Cơng ty TNHH MTV Thuốc An Giang năm 2015-2017 Phân tích môi trường kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang năm 2015-2017 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Không gian Tại Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Địa chỉ: 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 3.2 Thời gian Đề tài thực tập từ ngày 06/6/2018 đến 07/7/2018 Số liệu sử dụng đề tài số liệu năm 2015,2016 2017 3.3 Đối tượng nghiên cứu Báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 10 Báo cáo thực tập ngắn hạn - GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu Các sách biện pháp ngăn chặn nguồn hàng nhập lậu nhà nước chưa phát huy tá dụng, lượng hàng nhập lậu ngày tăng thao túng thị trường thuốc nội địa - Hiện phần lớn người dân có ý thức tác hại việc hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng người xung quanh Nagyf phận người tiêu dùng có thu nhập cao chuyển sang dùng sản phẩm cao cấp nên chủ yếu nguồn hàng Cơng ty phục vụ cho phận có nguồn thu nhập thấp nên chất lượng hạn chế - Biến động kinh tế kéo dài, giá thị trường ln tình trạng khơng ổn định, nguồn ngun, phụ liệu, vật tư dịch vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng liên tục tạo sức ép lên giá thành sản phẩm - Hoạt động sản xuất kinh Công ty phụ thuộc vào lớn vào nhu cầu thị trường Hiện nay, hầu hết sản phẩm công ty sản phẩm cấp thấp, đối tượng tiêu thụ chủ yếu nông dân người lao động có thu nhập thấp mà thị trường có khuynh hướng bị thu hẹp dần phần áp lực canh tranh gay gắt công ty, phần sách phòng chống tác hại thuốc Nhà nước làm cho người tiêu dùng nhận thức từ bỏ thuốc làm cho sản phẩm truyền thống công ty dần thị phần, thị trường chủ lực sản phẩm tiêu thụ tiếp tục bị giảm sút - Về phát triển sản phẩm: đến công ty vân chưa phát triển sản phẩm chủ lực cho mình, việc nghiên cứu để phát triển sản phẩm trung cấp giai đoạn sơ khai chưa thâm nhập thị trường - Nhu cầu nguồn nguyên liệu lớn 50% nhập nguyên liệu, nhập không chủ động khâu nguyên liê - Hệ thống máy mọc thiết bị sản xuất cũ kỷ, lạc hậu, không đồng nên không đáp ứng việc sản xuất mặt hàng trung cấp cao cấp - Năng lực nội cơng ty: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề đội ngũ lao động đơn vị nhiều hạn chế, thiếu kinh nghiệm,… Không bắt kịp với SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 44 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu chuyển biến thay đổi nhanh chống thời cuộc, xu thị trường thời kì hội nhập làm nhiều hội phát triển kinh doanh tốt 2.5 SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 45 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC AN GIANG 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THUỐC AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 Trong năm tới tiếp tục có biến động lớn thị trường tiền tệ, khủng hoảng kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, ảnh hưởng lạm phát năm 2011 ảnh hưởng đến kinh tế đất nước Đối với lãnh vực sản xuất tiêu thụ sản phẩm thuốc cấp thấp thị trường nội địa, áp lực cạnh tranh thị trường ngày lớn gay gắt đơn vị nganh nhiều hình thức Các đơn vị có tiềm lực tài yếu kém, thị phần sản phẩm tiếp tục bị thu hẹp tương lai không đủ khả cạnh tranh Sản phẩm thuốc trung cao cấp tăng dần thay cho sản phẩm thuốc cấp thấp theo xu chung thị trường Việc năn chặn hàng nhập lậu, hàng giả tình trạng chưa thể kiểm sốt đucợ ngày tăng thị trường Từ thực trạng cho thấy, năm tiếp tục với nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, đòi hỏi nổ lực lớn tập thể lao động làm việc cơng ty để vượt qua giai đoạn khó khăn Sự hõ trợ Tổng công ty Thuốc Việt Nam đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Thuốc Việt Nam dẽ nguồn động viên lớn giúp đơn vị hoàn thành tiêu kế hoạch đề Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Thuốc An Giang đến năm 2020 định hướng tieeos tục trì mục tiêu trọng tâm: - Giữ vững thị phần sản lượng tiêu thụ thuốc bao nội tiêu - Tăng cường phát triển nhanh mán sản phẩm trung cấp, nhằm thay nhanh thị phần sản phẩm cấp thấp giảm dần theo xu thị trường - Đẩy manh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường đối tác xuất - Tiếp tục tranh thủ nguồn hàng thuốc bao nhận gia công cho đơn vị thành viên SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 46 Báo cáo thực tập ngắn hạn - GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu Sắp xếp lao động hợp lý để ổn định việc làm tăng thu nhập cho người lao động 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHCÔNG TY THUỐC AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 3.2.1 Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường Vấn đề cấp thiết nhất, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thị trường tiêu thụ, phần sơ lược báo cáo kết thực thấy sản lượng tiêu thụ nội tiêu ngày sụt giảm thị trường tiêu thụ ngày bị thu hẹp dần Vì phương hướng thực thời gian tới công ty xác định mục tiêu trọng tâm hàng đầu để giữ vững thị phần sản lượng tiêu thụ thuốc bao nội tiêu Để thực mục tiêu công ty cần thực hiện: - Nghiên cứu để nắm bắt thay đổi nhu cầu thường xuyên thái độ ứng xử khách hàng sản phẩm qua số liệu thống kê khách hàng, số liệu lượng hàng tiêu thụ vùng, đoạn thị trường số lượng loại sản phẩm tiêu thụ năm qua để tiến hành phân tích đưa kết luận xu hướng diễn biến nhu cầu sản phẩm công ty, đồng thời tìm nguyên nhân biến đổi (nhu cầu sản phẩm cơng ty giảm xuống đâu? Do chất lượng hay giá cao hay nhiều hàng nhập lậu, ) - Tổ chức điều tra chọn mẫu nhóm khách hàng khác nhu cầu loại hình sản phẩm mà cơng ty sản xuất có khả sản xuất Việc tổng hợp phân tích kết điều tra đưa lợi ích cho việc nghiên cứu để cải tiến đổi hoạt động sản xuất cơng ty - Tổ chức định kì “Hội nghị khách hàng” để mặt nắm cụ thể xác nhu cầu khách hàng, nhận xét đánh giá họ tình hình phục vụ khách hàng ý kiến đề xuất cải tiến phục vụ nhằm tạo lòng tin khách hàng Mặt khách thông qua đại lý để nâng cao kết tiêu thụ điều tra để năm bắt nhu cầu khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 47 Báo cáo thực tập ngắn hạn - GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu Hạn chế lớn cơng ty q trình phát triển cơng ty chưa xây dựng cho sản phẩm chủ lực, việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm có sở khoa học hồn tồn cần thiết đói với công ty - Hiện thị trường tiêu thụ cơng ty chủ yếu tỉnh phía Nam, thị trường miền ngồi bỏ trống mở rộng mạng lưới tiêu thụ miền cách phối hợp với Công y Thương mại Thuốc để đưa sản phẩm thâm nhập vào thị trường 3.2.2 Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, không ngừng mở rộng doanh thu Doanh thu tiêu thụ chịu anh hưởng chủ yếu nhân tố khối lượng sản phẩm bán giá bán Để đẩy manh tiêu thụ, tăng doanh số bán hàng, công ty cần thực hiện: - Xây dựng chương trình bán hàng thiết thực, thu hút quan tâm người tiêu dùng nhằm giữ vũng sản lượng tiêu thụ sản phẩm có, đồng thời phát triển mở rộng thị phần cho mác thuốc công ty - Giữ uy tín với khách hàng: giao hàng kịp thời, loại, chất lượng - Nâng cao chất lượng hoạt động phần tiếp thị hỗ trợ cho hệ thống khách hàng việc giám sắt thị trường kh vực thị trường điểm thị trường tiểm nhằm ổn định sản lượng tiêu thụ tạo điều kiện tăng cường hiệu cơng việc phát triển sản phẩm mới, tìm hiểu thị trường, thu hút khách hàng mua sản phẩm - Chăm sóc khách hàng tốt, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị hiếu khách hàng để đề xuất cải tiến cho phù hợp - Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, nhạy bén nắm bắt thông tin chiến lược đối thủ để cơng ty có chiến lược đối phó kịp thời - Nghiên cứu sản phẩm thuốc trung cấp để phát triển thị trường - Phải trọng tuyệt đối chất lượng sản phẩm xuất khẩu, vấn đề tiên - Tăng cường nghiên cứu, tìm đối tác, quảng bá thương hiệu để phát triển mở rộng thị trường xuất SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 48 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu 3.2.3 Tối thiểu hóa chi phí nằm tăng lợi nhuận Chi phí kinh doanh tồn chi phí phát sinh q trình sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận mà lợi nhuận tiêu quan trọng, điều kiện sống doanh nghiệp Vì để tăng lợi nhuận công ty phải quan tâm đến việc giảm thiểu chi phí, cụ thể cần phải thực hiện: - Kiểm tra chặt chẽ nguyên phụ liệu đầu vào, nguyên phụ liệu chất lượng, ổn định giảm hao hụt sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu - Thu mua nguyên phj liệu phục vụ nhu cầu sản xuất vừa đủ hợp lý, tránh tình trạng dư thừa nhiều gây lãng phí thiệt hại đến hiệu cơng ty - Tình trạng máy móc thiết bị sản xuất xuống cấp cần phải đại tu sửa chữa nhằm để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm sản xuất đồng thời giảm hao hụt nguyên phụ liệu trình sản xuất - Nâng cao ý thức trách nhiệm thân người lao động việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hình thức phận phòng ban, phân xưởng sản xuất đăng ký kế hoạt tiết kiệm chi phí cho phận để người thực - Xây dựng quy chế chi tiêu tài xác thực phù hợp, kiểm tra chặt chẽ chi phí đầu vào - Giảm thiểu tối đa chi phí hội họp, tiếp khách không cần thiết 3.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn lao động Đặc điểm chung lao động công ty vừa thừa vừa thiếu, thiếu đội ngũ cán có chun mơn nghiệp vụ trình độ tay nghề cao, thừa đội ngũ lao động phổ thơng, trình độ thấp khơng có chun mơn nghiệp vụ Để đảm bảo kế hoạch lao động hiệu sử dụng lao động hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty cần phải thực hiện: - Hoàn thiện cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ hợp lý nhằm phát huy hiệu chất lượng thực công việc - Xây dựng phương án giải xếp lao động dôi dư để ổn định việc làm tăng thu nhập cho người lào động SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 49 Báo cáo thực tập ngắn hạn - GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu Tiếp tục đào tạo vào đào tạo lại lao động phù hợp với yêu cầu cơng ty, đa dạng hóa hình thức đào tạo: đào tạo, đồi dưỡng tập trung ngắn ngày công ty tự tổ chức, cử người học trung tâm bôi dưỡng tập trùn Tổng Công ty tổ chức để nâng cao trình độ phận quản lý, có kế hoạch đào tạo tay nghề cho công nhân kỹ thuật tạo nguồn nhân lực đảm bảo suất lao động cao ổn định - Chú trọng đến công tác tuyển dụng lao động đầu vào, tuyển dụng phải có lực trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí cơng tác - Sửa chữa, điều chỉnh xây dựng qui chế lương, thưởng, phụ cấp, nghỉ việc… cho phù hợp, tổ chức phong trào thi đua tồn cơng ty phận với mục tiêu tăng suất, chất lượng hiệu hoạt động người, phận toàn công ty, tổng kết kịp thời phong trào thi đua, tuyên dương nhân tập thể có thành tích tốt để tạo khơng khí làm việc phấn khởi, có tinh thần trách nhiệm cơng việc, đảm bảo suất lao động góp phần tăng hiệu cho công ty - Công ty nên ý xây dựng văn hóa cơng sở, cần xây dựng mơi trường làm việc hài hòa, ổn định tinh thần tự giác cao nhăm khai thác sức mạnh tập thể lao động sáng tạo, điều mà công ty chưa làm tốt, chưa phát huy hết tiềm lao động công ty 3.2.5 Tranh thủ hỗ trợ Tổng Công ty Thuốc Việt Nam cấp ngành có liên quan - Tổng Công ty Thuốc Việt nam tiếp tục vận động đơn vị thành viên hỗ trợ cho Cơng ty Thuốc An Giang trì sản lượng gia công sản phẩm để ổn định việc làm thu nhập cho người lao động đơn vị - Hỗ trợ thêm chuyên môn, kỹ thuật, kinh phí cho đơn vị phát triển sản phẩm trung cấp đáp ứng nhu cầu thị hiếu thị trường giai đoạn - Tạo điều kiện giúp đơn vị hoàn thiện dây chuyền sản xuất đồng bộ, nâng cao hiệu sử dụng hệ thống máy móc, trang thiết bị nhằm phục vụ sản xuất sản phẩm chất lượng đủ tiêu chuẩn xuất SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 50 Báo cáo thực tập ngắn hạn - GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu Các ngành chức tăng cường biện pháp chống buôn lậu đồng bộ, thường xuyên liên tục nhằm hỗ trợ tiêu thụ thị trường sản phẩm thuốc nội địa 3.3 KIẾN NGHỊ Qua thời gian tiếp xúc tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang, em có dịp vận dụng kiến thức học học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ chú, anh chị cơng ty Từ em xin đưa số kiến nghị sau: - Đối với Ban Giám đốc: + Hiện phận tiếp thị bán hàng công ty chưa qua đào tạo, lực rát yếu cơng ty cần đào tạo phận bán hàng có lực để tích cực quảng bán sản phẩm, mở rộng thị phần nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ nội tiêu + Mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh, chủ động tích cực việc tìm kiếm đối tác nước ngồi, bên cạnh phải đảm bảo chất lượng tuyệt sản phẩm xuất khẩu, tạo uy tín thương hiệu để mở rộng thị trường xuất + Mặc dù đa dạng hóa sản phẩm nên ưu tiên đầu tư vào đến hai sản phẩm chủ lực, đầu tư nhiều sản phẩm lúc vốn dàn trãi dẫn đến không hiệu + Cần quản lý kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào tốt để giảm giá thành sản phẩm - Đối với Công ty mẹ Tổng cơng ty Thuốc Việt Nam: + Có kế hoạch nghiên cứu xếp lại hệ thống tiêu thụ thuốc bao đơn vị thành viên cách hợp lý nhằm tránh cạnh tranh không lành mạnh đơn vị thành viên + Hiện dây chuyền sản xuất Công ty cũ, không đồng bộ, Tổng công ty tạo điều kiện hỗ trợ Công ty hoàn thiện dây chuyền sản xuất đồng để đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất + Hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho Cơng ty có điều kiện phát triển sản phẩm trung cấp SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 51 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu + Vận động đơn vị thành viên tiếp tục hỗ trợ cho Công ty gia công thuốc bao nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động đồng thời đảm bảo sản lượng sản xuất cho Công ty - Đối với quan Nhà nước: + Mặc dù ngành mà Nhà nước khơng khuyến khích sản xuất ngành góp phần lớn vào ngân sách Nhà nước để Nhà nước thực sách an sinh xã hội Vì vậy, bên cạnh sách cấm, hạn chế Nhà nước cần có sách quan tâm đến dự tồn phát triển + Tình hình thuốc lậu tràn ngập thị trường Tỉnh có lượng thuốc bao buôn lậu cao tỉnh An Giang vị trí địa lý tỉnh biên giới nên hàng bn lậu dễ xâm nhập Vì vậy, ngành chức cần tăng cường biện pháp để cơng tác chống buốn lậu thuốchiệu nhằm giảm thiệt hại cho Công ty không cạnh tranh lại hàng nhập lậu./ SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 52 Báo cáo thực tập ngắn hạn GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu KẾT LUẬN Chúng ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ mở của kinh tế thị trường nhiều thành phần, doanh nghiệp trình hội nhập kinh tế mới, kinh tế đại cạnh tranh gay gắt, họ phải tự khẳng định tìm chỗ đứng cho để vươn lên tồn phát triển Do việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh năm quan ngày có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp nói chung cơng ty nói riêng Qua q trình phân tích hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH MTV Thuốc An Giang ta thấy: Công ty gặp phải nhiều khó khăn bước củng cố ổn định Doanh thu Công ty dần cải thiện nhu cầu thị trường tăng hết nhờ vào quản lý chặt chẽ, có chiến lược định hướng đắn cấp lãnh đạo Bên cạnh đó, Cán công nhân viên làm việc Công ty góp phần giúp Cơng ty có thành cơng ngày hơm Ngồi khả tốn Công ty dần đảm bảo, đay điểm mạnh Công ty để tăng thêm uy tín cho Cơng ty Trong q tình kinh doanh, quy mô Công ty không ngừng mở rộng hiệu kinh doanh dần nâng lên Sau trình nghiên cứu tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh Công ty vận dụng kiến thức tích lũy, em đề số giải pháp nhằm giúp công ty hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao hơn, giảm chi phí gia tăng lợi nhuận, đạt nhiều thành tựu khu vực thị trường xuất SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi Trang 53 Báo cáo thực tập ngắn hạn SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Nhi GVHD: ThS Nguyễn Minh Lầu Trang 54 PHỤ LỤC TÓM TẮT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2015-2017 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ B TÀI SẢN DÀI HẠN II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) VI Tài sản dài hạn khác Tài sản trả trước dài hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động 2015 71.098 2016 87.062 2017 75.020 5.205 11.318 15.143 5.205 3.318 8.000 14.835 14.501 15.143 19.312 19.442 204 170 333 13.798 13.046 10 742 (503) 40.497 40.497 53.189 53.189 6.084 210 5.874 5.881 4.301 4.267 36.188 (31.921) 35 101 (67) 1.580 1.580 76.979 40.666 40.666 6.171 12.801 10.936 2.660 7.720 120 7.600 6.058 4.671 4.671 37.703 (33.032) 40.364 44.406 (4.042) 5.714 118 5.597 5.938 4.284 4.284 38.483 (34.198) 101 (101) 1.387 1.387 93.119 56.410 56.410 18.665 13.475 9.965 2.909 101 (101) 1.654 1.654 80.958 39.385 39.385 17.809 4.572 4.403 2.529 Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thếu chưa phân phối - LNST chuawn phân phối lũy cuối kì trước - LNST chưa phân phối kỳ Nguồn vốn đầu tư XDCB TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN D I 296.332 4.382 41.251 3.223 7.718 36.709 36.709 36.908 6.807 41.573 41.573 36.908 35.476 36.908 36.908 838 526 (725) 526 4.139 (725) 4.130 93.119 80.958 1.006 1.070 6.021 36.313 36.313 35.476 76.979 (Nguồn: Phòng Kế tốn- tài Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang) TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Lầu (2017), Giáo trình quản trị tài chính, Giáo trình Đại học Cửu Long Tài liệu nội Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Truy cập Website: Trang chủ Tổng công ty Thuốc Việt Nam, http://www.vinataba.com.vn/ [1]https://trithucvn.net/kinh-te/vinataba-ban-ra-10-trieu-bao-thuoc-la-thu-ve66-ty-dong-moi-ngay.html [2]https://news.zing.vn/kinh-te-viet-nam-2017-qua-nhung-con-sopost807606.html) [3]http://research.lienvietpostbank.com.vn/dien-bien-lai-suat-tu-nam-2009den-nay ... Cơng ty TNHH MTV Thuốc Lá An Giang năm 2015-2017 Phân tích mơi trường kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc Lá An Giang năm 2015-2017 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH. .. kinh doanh công ty TNHH MTV Thuốc An Giang để hiểu rõ tình hình hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Phân tích kết hoạt động. .. thiệu tổng quan Công ty TNHH MTV Thuốc Lá An Giang Chương 2: Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH MTV Thuốc Lá An Giang Chương 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: 1PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CUA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC lá AN GIANG, 1PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CUA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC lá AN GIANG, Bố cục đề tài, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ AN GIANG, 2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH, 4 Phân tích chỉ tiêu khả năng sinh lời., 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, 6 Những thuận lợi, khó khăn, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ AN GIANG, 2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Thuốc lá An Giang đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay