KẾ TOÁN NGUYÊN vật LIỆU tại CÔNG TY TNHH MTV TCMN ĐỒNG TIẾN

56 11 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:12

1.Lý do chọn đề tài.Nền kinh tế nước ta hiện nay ngày càng phát triển và mở rộng, hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong quá trình đấu tranh tồn tại và khẳng định mình, một số doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để có thể tồn tại và phát triển ổn định các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phải có chính sách và đường lối đúng đắn trong việc sử dụng vốn và quản lý các tài sản, hàng hóa, vật liệu của đơn vị mình một cách hợp lý nhất nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Muốn thực hiện được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, cải tiến cơ sở vật chất kĩ thuật, đầu tư cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MTV TCMN ĐỒNG TIẾN GVHD: SVTH: LỚP: MSSV: Vĩnh Long, năm 2018 ThS Huỳnh Minh Đồn Nguyễn Thị Ngọc Thảo Kế Tốn - Khóa 16 1611044032 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2018 Giáo viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) LỜI CẢM ƠN  Mỗi người sinh lớn lên muốn sống tốt thành đạt cần phải có dạy bảo gia đình, dẫn giúp đỡ thầy bạn bè Trong trình học tập rèn luyện trường Đại học Cửu Long, nhờ giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, hết thầy khoa Kế tốn - Tài - Ngân hàng, em tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, kinh nghiệm quý báo kỹ sống để vững bước nghề nghiệp sau Hoàn thành thực tập nghề nghiệp, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn tận tình hướng dẫn, bảo cho em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Với lòng chân thành em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Công ty TCMN Đồng Tiến, phòng kế tốn tạo điều kiện cung cấp thông tin cần thiết, giúp em hoàn thành đề tài Là sinh viên chuyên ngành kế toán năm học tập rèn luyện trường với mong muốn “học đôi với hành” để củng cố thêm kiến thức, vận dụng kiến thức học vào thực tế Trong lĩnh vực kế tốn có nhiều kiến thức vơ phong phú đa dạng, với khả hiểu biết có hạn thân em khơng thể nghiên cứu hết vấn đề Vì đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong q thầy góp ý để em hồn thiện kiến thức Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Cửu Long Ban Giám đốc Công ty TCMN Đồng Tiến , phòng kế tốn dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công công việc Vĩnh Long, ngày … tháng … năm 2018 Sinh Viên Thực Tập Trang 16 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 17 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG NVL : Nguyên vật liệu KQKD : Kết kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TCMN : Thủ công mỹ nghệ NH : Ngân hàng GTGT : Giá trị gia tăng TK : Tài khoản SX KDDD : Sản xuất kinh doanh dở dang HĐ : Hợp đồng Trang 18 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BẢNG SỬ DỤNG Danh mục sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TCMN Đồng Tiến Sơ đồ 1.2: Tổ chức phòng kế tốn 10 Sơ đồ 1.3: Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 12 Sơ đồ 2.1: Trình tự luân chuyển chứng từ 23 Danh mục bảng: Bảng 1.1: Kết kinh doanh công ty số năm gần 17 Trang 19 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 3.1 Không gian: .2 3.2 Thời gian: 3.3 Đối tượng: Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐỒNG TIẾN 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TCMN Đồng Tiến 1.1.1 Giới thiệu chung công ty: 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty: 1.2 Chức nhiệm vụ công ty 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty .6 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý: .6 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận: .7 Trang 20 1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty .9 1.4.1 Tổ chức máy kế toán: 1.4.2 Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ kế toán: .11 1.4.3 Chế độ kế toán: .11 1.4.4 Chính sách kế tốn: 11 1.4.4.1 Hình thức sổ kế tốn: .11 1.4.4.2 Tổ chức vận dụng phương pháp kế toán: 14 1.4.4.3 Ứng dụng tin học cơng tác kế tốn: 14 1.5 Sơ lược kết hoạt động sản xuất kinh doanh 15 1.6 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển .18 1.6.1 Thuận lợi: .18 1.6.2 Khó khăn: .19 1.6.3 Phương hướng phát triển: .20 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐỒNG TIẾN .21 2.1 Đặc điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty TCMN Đồng Tiến 21 2.2 Kế toán chi tiết tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu công ty TCMN Đồng Tiến 21 2.2.1 Phương pháp hạch toán chi tiết nhập, xuất nguyên vật liệu: 21 2.2.2 Trình tự ghi chép luân chuyển chứng từ: 22 Trang 21 2.3 Kế toán nhập kho nguyên vật liệu .23 2.3.1 Quá trình nhập kho nguyên vật liệu công ty: 23 2.3.2 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho: 24 2.3.3 Chứng từ sổ sách sử dụng: .24 2.3.4 Tài khoản sử dụng: .25 2.3.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 26 2.4 Kế toán xuất kho nguyên vật liệu 28 2.4.1 Q trình xuất kho ngun vật liệu cơng ty: 28 2.4.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho: .28 2.4.3 Chứng từ sổ sách sử dụng: .28 2.4.4 Tài khoản sử dụng: .29 2.4.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 29 2.5 Sổ kế toán chi tiết:………………………………………………………….31 2.6 Sổ kế toán tổng hợp:……………………………………………………….34 NHẬN XÉT 35 - Về thực chế độ kế toán 35 - Về tổ chức công tác kế toán 35 KẾT LUẬN 37 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 22 1.1 Sổ kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV TCMN ĐỒNG TIẾN Tổ - Ấp Phước Tân – Xã Lộc Hòa – Huyện Long Hồ - Vĩnh Long TỔNG HỢP PHÁT SINH TÀI KHOẢN Tài khoản: 152 - Nguyên liệu, vật liệu Theo TK đối ứng Qúy năm 2017 Mã nhóm Diễn giải Số tiền Nợ 394.069.202 Có 112 - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh tháng Thanh tốn chuyển khoản 6211 Chi phí NVL trực tiếp 25.468.213 6214 Chi phí NVL trực tiếp - th ngồi gia công sợi 52.359.922 6321 Giá vốn hàng bán hàng hóa - 289.095.865 413.499.563 - Cộng số phát sinh 289.095.865 - Số dư cuối kỳ 191.891.369 Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … Trang 18 491.273.698 - Ngày mở sổ:… Ngày tháng năm Người lập biểu Kế tốn trưởng (Nguồn: Phòng Kế tốn - Tài chính) Trang 19 Trang 20 NHẬN XÉT Về thực chế độ kế toán - Hệ thống sổ sách chứng từ kế tốn cơng ty phù hợp với chế độ kế tốn theo thơng tư 133/2017/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép chi tiết thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu - Hình thức sổ kế tốn áp dụng cơng ty hình thức chứng từ ghi sổ nên số lượng ghi chép nhiều dẫn đến thường xuyên xảy tượng trùng lặp Việc kiểm tra số liệu vào cuối kỳ, cuối tháng lâu dẫn đến cung cấp số liệu, thông tin cho cấp chậm - Hệ thống sổ sách mà công ty sử dụng không sử dụng Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ tất cơng việc thực phần mềm máy tính - Cơng ty sử dụng hình thức kế tốn hình thức Chứng từ ghi sổ, thực tế số nghiệp vụ kinh tế phát sinh không lập Chứng từ ghi sổ mà hạch tốn thẳng vào Sổ Chỉ có nghiệp vụ phải phân bổ vào cuối tháng loại chi phí tiền lương, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí trích trước sửa chữa tài sản cố định, kết chuyển khoản chi phí tính giá thành, xác định kết kinh doanh, điều chỉnh lương, phân bổ chi phí mua bảo hiểm kế toán lập Chứng từ ghi sổ hạch tốn vào Sổ - Cơng ty sử dụng Sổ chi tiết để hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh Sổ tổng hợp theo tài khoản để theo dõi, sử dụng đến Sổ Về tổ chức cơng tác kế tốn  Ưu điểm: - Cơng tác kế tốn NVL cơng ty thực tốt, có kế tốn riêng phần hành nên cơng việc thực cách nhanh chóng, chứng từ ghi chép chi tiết lưu giữ cẩn thận - NVL cơng ty sử dụng có nhiều chủng loại đa dạng kế toán phân loại đưa vào tài khoản chi tiết nên quản lý, kiểm thuận tiện Trang 34 - NVL mua, lập phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức kế tốn vật tư Phòng kế hoạch lập, theo dõi tình hình sản xuất yêu cầu thực tế có kế hoạch nhập - xuất loại nguyên vật liệu cần thiết - NVL mua ngồi mua theo hợp đồng kiểm nghiệm trước nhập kho - NVL nhập kho đánh giá theo đơn giá thực tế xuất kho tính theo phương pháp bình qn gia quyền cho lần xuất - Các Sổ kế toán chi tiết, Sổ lập máy tính liên kết với qua chương trình phần mềm kế tốn - Cơng ty tổ chức theo mơ hình kế tốn tập trung nên phận kế tốn ln cung cấp thơng tin kế tốn kịp thời xác  Nhược điểm: Bất hệ thống dù có hồn thiện đến đâu có hạn chế, sai sót vốn có Để tìm khắc phục hạn chế điều cần thiết quan trọng Qua tìm hiểu tình hình thực tế ngồi ưu điểm trên, em nhận thấy có số vấn đề cần lưu ý sau: - Một vài người phòng kiêm nhiệm nhiều cơng việc - Một số máy móc thiết bị cũ So sánh lý thuyết thực tế Giống nhau: - Hầu hết quy trình thực cơng ty thỏa yêu cầu quy trình chuẩn Nhà nước quy định Các thông tin nghiệp vụ phát sinh lên sổ khơng có thay đổi nhiều so với lý thuyết học trường - Doanh nghiệp sử dụng số chứng từ sổ sách giống dã học như: hóa đơn thuế GTGT, báo cáo tài chính,… - Định kỳ hàng năm daonh nghiệp lập báo cáo tài vào cuối kỳ kế tốn học Khác nhau: LÝ THUYẾT THỰC TẾ Trang 35 Học theo thông tư 200/TT-BTC Tại công ty áp dụng theo thơng tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017 Hầu hết thông tin chứng từ Chỉ ghi số thơng tin mang tính chất mẫu điền thông tin quan trọng cần thiết để xử lý cơng việc Quy trình làm việc miêu tả cụ thể Có cải tiến, đổi quy trình thực theo trình tự khâu đáp ứng tính đắn thơng tin tài kế toán theo quy định pháp luật Trang 36 KẾT LUẬN Trong trình sản xuất, nguyên vật liệu yếu tố thiếu để cấu thành sản phẩm NVL đóng vai trò quan trọng, vừa đối tượng lao động vừa sở vật chất trực tiếp tạo sản phẩm, chiếm tỷ trọng lớn trình sản xuất Đối với doanh nghiệp sản xuất TCMN mà tính chất sản phẩm đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại nguyên liệu, phụ liệu việc tổ chức tốt cơng tác kế tốn NVL vấn đề hồn tồn khơng đơn giản Vì cơng tác hạch tốn NVL có tốt cung cấp cho nhà quản lý thông tin xác giúp cho họ định đắn việc xây dựng định mức Thế công ty làm tốt công việc này, cách thức thu thập, xử lý chứng từ kế toán cách thức ghi chép nhập chứng từ vào máy chi tiết tổng hợp đảm bảo yêu cầu xác, kịp thời rõ ràng kế tốn Điều chứng tỏ trình độ kế tốn cơng ty ngày vững vàng có chất lượng Tuy vậy, tính chất sản phẩm đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại nguyên liệu, phụ liệu nên dù có cẩn thận đến khó tránh khỏi sai sót q trình quản lý thực cơng tác kế tốn Mặc dù sản lượng sản phẩm TCMN công ty sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng chất lượng TCMN đảm bảo Bên cạnh đó, cơng ty có nhiều cải tiến trang bị máy móc thiết bị phương tiện kĩ thuật tương đối đại, góp phần tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập chăm lo cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần cho tập thể cán công nhân viên công ty Một lần cần phải khẳng định kế tốn ngun vật liệu có vai trò quan trọng cơng tác sản xuất kinh doanh công ty Thực tế Công ty TCMN Đồng Tiến cho thấy công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu giúp lãnh đạo cơng ty nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, phản ánh xác cơng tác thu mua, dự trữ sử dụng ngun vật liệu từ cơng ty có giải pháp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu cách hợp lý Trang 37 Do kiến thức hiểu biết em hạn hẹp với kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, nên chuyên đề chắn có khơng thiếu sót Em mong đóng góp cơ, công ty để giúp đề tài em phản ánh trung thực thực trạng công ty góp ý giáo viên hướng dẫn Thông qua thực hành nghề nghiệp này, lần em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cơng ty đặc biệt phòng Kế tốn - Tài giúp đỡ em q trình thực tập cơng ty em xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn tận tình hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề này./ Trang 38 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Thị Ngọc Lan (2015), Nguyênkế toán, Trường Đại học Cửu Long Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Đặng Thị Diệu Huyền (2016), Kế tốn tài 1, Trường Đại học Cửu Long Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Thị Ngọc Phước (2016), Sổ sách kế toán báo cáo tài chính, Trường Đại học Cửu Long Nguyễn Minh Tiến (2016), Kế tốn tài 2, Trường Đại học Cửu Long Bộ Tài (2008), Chế độ kế tốn doanh nghiệp, NXB Giao Thơng Vận Tải Tài liệu từ công ty TNHH MTV TCMN Đồng Tiến PHỤ LỤC Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Thảo MSSV: 1611044032 Lớp: Kế tốn - K16 Nhóm: SĐT: 0939083911 Tên đề tài: Kế tốn ngun vật liệu cơng ty TNHH MTV TCMN ĐỒNG TIẾN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 3.1 Không gian 3.2 Thời gian 3.3 Đối tượng Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV TCMN ĐỒNG TIẾN 1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 1.1.1 Giới thiệu chung công ty 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 1.2 Chức nhiệm vụ công ty 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận 1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 1.4.1 Tổ chức máy kế toán 1.4.2 Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ kế toán 1.4.3 Chế độ kế tốn 1.4.4 Chính sách kế tốn 1.4.4.1 Hình thức sổ kế toán 1.4.4.2 Tổ chức vận dụng phương pháp kế tốn 1.4.4.3 Ứng dụng tin học cơng tác kế toán 1.5 Sơ lược kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.6 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển 1.6.1 Thuận lợi 1.6.2 Khó khăn 1.6.3 Phương hướng phát triển CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MTV TCMN ĐỒNG TIẾN 2.1 Đặc điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty 2.2 Kế tốn chi tiết tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu công ty 2.2.1 Phương pháp hạch tốn chi tiết nhập, xuất ngun vật liệu 2.2.2 Trình tự ghi chép luân chuyển chứng từ 2.3 Kế tốn nhập kho ngun vật liệu 2.3.1 Q trình nhập kho ngun vật liệu cơng ty 2.3.2 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 2.3.3 Chứng từ sổ sách sử dụng 2.3.4 Tài khoản sử dụng 2.3.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2.4 Kế toán xuất kho nguyên vật liệu 2.4.1 Quá trình xuất kho nguyên vật liệu cơng ty 2.4.2 Tính giá ngun vật liệu xuất kho 2.4.3 Chứng từ sổ sách sử dụng 2.4.4 Tài khoản sử dụng 2.4.5 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2.5 Sổ kế toán chi tiết 2.6 Sổ kế toán tổng hợp NHẬN XÉT KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬT KÝ THỰC TẬP Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Ngọc Thảo MSSV: 1611044032 Lớp: Kế toán K16 Ngành Khoa: Kế Toán – Khoa Kế Toán Tài Chính Ngân Hàng Đề tài: Kế tốn ngun vật liệu GVHD: ThS Huỳnh Minh Đoàn ST Ngày, Nội dung liên hệ T tháng, làm việc năm Kết đạt Xác nhận GVHD 25/05/20 18 Đến công ty nộp giấy giới thiệu xin thực tập, làm quen 29/05/20 tìm hiểu cơng ty Liên hệ GVHD để GVHD phổ biến cách thức 18 phổ biến cách thức làm việc định hướng cách làm 03/06/20 làm việc Đến công ty 18 tiếp xúc với phòng kế tốn Lựa chọn 07/06/20 chun đề thực tập Làm quen với thực 18 tế họat động công ty cấu tổ chức máy quản lý cuả 11/06/20 công ty Gửi đề cương chi Đã gửi đề cương chi tiết 18 tiết thông qua mail cho GVHD 12/06/20 cho GVHD Nhận đề cương chi 18 tiết GVHD 21/06/20 nhận xét qua gmail Được xem nghiên 18 cứu số chứng Nhận đề cương chi tiết GVHD nhận xét qua gmail từ, sổ sách biểu 04/06/20 mẫu báo cáo kế tốn Kế tốn cơng ty 18 hướng dẫn làm số chứng từ đơn 14/07/20 giản In, nộp đề cương chi Biết chỗ chỉnh sửa 18 tiết báo cáo định hướng bổ sung thêm cho GVHD nhờ 10 16/07/20 chỉnh sửa sai sót Tìm hiểu vấn đề liên 11 18 20/07/20 quan đến kế tốn Nộp hồn chỉnh 12 18 25/07/20 (bản nháp) Nộp hoàn chỉnh 18 GVHD ĐVTT duyệt Bổ sung nhật ký thưc tập ... CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐỒNG TIẾN .21 2.1 Đặc điểm kế tốn ngun vật liệu cơng ty TCMN Đồng Tiến 21 2.2 Kế toán. .. Cơng ty TCMN Đồng Tiến nói riêng Nên em sâu vào nghiên cứu đề tài: Kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TCMN Đồng Tiến Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn NVL Cơng ty TCMN Đồng Tiến, ... nghề cao Trang 33 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦ CƠNG MỸ NGHỆ ĐỒNG TIẾN 2.1 Đặc điểm kế tốn nguyên vật liệu công ty NVL doanh nghiệp đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUYÊN vật LIỆU tại CÔNG TY TNHH MTV TCMN ĐỒNG TIẾN, KẾ TOÁN NGUYÊN vật LIỆU tại CÔNG TY TNHH MTV TCMN ĐỒNG TIẾN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay