HIỆU SUẤT CỦA TÃ EM BÉ CÓ THỂ Ủ PHÂN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM PHÂN VỚI THÀNH PHẦN HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

14 7 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:31

Trong xã hội hiện đại, tã dùng một lần chiếm một tỷ lệ đáng kể trong chất thải rắn đô thị. Chúng thường được chôn lấp hoặc đốt truyền thống như quá trình hạn chế việc tái chế đang được thực hiện trong một số nơi của châu Âu. Với việc triển khai hệ thống thu gom riêng biệt cho chất thải hữu cơ của chất thải rắn đô thị (OFMSWs) và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, tã ủ phân đã xuất hiện trên thị trường để tránh những tác động môi trường chính liên quan đến tã dùng một lần không phân hủy sinh học. Trong nghiên cứu này, một phân bón đầy đủ quy mô thu gom tại nhà OFMSW với 3% (ww) của tã ủ phân cũng đã được thực hiện. Trước đây, các thí nghiệm quy mô phòng thí nghiệm đã xác định rằng gần 50 % carbon của tã ủ phân được phát thải ra như CO2 trong điều kiện kiểm soát khí. Kết quả thu được ở quy mô lớn chứng minh rằng cả hai quá trình phân huỷ và các sản phẩm cuối cùng (phân bón) không bị thay đổi bởi sự hiện diện của tã ủ phân ở các khía cạnh quan trọng như yếu tố gây bệnh, tính ổn định và nguyên tố thành phần (bao gồm các chất dinh dưỡng và kim loại nặng). Kết luận chính của nghiên cứu này là việc thu gom của OFMSW với tã ủ phân có thể trở thành một hướng chuyển đổi mới để chuyển chất thải này thành phân bón chất lượng cao HIỆU SUẤT CỦA TÃ EM BÉ CÓ THỂ PHÂN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM PHÂN VỚI THÀNH PHẦN HỮU CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐƠ THỊ GVHD: TS Tơ Thị Hiền Nhóm 1- 10CMT Trần Chế Đoan Hạnh 1022089 Lương Thái Hòa 1022112 Từ Minh Khang 1022133 TÓM TẮT Trong xã hội đại, tã dùng lần chiếm tỷ lệ đáng kể chất thải rắn đô thị Chúng thường chôn lấp đốt truyền thống trình hạn chế việc tái chế thực số nơi châu Âu Với việc triển khai hệ thống thu gom riêng biệt cho chất thải hữu chất thải rắn đô thị (OFMSWs) cần thiết phải bảo vệ môi trường, tã ủ phân xuất thị trường để tránh tác động mơi trường liên quan đến tã dùng lần không phân hủy sinh học Trong nghiên cứu này, phân bón đầy đủ quy mơ thu gom nhà OFMSW với 3% (w/w) tã ủ phân thực Trước đây, thí nghiệm quy mơ phòng thí nghiệm xác định gần 50 % carbon tã ủ phân phát thải CO điều kiện kiểm soát khí Kết thu quy mơ lớn chứng minh hai trình phân huỷ sản phẩm cuối (phân bón) khơng bị thay đổi diện tã ủ phân khía cạnh quan trọng yếu tố gây bệnh, tính ổn định nguyên tố thành phần (bao gồm chất dinh dưỡng kim loại nặng) Kết luận nghiên cứu việc thu gom OFMSW với tã ủ phân trở thành hướng chuyển đổi để chuyển chất thải thành phân bón chất lượng cao I GIỚI THIỆU Việc phát sinh chất thải số vấn đề môi trường quan trọng xã hội nay, đặc biệt chất thải liên quan đến phân hủy sinh học Vấn đề quan trọng phát triển sản phẩm tăng cường khả phân hủy sinh học để thay cho sản phẩm (khả phân hủy sinh học thấp, xu hướng tích lũy mơi trường) Tã lót thải bỏ bao gồm chất hữu (bột giấy cellulose, phân nước tiểu) (Colón et al., 2011), thường thu gom chung xử lí rác thải thị thiêu đốt (Manfredi et al., 2010) Vấn đề mơi trường việc chơn lấp chất thải hàm lượng vật liệu hữu cao phát thải methane, góp phần vào hiệu ứng nóng lên tồn cầu, khả thấm vào mạch nước ngầm, chiếm dụng đất, tiếng ồn mùi hôi (Smith et al., 2001) Mặt khác, tiêu hủy chất thải sinh khí nhiễm (NO x, SO2, bụi dioxins), phát thải khí nhà kính (NO2, CO2) tro; chúng nên quản lí chất thải nguy hại (Smith et al., 2001); chiến lược giảm thiểu để giải vấn đề phụ thuộc vào cơng nghệ sử dụng tình hình địa phương Ngồi ra, the European Union Landfill Directive (The Council of the European Union, 1999) yêu cầu hạn chế việc xử lí vật liệu phân hủy sinh học bãi chơn lấp Theo thi đó, đến năm 2016, chất thải đô thị phân hủy sinh học vận chuyển đến bãi chôn lấp phải giảm xuống 35% tổng số lượng (theo trọng lượng khô) chất thải đô thị phân hủy sinh học sản xuất năm 1995 Việc quản lí hợp lí tã giấy đóng góp vào việc đạt mục tiêu Liên quan đến việc phát sinh tã lót, lượng trung bình tã lót qua sử dụng 212g theo liệu thí nghiệm trọng lượng trung bình 610 tã thu gom đô thị Mancomunitat La Plana (Spain) từ 18 – 24/2/2008 Tại EU-27, 20,621 triệu tã giấy sử dụng năm 2009 (Eurostat, 2009), với ước lượng 4.3 triệu chất thải, chiếm 1.7% tổng chất thải rắn đô thị phát sinh Mặc dù việc phát sinh thường diễn hộ gia đình, nhà trẻ tập trung đáng kể tỉ lệ tã phát sinh Do đó, yếu tố chiến lược quan trọng đưa để thay tã giấy dùng lần, tái sử dụng làm phân hữu Tuy nhiên, độ phổ biến dịch vụ nhà trẻ khác thành phố Bảng cho ta thấy ước tính tổng tã lót sử dụng tã lót sử dụng nhà trẻ thành phố khác European Nó cho thấy khác quan trọng kết phân tích thành phố Mặc dù khơng nghiên cứu sâu vấn đề này, lẽ liên quan đến khía cạnh xã hội, kinh tế, văn hóa Bảng Ước tính lượng tã lót sử dụng đơn vị chăm sóc trẻ em quốc gia cấp phép (%) (2009) Chúng ta lựa chọn thay cho tã lót dùng lần: tã tái sử dụng tã làm phân hữu Tã lót tái sử dụng rửa sau lần sử dụng, tã làm phân hữu thu gom với chất thải sinh học lí sở xử lí sinh học, đặc biệt nhà máy làm phân hữu Trong trường hợp tã lót dùng lần, kiến nghị pháp lí cho nên thu gom với vật liệu bị thải bỏ (Catalan Waste Agency, 2009a) Ngày nay, số lượng hãng tã lót dùng làm phân hữu ngày tăng, số đáng tin cậy tỉ lệ sử dụng chưa nắm bắt Tuy nhiên, lại quan trọng để biết hiệu thật mặt phân hủy sinh học sản phẩm trước xuất thị trường Mặc dù khơng phải vấn đề nghiên cứu, Hakala et al (1997) thực so sánh sống đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) tã thông thường tã làm phânTrong trường hợp này, tã làm phân hữu sử dụng axit polylactic (PLA) thay cho polypropylene (PP) polyethylene (PE) Các điểm khác biệt tìm thấy tác động tã thông thường tã làm phân hữu nhỏ Tác động tã lót làm phân hữu tìm thấy suốt hoạt động nông nghiệp với vật liệu thô trình lên men thành acid lactic (phát thải phú dưỡng tiêu thụ lượng) Trái lại, tã lót làm phân hữu chuyển đổi thành phân hữu cơ, nâng cao chất lượng đất thay phần phân khoáng Như vậy, lượng chất thải chôn lấp giảm đáng kể Một lợi khác polymer sinh học tái tạo năm từ vật liệu thơ Tác động tã lót thường phát thải hydrocarbon vào khơng khí nước từ dây chuyền sản xuất PP PE tác động việc chôn lấp thiêu đốt sở cho việc xử lí chúng Trong diễn giải kết Hakala et al (1997), yếu tố đưa vào tài khoản Khu vực sản xuất polymer sinh học trải qua cải tiến lớn vòng vài năm (Wee et al., 2006; Madhavan Manpoothiri et al., 2010) cho thấy tác động polymer sinh học thấp Đánh giá vòng đời sản phẩm PLA trình bày Vink et al (2003) giảm tiềm năng lượng sử dụng từ 54MJ/kg xuống khoảng 7MJ/kg PLA, giảm khí nhà kính từ +1.8 xuống -1.7kg CO2 tương đường /kg PLA Trong năm gần đây, khối lượng thông thường tã giảm trung bình 30%, chủ yếu việc giảm cellulose (EDANA, 2008; Hakala et al., 1997) Mặt khác, thành phần phát triển polymer siêu thấm (SAP) Theo thơng tin từ nhà sản xuất tã lót ủ phân hữu cơ, SAP hoàn toàn bị thay polymer sinh học từ tinh bột, không phát thải khí nhà kính Kết là, mục tiêu nghiên cứu này: (i) (ii) (iii) II Phân tích q trình phân hủy sinh học hãng sản xuất tã lót ủ phân hữu Nghiên cứu quy mơ lớn hiệu suất q trình ủ phân tã lót thu gom nhà trẻ với OFMSW, Đánh giá chất lượng sản phẩm cuối điều kiện thí nghiệm khơng phối trộn tã lót PHƯƠNG PHÁP II.1 Thí nghiệm quy mơ phòng thí nghiệm Hai thí nghiệm quy mơ phòng thí nghiệm thực nhằm đánh giá khả phân hủy sinh sinh học hai loại tã thương mại khả làm phân (D1 D2) xấp xỉ 600h Bên cạnh thí nghiệm (khơng dùng tã khả làm phân) thực Điều kiện thí nghiệm hiệu chỉnh tối ưu cho việc ủ phân Các bước thực thí nghiệm: Tã dùng ủ phân (khoảng 0.5 kg cho hãng D1, D2) cắt thành mảnh nhỏ kích thước
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU SUẤT CỦA TÃ EM BÉ CÓ THỂ Ủ PHÂN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM PHÂN VỚI THÀNH PHẦN HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ, HIỆU SUẤT CỦA TÃ EM BÉ CÓ THỂ Ủ PHÂN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM PHÂN VỚI THÀNH PHẦN HỮU CƠ CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay