THUYẾT TRÌNH HIỆU SUẤT CỦA TÃ EM BÉ CÓ THỂ Ủ PHÂN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM PHÂN VỚI THÀNH PHẦN HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ.

31 11 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:32

Trong nghiên cứu này, quá trình làm phân quy mô lớn của OFMSW được thu gom tại nhà với 3% của tã ủ phân cũng đã được thực hiện. Trước đây, các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm đã xác định rằng gần 50 % carbon của tã ủ phân được phát thải ra CO2 trong điều kiện kiểm soát hiếu khí. Kết quả thu được ở quy mô lớn chứng minh rằng cả quá trình phân huỷ và sản phẩm cuối cùng (phân bón) không bị thay đổi bởi sự hiện diện của tã ủ phân ở các khía cạnh quan trọng như yếu tố gây bệnh, tính ổn định và nguyên tố thành phần (bao gồm các chất dinh dưỡng và kim loại nặng). Kết luận chính của nghiên cứu này là việc thu gom của OFMSW với tã ủ phân có thể trở thành một hướng chuyển đổi mới để chuyển chất thải này thành phân bón chất lượng cao. HIỆU SUẤT CỦA TÃ EM BÉ CÓ THỂ PHÂN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM PHÂN VỚI THÀNH PHẦN HỮU CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ GVHD: TS Tơ Thị Hiền Nhóm 1- 10CMT Trần Chế Đoan Hạnh 1022089 Lương Thái Hòa 1022112 Từ Minh Khang 1022133 Thuật ngữ - từ OFMSWs (Organic Fraction of Municipal Solid Wastes) Disposable diaper Compostable diaper LCA (Life Circle Assessment) DRI (Dynamic Respiration Index) ATn (cumulative CO2 production) OM (Organic Matter) DM (Dry Matter) SAP (Super absorb Polymer) TC ( Total carbon) Ý nghĩa Thành phần hữu chất thải rắn đô thị Tã giấy sử dụng lần Tã giấy ủ phân Đánh giá vòng đời sản phẩm Chỉ số hơ hấp động học Chỉ số tích lũy CO2 tạo Chất hữu Chất khô Hạt siêu thấm Tổng cacbon TÓM TẮT Trong nghiên cứu này, trình làm phân quy mô lớn OFMSW thu gom nhà với 3% tã ủ phân thực Trước đây, thí nghiệm quy mơ phòng thí nghiệm xác định gần 50 % carbon tã ủ phân phát thải CO2 điều kiện kiểm sốt hiếu khí Kết thu quy mô lớn chứng minh trình phân huỷ sản phẩm cuối (phân bón) khơng bị thay đởi diện tã ủ phân khía cạnh quan trọng yếu tố gây bệnh, tính ởn định ngun tố thành phần (bao gồm chất dinh dưỡng kim loại nặng) Kết luận nghiên cứu việc thu gom OFMSW với tã ủ phân trở thành hướng chuyển đởi mới để chuyển chất thải thành phân bón chất lượng cao MỤC LỤC Tổng quan Phương pháp thực Kết - thảo luận Kết luận Hiện trạng Việt Nam TỞNG QUAN Chơn lấp Thiêu đốt Phân hủy sinh học thấp Tích lũy mơi trường Khí nhiễm (NOx, SO2, bụi dioxins) Khí nhà kính (NO2, CO2) Tro Thiêu đốt Phát thải CH4 Ơ nhiễm nước ngầm Tiếng ồn Mùi Chôn lấp 20.621 triệu tã giấy trẻ em sử dụng (2009), chiếm khoảng 4.3 triệu chất thải, 1.7% tổng chất thải rắn đô thị phát sinh Bảng 1:Ước lượng tổng số tã sử dụng lượng tã sử dụng nhà trẻ 15 nước thuộc Châu Âu • lựa chọn thay tã dùng lần:  Tã tái sử dụng: rửa sau lần sử dụng  Tã ủ phân hữu cơ: thu gom, vận chuyển đến nhà máy làm phân • Điểm cải tiến tã ủ phân hữu so với tã thông thường:  Thay hạt siêu thấm SAP với nguồn gốc sinh học (Cellusose)  Sử dụng polylactic acid thay polypropylene (PP) polyethylene (PE) Tăng khả phân hủy sinh học tã MỤC TIÊU THÍ NGHIỆM • Phân tích phân hủy sinh học hãng tã lót khả làm phân hữu • Nghiên cứu quy mơ lớn hiệu suất q trìnhphân tã lót thu gom nhà trẻ với OFMSW • Đánh giá chất lượng sản phẩm cuối điều kiện thí nghiệm phối trộn khơng phối trộn tã lót PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2.1 Thí nghiệm quy mơ Phòng thí nghiệm 2.1.1 Mục đích: Đánh giá khả phân hủy sinh học hai loại thương hiệu tã giấy ủ phân (D1 D2) 600h 2.1.2 Quá trình thực hiện: Bước 0.5 kg mỗi loại tã giấy D1 D2 (chưa sử dụng) PTN, cắt thành mảnh nhỏ kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH HIỆU SUẤT CỦA TÃ EM BÉ CÓ THỂ Ủ PHÂN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM PHÂN VỚI THÀNH PHẦN HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ., THUYẾT TRÌNH HIỆU SUẤT CỦA TÃ EM BÉ CÓ THỂ Ủ PHÂN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM PHÂN VỚI THÀNH PHẦN HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay