Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV thuốc lá an giang

41 7 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:29

Được tạo điều kiện thực tập ngắn hạn tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang mà em có cơ hội được học hỏi và tiếp xúc trực tiếp với quý Công ty. Thông qua đó vận dụng những kiến thức đã tích lũy và học tập tại trường em quyết định thực hiện đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang” để hiểu rõ hơn tình hình hoạt động cũng như hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang. PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Đứng trước xu hướng khu vực hóa tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ giới, nước ta nổ lực bước tham gia vào tổ chức kinh tế AFTA, ASEAN, WTO,… Cùng hòa vào dòng chảy hội nhập kinh tế giới khu vực nước ta có lợi thị trường rộng lớn, đầy tiềm bên cạnh đầy thách thức khó khăn khơng phần gian nan Trước hết, thách thức đáng phải nhắc đến thách thức kinh tế, thị trường mở cửa, cạnh tranh tự do, doanh nghiệp vừa phải chịu cạnh tranh doanh nghiệp nước với khốc liệt vừa phải chịu cạnh tranh đến từ doanh nghiệp nước Một câu hỏi đặt mà không doanh nghiệp bước chân vào thị trường mà không suy nghĩ làm để đứng vững phát triển bền vững Các doanh nghiệp trả lời câu hỏi thơng qua hoạt động sản xuất kinh doanhhiệu hay không? Hoạt động sản xuất chế thị trường, môi trường cạnh tranh gây gắt, việc giải ba vấn đề kinh tế bản: sản xuất gì?, sản xuất nào?, sản xuất cho ai? Dựa quan hệ cung cầu , giá thị trường, cạnh tranh hợp tác Các doanh nghiệp phải tự đưa định kinh doanh mình, tự hạch tốn lãi lỗ, lãi nhiều hưởng nhiều, lãi hưởng ít, khơng có lãi đến phá sản Lúc này, mục tiêu lợi nhuận trở thành mục tiêu quan trọng nhất, mang tính chất sống sản xuất kinh doanh Đồng thời, doanh nghiệp phải sử dụng hiệu nguồn lực đất đai, lao động, vốn,… Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải nắm bắt đầy đủ, kịp thời thơng tin tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị để phục vụ mục tiêu lợi nhuận Do vậy, đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề quan tâm doanh nghiệp trở thành điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp tồn phát triển Hiểu vấn đề Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang ln có gắng đầy mạnh quan tâm đến chất lượng quản lý sản xuất kinh doanh, nắm rõ tình hình đơn vị để giúp Cơng ty ngày phát triển Được tạo điều kiện thực tập ngắn hạn Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang mà em có hội học hỏi tiếp xúc trực tiếp với quý Công ty Thông qua vận dụng kiến thức tích lũy học tập trường em định thực đề tài “Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Thuốc An Giang” để hiểu rõ tình hình hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Thuốc An Giang từ đánh giá thành tựu, hạn chế đề giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Thuốc An Giang 2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận số tài Cơng ty TNHH MTV Thuốc An Giang năm 2015-2016-2017 Phân tích mơi trường kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang năm 2015-2016-2017 Đề xuất số giải pháp nâng cao hieeujquar hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Phạm vi nghiên cứu 3.1 Không gian Tại Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang 3.2 Thời gian Đề tài thực tập từ ngày 06/6/2018 đến 07/7/2018 Số liệu sử dụng đề tài số liệu năm 2015,2016 2017 3.3 Đối tượng nghiên cứu Báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp lấy từ trang web công ty, báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty, số liệu từ cục thống kê, từ nghiên cứu, báo công bố mạng internet 4.2 Phương phấp phân tích, xử lý số liệu Mục tiêu 1: Đề tài sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh cửa công ty năm 2015-2017 Mục tiêu 2: Đề tài sử dụng phương pháp phân tích đánh giá hiêu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Mục tiêu 3: Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp để phân tích, lựa chọn đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, kết cấu đề tài gòn có chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Chương 2: Phân tích tình hình tài Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Chương 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV THUỐC AN GIANG 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH MTV Thuốc An Giang - Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH MTV THUỐC AN GIANG - Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY THUỐC AN GIANG - Tên giao dịch quốc tế: AN GIANG TOBACCO COMPANY LIMITED - Tên viết tắt: VINATABA AN GIANG - Nhãn hiệu: - Địa chỉ: 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang - Điện thoại: +84 (296) 3834214 - Fax: +84 (296) 3834913 - Email: angiangtabacco@gmail.com - Mã số thuế: 1600562764 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5204000002 phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư An Giang cấp ngày 29/5/2005 Sản xuất kinh doanh, xuất trực tiếp nguyên liệu, phụ kiện, sản phẩm chuyên ngành thuốc theo giấy tờ kinh doanh số 790/GP- BCN ngày qui định hội nghĩ 76/2001/ NĐ- Cp ngày 20/10/2001 phủ hoạt động kinh doanh thuốc hoạt động kinh doanh thuốc 1.1.2 Lịch sử hình thành Công ty TNHH Một Thành Viên Thuốc An Giang thành lạp công ty Nông SẢN Thực Phẩm An Giang vào tháng 05 năm 1985 tị thành phố Long Xuyên- An Giang Với nguồn vốn khiêm tốn, cán quản lý trẻ non kinh nghiêm, đội ngủ cơng nhân chưa có tay nghề, nói vừa học vừa làm, sản xuất chủ yếu thủ công, chủ yếu tiêu thụ sản phẩm thị trường nội địa thông qua mạng lưới cửa hàng thương mại quốc doanh Tháng 01 năm 1993, Cơng ty chuyển đổi thành doanh nghiệp đồn thể, hạch tốn độc lập, trực thuộc Ban tài quản trị Tỉnh ủy An Giang Với tên gọi Nhà máy Thuốc An Giang Ngày 11 tháng năm 2000, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang, định số 1034/2000/QĐ-UB chuyển đổi nhà máy Thuốc La An Giang thành doanh nghiệp Nhà nước thuộc quyền quản lý Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang Ngày 20/09/2000, Thủ tướng Chính Phủ định số 110/2000/QĐTTg chuyển đổi Nhà máy Thuốc An Giang làm doanh nghiệp Tổng Công Ty Thuốc Việt Nam Ngày 30 tháng 11 năm 2005, Nhà máy Thuốc An Giang đổi tên thành Công ty TNHH Một Thành viên Thuốc An Giang, hạch tốn độc lập với cơng ty mẹ - Tổng Công Ty Thuốc Việt Nam theo định số 311/2005/QĐ-TTg ngày 30/11/2005 Thủ Tướng Chính Phủ Thực Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án tái cấu Tổng công ty thuốc Việt Nam giai đoạn 2012 2015, Tổng công ty xây dựng “Đề án thí điểm tái cấu Cơng ty Thuốc Sài Gòn, Cơng ty Thuốc Đồng Tháp, Cơng ty thuốc An Giang hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty con, Cơng ty Thuốc Sài Gòn Cơng ty mẹ” Ngày 06/03/2014, Bộ Cơng Thương có định số 1854/QĐ-BCT việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thuốc Đồng Tháp hoạt động theo mô hình cơng ty mẹ - cơng ty Trên sở này, ngày 14/03/2014 Tổng công ty Thuốc Việt Nam có định số 76/QĐ-TLVN chuyển Cơng ty Thuốc An Giang, Công ty Thuốc Đồng Tháp làm Công ty Công ty Thuốc Sài Gòn, hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty 1.2 Cơ cấu máy tổ chức công ty 1.2.1 Cơ cấu tổ chức Chủ Tịch Công Ty Giám Đốc P.GĐ phụ trách sản xuất thuốc điếu PX máy vấn điếu đóng bao Tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm Phòng kinh tế kế hoạch P.GĐ phụ trách sản xuất đầu lộc Phòng Tổ chức - hành Phòng kinh tế - kế tốn Phòng kỹ thuật - điện Phòng thị trường PX sản xuất đầu lộc (Nguồn: Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang) Hình Sơ đồ cấu tổ chức công ty THH MTV Thuốc An Giang 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phận: Để đáp ứng nhu cầu phát triển nâng cao hiệu kinh tế, công ty không ngừng cải tiến cấu tổ chức công ty với tiêu chí nhanh, gọn nhằm nâng cao suất lao động phân công nhiệm vụ cho nhân viên Sau nhiêm vụ cụ thể bô phận chức năng: Chủ tịch công ty: Người đứng đầu cơng ty, có quyền hạn cao Chủ tịch công ty bầu Giám đốc, định bổ nhiệm Giám Đốc Giám đốc: người điều hành toàn hoạt động công ty chịu trách nhiệm tình hình hoạt động tình hình hoạt động cơng ty trước Chủ tịch Giám đốc có quyền bổ nhiệm, bãi bỏ chức danh Phó Giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng Có nhiệm vụ đạo phận chức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với khả đơn vị.Tổ chức xây dựng, thực mối quan hệ giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế, đề biện pháp thực mục tiêu, cho đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanhhiệu Phó Giám đốc: người Giám đốc phân công hay ủy quyền điều hành số lĩnh vực hoạt động công ty phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhiệm vụ giao, cơng ty có Phó Giám đốc; - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất thuốc điếu: chịu trách nhiệm việc điều hành, quản lý phân xưởng máy vấn điếu, đóng bao tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm hoạt độnghiệu quả, đảm bảo số lượng chất lượng sản phẩm theo kế hoạch hay theo sản lượng đơn đặt hàng - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất đầu lọc: chịu trách nhiệm toàn hoạt động phân xưởng sản xuất đầu lọc, đảm bảo sản xuất sản phẩm theo kế hoạch theo đơn đặt hàng Phòng kinh tế - kế hoạch: thực cơng tác quản lý lĩnh vực lập kế hoạch điều hành sản xuất tiêu thụ sản phẩm Phòng kinh tế - kế hoạch chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ đôn đốc việc thực hợp đồng ký Phối hợp với phòng thị trường phòng phân xưởng sản xuất để nghiên cứu sản phẩm đám ứng nhu cầu thị trường Phòng tổ chức - hành chính: nghiên cứu tổ chức máy hành chính, thực cơng tác tổ chức cán bộ, quản lý công nhân viên chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh công ty Thực công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, tuyển dụng, đào tạo lao động, phụ trách thi đua khen thưởng kỷ luật cán công nhân viên, tiếp khách phục vụ hoạt động cơng ty Phòng tài - kế toán: Thực quản lý điều hành lĩnh vực tài - kế tốn, áp dụng chế độ, hình thức kế tốn, phần mềm kế tốn cơng ty Phòng tài - kế tốn trực tiếp thực cơng tác hạch tốn, kế tốn lên bảng CĐKT lập báo cáo tài Phòng kỹ thuật - điện: chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật cơng tác an tồn việc sử dụng thiết bị kỹ thuật thiết bị điện Theo dõi vận hành bảo trì, sửa chữa tồn hệ thống máy móc Thiết bị phục vụ cho sản xuất Phối hớp với phòng tài - kế tốn quản lý chặt chẽ máy móc, thiết bị, hướng dẫn trình vận hành, quy định an tồn lao động sản xuất Phòng thị trường: nghiên cứu, hoạch định chiến lược sản phẩm, dự báo nhu cầu tiêu thu khu vực, nắm theo dõi diễn biến thị trường nhằm củng cố, giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng thị trường Chủ động tạo mối quan hệ với khách hàng, nắm bắt thị hiếu đối tượng để cung cấp sản phẩm phù hợp có chiến lược phù hợp Phân xưởng sản xuất thuốc điếu phân xưởng sản xuất đầu lọc: có chức sản xuất theo kế hoạch, xếp bố trí lao động vào vị trí cơng việc trực tiếp sản xuất, phục vụ sản xuất sở máy móc, thiết bị có Tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm: kiểm tra việc tuân thủ qui trình cơng nghệ, kỹ thuật sản xuất chất lượng sản phẩm sau sản xuất thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất 1.3 Ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang công ty chuyên sản xuất kinh doanh như: Sản xuất kinh doanh sản phẩm thuốc Năng lực sản xuất: - Máy vấn điếu: 2000 điếu/phút (4 máy) - Máy đóng bao khép kín: 180 bao/phút (4 máy) - Với máy móc thiết bị lực lượng lao động có đảm bảo lực sản xuất 100 triệu bao/năm 1.4 Qui trình sản xuất sản phẩm Sơ đồ 1.2 Qui trình sản xuất sản phẩm Cơng ty Ngun liệu Sợi thành phẩm Máy đóng bao Máy vấn -Đóng chì -Đóng gói -Dán tem -Đóng Đóng thùng Nhập kho Thành phẩm Dán bao tay Máy đóng bạc Máy dán tem Máy đóng Nhập kho thành phẩm Đóng thùng Đóng thủ cơng (Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Thuốc An Giang) 1.5 Định hướng phát triển Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, mở rộng thị trường ngồi nước Phối hợp hoạt động cơng ty mẹ công ty khác tổ hợp công ty mẹ-công ty để hợp lực phát triển theo chiến lược chung Mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu tiêu dùng Duy trì sản xuất phổ thơng thị trường truyền thống Phát triển sản phẩm trung cấp cao cấp mang thương hiệu công ty thay loại hàng nhập lậu 1.6 Một số sản phẩm công ty Bastos đỏ Bastos xanh Bảng 2.8 Phân bố nam giới hút thuốc theo thu nhập STT Thu nhập bình quân Dưới 1.000.000/tháng Từ 1.000.000 đến 2.000.000/tháng Từ 2.000.000 đến 3.000.000/tháng Từ 2.000.000 đến 3.000.000/tháng Trên 3.000.000/tháng Tỷ lệ % 24,7 44,5 22,3 4,6 3,9 (Nguồn: Tổng công ty Thuốc Việt Nam)  Đối thủ cạnh tranh - Sự canh tranh doanh nghiệp có ngành khả gia nhập doanh nghiệp gay ảnh hưởng trực tiếp tới lượng cung cầu sản phẩm doanh nghiệp, ảnh hưởng tới giá bán, tốc độ tieu thụ sản phẩm… Hiện nay, Việt Nam có 17 nhà máy sản xuất thuốc điếu Trong đó:  11 nhà máy thuộc Tổng công ty Thuốc Việt Nam - Nhà máy thuốc Sài Gòn - Nhà máy thuốc Thiên Long - Nhà máy thuốc Thanh Hóa - Nhà máy thuốc Long An - Nhà máy thuốc láBến Tre - Nhà máy thuốc Cửu Long - Nhà máy máy Đồng tháp - Nhà máy thuốc Đà Nẵng - Công ty liên doanh thuốc Vinasa  Nhà máy trực thuộc địa phương - Cơng ty thuốc Hải Phòng - Tổng công ty Khánh việc - Công ty may móc Đồng nai - Cơng ty thuốc Bến Thành - Công ty 27/24 - Công ty thuốc XNK Các nhà máy thuốc điều có cơng suất tối thiểu >50 triệu bao/ năm (qui định phủ) lực ngồi ngành thuốc Việt Nam ta khoảng tỷ bao thuốc loại hay khoảng 100 tỷ/năm Như vậy, ta thấy việc sản xuất thuốc Việt Nam với suất tỷ bao đáp ứng nhu cầu thị trường Việc cung vượt trội mức so với cầu với tình trạnh thuốc nhập lậu hàng năm nhập vào việt nam Hoa gọi tến bánh Các công ty thuốc cạnh tranh gây gắt  Sảu phẩm thay - Hầu hết sản phẩm doanh nghiệp lưu thông thị trường điều bị sản phẩm khác thay lúc - Hút thuốc có hại cho sức khỏe cảnh báo toàn xã hội trước tình trạng lạm dụng mực thuốc điếu Thậm chí ngành thuốc đồng ý với qui định Bộ Y Tế việc ghi cảnh báo độc hại hút thúc để ngưới tiêu dùng sử dụng quyền tự lựa chọn người Ngày với phát triển vũ bão khoa học cơng nghệ có điều kiện để phát triển sản phẩm thay thuốc Trên giới có sản phẩm thay thuốc kẹo nicotine, nước uống, miếng dán có nicotine, thuốc điện tử… có số sản phẩm thuốc điếu sản xuất từ thuốc, loại thuốc không chứa nicotine Tất phẩm nêu sản phẩm giúp hỗ trợ cai nghiệp thuốc bước đầu cho kết khả quan với người cai nghiện Các sản phẩm thách Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rại Việt Nam  Nhà cung ứng - Việc đảm bảo chất lượng, số lượng giá yếu tố đầu vào doanh nghiệp phụ thuộc vào tính chất yếu tố đó, phụ thuộc vào tính chất người cung ứng (độc quyền hay khơng độc quyền) 2.5.2 Đặc điểm yếu tố môi trường vĩ mô  Dân số Hiện dân số nước ta khoảng 92 triệu người với tỉ lệ tăng dân số >1%/năm Dân số yếu tố thường xuyên trực tiếp tác động đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nói chung thuốc nói riêng, dân số đơng nhu cầu lớn, nhiên chịu ảnh hưởng phong tục tập qn, lối sống… Theo báo cáo Bộ Công Thương, thị trường thuốc điếu nội tiêu có dấu hiệu tăng trưởng nửa đầu năm 2018, với tổng lượng sản xuất thuốc bao loại đạt 2,8 tỷ bao, tăng 3,2% so với kỳ năm 2017 Với số trên, mức tiêu thụ thuốc bình quân người Việt lên đến gần 16 triệu bao thuốc lá/ngày (chưa bao gồm loại thuốc nhập lậu), với số tiền bỏ hàng ngày cho việc hút thuốc lên đến hàng trăm tỷ đồng Đáng ý, theo Bộ Công thương, xu hướng tiêu thụ thuốc khơng tăng mà chuyển dịch từ phân khúc phổ thông lên phân khúc trung cấp nhu cầu người tiêu dùng Điều đồng nghĩa với việc người Việt Nam tiêu thụ thuốc nhiều với mức chi trả cao Bộ Công Thương cho biết theo chu kỳ hàng năm, sức mua thị trường nước tháng cuối năm tăng cao so với đầu năm có nhiều dịp lễ, hội (https://trithucvn.net/kinh-te/vinataba-ban-ra-10-trieu-bao-thuoc-la-thu-ve-66-tydong-moi-ngay.html)  Công nghệ - Ngành sản xuất thuốc Việt Nam trước năm 1975 đời hãng thuốc MIC (1929) J.Bastos (1936) Sài Gòn sử dụng cơng nghệ Anh Tây Đức (cũ) Còn miền Bắc trước năm 1954 khơng có cơng nghiệp thuốc lá, năm 1956 Nhà máy Thuốc Thăng Long xây dựng thủ đô Hà Nội sử dụng công nghệ thiết bị Trung Quốc, Đông Đức, Tiệp Khắc (cũ) Đây Nhà máy khai sinh công nghiệp thuốc Việt Nam - Sau hòa bình lập lại máy móc, thiết bị, cơng nghệ nhà máy thuốc cũ lạc hậu, khơng đồng đều, cơng nghệ chắp vá Trước tình hình chủ trương cơng nghiệp hóa, đại hóa nganh cơng nghiệp nói chung cơng nghiệp thuốc nói riêng Đại hội lần thú VIII Đảng Ngành nghề thuốc Việt Nam Từng bước đại hóa thiết bị máy móc, cơng nghệ, sửa chữa nầng cấp hệ thống máy móc cũ, tự thiết kế chế tạo số máy móc phụ trợ… đồng thời đâu tư vào khâu cầu thiết Chính mà cơng nghiệp thuốc Việt Nam đánh giá khơng lạc hậu so với trình độ phát triển ngành sản xuất thuốc khu vực, lực đồng với thiết bị có khu vực, khơng q cao so với khả trình độ cơng nghệ tay nghề, đảm bảo yêu cầu môi trường, thiết bị chuyên ngành hãng sản xuất có kinh nghiệm uy tính nước công nghiệp phát triển cung cấp - Đến nước ta có 17 nhà máy sản xuất thuốc với lực sản xuất khoản 100 tỷ điếu/năm xếp thứ 16 giới sản lượng sản xuất Tuy nhiên việc đầu tu tăng xuất bị cấm, việc đổi mới, thany thiết bị gặp nhiều khó khăn phải xin phép Bộ Cơng Nghiệp nên việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm đại máy móc thiết bị hạn chế khó thực  Kinh tế - Những sách Nhà nước năm gần thật tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho thành phần kinh tế, góp phần cho kinh tế nước nhà có phần tăng trưởng phát triển nhanh chóng hòa nhập với phát triển khu vực giới - Trong 10 năm trở lại tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh Năm 2017 tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt tiêu 6,7% Quốc hội đề ra, mức tăng trưởng cao 10 năm qua, theo số liệu công bố Tổng cục thống kê Đặc biệt, kinh tế hai quý cuối năm ghi nhận mức tăng trưởng 7%.(https://news.zing.vn/kinh-te-viet-nam-2017-qua-nhung-con-so- post807606.html) - Khi thu nhập cải thiện người dân bắt đầu điều chinh dần cầu từ sản phẩm có chất lượng kém, khơng có thương hiệu, mẫu mã bao bì khơng hấp dẫn… sang sản phẩm có chất lượng cao có thương hiệu tiếng Việc phận dân cư có thu nhập cao chuyển từ tiêu dùng sản phẩm thuốc cấp thấp lên tiêu dùng sản phẩm thuốc có mác trung cấp hay cao cấp điều hiển nhiên - Lạm phát: Trong năm nay, lạm phát kiểm soát mức 3,53%, thấp mức trần 4% - Tỷ suất cho vay + Từ năm 2015 đến nay, mặt lãi suất trì tương đối ổn định theo chiều hướng giảm nhẹ lãi suất VNĐ (tuy nhiên gần lãi suất huy động trung dài hạn có chiều hướng tăng ngân hàng cần huy động nguồn vốn TDH để đáp ứng Thông tư 06), giữ nguyên lãi suất huy động USD mức 0% tiếp tục giảm lãi suất cho vay USD để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế chống la hóa Năm 2015 Lãi suất huy động cho vay VNĐ giảm nhẹ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong năm 2015, lãi suất huy động VNĐ giảm nhẹ với mức giảm từ 0,1-0,5% tuỳ kỳ hạn Trần lãi suất huy động kỳ hạn duới tháng mức 5,5% NHNN trì năm, cho thấy mặt lãi suất điểm đáy chênh lệch cung - cầu vốn ngày tăng khiến khoản ngân hàng khơng trì dồi trước Mặt lãi suất cho vay tiếp tục giảm nhẹ so với năm 2014 Lãi suất cho vay phổ biến lĩnh vực ưu tiên giữ nguyên mức 67%/năm ngắn hạn, trung dài hạn mức 9-10%/năm NHTM nhà nước cao khoảng 0,5-1% Ngân hàng TMCP Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường giảm nhẹ 0,2-0,5%, mức 6,89%/năm ngắn hạn, 9,3-11%/năm trung dài hạn Năm 2016 Lãi suất huy động VNĐ tăng nhẹ kỳ hạn dài để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ VNH cho vay TDH, lãi suất cho vay VNĐ ổn định biến động So với năm 2015, lãi suất huy động tăng khoảng 0,5-1% kỳ hạn dài 12 tháng Một phần nguyên nhân ngân hàng cạnh tranh nguồn vốn huy động trung dài hạn để đáp ứng Thông tư 06 yêu cầu tỷ lệ VNH cho vay TDH hạ từ mức 60% năm 2016 xuống 50% năm 2017 Lãi suất có hai đợt điều chỉnh tương đối rõ vào Quý I cuối Quý IV Đến cuối năm, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn tháng phổ biến khoảng 4,5-5,4%/năm, từ tháng đến 12 tháng khoảng 5,4-6,5%/năm, từ 12 tháng trở lên khoảng 6,47,2%/năm Trong đó, mặt lãi suất cho vay VNĐ ổn định biến động Lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên giữ nguyên so năm 2014, mức 67%/năm ngắn hạn 9-10%/năm trung dài hạn Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường giảm nhẹ khoảng 0,2%/năm, xuống mức 6,8-9%/năm ngắn hạn, 9,3- 11%/năm trung dài hạn Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay từ 4-5%/năm Năm 2017 Lãi suất huy động VNĐ có phân hóa theo nhóm NHTM, lãi suất cho vay tương đối ổn định Ngay từ đầu năm, số NHTMCP tập trung huy động vốn dài hạn với mức lãi suất cạnh tranh nhằm cải thiện cấu nguồn vốn huy động để đáp ứng yêu cầu Thông tư 06/2016 giảm tỷ lệ VNH cho vay TDH đáp ứng nhu cầu khoản tín dụng tăng trưởng cao so với huy động Tuy nhiên, nhóm NHTMNN, lãi suất huy động trì ổn định tỷ lệ VNH cho vay TDH nhóm tính đến cuối năm 2016 mức 37,32%, thấp so với nhóm NHTMCP (39,93%) Mặc dù vậy, lãi suất cho vay Quý I ổn định so với thời điểm cuối năm 2016 Theo NHNN, mặt lãi suất cho vay phổ biến lĩnh vực ưu tiên mức 6-7%/năm ngắn hạn 9-10%/năm trung dài hạn Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường mức 6,8-9%/năm ngắn hạn; 9,3- 11%/năm trung dài hạn Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay từ 4-5%/năm (http://research.lienvietpostbank.com.vn/dien-bien-lai-suat-tu-nam-2009-den-nay)  Chính trị - pháp luật Thuốc nguyên nhân gây nhiều loại bệnh nguy hiểm cho người ung thư phổi, nhồi máu tim, xơ vữa động mạch bệnh hô hấp…Theo số liệu điều tra năm 1997, Việt Nam tỉ lệ nam giới hút thuốc 50% nữ giới 3,4%, ước tính 10% dân số (khoảng triệu người chết bệnh liên quan đến thuốc lá, 3,7 triệu người chết tuổi trung niên) Theo dự báo tổ chức Y tế Thế giới, đên năm 2020 số người chết giới thuốc nhiều số người chế HIV/AIDS, lao, tai nạn giao thơng đường Ngồi tác hại sức khỏe người hút thuốc gây tổn thất kinh tế cho gia đình tồn xã hội Vì mà Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều Nghị quyết, Nghị định, thị… phòng chống tác hại thuốc sách giảm sản xuất, sử dụng sản phẩm thuốc là: - Nghị định số 194/CP ngày 31/12/1994 Phủ Thông tư số 37/VHTT ngày 1/7/1995 hướng dẫn thi hành Nghị định qui định cấm quản cáo thuốc phương tiện truyền thông đại chúng - Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 12/5/1999 Thủ tướng Chính Phủ quy định tổ chức xếp ngành hàng thuốc - Quyết định 175/1999/QĐ-TTg ngày 25/8/1999 Thủ tướng Chính Phủ việc dán tem thuốc sản xuất nước - Nghị định Chính Phủ số 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 hoạt động kinh doanh sản xuất thuốc - Quyết định số 08/2002/QĐ-BVGCP ngày 24/01/2002 Ban vật giá Chính Phủ giá bán tối thiểu thuốc bao sản xuất nước Sự quản lý chặt chẽ nhà nước - Nhà nước độc quyền sản xuất thuốc Chỉ có doanh nghiệp nhà nước, liên doanh với nước cấp giấy phép có đủ điều kiện quy định sản xuất thuốc Các doanh nghiệp không phép đầu tư mở rộng đầu tư vượt tổng lực sản xuất thuốc điếu toàn ngành thuốc - Ngừng dự án hợp tác, sản xuất, gia công liên doanh với nước ngồi sản xuất thuốc điếu, khơng tăng thêm nhãn mác thuốc nước - Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng thuốc theo tiêu chuẩn Việt Nam Từng bước giảm nồng độ nicotine hắc ín xuống mức nước phát triển sản phẩm thuốc điếu sản xuất Việt Nam - Môi trường làm việc phải đạt tiêu chuẩn cho phép để đảm bảo sức khỏe cho công nhân - Thuốc mặt hàng hạn chế kinh doanh theo qui định Nghị định số 11/1999NĐ-Cp ngày 03 tháng 03 năm 1999 Chính phủ, Nhà nước thực kiểm sốt lưu thơng, tiêu thụ thuốc thị trường, bước quản lý việc bán buôn bán lẻ thị trường Để làm đại lý cấp I công ty thuốc doanh nghiệp phải có giấy phép kinh danh thuốc Bộ thương mại cấp - Qui định cấm bán thuốc cho người 18 tuổi Thuốc nhập lậu - Hiện nay, sản lượng thuốc nhập lậu vào Việt Nam lớn Chủ yếu nhập lậu tỉnh phía Nam với mác thuốc Jet, Hero… Tuy nhiên, thời gian tới, việc chống tham nhũng tăng cường , đồng thời ngành sản xuất thuốc đổi cơng nghệ, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao hơn, giá hợp lý Kết hợp với biện pháp Chính phủ chống nhập lậu thuốc gian lận thương mại Chắc chắn lượng thuốc nhập lậu vào Việt Nam năm tới giảm Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUỐC AN GIANG 3.1 Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Thuốc An Giang đến năm 2020 Trong năm tới tiếp tục có biến động lớn thị trường tiền tệ, khủng hoảng kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, ảnh hưởng lạm phát năm 2011 ảnh hưởng đến kinh tế đất nước Đối với lãnh vực sản xuất tiêu thụ sản phẩm thuốc cấp thấp thị trường nội địa, áp lực cạnh tranh thị trường ngày lớn gay gắt đơn vị nganh nhiều hình thức Các đơn vị có tiềm lực tài yếu kém, thị phần sản phẩm tiếp tục bị thu hẹp tương lai không đủ khả cạnh tranh Sản phẩm thuốc trung cao cấp tăng dần thay cho sản phẩm thuốc cấp thấp theo xu chung thị trường Việc năn chặn hàng nhập lậu, hàng giả tình trạng chưa thể kiểm sốt đucợ ngày tăng thị trường Từ thực trạng cho thấy, năm tiếp tục với nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị, đòi hỏi nổ lực lớn tập thể lao động làm việc cơng ty để vượt qua giai đoạn khó khăn Sự hõ trợ Tổng công ty Thuốc Việt Nam đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Thuốc Việt Nam dẽ nguồn động viên lớn giúp đơn vị hoàn thành tiêu kế hoạch đề Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Thuốc An Giang đến năm 2020 định hướng tieeos tục trì mục tiêu trọng tâm: - Giữ vững thị phần sản lượng tiêu thụ thuốc bao nội tiêu - Tăng cường phát triển nhanh mán sản phẩm trung cấp, nhằm thay nhanh thị phần sản phẩm cấp thấp giảm dần theo xu thị trường - Đẩy manh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường đối tác xuất - Tiếp tục tranh thủ nguồn hàng thuốc bao nhận gia công cho đơn vị thành viên - Sắp xếp lao động hợp lý để ổn định việc làm tăng thu nhập cho người lao động 3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Thuốc An Giang đến năm 2020  Làm tốt công tác nghiên cứu thị trường Vấn đề cấp thiết nhất, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thị trường tiêu thụ, phần sơ lược báo cáo kết thực thấy sản lượng tiêu thụ nội tiêu ngày sụt giảm thị trường tiêu thụ ngày bị thu hẹp dần Vì phương hướng thực thời gian tới công ty xác định mục tiêu trọng tâm hàng đầu để giữ vững thị phần sản lượng tiêu thụ thuốc bao nội tiêu Để thực mục tiêu công ty cần thực hiện: - Nghiên cứu để nắm bắt thay đổi nhu cầu thường xuyên thái độ ứng xử khách hàng sản phẩm qua số liệu thống kê khách hàng, số liệu lượng hàng tiêu thụ vùng, đoạn thị trường số lượng loại sản phẩm tiêu thụ năm qua để tiến hành phân tích đưa kết luận xu hướng diễn biến nhu cầu sản phẩm cơng ty, đồng thời tìm ngun nhân biến đổi (nhu cầu sản phẩm cơng ty giảm xuống đâu? Do chất lượng hay giá cao hay nhiều hàng nhập lậu, ) - Tổ chức điều tra chọn mẫu nhóm khách hàng khác nhu cầu loại hình sản phẩm mà cơng ty sản xuất có khả sản xuất Việc tổng hợp phân tích kết điều tra đưa lợi ích cho việc nghiên cứu để cải tiến đổi hoạt động sản xuất công ty - Tổ chức định kì “Hội nghị khách hàng” để mặt nắm cụ thể xác nhu cầu khách hàng, nhận xét đánh giá họ tình hình phục vụ khách hàng ý kiến đề xuất cải tiến phục vụ nhằm tạo lòng tin khách hàng Mặt khách thông qua đại lý để nâng cao kết tiêu thụ điều tra để năm bắt nhu cầu khách hàng - Hạn chế lớn công ty q trình phát triển cơng ty chưa xây dựng cho sản phẩm chủ lực, việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm có sở khoa học hồn tồn cần thiết đói với cơng ty - Hiện thị trường tiêu thụ công ty chủ yếu tỉnh phía Nam, thị trường miền ngồi bỏ trống mở rộng mạng lưới tiêu thụ miền cách phối hợp với Công y Thương mại Thuốc để đưa sản phẩm thâm nhập vào thị trường  Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, không ngừng mở rộng doanh thu Doanh thu tiêu thụ chịu anh hưởng chủ yếu nhân tố khối lượng sản phẩm bán giá bán Để đẩy manh tiêu thụ, tăng doanh số bán hàng, công ty cần thực hiện: - Xây dựng chương trình bán hàng thiết thực, thu hút quan tâm người tiêu dùng nhằm giữ vũng sản lượng tiêu thụ sản phẩm có, đồng thời phát triển mở rộng thị phần cho mác thuốc cơng ty - Giữ uy tín với khách hàng: giao hàng kịp thời, loại, chất lượng - Nâng cao chất lượng hoạt động phần tiếp thị hỗ trợ cho hệ thống khách hàng việc giám sắt thị trường kh vực thị trường điểm thị trường tiểm nhằm ổn định sản lượng tiêu thụ tạo điều kiện tăng cường hiệu công việc phát triển sản phẩm mới, tìm hiểu thị trường, thu hút khách hàng mua sản phẩm - Chăm sóc khách hàng tốt, nắm bắt kịp thời nhu cầu thị hiếu khách hàng để đề xuất cải tiến cho phù hợp - Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, nhạy bén nắm bắt thông tin chiến lược đối thủ để cơng ty có chiến lược đối phó kịp thời - Nghiên cứu sản phẩm thuốc trung cấp để phát triển thị trường - Phải trọng tuyệt đối chất lượng sản phẩm xuất khẩu, vấn đề tiên - Tăng cường nghiên cứu, tìm đối tác, quảng bá thương hiệu để phát triển mở rộng thị trường xuất  Tối thiểu hóa chi phí nằm tăng lợi nhuận Chi phí kinh doanh tồn chi phí phát sinh q trình sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận mà lợi nhuận tiêu quan trọng, điều kiện sống doanh nghiệp Vì để tăng lợi nhuận công ty phải quan tâm đến việc giảm thiểu chi phí, cụ thể cần phải thực hiện: - Kiểm tra chặt chẽ nguyên phụ liệu đầu vào, nguyên phụ liệu chất lượng, ổn định giảm hao hụt sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu - Thu mua nguyên phj liệu phục vụ nhu cầu sản xuất vừa đủ hợp lý, tránh tình trạng dư thừa nhiều gây lãng phí thiệt hại đến hiệu cơng ty - Tình trạng máy móc thiết bị sản xuất xuống cấp cần phải đại tu sửa chữa nhằm để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm sản xuất đồng thời giảm hao hụt nguyên phụ liệu trình sản xuất - Nâng cao ý thức trách nhiệm thân người lao động việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hình thức phận phòng ban, phân xưởng sản xuất đăng ký kế hoạt tiết kiệm chi phí cho phận để người thực - Xây dựng quy chế chi tiêu tài xác thực phù hợp, kiểm tra chặt chẽ chi phí đầu vào -  Giảm thiểu tối đa chi phí hội họp, tiếp khách không cần thiết Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn lao động Đặc điểm chung lao động công ty vừa thừa vừa thiếu, thiếu đội ngũ cán có chuyên mơn nghiệp vụ trình độ tay nghề cao, thừa đội ngũ lao động phổ thơng, trình độ thấp khơng có chun mơn nghiệp vụ Để đảm bảo kế hoạch lao động hiệu sử dụng lao động hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty cần phải thực hiện: - Hoàn thiện cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ hợp lý nhằm phát huy hiệu chất lượng thực công việc - Xây dựng phương án giải xếp lao động dôi dư để ổn định việc làm tăng thu nhập cho người lào động - Tiếp tục đào tạo vào đào tạo lại lao động phù hợp với yêu cầu cơng ty, đa dạng hóa hình thức đào tạo: đào tạo, đồi dưỡng tập trung ngắn ngày công ty tự tổ chức, cử người học trung tâm bôi dưỡng tập trùn Tổng Cơng ty tổ chức để nâng cao trình độ phận quản lý, có kế hoạch đào tạo tay nghề cho công nhân kỹ thuật tạo nguồn nhân lực đảm bảo suất lao động cao ổn định - Chú trọng đến công tác tuyển dụng lao động đầu vào, tuyển dụng phải có lực trình độ chun mơn đáp ứng u cầu vị trí cơng tác - Sửa chữa, điều chỉnh xây dựng qui chế lương, thưởng, phụ cấp, nghỉ việc… cho phù hợp, tổ chức phong trào thi đua tồn cơng ty phận với mục tiêu tăng suất, chất lượng hiệu hoạt động người, phận tồn cơng ty, tổng kết kịp thời phong trào thi đua, tuyên dương nhân tập thể có thành tích tốt để tạo khơng khí làm việc phấn khởi, có tinh thần trách nhiệm cơng việc, đảm bảo suất lao động góp phần tăng hiệu cho công ty - Công ty nên ý xây dựng văn hóa cơng sở, cần xây dựng mơi trường làm việc hài hòa, ổn định tinh thần tự giác cao nhăm khai thác sức mạnh tập thể lao động sáng tạo, điều mà công ty chưa làm tốt, chưa phát huy hết tiềm lao động công ty  Tranh thủ hỗ trợ Tổng Công ty Thuốc Việt Nam cấp ngành có liên quan - Tổng Cơng ty Thuốc Việt nam tiếp tục vận động đơn vị thành viên hỗ trợ cho Công ty Thuốc An Giang trì sản lượng gia cơng sản phẩm để ổn định việc làm thu nhập cho người lao động đơn vị - Hỗ trợ thêm chuyên môn, kỹ thuật, kinh phí cho đơn vị phát triển sản phẩm trung cấp đáp ứng nhu cầu thị hiếu thị trường giai đoạn - Tạo điều kiện giúp đơn vị hoàn thiện dây chuyền sản xuất đồng bộ, nâng cao hiệu sử dụng hệ thống máy móc, trang thiết bị nhằm phục vụ sản xuất sản phẩm chất lượng đủ tiêu chuẩn xuất - Các ngành chức tăng cường biện pháp chống buôn lậu đồng bộ, thường xuyên liên tục nhằm hỗ trợ tiêu thụ thị trường sản phẩm thuốc nội địa ... doanh công ty TNHH MTV Thuốc An Giang để hiểu rõ tình hình hoạt động hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích kết hoạt động kinh. .. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ AN GIANG 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH MTV Thuốc Lá An Giang - Tên cơng ty: CƠNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ AN GIANG. .. 2: Phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH MTV Thuốc Lá An Giang Chương 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuốc An Giang PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV thuốc lá an giang, Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty TNHH MTV thuốc lá an giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay