Kế toán bán hàng tại công ty xăng dầu vĩnh long

61 15 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:09

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức bán hàng cùng với những kiến thức học ở trừơng, qua thời gian tìm hiểu hoạt động kinh doanh cũng như việc tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty xăng dầu Vĩnh Long, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán của công ty với phần hành “Kế toán bán hàng tại công ty xăng dầu Vĩnh Long”. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - -˜& ˜ - - - Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 Giáo viên hướng dẫn (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ˜˜˜ Vĩnh Long, ngày tháng năm 2018 Nhận xét đơn vị thực tập (Ký tên đóng dấu) LỜI CẢM ƠN -˜˜˜ Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể q thầy khoa Kế tốn- Tài ngân hàng Trường Đại học Cửu Long, tận tình giảng dạy, với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em suốt thời gian em học trường Để hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp này, cố gắng nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ tận tình thầy Huỳnh Minh Đồn Trong q trình tiến hành làm báo cáo, thầy quan tâm kịp thời phát sai sót để có điều chỉnh hợp lý giúp em hoàn thành tốt báo cáo mong đợi Do đó, em muốn dành tình cảm trân trọng để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy – người hướng dẫn em thực báo cáo Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tất phòng ban, anh chị cơng tác Công ty xăng dầu Vĩnh Long giúp đỡ dẫn, giải đáp thắc mắc giúp em tiếp thu kinh nghiệm quý báu thực tế Và em xin gửi lời cảm ơn đến chị Thảo phòng Kế tốn bận rộn với cơng việc dành thời gian bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu thu thập thơng tin phục vụ cho báo cáo thực tập tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian học hỏi tìm hiểu thực tế khả kiến thức em hạn chế, bỡ ngỡ nên q trình làm khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận bảo bổ sung ý kiến đóng góp quý thầy cô, quý cô anh chị Công ty để báo cáo em hoàn thiện Cuối lời em xin kính chúc q thầy cơ, q cô anh chị Công ty vui vẻ, hạnh phúc, dồi sức khỏe thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ KD: Kinh Doanh KTTC: Kế Tốn Tài Chính QLKT: Quản Lý Kỹ Thuật CHTB: Cửa hàng thiết bị BLXD: Bán lẻ xăng dầu CHXD : Cửa hàng xăng dầu DN: Doanh nghiệp BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế HTK: Hàng tồn kho DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Bảng 1.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty( 2015- 2017) 20 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ ˜˜˜ Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty xăng dầu Vĩnh Long Sơ đồ 1.2 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty xăng dầu Vĩnh Long 12 Sơ đồ 1.3Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật Ký Chung 17 MỤC LỤC PHỤ LỤC Kế tốn bán hàng SVTH: ĐỒN LÊ QUẾ TIÊN GVHD: Ths.HUỲNH MINH ĐỒN Trang Kế tốn bán hàng GVHD: Ths.HUỲNH MINH ĐOÀN LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề nghiên cứu Hiện lượng vấn đề then chốt thiết yếu đặt biệt xăng dầu Nó khơng ảnh hưởng tới kinh tế mà ảnh hưởng tới tình hình trị Thế giới Trước ngành xăng dầu Việt Nam đặt bao cấp Nhà nước, hoạt động không theo chế thị trường… Tuy nhiên từ Việt Nam thức gia nhập tổ chức thương mại giới WTO ngành xăng dầu hoạt động theo chế thị trường có quản lý nhà nước Các công ty hoạt động ngành xăng dầu chuyển sang hạch toán độc lập, hoạt động kinh doanh mục tiêu lợi nhuận riêng Cùng với việc mở cửa kinh tế công ty hoạt động ngành xăng dầu tăng lên nhanh chóng có cơng ty tư nhân, nghĩa doanh nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt với để tồn tại, đòi hỏi doanh nghiệp phải động quản lý phương thức sản xuất kinh doanh Để tồn môi trường cạnh tranh gay gắt nay, việc đầu tư tốt cho phát triển kinh doanh việc quản lý có hiệu mục tiêu quan trọng doanh nghiệp Kế toán khoa học thu nhận, xử lý cung cấp toàn thông tin tài sản vận động tài sản, hoạt động tài cơng ty nhằm giúp công ty quản lý bảo vệ tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo việc chủ động tài cơng ty Do kế tốn cơng cụ khơng thể thiếu cơng cụ quản lý kinh tế, kế tốn bán hàng phần kế toán quan trọng giúp cho doanh nghiệp có thơng tin trung thực, kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý Hiện giá bán lẻ xăng dầu sản phẩm hóa dầu nước thống nên nhà quản lý doanh nghiệp phải ln nghiêng cứu hồn thiện phương pháp quản lý nhằm thúc đẩy trình bán hàng, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, tạo điều kiện tái sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh phát triển Để thực mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực giá trị sản phẩm, hàng hóa thơng qua hoạt động bán hàng Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn rủi ro lợi ích kinh tế cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận tốn Bán hàng q trình cuối hoạt động sản xuất kinh doanh, trình chuyển vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình SVTH: ĐỒN LÊ QUẾ TIÊN Trang 10 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN Phiếu chi tốn tiền điện ngày 15/07/2018 CƠNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG VĂN PHỊNG CƠNG TY XD VĨNH LONG PHIẾU CHI Loại tiền: VND Số phiếu chi: 1100 TK có: 1111000000 MTK: 0000002843 Người nhận tiền: Công ty điện lực Vĩnh Long Mã khách hàng: Địa chỉ: Nội dung: toán tiền điện Số tiền: 3,300,000 chữ: Ba triệu ba trăm nghìn đồng Kèm theo : chứng từ gốc Vĩnh Long,ngày 15 tháng 07 năm 2018 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu 2.2.5 Sổ sách kế tốn Em xin trích dẫn sổ sách kế tốn sau: SVTH: ĐỒN LÊ QUẾ TIÊN Trang 47 Người nhận Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ Tài khoản 131: phải thu khách hàng Từ ngày 12/07/2018 đến 22/07/2018 Dư đầu kỳ: 110,000,000 Chứng từ Ngày Diễn giải Số HĐ TK đối ứng Ps nợ Ps có Tổng cơng ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam Dư đầu 2,200,000 Tổng ps 76,500,000 78,699,818 Dư cuối 181,818 12/07/2018 0044328 Bán hàng 511 181,818 12/07/2018 0044328 Bán hàng 333 18,182 13/07/2018 TT-01 Thu tiền hàng 111 20/07/2018 0044329 Bán hàng 511 500,000 20/07/2018 0044329 Bán hàng 333 50,000 21/07/2018 TT-02 Thu tiền hàng 111 200,000 ……… ……… ………… … SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN Trang 48 550,000 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN Tổng Ps nợ: 79,400,000 Tổng ps có: 79,449,818 Dư cuối kỳ: 109,950,182 Ngày 22 tháng 07 năm 2018 Kế toán trưởng Người lập biểu ( ký, họ tên) ( ký, họ tên) SVTH: ĐỒN LÊ QUẾ TIÊN Trang 49 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN CƠNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG Sổ chi tiết tài khoản: 511 ( doanh thu bán hàng) Từ ngày 12/07/2018 đến 22/07/2018 Dư đầu kỳ: Chứng từ Khách hàng TK đối ứng 12/07/2018 0044328 Tổng công ty cp xd điện Việt Nam 131 181,818 20/07/2018 0044329 Tổng công ty Cp xd điện việt nam 131 500,000 22/07/2018 Kết chuyển 511 - 911 Ngày Số Ps nợ Ps có 681,818 Tổng ps nợ: 681,818 Tổng ps có: 681,818 Dư cuối kỳ : Ngày 22 tháng 07 năm 2018 Kế toán trưởng Người lập biểu (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN Trang 50 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN Căn hoá đơn GTGT ngày 12/07/2018 phiếu xuất kho ngày 12/07/2018 thực bút toán giá vốn : Nợ 632: 181,818 Có 155: 181,818 CƠNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG Sổ chi tiết tài khoản: 155 ( thành phẩm) Từ ngày 12/07/2018 đến 22/07/2018 Chứng từ Ngày Số 12/07/2018 PN 01 12/07/2018 0044328 Khách hàng Diễn giải TK đối ứng Ps nợ Nhập kho thành phẩm 154 8,000,000 Tổng công Bán hàng ty Cp xd điện việt nam 632 Ps có 181,818 ………… Tổng ps nợ: 8,000,000 Tổng Ps có : 181,818 Dư cuối kỳ: 7,818,182 Ngày 22 tháng 07 năm 2018 Kế toán trưởng Người lập biểu (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN Trang 51 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN CƠNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG Sổ chi tiết tài khoản: 632 ( giá vốn) Từ ngày 12/07/2018 đến 22/07/2018 Dư đầu kỳ: Chứng từ Khách Ngày Số Hàng 12/07/201 0044328 Tổng công ty Cp xd điện việt nam 22/07/201 Diễn giải TK đối ứng Ps nợ Bán hàng 155 181.818 Kết chuyển 632 911 181,818 …… Tổng ps nợ: 181,818 Tổng ps có: 181,818 Dư cuối kỳ : Ngày 22 tháng 07 năm 2018 Kế toán trưởng Người lập biểu (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN Ps có Trang 52 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐOÀN Căn vào phiếu chi ngày 13/07/2018 phiếu chi ngày 15/07/2018 trích dẫn sổ sau CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG Sổ chi tiết tài khoản: 641 ( chi phí bán hàng) Từ ngày 12/07/2018 đến 22/07/2018 Dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số 13/07/201 PC 1550 ………… Khách hàng Diễn giải TK đối ứng Phát sinh nợ Nguyễn Thị Yến Xuân Chi kiểm định vòi bơm – Long Phước 111 318,182 ………… … ………… 22/07/201 Trích khấu hao TSCĐ 214 5,000,000 22/07/201 Phân bổ tiền lương 334 12,000,00 22/07/201 Phân bổ BHXH 338 3,500,000 22/07/201 Kết chuyển 641 – 911 Phát sinh có 20,818,18 Tổng ps nợ: 20,818,182 Tổng ps có: 20,818,182 Dư cuối kỳ: SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN Trang 53 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN Vĩnh Long,ngày 22 tháng 07 năm 2018 Kế toán trưởng Người lập biểu (ký,họ tên) SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN (ký,họ tên) Trang 54 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN CƠNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG Sổ chi tiết tài khoản: 642 ( quản lý doanh nghiệp) Từ ngày 12/07/2018 đến 22/07/2018 Dư đầu kỳ: Chứng từ Khách hàng Ngày Số 15/07/201 PC Công ty 1100 điện lực vĩnh long ………… ………… … Diễn giải Thanh toán tiền điện TK đối ứn g Phát sinh nợ 111 3,000,000 Phát sinh có ………… 22/07/201 Trích khấu hao TSCĐ 214 7,000,000 22/07/201 Phân bổ tiền lương 334 10,000,00 22/07/201 Phân bổ BHXH 338 3,000,000 22/07/201 Kết chuyển 642 - 911 23,000,000 Tổng ps nợ: 23,000,000 Tổng ps có: 23,000,000 Dư cuối kỳ: Vĩnh Long,ngày 22 tháng 07 năm 2018 SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN Trang 55 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN Kế tốn trưởng Người lập biểu (ký,họ tên) SVTH: ĐỒN LÊ QUẾ TIÊN (ký,họ tên) Trang 56 Kế toán bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN CƠNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG Sổ nhật ký chung Từ ngày 12/07/2018 đến ngày 22/07/2018 Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Ps nợ 12/07/2018 0044328 Bán hàng 131 181,818 12/07/2018 0044328 Bán hàng 511 12/07/2018 0044328 Bán hàng 632 12/07/2018 0044328 Bán hàng 155 12/07/2018 0044328 Bán hàng 131 12/07/2018 0044328 Bán hàng 333 13/07/2018 TT-01 Thu tiền hàng 111 13/07/2018 TT-01 Thu tiền hàng 131 13/07/2018 PC 1550 Thanh toán 641 tiền kiểm định vòi bơm – Long Phước 13/07/2018 PC 1550 Thanh tốn 111 tiền kiểm định vòi bơm – Long Phước 15/07/2018 PC 1100 Thanh toán tiền điện 642 15/07/2018 PC 1100 Thanh toán tiền điện 111 22/07/2018 Kết chuyển doanh thu 511 Ngày Ps có Số SVTH: ĐỒN LÊ QUẾ TIÊN Trang 57 181,818 181,818 181,818 18,182 18,182 200,000 200,000 318,182 318,182 3,000,000 3,000,000 681,818 Kế toán bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐOÀN 22/07/2018 Kết chuyển doanh thu 911 22/07/2018 Kết chuyển giá vốn 632 22/07/2018 Kết chuyển giá vốn 911 22/07/2018 Kết chuyển CPBH 641 22/07/2018 Kết chuyển CPBH 911 22/07/2018 Kết chuyển CPQL 642 22/07/2018 Kết chuyển CPQL 911 681,818 181,818 181,818 20,818,182 20,818,182 23,000,000 23,000,000 Vĩnh long, ngày 22 tháng 07 năm 2018 Kế toán trưởng Người lập biểu (ký,họ tên) SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN (ký,họ tên) Trang 58 Kế toán bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐOÀN NHẬN XÉT Ưu điểm Về máy kế toán: Bộ máy kế toán tổ chức tập trung nghĩa phòng Kế tốn – Tài phòng Kinh doanh kết hợp thực công tác công ty từ xử lý chứng từ ghi sổ kế tốn việc lập báo cáo Nên nắm bắt tình hình tài cơng ty cách kịp thời đầy đủ từ tham mưu cho Giám đốc đề phương hướng hoạt động cơng ty Các nhân viên phòng kế tốn phân cơng phân nhiệm rõ ràng, có thái độ nghiêm túc công việc với đạo Kế tốn trưởng giàu kinh nghiệm, nhiệt tình giúp đỡ nhân viên công việc nên công việc đạt hiệu cao Việc ứng dụng tin học công tác kế tốn giúp cơng ty giúp việc quản lí liệu dễ dàng Hiện công ty sử dụng phần mềm Financial 3.2 phần mềm phù hợp với lĩnh vực hoạt động công ty giúp cho kế tốn theo dõi cơng nợ, hàng tồn kho… Một cách dễ dàng Công ty thường tạo điều kiện cho nhân viên huấn luyện có chế độ kế tốn hay thơng tư ban hành Ngồi tạo điều kiện cho nhân viên học lớp kỹ thuật để nâng cao trình độ chun mơn kịp thời thích ứng với cơng việc có thay đổi Cơng ty thực việc hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh phần mềm hình thức chứng từ ghi sổ giúp cho việc hạch toán cách dễ dàng, nhanh chóng, gọn nhẹ giảm bớt cơng việc kế tốn so với thực kế tốn thủ cơng Hằng tháng kế toán đối chiếu nghiệp vụ kinh tế với sổ chi tiết, sổ tổng hợp sau trình kế tốn trưởng xét duyệt trước trình lên Giám đốc xét duyệt Về hệ thống chứng từ sổ sách: Công tác kế toán từ việc lập luân chuyển chứng từ đến việc lập báo cáo tài ln tn thủ quy định pháp luật, chế độ, biểu mẫu nhà nước… nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh cách kịp thời, rõ ràng, trung thực nhân viên kế tốn ln nắm bắt kịp thời ngiệp vụ kinh tế phát sinh tạo điều kiện cho việc theo dõi, báo cáo cho kế tốn trưởng giám đốc phê duyệt SVTH: ĐỒN LÊ QUẾ TIÊN Trang 59 Kế toán bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐOÀN Lệnh xuất hàng: tập hợp nhiều đơn hàng: dễ giao hàng theo lệnh xuất hàng, biết khu vực kinh doanh nhiều khách hàng có tiềm để có hướng mở rộng thị trường tiêu thụ khu vực Có loại Phiếu xuất kho phiếu xuất kho hàng gửi phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội Tiện cho việc quản lý hàng hóa, phiếu xuất kho hàng gửi dùng để gửi hàng cho Đại lý cơng ty, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội dùng để xuất hàng cho CHXD công ty Cũng Hóa đơn có loại hóa đơn GTGT kiêm Phiếu Xuất Kho hóa đơn GTGT, hóa đơn GTGT kế tốn cửa hàng lập, hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho Do kế toán bán hàng lập Về cấu quản lý doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vĩnh Long qua thời gian thành lập phát triển lâu dài có uy tín kinh doanh dần khẳng định vị tầm quan trọng doanh nghiệp Xã hội Trong kinh doanh, công ty phát triển ngày vững mạnh, quản lý nhân công tycơng tác quản lý chặt chẽ Nhược điểm Về máy kế tốn: Hiện cơng ty chưa có kế toán phụ trách mảng kế toán quản trị hay kế tốn chun phân tích kết kinh doanh nên có u cầu kế tốn trưởng phân cơng nhiệm vụ cho kế tốn phòng kế tốn làm tạm thời Về kiểm sốt chi phí bán hàng: Chi phí vận chuyển xăng dầu đến đại lý cửa hàng tháng lớn, khâu đối chiếu khoản chi phí phát sinh lại chậm trễ phí thường khơng phản ánh với thực tế Do đặc điểm ngành nghề kinh doanh xăng dầu nên phải chịu chi phí hao hụt lớn Về việc theo dõi nợ phải thu: Đa số khách hàng mua hàng công ty thường nợ lại mua lần sau trả tiền hàng lần trước Có khách hàng tốn số tiền hàng mức nợ Đối với khách hàng công ty gửi thư nhắc nhở ngưng cung cấp hàng cho khách hàng Các khoản phải thu kéo dài q thời hạn tốn nên gây khó khăn việc quản lý tài cơng ty Về ứng dụng tin học cơng tác kế tốn: SVTH: ĐỒN LÊ QUẾ TIÊN Trang 60 Kế tốn bán hàng GVHD:Ths HUỲNH MINH ĐỒN Hệ thống máy tính để xử lý liệu chậm, sử dụng phần mềm thường bị treo máy gây khó khăn cho việc phản ánh số liệu vào sổ sách Một số máy tính hay bị hư hỏng cần bảo trì sửa chữa thường xun nên có cơng việc chậm trễ lỗi máy tính KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường với quy luật vừa tạo thời cơ, vừa đặt thách thức công ty doanh nghiệp Các công ty doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải biết nắm bắt tận dụng thời cơ, kịp thời đưa sách kinh doanh hợp lí Xăng dầu mặt hàng có biến động giá có tính cạnh tranh cao nhiên với chiến lược kinh doanh hiệu nổ lực tồn thể cán công nhân viên công ty giúp công ty đứng vững ngày mở rộng thị trường Sau hai tháng thực tập tìm hiểu đề tài: “Kế tốn bán hàng Cơng ty Xăng dầu Dầu khí Vĩnh Long” em hiểu vấn đề liên quan đến đề tài biết chứng từ bán hàng Qua thời gian thực tập em thấy cơng ty có quy trình bán hàng tổ chức chặt chẽ, với chuẩn mực kế toán \ SVTH: ĐOÀN LÊ QUẾ TIÊN Trang 61 ... máy kế tốn Cơng ty xăng dầu Vĩnh Long, em sâu tìm hiểu cơng tác kế tốn cơng ty với phần hành Kế tốn bán hàng công ty xăng dầu Vĩnh Long” Mục tiêu nghiêng cứu -Đề tài tập trung nghiêng cứu kế. .. định chuyển công ty vật tư tổng hợp Vĩnh Long công ty xăng dầu Việt Nam quản lý - Để phù hợp với thực tế đặc điểm công ty, đến tháng năm 2002 công ty đổi tên thành công ty xăng dầu Vĩnh Long trực... lược công ty - Công Ty Xăng Dầu Vĩnh Long có tiền thân cơng ty Vật Tư Tổng Hợp Vĩnh Long Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) hình thành từ việc cổ phần hóa cấu trúc lại tổng công ty xăng dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng tại công ty xăng dầu vĩnh long, Kế toán bán hàng tại công ty xăng dầu vĩnh long, Chương 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG – PETROLIMEX, Sơ đồ 1.2 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty xăng dầu Vĩnh Long., Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG CÔNG TY XĂNG DẦU VĨNH LONG – PETROLIMEX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay