KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TYTNHH THẨM ĐỊNH GIÁ tây NAM

56 17 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:23

Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc tính chất hay loại hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp Công ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam với nhiệm vụ là 1 công ty trách nhiệm hữu hạn vì thế được xây dựng 1 cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đúng ,đủ và thanh toán kịp thời 1 ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã lựa chọn đề tài “Kế toán tiền lương tại Công ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam ”. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TYTNHH THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM GVHD: THS TRẦN THANH NHÂN SVTH: VÕ THỊ XUÂN MAI LỚP: KẾ TOÁN K16 MSSV: 1611044066 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Vĩnh long, ngày tháng năm 2018 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  Vĩnh long, ngày tháng Đơn vị năm 2018 thực tập LỜI CẢM ƠN  Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Kế Tốn- Tài Chính Ngân Hàng Trường Đại Học Cửu Long với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường đặc biệt, học kỳ này, khoa tổ chức cho chúng em tiếp cận với mơn học mà theo em hữu ích sinh viên ngành khoa Kế Tốn- Tài Chính Ngân Hàng tất sinh viên thuộc chun ngành Kế Tốn Em vơ biết ơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Lãnh Đạo, phòng ban, cơ, chú, anh chị Cơng Ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam Các cơ, chú, anh chị tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt báo cáo Đặc biệt anh, chị phòng kế tốn quan tâm giúp đỡ tận tình, cung cấp thơng tin thực tế suốt thời gian em thực tập công ty Cuối em xin kính chúc q thầy, trường Đại học Cửu Long dồi sức khỏe để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp Đồng kính chúc cơ, chú, anh, chị Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam có thật nhiều sức khỏe đạt nhiều thành công công việc Chúc công ty ngày phát triển, đạt nhiều thành tích tương lai Trân trọng! Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Võ Thị Xuân Mai DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  - BCC: Bảng chấm công - BCDPS: Bảng cân đối phát sinh - BCKQKD: Báo cáo kết kinh doanh - BCTC: Báo cáo tài - BH: Bảo hiềm - BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp - BHXH Bảo hiểm xã hội - BHYT: Bảo hiểm y tế - CBCNV: Cán công nhân viên - GBC: Giấy báo có - GBN: Giấy báo nợ - KPCĐ: Kinh phí cơng đồn - NKC: Nhật ký chung - TGNH: Tiền gửi ngân hàng - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn - TSCĐ: Tài sản cố định - DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG  Bảng 1.1: Bảng Báo Cáo Kết Qủa Kinh Doanh Năm Gần Đây .10Y Bảng 2.1: Bảng Thanh Tốn Tiền Lương Tồn Công Ty .28 Bảng 2.2: Bảng Tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 29 Bảng 2.3: Bảng Phân Bổ Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương 29 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu máy quản lý công ty Sơ đồ 1.2: Sơ Đổ Bộ Máy Kế Tốn Tại Cơng Ty Sơ đồ 1.3: Sơ Đồ Hình Thức Kế Toán 9Y Sơ đồ 2.1: Sơ Đồ Luân Chuyển Chứng Từ 14 Sơ đồ 2.2: Quy Trình Ghi Sổ Kế tốn Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương 16 MỤC LỤC  PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Phạm vi nghiên cứu 3.1 Không gian 3.2 Thời gian .3 3.3 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu .3 4.2 Phương pháp phân tích số liệu .3 Bố cục đề tài .4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GÍA TÂY NAM 1.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.1.1 Giới thiệu khái qt Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam .5 1.1.2 Chức lĩnh vực hoạt động Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.1.3 Tổ chức quản lý Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.2.1 Bộ máy kế toán đơn vị 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng kế tốn: 1.3 Hình thức sổ kế tốn: CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM 11 2.1 Các sở lý luận tiền lương khoản trích theo lương 11 2.1.1 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương .11 2.1.1.1 Tiền lương: 11 2.1.1.2 Các khoản trích theo lương: 11 2.1.2 Tài khoản sử dụng 12 2.1.3 Kết cấu tài khoản 12 2.1.4 Các sổ sách kế toán 13 2.1.5 Các chứng từ sử dụng 14 2.2 Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến lương 14 2.2.1 Các phương pháp ghi: .17 2.3 Thực trạng cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 24 2.3.1 Một số nghiệp vụ phát sinh công ty: 26 NHẬN XÉT 30 KẾT LUẬN 31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Đề Tài: Kế Tốn Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương  Phụ cấp nghề nhiệp: Phụ cấp dựa vào số lượng hồ sơ thẩm định mà nhân viên đem cho công ty x Đơn giá/hồ sơ Như tổng lương tháng cán công nhân viên công ty bao gồm tiền lương tháng khoản phụ cấp Các khoản trích theo lương Các khoản trích theo lương trích theo cơng thức: Tiền trích BHXH=TLCB x TL Trong đó: TLCB: Tiền lương TL: Tỷ lệ trích BHXH Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam tính khoản khấu trừ: BHXH, BHYT, BHTN lương theo quy định hành Ví dụ: Lương tháng Ngơ Thị Ngọc Bích- nhân viên văn phòng Bất Động Sản, lương 3.306.300đ, phụ cấp ăn trưa 680.000, phụ cấp xăng xe 600.000đ, phụ cấp điện thoại 600.000, phụ cấp nghề nghiệp hồ sơ với đơn giá 840.000đ/bộ Tiền lương = 3.306.300 + (680.000+600.000+600.000) + (3x840.000) = 7.706.300 đồng/tháng BHXH Cơng ty đóng Ngơ Thị Bích Ngọc tính sau: Tiền BHXH = 3.303.300 x 18% = 595.134 đồng Tiền BHYT = 3.306.300 x 3% = 99.189 đồng Tiền BHTN = 3.306.300 x 1% = 33.063 đồng Tiền KPCĐ = 3.306.300 x 2% = 66.126 đồng BHXH cơng ty đóng = 793.512 đồng BHXH khấu trừ vào lương Ngơ Thị Ngọc Bích tính sau: Tiền BHXH = 3.306.300 x 8% SVTH: Võ Thị Xuân Mai 32 = 264.504 đồng Lớp: Kế Toán K16 Đề Tài: Kế Toán Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương Tiền BHYT = 3.306.300 x 1.5% = 49.594,5 đồng Tiền BHTN = 3.306.300 x 1% = 33.063 đồng BHXH khấu trừ vào lương 347.162 đồng Được thể Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN cho phận văn phòng tháng 6/2018  Tiền lương thực nhận Ngơ Thị Bích Ngọc là: Lương thực nhận = 7.706.300 – 347.162 = 7.359.138 đồng 2.3.1 Một số nghiệp vụ phát sinh cơng ty: 1) Ngày 30/06/2017, tính tiền lương khoản phụ cấp cho công nhân viên 146.014.039đ Nợ Có TK 642 146.014.039 TK 334 146.014.039 2) Ngày 30/06/2017, toán lương khoản thu nhập khác cho công nhân viên công ty tiền mặt 146.014.390đ Nợ Có TK 334 146.014.390 TK 111 146.014.390 3) Ngày 30/06/2017, trích BHXH, BHYT, BHTN phần CNV phải nộp từ tiền lương Nợ TK 334 6.637.203 Có TK 338.3 5.077.488 Có TK 338.4 925.029 Có TK 338.6 634.868 4) Ngày 30/06/2017, trích BHXH, BHYT, BHTN phần cơng ty chịu trích từ quỹ bảo hiểm cơng ty Nợ TK 642 13.963.128 Có TK 338.3 11.424.384 Có TK 338.4 1.904.058 Có TK 338.6 634.868 SVTH: Võ Thị Xuân Mai 33 Lớp: Kế Toán K16 Đề Tài: Kế Tốn Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương 5) Ngày 30/06/2017, Nộp hết BHXH, BHYT, BHTN cho quan BH tiền mặt Nợ TK 338.3 16.501.836 Nợ TK 338.4 2.856.087 Nợ TK 338.6 1.269.372 Có TK 111 20.627.295  Sơ đồ hiển thị: 1) Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ TK 334 TK 642 146.014.039 2) Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ TK 111 TK 334 146.014.390 3) Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ TK 338.3, 338.4, 338.6 TK 334 6.637.203 4) Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ TK 112 TK 338.2, 338.3, 338.4, 338.6 13.963.128 5) Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ TK 338.3,338.4, 338.6 TK 111 20.627.295 SVTH: Võ Thị Xuân Mai 34 Lớp: Kế Toán K16 Đề Tài: Kế Tốn Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương Trích bảng tốn lương cho cơng nhân viên phận văn phòng Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam tháng 06 năm 2017 Bảng 2.1: Bảng Thanh Tốn Tiền Lương Tồn Cơng Ty Tổng số tiền phải trả: 146,014,390 Tạm ứng: Tổng số tiền phải trả: 146,014,390 Tổng số tiền phải trả (Viết chữ): Một trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm mười bốn ngàn, ba trăm chín mươi Người lập biểu Thành phố Vĩnh Long, ngày 30 tháng 06 năm 2017 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) SVTH: Võ Thị Xuân Mai 35 Lớp: Kế Toán K16 Đề Tài: Kế Toán Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương Trích Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho cán nhân viên cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam tháng 06 năm 2017 Bảng 2.2: Bảng Tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Thành phố Vĩnh Long, ngày 30 tháng 06 năm 2017 Người lập biểu Tổng Giám Đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bảng 2.3: Bảng Phân Bổ Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương SVTH: Võ Thị Xuân Mai 36 Lớp: Kế Toán K16 Đề Tài: Kế Toán Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương NHẬN XÉT Qua thời gian thực hành nghề nghiệp Công ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam em nhận thấy: Ở Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam nhìn chung cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương với tài khoản 334, 338 (trong có tài khoản cấp 338 338.2, 338.3, 338.4, 338.6) tương đối giống với kiến thức mà em học tuân thủ theo quy định kế toán hành Nhưng bên cạnh em nhận thấy thực tế khơng đơn giản với số liệu đơn giản kiến thức học mà số phức tạp, đòi hỏi cẩn trọng tỉ mỉ số  KINH NGHIỆM BẢN THÂN Trải qua gần tháng làm việc, học hỏi anh chị cơng ty, em có thêm nhiều kinh nghiệm, bổ sung kiến thức rèn luyện thái độ làm việc theo chuẩn mực công việc, phát huy hết khả Qua em tự tin trước, khơng q sợ hay rụt rè lúc bắt đầu công việc em biết thêm khuyết điểm thiếu sót để hồn thiện SVTH: Võ Thị Xuân Mai 37 Lớp: Kế Toán K16 Đề Tài: Kế Toán Tiền Lương Các Khoản Trích Theo Lương KẾT LUẬN Sau nghiên cứu hồn thiện đề tài lần em khẳng định kế tốn tiền lương khoản trích theo lương có vai trò quan trọng quản lý sản xuất kinh doanh đơn vị sản xuất kinh doanh Quản lý lao động tiền lương giúp cho công ty quản lý tốt quỹ tiền lương, ngăn ngừa thất lãng phí, làm thiệt hại tới tài sản cơng ty đồng thời góp phần nâng cao việc sử dụng có hiệu quỹ tiền lương SVTH: Võ Thị Xuân Mai 38 Lớp: Kế Toán K16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Diệu Huyền, Giáo trình Sổ sách kế tốn Báo cáo tài chính, Trường đại học Cửu Long; Tài liệu phòng kế tốn doanh nghiệp; Nguyễn Hồng Thanh Trúc, Giáo trình kế tốn Tài 1, Trường đại học Cửu Long; Nguyễn Hồng Thanh Trúc, Giáo trình kế tốn tài (cập nhật theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Thơng tư số 53/2016/TT-BTC Bộ Tài chính), Trường Đại Học Cửu Long; PHỤ LỤC Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Người Lập Biểu Giám Đốc Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Người Lập Biểu Giám Đốc Ngày 30 tháng 06 năm 2014 Người Lập Biểu Giám Đốc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Phạm vi nghiên cứu 3.1 Không gian 3.2 Thời gian 3.3 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1.Phương pháp thu thập số liệu 4.2.Phương pháp phân tích số liệu CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GÍA TÂY NAM 1.1 Giới thiệu tổng quan Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.1.2 Chức lĩnh vực hoạt động Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.1.3 Tổ chức quản lý Công ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.2.1 Bộ máy kế toán đơn vị 1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng kế tốn: 1.3 Hình thức sổ kế tốn: CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM 1.1 Các sở lý luận tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1.1.Tiền lương: 1.1.1.2.Các khoản trích theo lương: 1.1.2 Tài khoản sử dụng 1.1.3 Kết cấu tài khoản 1.1.4 Các sổ sách kế toán 1.1.5 Các chứng từ sử dụng 1.2 Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến lương 1.3 Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam NHẬN XÉT KẾT LUẬN NHẬT KÝ THỰC TẬP  SVTH: Võ Thị Xuân Mai  MSSV: 1611044066  Lớp: Kế Toán K16  Ngành: Kế Toán- Tài Chính Ngân Hàng  Đề tài: KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM  Giáo Viên Hướng Dẫn: Ths Trần Thành Nhân STT Ngày,tháng,năm Nội dung liên hệ làm Kết đạt việc 30/5/2018 giúp hướng Gặp giáo viên phổ cách làm biến cách làm việc Hiểu cách thức làm việc với GVHD - 15/6/2018 16 - 30/6/2018 21/7/2018 21 - 22/7/2018 23 - 26/7/2018 27/7/2018 In, nộp chương cho GVHD In, nộp chương cho GVHD Gặp GVHD chỉnh sửa Nộp hoàn chỉnh lần Nộp hoàn chỉnh lần Nộp ký tên nhận GVHD GVHD định Xác Còn nhiều sai sót chỉnh sửa lại Bổ sung số phần thiếu sót Bài tạm ổn ... Lớp: Kế Toán K16 Đề Tài: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ TÂY NAM 2.1 Các. .. quản lý Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam SVTH: Võ Thị Xuân Mai Lớp: Kế Toán K16 Đề Tài: Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam cơng ty có máy quản... động Công ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.1.3 Tổ chức quản lý Công ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.2 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Thẩm Định Gía Tây Nam 1.2.1 Bộ máy kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TYTNHH THẨM ĐỊNH GIÁ tây NAM, KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢNTRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TYTNHH THẨM ĐỊNH GIÁ tây NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay