Ủ PHÂN COMPOST TỪ BÃ ĐẬU NÀNH VÀ LÁ CÂY Ở HONG KONG

22 12 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:29

CHUYÊN ĐỀ TÁI CHẾ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN ĐỀ TÀI 14 : PHÂN COMPOST TỪ ĐẬU NÀNH CÂY HONG KONG GVHD: TS TÔ THỊ HIỀN LỚP: 10CMT PHAN VĂN VIỆT 1022349 NGUYỄN VĂN TỊNH 1022306  Từ mới-từ viết tắt  DDW : double distilled water- nước cất hai lần  EC : độ dẫn điện  E4/E6 :Tỷ lệ mật độ quang học axit humic axit fulvic 460 660 nm  GI : số nảy mầm  Turning frequency : tần suất xoay NỘI DUNG I: IV: Giới thiệu chung II: Phương pháp nghiên cứu III: Kết thảo luận Kết luận  Tổng quan Mục tiêu dự án đánh giá tính khả thi việc phân compost đậu tương ảnh hưởng tần suất xoay trộn đến chất lượng phân compost với tần suất khuấy trộn ngày thích hợp để đạt chấp nhận chất lượng phân I Giới thiệu Để giảm thiểu chất thải Số lượng chất thải rắn phát sinh đạt 15700 tấn/năm (1997) dự kiến tăng mức tăng ổn định dân số rắn,chính phủ HONG KONG kiến nghị cho xây dựng thực kế hoạch giảm thiểu phân hữu Trong nghiên cứu này,hai chất thải rắn đậu nành phương pháp thay xử lý chất thải rắn  Các thông số hóa lý vật liệu phân Thơng số pH đậu tương 7.4(0.08) a Mùn cưa 6.68(0.15) 7.02(0.03) -1 EC(dS m ) 5.22(0.15) 0.83(0.07) 0.02(0.001) Độ ẩm(%) 78.3(0.17) 72.4(1.10) 0.35(0.02) -1 Tổng ni tơ (mg kg ) 54819(6650) 19197(1100) 68.9(7.9) Tổng bon hữu cơ(%) 18.8(0.65) 20.2(0.86) 45.4(2.00) Tỷ lệ C:N 3.4(0.77) 10.6(0.93) 6.59(14.6)  Đẩy mạnh sản xuất phân hữu trưởng thành Yếu tố mơi trường Cần kiểm sốt Nhiệt độ Chất Sục khí Độ ẩm dinh dưỡng Tần suất xoay trộn yếu tố quan trọng Sự thơng thống tối ưu ảnh hưởng tói chất lượng phân bón tỷ lệ khác loại vật liệu khác hiểu rõ ảnh hưởng tới thơng số phân bón Mục tiêu dự án đánh giá khả Nghiên cứu tần suất xoay trộn tối ưu cần đông phân hủy đậu tương thiết cho phân cấp thống khí tạo sản phẩm phân bón phù hợp tối ưu phân hủy hữu II : Phương pháp nghiên cứu đậu nành Tần suất Quay trộn A:hàng ngày Ba đống A B C máy đập nhỏ Mỗi Đống phân B: ngày khoảng m đậu+lá C:hàng tuần Cây + mùn cưa lấy mẫu định kì ngày0,7,14,21,28,35,49 63 bảo quản 0C Độ ẩm:60±70% nhiệt độ/đống:60±70 cm Đo trước lần xoay trộn Tạo đống theo Tỉ lệ đống 1:1:3 C/N = 30 pH : xác định máy đo pH Orion 920 mẫu tươi sấy 105 0C 24h để xác định hàm lượng độ ẩm cảu thành phần phân hữu cơ.chất rắn bay sau đo thất khối lượng lò NH4-N pp indophenol xanh NO3-N pp giảm thiểu cadminum sấy khô đốt cháy mẫu 550 0C 16 h E4/E6 xác định dung chiết xuất Na4P2O7H2O chiết tách sauPhân xáctích định hóa đo phổ lý 460 660 nm phân Tổng hữu cơ,tổng C hữu hòa tan SHI MADZU TOC-500A EC đo máy đo độ dẫn điện Orion 160 Thử nghiệm nảy mầm cải xoong đáng giá cách đếm số số lượng hạt nảy mầm đo chiều dài rễ Mười hạt cải xoong được phân bố giấy lọc 20±25°C bống tối 48 nảy mầm hạt giống kiểm tra dài rễ III:  kết thảo luận Sự thay đổi thông số hóa lý q trình phân Sự thay đổi nhiệt độ xảy trình đồng phân hủy phân hữu Sự Thay đổi chât rắn bay trình phân Sự thay đổi EC trình phân Sự thay đổi pH q trình phân • Chất dinh dưỡng Sự thay đổi hàm lượng tổng carbon Sự thay đổi tổng carbon hữu hòa tan • Đánh giá trưởng thành Sự thay đổi hàm lượng nitrogen Sự thay đổi tỷ lệ C/N Thay đổi tỷ lệ E4/E6 • xoay trộn hàng ngày dẫn đến chậm trễ việc gia tăng nhiệt độ suy giảm nhanh chóng nhiệt độ nhiệt nhanh • • • thời gian xoay trộn ngày lần có mức độ phân hủy cao Tần số xoay trộn ảnh hưởng đến hoạt động số thông số quan trọng Tần số thay đổi thấp hàng tuần dẫn đến hoạt động phân hủy thấp ổn định chậm IV:kết luận • • Sự phân huỷ đậu tương với chứng minh khả thi điều kiện phân hủy thử nghiệm sử dụng cho canh tác hữu bổ sung cho đất Cảm ơn cô bạn lắng nghe !!! Click to edit company slogan ... hợp tối ưu phân hủy hữu II : Phương pháp nghiên cứu Bã đậu nành Tần suất Quay trộn Lá A:hàng ngày Ba đống A B C máy đập nhỏ Mỗi Đống phân B: ngày ủ khoảng m Bã đậu+ lá C:hàng tuần Cây + mùn cưa lấy... hưởng tới thơng số phân bón Mục tiêu dự án đánh giá khả Nghiên cứu tần suất xoay trộn tối ưu cần đông phân hủy bã đậu tương thiết cho ủ phân cấp thống khí tạo sản phẩm phân bón phù hợp tối ưu phân. .. giá tính khả thi việc ủ phân compost bã đậu tương ảnh hưởng tần suất xoay trộn đến chất lượng phân compost với tần suất khuấy trộn ngày thích hợp để đạt chấp nhận chất lượng phân I Giới thiệu Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Ủ PHÂN COMPOST TỪ BÃ ĐẬU NÀNH VÀ LÁ CÂY Ở HONG KONG, Ủ PHÂN COMPOST TỪ BÃ ĐẬU NÀNH VÀ LÁ CÂY Ở HONG KONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay