KẾ TOÁN các KHOẢN PHẢI THU và PHẢI TRẢ tại CÔNG TY cổ PHẦN IN NGUYỄN văn THẢNH VĨNH LONG

64 7 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:27

Bên cạnh đó, mối quan hệ thanh toán giữa công ty với các đơn vị, cá nhân về các khoản phải thu, phải trả cho khách hàng, người bán cũng được chú trọng. Có thể nói, kế toán thanh toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, nên em quyết định chọn đề tài “ Kế toán các khoản phải thu và phải trả tại công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long” để làm đề tài báo cáo thực tập của mình. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi LỚP: Kế Tốn – Khóa 16 MSSV: 1611044058 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 LỜI CẢM ƠN  Trước tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy Trường Đại học Cửu Long truyền đạt cho em nghiệp vụ chuyên môn kế toán Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Thanh Tùng tận tình bảo em suốt thời gian viết hoàn thành báo cáo Tiếp đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long tiếp nhận em vào kiến tập Đặc biệt em xin cảm ơn anh Vạng Long Giang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp số liệu thông tin cần thiết để em hồn thành tốt báo cáo Do trình độ hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận đánh giá, đóng góp ý kiến Quý thầy anh chị để báo cáo hồn thiện Cuối lời em kính chúc Q thầy trường Đại học Cửu Long anh chị phòng kế tốn dồi sức khỏe ln đạt thành tích tốt cơng tác Chúc cho Cơng ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long ngày phát triển, vững mạnh thị trường Em xin chân thành cảm ơn ! Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Lê Thị Tuyết Nhi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài CCDV: Cung cấp dịch vụ CP QLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp CP: Chi phí CPBH: Chi phí bán hàng GTGT: Giá trị gia tăng GVHB: Giá vốn hàng bán HĐKD: Hoạt động kinh doanh HĐTC: Hoạt động tài KH: Khách hàng LN: Lợi nhuận SXKD: Sản xuất kinh doanh TGNH: Tiền gửi ngân hàng TK: Tài khoản TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ: Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ MỤC LỤC Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài: Trong xu ngày ngành in ngày phát triển, tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, Công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long trang bị cho dây chuyền sản xuất đại, nhằm sản xuất sản phẩm cao cấp đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng đặt sản phẩm công ty sản xuất nhanh chóng chiếm lòng tin tạo uy tín cao thị trường Trong trình hoạt động, Cơng ty đặt u cầu phải quan tâm đầu tư đổi sở vật chất phương thức hoạt động nhằm đại hóa cơng nghệ in sửa chữa để thỏa mãn nhu cầu in ấn cho khách hàng với cạnh tranh thị trường Bên cạnh đó, mối quan hệ tốn cơng ty với đơn vị, cá nhân khoản phải thu, phải trả cho khách hàng, người bán trọng thể nói, kế tốn tốn đóng vai trò quan trọng q trình hoạt động kinh doanh cơng ty Nhận thấy tầm quan trọng đó, nên em định chọn đề tàiKế toán khoản phải thu phải trả công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long” để làm đề tài báo cáo thực tập Mục tiêu nghiên cứu: - Nghiên cứu thực trạng khoản phải thu khách hàng phải trả cho người bán công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long - Đưa nhận xét kế toán khoản phải thu phải trả công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long Đối tượng nghiên cứu: Là kế toán khoản phải thu phải trả công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 10 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng Đơn vị: CTCP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long Mẫu số: 02 –TT Địa chỉ: 48 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long Ban hành theo QĐ Số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC PHIẾU CHI Số:C013/01/17 Ngày Tháng Năm 2017 Quyển số: Nợ: 6418: 310.000 Có: 1111: 310.000 Họ tên người nhận tiền: Đảng ủy khối quan tỉnh Vĩnh Long Đơn vị/ Bộ phận: Đảng ủy khối quan tỉnh Vĩnh Long ( F9-DUKCQ ) Địa chỉ: 167/1 Phạm Hùng P9 TPVL, tỉnh VL Lý chi: Chi tiêu thụ sản phẩm, Đảng ủy khối quan tỉnh Vĩnh Long Số tiền: 310.000 Viết chữ: Ba trăm mười ngàn VND Kèm theo: .Chứng từ gốc: Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Người lập biểu ( Ký, họ tên ) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ): Ngày tháng năm 2017 Người nộp Thủ quỹ ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) - SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 50 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng Đơn vị: CTCP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long Mẫu số: 02 –TT Địa chỉ: 48 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Vĩnh Long Ban hành theo QĐ Số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC PHIẾU CHI Số:C060/01/17 Ngày 17 Tháng Năm 2017 Quyển số: Nợ: 141: 2.500.000 Có: 1111: 2.500.000 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Chí Linh Đơn vị/ Bộ phận: KHSX ( D2 ) Địa chỉ: Lý chi: Chi tạm ứng mau vải lau, Nguyễn Chí Linh Số tiền: 2.500.000 Viết chữ: Hai triệu năm trăm ngàn VND Kèm theo: .Chứng từ gốc: Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Người lập biểu ( Ký, họ tên ) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ): Ngày 17 tháng năm 2017 Người nộp Thủ quỹ ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) - SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 51 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG 3.1 Nhận xét chung 3.1.1 Nhận xét tổ chức máy kế tốn: - Cơng ty chọn hình thức máy kế tốn tập trung, hình thức mà tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp tiến hành tập trung phòng kế tốn từ khâu nhận, xử lý chứng từ, ghi sổ đến việc lập báo cáo tài Mỗi nhân viên kế tốn đảm nhận nhiệm vụ riêng chịu trách nhiệm công việc nên máy kế tốn gọn nhẹ, tiết kiệm - Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức đơn giản chặt chẽ Đội ngũ cán nhiều kinh nghiệm, kế toán viên nắm rõ phần hành kế tốn mình, tinh thần trách nhiệm hỗ trợ hồn thành tốt cơng việc phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ với phòng ban khác - Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung, hình thức đơn giản, dễ hiểu, dễ làm kết hợp hình thức kế tốn máy vi tính giúp cơng tác kế tốn cơng ty thực cách nhanh chóng, giảm khối lượng công việc đáng kể 3.1.2 Nhận xét chế độ phương pháp kế toán: Cơng ty áp dụng chế độ Kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ tài thay cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 Bộ tài Thơng tư hiệu lực áp dụng cho năm tài bắt đầu vào sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 - Hệ thống thơng tin kế tốn: + Công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long trang bị máy vi tính sử dụng phần mềm kế toán ACCNET Phần mềm cho phép cập nhật từ SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 52 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng chứng từ ban đầu, qua hệ thống xử lý thông tin tự động luân chuyển vào hệ thống sổ chi tiết tài khoản, sổ tài khoản + Phần mềm Công ty Cổ phần tin học Lạc Việt cung cấp, cài đặt sửa đổi phù hợp với tình hình kế tốn cơng ty Đối với nhân viên kế toán, phần mềm công cụ đắc lực thiếu cơng tác kế tốn + Hiện với nhiệm vụ chức cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời đồng thời góp phần đại hóa nâng cao chất lượng công tác quản lý cơng tác kế tốn, cơng ty vi tính hóa với chu trình xử lý nghiệp vụ cách tương đối hoàn thiện 3.1.3 Nhận xét tài khoản kế toán sổ sách sử dụng: - Hệ thống tài khoản kế toán: - Hệ thống tài khoản kế tốn cơng ty bao gồm tài khoản tổng hợp tài khoản chi tiết mở chi tiết cho đối tượng, đáp ứng nhu cầu phản ánh thông tin cho đối tượng liên quan - Chứng từ, sổ sách: + Cơng việc kế tốn từ việc lập luân chuyển chứng từ đến việc lập BCTC tuân thủ pháp luật, chuẩn mực chế độ kế toán Nhà nước quy định Những nghiệp vụ kinh tế phát sinh số liệu liên quan phản ánh xác, rõ ràng, đầy đủ trung thực Kế tốn viên ln cập nhật kịp thời, xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày để tiện cho việc theo dõi báo cáo với Ban giám đốc xem xét phê duyệt + Chứng từ lưu trữ hệ thống giúp cho công tác kiểm tra, đối chiếu thuận tiện hơn, hồ sơ chứng từ lưu trữ theo năm cất giữ vào ngăn tủ riêng biệt kế tốn thuận tiện việc quản lý truy tìm hồ sơ yêu cầu Những chứng từ liên quan kiểm tra tính hợp lý hợp lệ cách chặt chẽ, cẩn thận để làm sở cho việc hạch tốn nhằm đánh giá xác hiệu hoạt động công ty SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 53 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng + Về lưu trữ hóa đơn đảm bảo phân loại hóa đơn khác nhau, ví dụ hóa đơn GTGT lưu trữ hồ sơ riêng, hợp đồng kinh tế lưu trữ hồ sơ riêng biệt 3.2 Nhận xét cơng tác kế tốn khoản phải thu phải trả công ty 3.2.2 Ưu điểm: - Công ty thực tốt nhiệm vụ cơng tác kế tốn từ việc lập chứng từ BCTC Công việc ghi rõ ràng, đầy đủ, xác, định khoản rõ ràng chứng từ sau ghi chép xong lưu trữ cẩn thận giúp cho việc quản lý, kiểm tra, đối chiếu thuận lợi - Cơng tác kế tốn khoản phải thuphải trả công ty tổ chức chặt chẽ theo quy trình thống Theo quy trình này, máy kế tốn cơng ty ln phân phối với cách nhịp nhàng, chặt chẽ khâu, vị trí nên cơng tác kế tốn thực tương đối dễ dàng nhanh chóng - Bộ phận kế tốn Tổng cơng ty tạo điều kiện đưa tập huấn chuẩn mực hay chế độ kế toán thay đổi, điều giúp cho nhân viên kế tốn thích nghi trước thay đổi, điều giúp cho nhân viên kế tốn thích nghi trước thay đổi công việc ghi chép chấp hành tốt sách Nhà nước 3.2.3 Nhược điểm: - Việc tổ chức cơng tác kế tốn riêng máy phải mở nhiều sổ chi tiết làm cho hệ thống tài khoản chi tiết nhiều dẫn đến khó xác định tài khoản hạch tốn - Tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào chứng từ nhập hàng ngày vào máy vi tính Vào cuối tháng tổng hợp số phát sinh khó thấy sai sót Chính vậy, công việc lập số liệu phải thật cẩn thận kiểm tra thật kỹ SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 54 Thực hành nghề nghiệp - GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng Chứng từ luân chuyển vào cuối tháng hay quí đem lưu vào nội nên cuối tháng muốn tốn khơng khỏi sai sót SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 55 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng  Về kế toán khoản phải thu: - Về sổ sách kế tốn, Cơng ty sử dụng Bảng tổng hợp tình hình tốn khách hàng, nhiên bảng thể số dư đầu kỳ, số phát sinh kỳ, số thu, số dư cuối kỳ phải thu khách hàng mà chưa thể số tiền hạn toán - Như vậy, ta thấy cách hạch toán khoản phải thu công ty theo dõi chi tiết khoản nợ phát sinh cho khách hàng mà chưa quan tâm nhiều đến thời gian thu hồi nợ Chính mà nhiều khách hàng dây dưa chưa muốn trả nợ nên để phát sinh khoản nợ khó đòi thời gian dài  Về kế toán khoản phải trả: - Cũng giống khoản phải thu, cơng tác hạch tốn khoản phải trả mở chi tiết cho đối tượng trả lần toán mà chưa theo dõi chi tiết thời gian khoản nợ phải trả Điều dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn nhà cung cấp khách hàng kéo dài Nếu tình trạng diễn thời gian dài cơng ty tính chủ động kinh doanh khả toán khoản nợ đến hạn Vì vậy, cơng ty cần theo dõi riêng khoản nợ khoản đến hạn trả để kế hoạch chi trả hạn SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 56 Thực hành nghề nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thanh Tùng KẾT LUẬN - Trong suốt trình hoạt động, Công ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long chấp hành tốt chế độ hạch toán, sử dụng chứng từ theo mẫu Bộ tài quy định, sổ sách chứng từ rõ ràng, tuân thủ hệ thống kế tốn nhà nước ban hành Cơng tác kế toán tổ chức chặt chẽ, khoa học, đảm bảo vai trò hạch tốn cơng cụ quan trọng quản lý kinh tế vậy, cơng tác hạch toán kế toán khoản phải thu phải trả cơng ty ln đóng vai trò quan trọng tồn phát triển tất doanh nghiệp nói chung Cơng ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long nói riêng việc tổ chức kế toán khoản phải thu phải trả cơng ty mà tốt, xác, tránh lãng phí giúp cơng ty đưa phương án kinh doanh hiệu hội bắt kịp thời tốt kinh doanh - Sau thời gian kiến tập ngắn công ty, em thấy lý thuyết thực tế khoảng cách định, đòi hỏi cán kế tốn khơng nắm vững lý luận mà phải hiểu sâu thực tế vận dụng cách khoa học lý luận thực tế nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế tốn - Vì bước đầu nghiên cứu nên chắn không tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Q thầy Ban lãnh đạo anh chị phòng kế tốn Cơng ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long để báo cáo hoàn thiện SVTH: Lê Thị Tuyết Nhi 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Ngọc Lan ( 2016 ), Giáo trình kế tốn tài chính, Trường Đại học Cửu Long Đặng Thị Ngọc Lan ( 2016 ), Giáo trình sổ sách kế tốn báo cáo tài chính, Trường Đại học Cửu Long Bộ tài ( 2014 ), Chế độ kế tốn doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014TT-BTC ngày 22/12/2014, Hà Nội Tài liệu phòng kế tốn cơng ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long Báo cáo tài cơng ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục chuyên đề Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG 1.1 Giới thiệu khái quát công ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long 1.1.1 Giới thiệu sơ lược cơng ty 1.1.2 Q trình hình thành phát triển 1.1.3 Chức nhiệm vụ công ty 1.1.3.1 Chức 1.1.3.2 Nhiệm vụ 1.2 Bộ máy tổ chức quản lý công ty 1.2.1 Sơ đồ cấu máy quản lý công ty 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 1.3.1 Tổ chức máy kế tốn 1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 1.3.3 Hình thức sổ kế tốn 1.3.4 Tổ chức vận dụng chế độ, phương pháp kế toán 1.3.4.1 Các chế độ, sách kế tốn áp dụng 1.3.4.2 Phương pháp kế tốn cơng ty 1.3.5 Ứng dụng tin học cơng tác kế tốn cơng ty 1.4 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển 1.4.1 Thuận lợi 1.4.2 Khó khăn 1.4.3 Phương hướng phát triển 1.5 Kết SXKD năm 2016 – 2017 1.6 Phân tích Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chương 2: THỰC TIỄN KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG 2.1 Đặc điểm kế toán khoản phải thu phải trả người bán 2.2 Thực trạng kế toán khoản phải thu phải trả cho người bán công ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long 2.2.1 Kế toán phải thu khách hàng 2.2.1.1 Chứng từ trình tự luân chuyển chứng từ 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng 2.2.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế công ty 2.2.1.4 Sổ sách sử dụng cơng ty 2.2.2 Kế tốn khỏan phải thu khác 2.2.2.1 Chứng từ sổ sách sử dụng 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 2.2.2.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế công ty 2.2.2.4 Sổ sach sử dụng cơng ty 2.2.3 Kế tốn khoản phải trả người bán 2.2.3.1 Chứng từ trình tự luân chuyển chứng từ 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 2.2.3.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế công ty 2.2.3.4 Sổ sách sử dụng công ty Chương 3: NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CP IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG 3.1 Nhận xét chung 3.1.1Nhận xét tổ chức máy kế toán 3.1.2Nhận xét chế độ phương pháp kế toán 3.1.3Nhận xét tài khoản kế toán sổ sách sử dụng 3.2 Nhận xét cơng tác kế tốn khoản phải thu phải trả công ty 3.2.1Ưu điểm 3.2.2Nhược điểm KẾT LUẬN XÁC NHẬN CỦA GVHD NHẬT KÝ THỰC TẬP SVTH: LÊ THỊ TUYẾT NHI MSSV: 1611044058 Lớp: Kế Toán Ngành – khóa: Kế tốn – K16 Đề tài: KẾ TỐN CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG GVHD: ThS NGUYỄN HỮU THANH TÙNG STT Ngày,tháng, Nội dung liên hệ làm việc Năm 21/05/2018 Kết đạt GVHD GặpThầy hướng dẫn để Thầy hướng dẫn giúp phổ biến cách thức làm định hướng cách làm việc Hiểu cách thức làm 01/06/2018 việc Thầy Gặp Thầy thảo luận chủ Thống chủ đề thực 05/06/2018 đề thực tập tập Nộp đề cương chi tiết, sửa Hoàn thành đề cương 26/06/2018 đềcương chi tiết chi tiết Gặp Thầy sửa nội dung Nội dung chưa đạt 30/06/2018 chương 1, Nộp lại chương 1, Nội dung chưa đạt thầy 14/07/2018 Xác nhận hướng dẫn làm chương Nộp sửa nội dung Chương cấu trúc chưa chương đạt 20/07/2018 Nộp lại chương sửa Chương cần chỉnh lỗi nội dung chương theo văn Chương 2, 3bổ yêu cầu sung nội dung 23/07/2018 thiếu Nộp hoàn chỉnh ( Bài đạt yêu cầu 25/07/2018 nháp) Nộp hoàn chỉnh giáo viên hướng dẫn đơn vị thực tập duyệt ... bán công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long - Đưa nhận xét kế toán khoản phải thu phải trả công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long Đối tượng nghiên cứu: Là kế tốn khoản phải thu phải. .. Nguyễn Hữu Thanh Tùng THỰC TIỄN KẾ TOÁN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CP IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG 2.1 Đặc điểm kế toán khoản phải thu phải trả cho người bán  Đặc điểm kế toán khoản phải. .. bán công ty Cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long - Chương 3: Nhận xét CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG 1.1 Giới thiệu khái quát công ty in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN các KHOẢN PHẢI THU và PHẢI TRẢ tại CÔNG TY cổ PHẦN IN NGUYỄN văn THẢNH VĨNH LONG, KẾ TOÁN các KHOẢN PHẢI THU và PHẢI TRẢ tại CÔNG TY cổ PHẦN IN NGUYỄN văn THẢNH VĨNH LONG, GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG, 1 Giới thiệu khái quát về công ty in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long, 3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty:, THỰC TIỄN KẾ TOÁN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CP IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG, 2 Thực trạng kế toán các khoản phải thu và phải trả cho người bán tại công ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Vĩnh Long, NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH VĨNH LONG, 2 Nhận xét về công tác kế toán các khoản phải thu và phải trả tại công ty, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay