ung dung quy pham thuc hanh nuoi tot gap ca ro phi do oreochromis sp theo hinh t

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:29

Áp dụng quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản và phát triển bền vững nghề nuôi. Ứng dụng mô hình GAP trong nuôi bán thâm canh cá rô phi đỏ được thực hiện trong năm 2010 2011 tạ i thành phố Đà Nẵng. Tiến hành áp dụng và so sánh hiệu quả của việc áp dụng Quy phạ m thự c hà nh nuôi tố t (GAP) và không áp dụng GAP trên 3 ao đất với diện tích 2000m2ao. Bước đầu áp dụng mô hình GAP trong nuôi thâm canh cá rô phi đỏ đã thu được một số kết quả khả quan, các yếu tố đầu vào và đầu ra được quản lý một cách chặt chẽ trong suốt quá trình nuôi, sản phẩm tạo ra có chất lượng cao, không nhiễm mầm bệnh, môi trường ao nuôi được quản lý tốt và bền vững. Sau 6 tháng nuôi, cá nuôi theo mô hình GAP đạt khối lượng cao hơn (505 so với 386gcon), hệ số FCR thấp hơn (1,65 so với 1,91), tỷ lệ sống cao hơn (73 so với 64%), năng suất bình quân cao hơn (2203 và 1283 kg100 m2vụ), lợi nhuận bình quân cao hơn (1,601 so với 0,313 triệu đồng100m2vụ) so với mô hình nuôi không áp dụng GAP (P < 0,05). Nghiên cứu cũng đề xuất sự cần thiết của việc xây dựng và áp dụng rộng rãi quy phạm GAP trong nuôi cá rô phi đỏ ở nước ta. Từ khóa: cá rô phi đỏ, Oreochromis, quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 1/2013 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG QUY PHẠM THỰC HÀNH NUÔI TỐT (GAP) PHI ĐỎ (Oreochromis sp.) THEO HÌNH THỨC NI BÁN THÂM CANH TRONG AO ĐẤT TẠI ĐÀ NẴNG APPLICATION OF GOOD AQUACULTURE PRACTICES FOR RED TILAPIA (Oreochromis sp.) SEMI-INTENSIVE CULTURE IN EARTHERN PONDS IN DANANG Đặng Thị Thu Trang1 Ngày nhận bài: 18/05/2012; Ngày phản biện thông qua: 17/10/2012; Ngày duyệt đăng: 15/3/2013 TÓM TẮT Áp dụng quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản phát triển bền vững nghề ni Ứng dụnghình GAP nuôi bán thâm canh phi đỏ thực năm 2010 - 2011 thành phố Đà Nẵng Tiến hành áp dụng so sánh hiệu việc áp dụng Quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) không áp dụng GAP ao đất với diện tích 2000m2/ao Bước đầu áp dụnghình GAP ni thâm canh phi đỏ thu số kết khả quan, yếu tố đầu vào đầu quản lý cách chặt chẽ suốt q trình ni, sản phẩm tạo có chất lượng cao, khơng nhiễm mầm bệnh, môi trường ao nuôi quản lý tốt bền vững Sau tháng nuôi, nuôi theohình GAP đạt khối lượng cao (505 so với 386g/con), hệ số FCR thấp (1,65 so với 1,91), tỷ lệ sống cao (73 so với 64%), suất bình quân cao (2203 1283 kg/100 m2/vụ), lợi nhuận bình quân cao (1,601 so với 0,313 triệu đồng/100m2/vụ) so với mơ hình ni khơng áp dụng GAP (P < 0,05) Nghiên cứu đề xuất cần thiết việc xây dựng áp dụng rộng rãi quy phạm GAP nuôi phi đỏ nước ta Từ khóa: phi đỏ, Oreochromis, quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) ABSTRACT The application of Good Aquaculture Practices (GAP) plays an important role in improving seafood quality and developing aquaculture industry sustainably Application of Good Aquaculture Practices in red tilapia semi-intensive ulture was carried out between 2010 and 2011 in Danang city In this study, technical, economic and environmental efficiency between the two red tilapia culture models (GAP and non-GAP application) was compared in the three earthern ponds (2000 m2/pond) The application of Good Aquaculture Practices in red tilapia semi-intensice culture has achieved satisfactory results The input and output factors were closely managed during the cultured period This cultured model produce not only high quality tilapia products but also a good and sustainable cultured environment After months of culture, the red tilapia cultured by GAP model obtained a higher body weight (505 compared with 386 g/con), lower food conversion ratio (1.65 compared with 1.91), higher survival rate (73 as opposed to 64%), higher average yield (2203 compared with 1283 kg/100 m2/crop), and higher average profits (1.601 as opposed to 0.313 million VND/100m2/crop) in comparision with those of the non-GAP model (P < 0.05) The study also put forward the necessity for application of the Good Aquaculture Practices in red tilapia culture in our country Key words: red tilapia, oreochromis, good aquaculture practice I ĐẶT VẤN ĐỀ Được nhập vào nước ta từ năm 1985, phi đỏ (Oreochromis sp.) hay gọi điêu hồng lồi ni phổ biến nhiều địa phương nước [12] Với ưu điểm màu sắc đẹp, tốc độ sinh trưởng nhanh, thịt thơm ngon, thích ứng tốt với môi trường, phi đỏ thị trường nước ưa chuộng phi Đặng Thị Thu Trang: Lớp Cao học Nuôi trồng Thủy sản 2008 - Trường Đại học Nha Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ❖ 183 Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản ni phổ biến sau chép chúng xác định đối tượng cải thiện dinh dưỡng xóa đói giảm nghèo [20] Theo chủ trương chung ngành Thủy sản, phi xác định đối tượng tiêu dùng quan trọng nước hướng đến mục tiêu xuất tương tự da trơn tôm he [4] kỹ thuật nuôi đơn giản, tận dụng tốt diện tích mặt nước lao động nông nhàn địa phương Tuy nhiên, lo ngại chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng nước ngày quan tâm đến chất lượng sản phẩm, có mặt hàng thủy sản Vì lẽ đó, tiêu chuẩn quy phạm nuôi trồng thủy sản an toàn, nguồn gốc xuất xứ nhiều tổ chức, nhà phân phối nhập người tiêu dùng quan tâm Trên sở quy tắc ứng xử nghề có trách nhiệm (CoC) [18] tiêu chuẩn khác đời quy phạm thực thành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP), thực hành quản lý tốt (BMP), quy tắc thực hành nuôi tôm (CoP), quy phạm thực hành nuôi thủy sản tốt (BAP), [8, 10, 17, 19, 21] Chúng trở thành tiêu chuẩn bắt buộc việc nhập mặt hàng thủy sản vào thị trường Mỹ, Châu Âu Nhật Bản, Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) quy tắc thực hành nhằm sản xuất sản phẩm thủy sản chất lượng cao, thân thiện với môi trường, giảm thiểu dịch bệnh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm [16, 22] Đây hướng lâu dài mà ngành Thủy sản nước ta cần hướng tới nhằm phát triển bền vững hướng đến thị trường xuất khó tính Châu Âu, Mỹ Nhật [23] Tuy nhiên, nay, nghiên cứu áp dụng GAP bước đầu số đối tượng tôm he, tra [11, 14, 16] Các nghiên cứu phi, đặc biệt phi đỏ chưa đề cập Nghiên cứu thực làm sở cho việc xây dựng áp dụng GAP cho nuôi phi đỏ nước ta II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thời gian đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu thực năm 2010 2011 huyện Hòa Vang, Đà Nẵng Trên sở diện tích ni 20 ha, tiến hành áp dụng Quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) ao (2000 m2/ao) so sánh với ao nuôi theohình ni truyền thống (2000m2/ao) phi đỏ (Oreochromis sp.) ni theo hình thức bán thâm canh với mật độ ni con/m2 184 ❖ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Số 1/2013 Áp dụng quy phạm thức hành nuôi tốt Trong nghiên cứu này, quy phạm thực hành nuôi tốt (GAP) áp dụng suốt q trình ni bao gồm: (1) - Lựa chọn xây dựng hệ thống nuôi; (2) - Thiết kế xây dựng trại; (3) - Quản lý môi trường nước ao nuôi; (4) - Quản lý sức khỏe giống trước đưa vào ao nuôi; (5) - Quản lý thức ăn, thuốc, hóa chất chế phẩm sinh học; (6) - Quản lý sức khỏe nuôi; (7) - Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; (8) - Xây dựng vận hành ao nuôi cách có trách nhiệm xã hội [1, 2] Trên sở tiêu chí tiến hành xây dựng biểu mẫu để tiến hành áp dụng thực tế Ao lựa chọn để áp dụng quy phạm thực hành nuôi tốt cần đáp ứng đầy đủ tiêu chí hình thức ni, độ sâu, nguồn nước, cấp/thốt nước, kết cấu đáy bờ ao, nhà vệ sinh, kho chứa vật tư, văn phòng nhà ở, giao thông hệ thống điện [1, 2] Với ao không tiến hành áp dụng quy phạm thực hành nuôi tốt cần đảm bảo điều kiện tương đồng với ao áp dụng GAP Phương pháp kiểm tra đánh giá Các phương pháp lấy mẫu kiểm tra đầu vào, q trình ni đầu sản phẩm theo quy phạm thực hành nuôi tốt [1, 2] Trên sở phân tích mối nguy có tồn q trình ni tiến hành thu mẫu vào thời điểm có độ rủi ro cao Các loại mẫu thu để kiểm tra bao gồm: Mẫu nuôi, môi trường nước, tác nhân gây bệnh (tháng/lần), mẫu thức ăn, thuốc hóa chất, chế phẩm vi sinh, chất lượng (15 ngày trước thu hoạch) [13] Tùy theo mẫu tiến hành phân tích trường phòng thí nghiệm Kết phân tích sau đối chiếu với tiêu chuẩn ngành quy định quan chức [3, 5, 15] Đánh giá tốc độ tăng trưởng: Định kỳ 15 ngày/lần thu ngẫu nhiên 30 xác định khối lượng thân (g/con) Tỷ lệ sống xác định số thu tổng số thả ban đầu (%) Các yếu tố môi trường nước kiểm tra ngày (nhiệt độ) hay định kỳ tuần/lần (NH3, H2S, BOD5, coliforms, oxy hòa tan, kim loại nặng thuốc trừ sâu) phương pháp thông dụng, hành [3, 5, 15] Hệ số tiêu tốn thức ăn FCR tính tổng khối lượng thức ăn sử dụng chia cho tổng khối lượng tăng lên Phương pháp đánh giá hiệu mơ hình ni: Các yếu tố đầu vào bao gồm giống, chi phí thức ăn, chi phí cải tạo ao, chi phí bón vơi, chi phí nhân cơng Các yếu tố đầu bao gồm phi đỏ Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản thương phẩm sản phẩm phụ khác Hiệu kinh tế hay lợi nhuận mô hình tổng doanh thu trừ tổng chi phí sản xuất Tác động môi trường đánh giá dựa vào tổng lượng nitơ thải môi trường hai mô hình ni (Nitơ đầu vào - nitơ đầu ra, với nitơ đầu vào bao gồm thức ăn, phân bón chế phẩm sinh học; nitơ đầu thương phẩm thu được) Phương pháp phân tích xử lý số liệu Các số liệu sau thu thập phân tích xử lý phần mềm Micosoft Excel 2003 Phương pháp phân tích phương sai yếu tố (One-way ANOVA) sử dụng để so sánh khác biệt thống kê giá trị trung bình nghiệm thức với mức ý nghĩa p < 0,05 Các số liệu trình bày dạng trung bình ± sai số chuẩn III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Kết kiểm soát yếu tố đầu vào 1.1 Nguồn nước cấp Nguồn nước đưa vào đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn GAP [1, 2]: pH 5,9 - 7,5; oxy hòa tan 3,4 - 6,6mg O2/L; H2S 0,001 - 0,002mg/L; kim loại nặng hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc Clo hữu thấp tiêu chuẩn cho phép từ 10 - 100 lần Hàm lượng thủy ngân khoảng 0,0001 - 0,0005mg/l so với giới hạn cho phép < 0,002mg/l; hàm lượng chì (Pb) nằm khoảng 1,8.10-3 - 3,5.10-3mg/l so với giới hạn cho phép 0,02mg/l; hàm lượng Cadimi (Cd) nằm khoảng 1,3.10-4 - 1,8.10-3mg/l so với giới hạn cho phép < 10-3mg/l Các tiêu hồn tồn thích hợp cho nuôi phi đỏ [5, 6] Điều cho thấy việc quy hoạch vùng nuôi địa điểm chọn triển khai đề tài tương đối tốt 1.2 Kết kiểm soát giống hương ương 30 ngày để đạt kích thước giống có chiều dài - 7cm, khối lượng 6,25 g/con thả nuôi với mật độ con/m2 Đối chiếu với quy định, kích thước thả cao so với tiêu chuẩn quy định: phi đạt 25 - 30 ngày tuổi, chiều - 4cm khối lượng - 3g [15] Sau giống kiểm tra cảm quan Kết kiểm tra ngẫu nhiên mẫu giống (75 con) trước thả cho thấy không bị nhiễm bệnh vi khuẩn (Aeromonas sp., Edwardsiella tarda Pseudomonas sp.) nấm (Achylia Saprolegnia) Đây tác nhân gây bệnh phổ biến nguy hiểm Số 1/2013 phi [7, 9] Kết kiểm tra ký sinh trùng cho thấy, bị nhiễm trùng bánh xe sán đơn chủ 16 móc, nhiên, với tỷ lệ cảm nhiễm cường độ cảm nhiễm thấp so với khuyến cáo (4% - con/lam) [9] 1.3 Kết kiểm tra thức ăn, thuốc hóa chất Kết kiểm soát thức ăn chất bổ sung không phát chất cấm thức ăn theo quy định Tương tự, kết kiểm soát thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường không phát thấy chất cấm theo quy định [1, 2] 1.4 Kết kiểm sốt yếu tố mơi trường Kết kiểm tra yếu tố môi trường cho thấy: pH 5,8 - 7,2, nhiệt độ 26 - 310C, oxy hòa tan 5,17 ± 0,86mg/L; H2S < 0,01; NH3 < 0,01; BOD5 4,5 14,1; vi khuẩn 2,0 x 103 - 3,0 x 103 MPN/100 ml Như vậy, yếu tố môi trường nằm phạm vi cho phép theo quy định phù hợp với nuôi phi đỏ [5] Đồng thời, kết kiểm tra chất lượng nước thải cho thấy tiêu pH, oxy hòa tan, BOD5, H2S, NH3, vi khuẩn nằm giới hạn cho phép theo quy định [4] 1.5 Kết kiểm tra tốc độ tăng trưởng Hình Tốc độ sinh trưởng phi đỏ theohình ni Kết theo dõi tốc độ sinh trưởng theo hình thức ni GAP không áp dụng GAP (truyền thống) cho thấy, nửa đầu chu kỳ ni, khối lượng trung bình phỉ đỏ hai mơ hình ni khơng có khác biệt Sau 90 ngày ni, đạt khối lượng trung bình 122,75 ± 15,18 g/con 101,4 ± 12,52g/con Tuy nhiên, từ ngày thứ 105 trở đi, sinh trưởng theo khối lượng phi đỏ ni theohình ni GAP đạt cao đáng kể so với mơ hình không áp dụng GAP (P < 0,05) Sau 180 ngày ni, khối lượng đạt mơ hình GAP 505,21 ± 75,23g/con mơ hình khơng áp dụng GAP 386,67g ± 36,13g/con Kết tốt so với nghiên cứu tương tự Thái Lan, khối lượng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ❖ 185 Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 1/2013 tỷ lệ nhiễm thấp < 20% theo tiêu chuẩn cho phép 10 - 53% [9] Kết kiểm tra bệnh ký sinh trùng cho thấy bị nhiễm trùng bánh xe sán đơn chủ 16 móc với tỷ lệ cảm nhiễm thấp thấp nhiều so với quy định trang quy phạm GAP [1] Tuy nhiên, để phòng bệnh tăng sức đề kháng cho phi đỏ, toàn tắm với KMnO4 với hàm lượng 4g/m3 nước Xử lý lặp lại sau ngày, định kỳ tắm tuần, tuần/lần tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe 1.7 Kết kiểm tra tỷ lệ sống, hệ số FCR suất nuôi: đạt sau 180 ngày nuôi dao động 360 - 680 g/con [22] Việc áp dụnghình GAP u cầu phải kiểm sốt nghiêm ngặt yếu tố đầu vào đầu ra, định kỳ kiểm tra tốc độ sinh trưởng, khả bắt mồi, tình trạng sức khỏe cá, để có biện pháp điều chỉnh kịp thời Do đó, tốc độ sinh trưởng đạt mơ hình cao so với mơ hình ni khơng áp dụng GAP 1.6 Kết kiểm soát tác nhân gây bệnh Kết kiểm tra tác nhân gây bệnh định kỳ cho thấy, không phát tác nhân gây bệnh phổ biến phi nấm vi khuẩn Tuy nhiên, có nhiễm Pseudomonas sp với Bảng Tỷ lệ sống, FCR suất mơ hình GAP truyền thống Chỉ tiêu GAP Tỷ lệ sống (%) 73,0 ± 9,0 64,0 ± 13,0b 1,65 ± 0,09a 1,91 ± 0,11b 2203,3 ± 141,2a 1283,7 ± 182,1b FCR Năng suất trung bình (kg/100 m2/vụ) Khơng áp dụng GAP a Kết nghiên cứu cho thấy, phi đỏ ni theohình GAP cho tỷ lệ sống (73%) cao so với mơ hình không áp dụng GAP (64%) (P < 0,05) Tương tự, hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) phi đỏhình ni GAP (1,65) thấp so với mơ hình khơng áp dụng GAP (1,91) (P < 0,05) Tỷ lệ sống cao hệ số FCR thấp dẫn tới suất trung bình ao nuôi phi đỏ theo GAP (2.203,3kg cá) cao gấp 1,72 lần so với suất trung bình ao ni theohình truyền thống (1.283kg cá) (P < 0,05) Kết kiểm soát đầu 2.1 Kết kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm Kết kiểm tra tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm trước thu hoạch 15 ngày cho thấy không chứa chất kháng sinh (Chloramphenicol, Nitrofuran), vi khuẩn gây hại cho người (Salmonella, E.coli, Coliforms) theo quy định Bộ Y tế (1998) [5] 2.2 Sơ đánh giá hiệu kinh tế Bảng Tổng chi, tổng thu lợi nhuận hai mơ hình ni phi đỏ Đơn vị tính: triệu đồng/100m2/vụ Chỉ tiêu GAP Khơng áp dụng GAP Tổng thu trung bình 3,89 ± 0,31a 1,91 ± 0,30b Tổng chi trung bình 2,29 ± 0,16a 1,59 ± 0,24b Lợi nhuận trung bình 1,60 ± 0,23a 0,31 ± 0,10b Lợi nhuận trung bình ao áp dụnghình GAP đạt 1,60 ± 0,23 triệu đồng/100m2/vụ cao so với mơ hình truyền thống (0,31 triệu đồng/100m2/vụ) (P < 0,05) Như vậy, việc áp dụnghình ni GAP cho thấy hiệu rệt mà suất đạt cao 1,72 lần lợi nhuận cao lần so với mô hình ni khơng áp dụng GAP Nhưng quan trọng hơn, việc áp dụng ni GAP cho sản phẩm có chất lượng tốt hơn, 186 ❖ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG hạn chế nguy lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ môi trường phát triển bền vững nghề nuôi phi nước ta 2.3 Đánh giá tác động môi trường Nguồn dinh dưỡng ao nuôi phi đỏ bán thâm canh theo GAP chủ yếu nguồn dinh dưỡng bổ sung lượng thức ăn tự nhiên Do đó, trường hợp quản lý thức ăn khơng tốt dẫn đến nguy nhiễm mơi trường Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 1/2013 Bảng Hàm lượng nitơ đầu vào đầu theo hai mơ hình ni Các thơng số Đầu vào TB Nitơ tổng số theohình GAP (kg/100m2/vụ) 4,23 Nitơ tổng số theohình khơng áp dụng GAP (kg/100m2/vụ) 2,97 Thức ăn (TB) 3,45 2,19 Phân bón (TB) 0,03 0,03 Tổng lượng giống 0,75 0,75 Đầu (TB) 2,81 1,49 Lượng nitơ thải 1,43 a 1,68a Kết nghiên cứu cho thấy, khơng có khác biệt hàm lượng nitơ thải môi trường hai mô hình ni theo GAP (1,43kg/100m2/vụ) mơ hình khơng áp dụng GAP (1,48kg/100m2/vụ) Do phi đỏ lồi ăn tạp nên lượng nitơ vào thể chiếm tỷ lệ cao đạt 50 - 65% tổng lượng nitơ hai mơ hình ni Sau tháng ni, ni theohình GAP đạt khối lượng cao (505 so với 386g/con), hệ số FCR thấp (1,65 so với 1,91), tỷ lệ sống cao (73% so với 64%), suất bình quân cao (2.203 1.283 kg/100m2/vụ), lợi nhuận bình quân cao (1,60 so với 0,31 triệu đồng/100m2/vụ) so với mơ hình nuôi không áp dụng quy phạm GAP IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kiến nghị Cần triển khai nghiên cứu khoảng thời gian dài hơn, với quy mô lớn hoăn nhằm xây dựng tiêu chuẩn GAP cho nuôi phi đỏ áp dụng rộng rãi nhiều vùng ni nước Cần có liên hệ chặt chẽ nhà nghiên cứu, cán khuyến nông khuyến ngư nông dân việc triển khai áp dụnghình GAP ni phi đỏ nước ta Kết luận Bước đầu áp dụnghình GAP ni thâm canh phi đỏ thu số kết khả quan, yếu tố đầu vào đầu quản lý cách chặt chẽ suốt trình ni Sản phẩm tạo có chất lượng, khơng nhiễm mầm bệnh, môi trường ao nuôi quản lý tốt góp phần phát triển bền vững nghề ni TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 2011a Quyết định số 1217/QĐ-BNN-TCTS ngày 17 tháng năm 2011 việc Ban hành hướng dẫn áp dụng VietGAP nuôi thương phẩm tra (P hypophthalmus), tôm sú (P monodon) tôm chân trắng (P vannamei) Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn, 2011b Bộ tiêu chí đánh giá VietGAP Ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS ngày tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 2009a Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn việc ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng sản xuất giống, kinh doanh thủy sản Hà Nội Bộ Thủy sản, 2006a Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Hà Nội Bộ Thủy sản, 2006c Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng năm 2006 việc Quy định giá trị giới hạn cho phép nồng độ chất ô nhiễm vùng nước nuôi thủy sản Hà Nội Bộ Thủy sản, 2006d Hướng dẫn quản lý môi trường đầu tư nuôi trồng thủy sản Việt Nam Viện Quản lý Thủy sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Mạng lưới Trung tâm Nuôi trồng Thủy sản Thái Bình Dương, Trường Đại học Cần Thơ, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên, 250 trang Bộ Y tế, 1998 Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 Bộ Y tế việc ban hành quy định an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ❖ 187 Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản Số 1/2013 Nguyễn Tử Cương, 2006 Phát triển ni trồng thủy sản bền vững thông qua việc áp dụng GAP CoC Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Muội, 2006 Bệnh học Thủy sản Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 10 NACA, 2008 Đẩy mạnh Thực hành quản lý tốt (BMP), Thực hành ni tốt (GAP) Thực hành ni có trách nhiệm (CoC) mơ hình ni Báo cáo tư vấn khu vực cho hoạt động số 3.5.5/2007 Hợp phần Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững (SUDA), Chương trình Hỗ trợ ngành thủy sản Pha II (FSPS II) 79 trang 11 NAFIQAVED, 2006 Dự thảo Quy chuẩn thực hành nuôi tốt (GAP) ni có trách nhiệm (CoC) tơm sú thâm canh, bán thâm canh (Good Aquaculture Practices and Code of Conduct for Responsible Aquaculture for Intensive and Semi-intensive Farming of Penaeus monodon 12 Sở Khoa học Công nghệ Thái Nguyên, 2009 Kỹ thuật nuôi phi đỏ Bản tin Khoa học Công nghệ phục vụ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn 13 Thủ tướng phủ, 2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng 14 Vũ Dũng Tiến Don Griffiths, 2009 GAP BMP ni tơm Việt Nam: Chính sách, trạng phương phướng thực hiện, 20 trang, Hà Nội 15 Tiêu chuẩn ngành 28 TCN134:1998 nước ngọt, giống yêu cầu kỹ thuật 16 Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh Thú y thuỷ sản vùng 6, 2007 Ứng dụng Qui phạm thực hành nuôi tốt (GAP) nuôi tra ao tỉnh Hậu Giang Đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh Thú y thuỷ sản, Việt Nam Tiếng Anh 17 Boyd, C.E., C Lim, J Queiroz, K Salie, L de Wet, A McNevin 2008 Best Management Practices for Responsible Aquaculture ACRSP, Oregon State University, Corvallis, Oregon 47pp 18 FAO, 1995 Code of Conduct for Responsible Fisheries Rome 41 pages 19 FAO, 2004 Report of the National Workshop on the Code of Conduct for Responsible Fisheries and its Practical Application to Coastal Aquaculture Development in Viet Nam FAO/Fish Code Review No 12 FAO, Rome 61 pages 20 Fitzsimmons, K., 2002 US & International Trade in Tilapia products: 2003 and Beyond In: International West Coast Seafood Show Los Angeles, California American Tilapia Association USA 21 Jory, D E., 2011 Best Aquaculture Practices Standards for the Tilapia Industry: Certification for Greater Sustainability Global Aquaculture Alliance St Louis, Missouri USA Ninth International Symposium On Tilapia In Aquaculture Shanghai – China April, 2011 22 Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2004 Good Aquaculture Practices for tilapia – Thai Agriculture Standard TAS 7405-2004 National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, 23 pages 23 Nguyen Van Trong, 2003 Vietnam - working toward the production of safe and high quality aquaculture foods Research Institute for Aquaculture No 2, Vietnam 188 ❖ TRƯỜNG ĐẠI HOÏC NHA TRANG ... ăn, thuốc hóa ch t K t kiểm so t thức ăn ch t bổ sung không ph t ch t cấm thức ăn theo quy định T ơng t , k t kiểm so t thuốc thú y, ch t xử lý cải t o môi trường không ph t thấy ch t cấm theo quy. .. phép theo quy định [4] 1.5 K t kiểm tra t c độ t ng trưởng Hình T c độ sinh trưởng cá rơ phi đỏ theo mơ hình ni K t theo dõi t c độ sinh trưởng theo hình thức nuôi GAP không áp dụng GAP (truyền thống)... Nh t Bản, Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản t t (GAP) quy t c thực hành nhằm sản xu t sản phẩm thủy sản ch t lượng cao, thân thiện với môi trường, giảm thiểu dịch bệnh đảm bảo vệ sinh an t n
- Xem thêm -

Xem thêm: ung dung quy pham thuc hanh nuoi tot gap ca ro phi do oreochromis sp theo hinh t, ung dung quy pham thuc hanh nuoi tot gap ca ro phi do oreochromis sp theo hinh t

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay