THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN hạn hộ GIA ĐÌNH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN mỏ cày NAM, TỈNH bến TRE

44 14 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 10:04

Để mở rộng và phát triển hoạt động tín dụng này đòi hỏi cần phân tích, đánh giấ hiệu quả cho vay một cách chính xác nhằm tìm ra những bước phát triển thích hợp. Vì thế em quyết định chọn đề tài “thực trạng cho vay ngắn hạn hộ gia đình tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN HẠN HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE GVHD: THS LÊ THỊ XUYẾN SVTH: NGUYỄN THIỆN TÂM LỚP: ĐẠI HỌC TCHN K16 MSSV: 1611043022 Vĩnh Long, năm 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  , ngày tháng .năm 2018 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  , ngày tháng năm 2018 LỜI CẢM ƠN Qua năm học tập mái trường Đại Học Cửu Long, truyền đạt tận tình q thầy em tích lũy cho nhiều kiến thức bổ ích làm quen với nhiều phương thức học Chính nhờ tảng tri thức này, em dễ dàng lĩnh hội kiến thức trình thực tập để làm hành trang cho em tiếp cận làm chủ công việc tương lai Để hoàn thành báo cáo thực tập ngắn hạn em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý thầy, cô trường Đại Học Cửu Long, đặc biệt q thầy, khoa Kế tốn– TàiNgân hàng nhiệt tình truyền đạt cho em kiến thức vô quý báu suốt thời gian học tập trường Ban lãnh đạo anh chị NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh thành phố Bến Tre tạo điều kiện cho em tiếp xúc học hỏi với thực tế để nắm vững kiến thức học trường, đồng thời cung cấp tài liệu cho em hoàn thành chun đề thực tập Trong q trình hồn thành chuyên đề báo cáo thực tập, hạn chế thời gian chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nên làm em không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận góp ý bảo quý thầy cô anh chị Ngân hàng để đề tài hoàn chỉnh Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy cơ, Ban Giám Đốc, tập thể nhân viên Ngân hàng có nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Sinh viên thực Nguyễn Thiện Tâm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH: Ngân Hàng NHNo&PTNT: Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG Trang Bảng 1.1 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng qua năm Bảng 2.1 Doanh số cho vay hộ gia đình theo ngành nghề 29 Bảng 2.2 Doanh số thu nợ hộ gia đình theo ngành nghề 30 Bảng 2.3 Tình hình dư nợ cho vay hộ gia đình theo ngành nghề .31 Bảng 2.4 Tình hình nợ hạn cho vay hộ gia đình theo ngành nghề .32 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức Sơ đồ 1.2 Sơ đồ vay vốn quy trình vay vốn 24 MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung .1 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp phân tích số liệu .2 Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY NAM TỈNH BẾN TRE 1.1 Tổng quan Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam .4 1.1.1 Điều kiện tự nhiên – tình hình kinh tế xã hội huyện Mỏ Cày Nam 1.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam 1.1.3 Cơ cấu tổ chức chức phận 1.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 1.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 1.2 Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Mỏ Cày Nam năm 2015 – 2017 1.2.1 Doanh thu .10 1.2.2 Chi phí 10 1.2.3 Lợi nhuận .11 1.3 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển chi nhánh 12 1.3.1 Thuận lợi .12 1.3.2 Khó khăn 13 1.3.3 Phương hướng phát triển 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY NAM 23 2.1 Những quy định chung cho vay hộ gia đình NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam .23 2.1.1 Nguyên tắc vay vốn .24 2.1.2 Điều kiện vay vốn .24 2.1.3 Đối tượng vay vốn .24 2.1.4 Hồvay vốn quy trình vay vốn 26 2.1.5 Lãi suất cho vay 27 2.1.6 Thời hạn cho vay kỳ hạn cho vay 27 2.1.7 Tài sản đảm bảo, cho vay không đảm bảo tài sản 27 2.1.8 Xử lý nợ hạn 28 2.2 Tình hình nguồn vốn NHNo&PTNT chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay hộ gia đình NHNo&PTNT chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam 29 2.2.1 Doanh số cho vay 29 2.2.2 Doanh số thu nợ 30 2.2.3 Tình hình dư nợ 31 2.2.4 Nợ hạn 32 NHẬN XÉT 35 KẾT LUẬN .36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Thực hành nghề nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong q trình hòa nhập vào kinh tế giới Việt Nam đối đầu với khó khăn thách thức hệ thống Ngân hàng trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ toàn kinh tế quốc dân Sự lành mạnh hệ thống Ngân hàng quốc gia luôn sở ổn định tình hình kinh tế xã hội Đồng thời tiêu đề điều kiện để khai thác nguồn lực phát triển kinh tế Bên cạnh Nhà nước ta quan tâm đến việc thực chủ trương cấu lại hệ thống Ngân hàng Huy động lại tiềm lực dân, đẩy mạnh đầu tư, góp phần thực kích cầu động kinh tế theo chiến lược Hệ thống NH hoạt động thông suốt lành mạnh hiệu tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế cách bền vững Hoạt động NH có đặc thù ln gắn bó với nhiều loại rủi ro, rủi ro hoạt động tín dụng NH thường hay có phản ứng dây chuyền, lây lan ngày khó kiểm sốt Sự suy yếu hay sụp đỗ hệ thống NH ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế, trị xã hội số nước lan rộng sang quy quốc tế Cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 2008 sang Châu Âu lan rộng toàn cầu minh chứng cho nhận định Để mở rộng phát triển hoạt động tín dụng đòi hỏi cần phân tích, đánh giấ hiệu cho vay cách xác nhằm tìm bước phát triển thích hợp Vì em định chọn đề tài “thực trạng cho vay ngắn hạn hộ gia đình Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng cho vay ngắn hạn hộ gia đình NHNo&PTNT chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre, từ đưa biện pháp hạn chế rủi ro nâng cao hiệu cho vay hộ ngắn hạn SVTH: Nguyễn Thiện Tâm Thực hành nghề nghiệp 2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích doanh số cho vay hộ gia đình NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày Phân tích rủi ro tín dụng cho vay hộ gia đình Đề xuất giải pháp cho vay hộ gia đình nhằm cải thiện hiệu hoạt động tín dụng hộ gia đình NH Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề như: doanh số cho vay, dư nợ, nợ hạn số tiêu đánh giá hiệu tín dụng Phạm vi nghiên cứu: Khơng gian: Đề tài nghiên cứu NHNo&PTNT Thời gian: Nghiên cứu thông tin, số liệu năm 2015, 2016, 2017 phương hướng hoạt động NH Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu Thu thập xử lý số liệu thứ cấp phòng Kế Tốn phòng Tín Dụng Chinh nhánh NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày - Số liệu sơ cấp từ hồ sơ tín dụng 200 hộ vay: thơng qua hồ sơ tín dụng khách hàng cán tín dụng đem NH xem xét trước cho vay, lấy số liệu hồ sơ làm mẫu nghiên cứu, đối tượng chọn mẫu hộ nông dân địa bàn huyện Mỏ Cày - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh từ năm 2015 đến 2017 - Định hướng hoạt động kinh doanh - Bảng tổng kết tình hình tín dụng từ năm 2015 đến 2017 - Những tài liệu , sách kinh tế có liên quan đến vấn đề tín dụng 4.2 Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp tỷ số - Phương pháp so sánh tăng giảm số tuyệt đối tương đối - Phương pháp pháp thống kê, tả Bố cục đề tài SVTH: Nguyễn Thiện Tâm Thực hành nghề nghiệp Khách hàng phải có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm dân theo quy định pháp luật Khách hàng phải có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết Mục đích sử dụng vốn vay phải hợp pháp Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi; phương án đầu tư, phục vụ đời sống khả thi kèm phương án trả nợ khả thi phù hợp với quy định pháp luật Thực đầy đủ quy định đảm bảo tiền vay theo quy định Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước hướng dẫn MHB 2.1.3 Đối tượng vay vốn Xác định đối tượng cho vay theo quy định hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sở hướng tới chọn lọc khách hàng đạt tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh huyện Mỏ Cày tập trung vào nhóm khách hàng chiến lược, ngành chiến lược 2.1.4 Hồvay vốn quy trình vay vốn 2.1 Sơ đồ hồvay vốn quy trình vay vốn (8) Khách hàng (2) Ngân quỹ (1) (7) Cán tín dụng Kế tốn (3) (5) (4) Trưởng phòng tín dụng (6) Giám đốc (Nguồn: Phòng tín dụng NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày)  Giải thích bước quy trình cho vay SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 22 Thực hành nghề nghiệp (1): Khách hàng có nhu cầu vay vốn đến gặp cán tín dụng phụ trách địa bàn, trình bày phương án sản xuất kinh doanh kèm theo giấy tờ có liên quan như: phương án sản xuất kinh doanh, chứng minh thư, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… (2): Cán tín dụng phụ trách địa bàn tiếp nhận, xem xét hồ sơ pháp lý, hồvay vốn tính khả thi dự án Tiến hành thẩm định điều kiện vay vốn theo quy định (3): Sau kiểm tra dự án khả thi giấy tờ hợp lệ theo quy định Cán tín dụng hướng dẫn khách hàng lập hồvay vốn, ký tên vào hồvay vốn, ký tên vào hồ sơ trình lên cho tổ trưởng tín dụng (4): Tổ trưởng tín dụng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ bóa cáo thẩm định cán tín dụng lập, tiến hành xem xét, tái thẩm định (nếu cần thiết) trực tiếp thẩm định (trường hợp kiêm làm cán tín dụng), ghi kiến nghị vào báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) trình lên giám đốc định (5): Giám đốc nhận hồ sơ tổ tín dụng trình lên, vào báo cáo thẩm định, tái thẩm định (nếu có) Từ đó, định cho vay khơng cho vay Nếu khơng cho vay NH thơng báo văn cho khách hàng nêu rõ lý khơng cho vay Nếu đồng ý khách hàng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay (trường hợp cho vay có đảm bảo tài sản) (6): Hồ sơ khoản vay sau giám đốc kí duyệt cho vay, cán tín dụng (giao dịch viên) Thực nghiệp vụ hạch toán kế toán chuyển qua cho ngân quỹ để giải ngân cho khách hàng (nếu cho vay tiền mặt) (7): Thu hồi nợ gốc, lãi sử lý phát sinh, cán tín dụng theo dõi khoản vay có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay khách hàng Đồng thời theo dõi đôn đốc việc trả nợ lãi khách hàng đầy đủ hạn theo quy định SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 23 Thực hành nghề nghiệp (8): Thanh lý hợp đồng tín dụng giải chấp tài sản đảm bảo khách hàng trả hết gốc, lãi phí giao dịch phát sinh Giám đốc kiểm tra khoản vay chứng từ * Hồvay vốn: có nhu cầu vay vốn khách hàng gởi giấy xin vay vốn thông tin, tài liệu cần thiết cho NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày, hồ sơ gồm: - Đơn xin vay vốn - Giấy chứng minh nhân dân - Hợp đồng tín dụng Nếu vay 10 triệu đồng, ngồi giấy tờ cần phải có: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính), giấy sở hữu tài khoản chấp khác (bản chính) - Dự án/Phương án sản xuất, kinh doanh - Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất, tài sản chấp - Văn xác định tài sản có đảm bảo - Báo cáo thẩm định Ngồi có giấy đăng ký chấp quyền sử dụng đất/tài sản gắn liền với đất vay 50 triệu Giấy tờ hệ thống để tất toán khoản vay, đồng thời làm thủ tục giải chấp tài sản đảm bảo tiền vay cho khách hàng Để đảm bảo việc sử dụng vốn mục đích Sau cho khách hàng vay cán tín dụng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn cam kết hiệu phương án sản xuất kinh doanh khách hàng nhằm hạn chế rủi ro NH Trong hợp đồng tín dụng có mục sau: tiêu đề, bên cho vay (bên A), bên vay (bên B), điều khoản thỏa thuận bên A B (số tiền vay, mục đích vay, lãi suất, thời hạn cho vay kỳ hạn trả nợ, quyền nghĩa vụ bên, cam kết chung), chữ ký hai bên Hợp đồng có giá trị pháp lý kể từ lúc ký kết hợp đồng 2.1.5 Lãi suất cho vay SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 24 Thực hành nghề nghiệp Lãi xuất tín dụng thực chất giá tín dụng, tỉ lệ phần trăm tổng số lợi tức tín dụng thu thời gian so với tổng số vốn bỏ vay Lãi suất giá phải trả cho việc sử dụng vốn Lãi suất thời hạn lãi suất áp dụng để tính lãi vay khoảnh thời gian thời hạn trả nợ Do NH cho vay khách hàng thỏa thuận phải phù hợp với sách điều hành lãi suất kinh tế Ngân Hàng Nhà Nước Lãi suất hạn lãi suất áp dụng để tính lãi vay kể từ thời điểm chuyển nợ hạn trở Do Ngân hàng cho vay đề xuất, lớn lãi suất hạn không vượt mức tối đa mà Ngân Hàng Nhà Nước cho phép 2.1.6 Thời hạn cho vay kỳ hạn cho vay + Thời hạn cho vay bao gồm: Thời hạn giải ngân Thời hạn gia hạn Thời hạn trả nợ + Thời hạn cho vay xác định vào: Đặc điểm hoạt động, chu kỳ sản xuất kinh doanh Thời hạn thu hồi vốn đầu tư dự án, phương án Khả trả nợ khách hàng Khả cân đối nguồn vốn vay Ngân hàng 2.1.7 Tài sản đảm bảo, cho vay không đảm bảo tài sản Tài sản đảm bảo: cam kết người nhận tín dụng việc dùng tài sản mà sở hữu, khả trả nợ người thứ để trả nợ cho Ngân hàng Cho vay không đảm bảo tài sản: loại tín dụng cấp cho khách hàng có uy tín, thường khách hàng làm ăn thường xun có lãi, tình hình tài vững mạnh, xảy tình trạng nợ nần dây dưa, vay tương đối nhỏ so với vốn người vay 2.1.8 Xử lý nợ hạn SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 25 Thực hành nghề nghiệp Quá thời gian tháng kể từ ngày chuyển nợ hạn mà khách hàng không trả nợ mà NHNo&PTNT không đồng ý cấu lại thời gian trả nợ NHNo&PTNT quyền thơng báo thu hồ sơ trước thời hạn toàn phần nợ gốc chưa tốn Sau 30 ngày kể từ ngày thơng báo mà khách hàng khơng trả nợ NHNo&PTNT quyền áp dụng biện pháp xử lý tài sản đảm bảo thu hồi theo quy định pháp luật 2.2 Tình hình nguồn vốn Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam Tuy tình hình kinh tế xã hội năm qua có nhiều diễn biến phức tạp với chiến lược, sách xây dựng hoạt động kinh doanh Chi nhánh đạt kết tích cực cơng tác huy động vốn Huy động vốn công việc hoạt động kinh doanh Ngân hàng, muốn hoạt động kinh doanh có hiệu chi nhánh phải tạo nguồn vốn an tồn để đảm bảo cho q trình hoạt động có hiệu cao Chi nhánh khơng ngừng theo dõi biến động lãi suất địa bàn để kịp thời điều chỉnh lãi suất huy động phù hợp, có sách ưu đãi khách hàng có số dư tiền gửi lớn, tăng cường cơng tác quảng cáo, tiếp thị, triển khai thực hình thức huy động vốn đa dạng tiền gửi tốn, tiền gửi tiết kiệm,… Bên cạnh chất lượng phục vụ khơng ngừng nâng lên góp phần thu hút khách hàng đồng thời giữ chân khách hàngChi nhánh chi nhánh Liên xã Tân Trung Phước Mỹ Trung Phòng giao dịch Thị Trấn góp phần mở rộng mạng lưới tăng trưởng thị phần huy động vốn Đây dấu hiệu tốt chứng tỏ Chi nhánh đạt kết tốt đẹp định trình hoạt động kinh doanh trình khẳng định vị địa bàn Nguồn vốn điều chuyển biến động không nhiều qua năm, điều chứng tỏ tổ chức tín dụng khác kinh doanh có hiệu đối thủ cạnh tranh gay gắt Chi nhánh Trong tương lai, với tiềm phát triển Tỉnh nhà SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 26 Thực hành nghề nghiệp Chi nhánh cần có sách tích cực phát huy để thu hút ngày nhiều lượng tiền nhàn rỗi ngồi xã hội, đảm bảo tính chủ động nguồn vốn mình, tạo điều kiện mở rộng quy hoạt động kinh doanh, cố gắng không trở thành khách hàng ngân hàng khác 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay hộ gia đình Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam Nợ xấu gia tăng qua năm tình hình kinh tế bất ổn dẫn đến doanh nghiệp phá sản trả lãi vốn vay cho Ngân hàng Công tác tiếp thị có nhiều cải cách Tuy nhiên, cơng tác tín dụng khách hàng có xu hướng tìm đến Ngân hàng để vay nhiều Thời gian vay nhanh chóng hồvay Tuy nhiên, hồvay bổ sung tiến hành thủ tục rờm rà 2.2.1 Doanh số cho vay Bảng 2.1 Doanh số cho vay hộ gia đình theo ngành nghề ĐVT: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2015 Chăn nuôi Kinh tế tổng hợp Doanh số cho vay 2016 2017 Chênh lệch 2016/2015 2017/2016 Số tiền % Số tiền % 3.419 8.885 12.579 5.466 159,87 3.694 41,58 22.778 36.997 42.472 14.219 62,42 5.475 14,80 26.197 45.882 55.051 19.685 75,14 9.169 19,98 (Nguồn: Phòng tín dụng NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày) Trong lĩnh vực chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực doanh số cho vay qua năm điều tăng Năm 2015 3.419 triệu đồng, năm 2016 doanh số cho vay 8.885 triệu đồng, tức tăng 5.466 triệu đồng so với năm 2015 Năm 2017 doanh số cho vay hộ gia đình 12.579 triệu đồng tăng 9.169 triệu đồng, tương ứng tăng 19,98% so với năm 2016 Cơ cấu ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng không lớn cấu cho vay xong lại ngành quan trọng Ngân hàng chăn nuôi ngành phổ biến địa phương Ngân hàng cần có đạo SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 27 Thực hành nghề nghiệp đắn vài năm trở lại dịch bệnh thường xuyên xảy ra, qua thấy hiệu cơng tác đạo thể dư nợ cho vay tăng qua năm Kinh tế tổng hợp: hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng lĩnh vực chiếm tỉ trọng cao cho vay ngắn hạn Ngân hàng Do tính rủi ro lĩnh vực cao nên Ngân hàng thường thẩm định khắc khe hơn,một phần khách hàng hạn chế bớt loại hình đồi hỏi nguồn vốn lớn trrong tình hình kinh tế có nhiều bất ổn Chính mà doanh số cho vay có tăng giảm ổn định Năm 2015 22.778 triệu đồng, năm 2016 36.997 triệu đồng Tăng 14.219 triệu đồng, tương đương tăng 62,42% so với 2015 Năm 2017 doanh số cho vay 55.051 triệu đồng, tăng 9.169 triệu đồng, tương đương 19,98% so với 2016 2.2.2 Doanh số thu nợ Bảng 2.2 Doanh số thu nợ hộ gia đình theo ngành nghề ĐVT: Triệu đồng Chênh lệch Năm Chỉ tiêu 2015 Chăn nuôi Kinh tế tổng hợp Doanh số cho vay 2016 2016/2015 2017 Số tiền % 2017/2016 Số tiền % 2.999 3.670 3.745 671 22,37 75 2,04 22.398 10.306 14.308 (12.092) (53,99) 4.002 38,83 25.397 13.976 18.053 (11.421) (44,97) 4.077 29,17 (Nguồn: Phòng tín dụng NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày) Song song việc mở rộng doanh số cho vay tất thành phần kinh tế cơng tác thu nợ thành phần kinh tế tăng theo Qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế tăng nhẹ qua năm Nhìn chung cơng tác thu nợ Ngân hàng cao, thứ uy tính khách hàng, thuận lợi kinh doanh khách hàng,thứ hai công tác kiểm tra,xét duyệt hồvay vốn, thẩm định thực tế, giám sát tín dụng theo dõi lịch trả nợ đến hạn khách hàng cán tín dụng thực tốt SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 28 Thực hành nghề nghiệp Chăn nuôi: Năm 2015 đạt 2.999 triệu đồng Năm 2016 đạt 3.670 triệu đồng tăng 671 triệu đồng tương ứng tăng 22,37% so với 2015 Năm 2017 đạt 3.745triệu đồng tăng nhẹ lên 75 triệu đồng tương ứng tăng 2,04% so với 2016 Nguyên nhân doanh số thu nợ tăng dần qua năm tình hình kinh tế ổn định, người dân sản xuất, chăn ni đạt hiệu quả, có nguồn thu nhập trả nợ Ngân hàng Kinh tế tổng hợp: Năm 2015 đạt 22,398 triệu đồng Năm 2016 đạt 10.306triệu đồng giảm nhẹ 12.092 triệu đồng tương ứng giảm 53,99% so với 2015 Năm 2107 đạt 14.308 triệu đồng, tăng nhẹ 4.002 triệu đồng tương ứng tăng 38,83% so với năm 2017 Nguyên nhân doanh số thu nợ giảm năm 2016 so với 2015 phần người dân chưa nắm bắt tình hình biến động thị trường, giá nguyên vật liệu tăng thu nhập thấp không đủ khả trả nợ Đến năm 2017 người dân rút nhiều kinh nghiệm từ năm trước nên thu nhập tăng ổn định, có nguồn thu để trả nợ Ngân hàng 2.2.3 Tình hình dư nợ Bảng 2.3 Tình hình dư nợ cho vay hộ gia đình theo ngành nghề ĐVT: Triệu đồng Chênh lệch Năm Chỉ tiêu 2015 Chăn nuôi Kinh tế tổng hợp Doanh số cho vay 2016 2016/2015 2017 Số tiền % 2017/2016 Số tiền % 2.977 7.660 9.283 4.683 157,19 1.623 21,19 20.100 27.804 38.494 7.704 38,33 10.690 38,45 23.077 35.464 47.777 12.387 53,68 12.313 34,72 (Nguồn:Phòng tín dụng NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày) Để thực mục tiêu phát triển kinh tế địa phương với việc phấn đấu mục tiêu, hướng dẫn NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày đề tốc độ tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng ln tìm khách hàng giải kịp thời nhu cầu vay vốn cho thành phần kinh tế xã làm cho tổng dư nợ năm sau cao năm trước Nguyên nhân tăng trình hoạt động kinh doanh, Ngân hàng SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 29 Thực hành nghề nghiệp trọng đầu tư phát triển thành phần kinh tế chủ lực, hộ sản xuất kinh doanh, hộ nơng dân,… Ngân hàng bám sát tình hình kinh tế xã địa bàn để đưa đồng vốn vào lĩnh vực có hiệu kinh tế cao, thêm vào người dân mạnh dạng đầu tư nhu cầu vốn tăng lên Chăn nuôi dư nợ ngành chăn nuôi năm 2015 2.977 triệu đồng Năm 2016 7.660 triệu đồng tương ứng 157,31% Tăng 4.683 triệu đồng so với năm 2015 Năm 2017 đạt 9.283 triệu đồng tăng 21,19%, tương ứng tăng 1.623 triệu đồng so với năm 2016 Ngun nhân tình hình dư nợ ngành chăn ni tăng qua năm do: hộ gia đình muốn mở rộng quy chăn ni gia đình, giảm bớt thời gian nhàn rỗi nên nhu cầu dư nợ tăng Kinh tế tổng hợp: dư nợ kinh tế tổng hợp năm 2015 20.100 triệu đồng Năm 2016 27.804 triệu đồng, chiếm 38,33% tương ứng tăng 7.704 triệu đồng Năm 2017 38.494 triệu đồng, chiếm 38,45%, tức tăng 10.609 triệu đồng so với 2016 Nguyên nhân tình hình dư nợ ngành kinh tế tổng hợp tăng qua năm nhu cầu mở rộng diện tích canh tác, tăng nguồn vốn đầu tư dự án nên nhu cầu sử dụng vốn tăng 2.2.4 Nợ hạn Bảng 2.4 Tình hình nợ hạn cho vay hộ gia đình theo ngành nghề ĐVT: Triệu đồng Chênh lệch Năm Chỉ tiêu 2015 Chăn nuôi Kinh tế tổng hợp Doanh số cho vay 2016 2016/2015 2017 Số tiền % 2017/2016 Số tiền % 18 30 15 12 66,67 (15) (50,00) 144 140 107 26 22,81 (33) (23,57) 132 170 122 38 28,79 (48) (28,24) (Nguồn: Phòng tín dụng NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày) Nợ hạn tiêu quan trọng q trình phân tích hoạt động tín dụng Ngân hàng Nó phản ánh hiệu khả thu hồi nợ SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 30 Thực hành nghề nghiệp khoản cho vay Đồng thời nói lên thực trạng kinh tế địa phương ổn định hay bất lợi, qua bảng số liệu ta thấy: - Chăn nuôi: năm 2015 đạt 18 triệu đồng năm 2016 đạt 30 triệu đồng tăng 66,67%, tương ứng tăng 12 triệu đồng so với năm 2015 Năm 2017 đạt 15 triệu đồng, giảm 15 triệu đồng tương ứng giảm 50% so với năm 2016 nguyên nhân nợ hạn tăng năm 2016 so với 2015 phần tình kinh tế khơng ổn định, giá nguyên liệu tăng cao, lạm phát mức cao Một phần khách hàng chưa vận dụng kĩ thuật công nghệ tiên tiến áp dụng vào quy trình chăn ni, thiên tai dịch bệnh xảy dẫn đến khoản nợ gia tăng Đến năm 2017 khoản nợ giảm 50% so với 2016 tình hình kinh tế ổn định, khách hàng sản xuất ổn định có nguồn thu nhập trả nợ Ngân hàng hạn - Kinh tế tổng hợp: năm 2015 đạt 144 triệu đồng, năm 2016 đạt 140 triệu đồng tăng 22,81% tương ứng tăng 26 triệu đồng so với 2015, năm 2017 đạt 107 triệu đồng giảm 23,57% tương ứng giảm 33 triệu đồng so với 2016 Nguyên nhân dẫn đến tăng nợ hạn Ngân hàng ngành kinh tế tổng hợp năm 2016 so với năm 2015 năm Ngân hàng tăng cường việc cho vay số khách hàng mới, có khách hàng khách hàng truyền thống Ngân hàng nên dẫn tới việc có số khách hàng khơng thiện chí trả nợ q trình sản xuất khách hàng gặp khó khăn, kinh nghiệm non trẻ dẫn đến thua lỗ nên chưa thể hoàn trả gốc cho Ngân hàng hạn Đến năm 2017 nợ hạn Ngân hàng so với 2015, năm 2017 đạt 107 triệu đồng giảm 23,57% tương ứng giảm 33 triệu đồng so với 2016 Nguyên nhân dẫn đến tăng nợ hạn Ngân hàng ngành kinh tế tổng hợp năm 2016 so với năm 2015 năm Ngân hàng tăng cường việc cho vay số khách hàng mới, có khách hàng khơng phải khách hàng truyền thống Ngân hàng nên dẫn tới việc có số khách hàng khơng thiện chí trả nợ q trình sản xuất khách hàng gặp khó khăn, kinh nghiệm non trẻ dẫn đến thua lỗ nên chưa thể hoàn trả gốc cho Ngân hàng hạn Đến năm 2017 nợ hạn Ngân hàng giảm 23,57% so với năm 2016 do: Ngân hàng rút kinh nghiệm SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 31 Thực hành nghề nghiệp từ năm trước, thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất khách hàng, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhứt Đồng thời số khách hàng thiện trí trả gốc lãi hạn cho Ngân hàng NHẬN XÉT Hoạt động Chi nhánh tiếp tục phát triển năm qua, hầu hết tiêu kế hoạch kinh doanh mà NHNo&PTNT giao cho hồn thành vượt mức kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống NHNo&PTNT Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên, phát triển nội lực gắnbó người lao động với tổ chức nâng cao tổ chức Đảng, Chính quyền Đồn thể vững mạnh Hoạt động Phòng giao dịch chi nhánh Liên xã ổn định phát triển, với việc triển khai dịch vụ: ATM, chi kiều hối Western Union, thu hộ tiền đại lý, quy đổi ngoại tệ góp phần thu hút khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đẩy mạnh thương hiệu NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày Cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho đội ngũ cán công nhân viên Chi nhánh thường xuyên quan tâm công tác trọng tâm giúp cán công nhân viên Chi nhánh có nhận thức đắn q trình thực nhiệm vụ với hiệu cao Đội ngũ cán trẻ có trình độ chun mơn tinh thần làm việc động, tích cực giúp cho Chi nhánh ngày phát triển Tổng doanh thu, vốn huy động qua năm tăng đều, thị phần ngày mở rộng, lòng tin khách hàng uy tín ngân hàng ngày nâng cao Vị thế, uy tín NHNo&PTNT tỉnh Bến Tre nói chung Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày nói riêng ngày củng cố nâng cao thị trường tiền tệ Mối quan hệ ngân hàng với khách hàng ngày gắn SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 32 Thực hành nghề nghiệp bó, bền vững với phương châm: “Hợp tác toàn diện, phát triển bền vững, hướng tới tương lai” KẾT LUẬN Nhìn lại ngày đầu thành lập, NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre với sở vật chất hạn hẹp, đội ngũ cán cơng nhân viên ít, trình độ nghiệp vụ chưa cao có bước chuyển tích cực, năm gần Chi nhánh chủ động việc huy động vốn cho vay Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ ngắn hạn tăng chiếm tỷ trọng cao tổng cấu, nợ xấu kiểm sốt hồn tồn Chi nhánh cần có nhiều biện pháp để ngày phát huy thành đạt được, đảm bảo an tồn cho Chi nhánh q trình hoạt động kinh doanh trình nâng cao khả cạnh tranh thị trường tiền tệ Cũng giống nhiều Chi nhánh khác hệ thống, NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày sớm ứng dụng công nghệ đại vào quản lý điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ, mở rộng đa dạng hóa loại hình sản phẩm, dịch vụ mới, phục vụ đáp ứng cách tốt nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện thoải mái, an tâm, tin tưởng khách hàng giao dịch Song song với việc đầu tư công nghệ đại, hoạch định hướng đắn, Ban lãnh đạo Chi nhánh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực yếu tố then chốt, định thành bại Chi nhánh Hiện nay, đội ngũ cán công nhân viên Chi nhánh đào tạo, trang bị kiến thức kinh doanh thích ứng với chế thị trường, trình độ nghiệp vụ nâng lên ngang tầm với yêu cầu phát triển ngành, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tạo phong cách giao dịch văn minh, lịch riêng NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre Trong suốt trình hoạt động, việc đạt kết NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày trọng việc trang bị đầy đủ thiết bị đại, lựa chọn, bố trí cán đủ phẩm chất đạo đức, lực đảm đương nhiệm vụ thường xuyên tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn ngừa dấu hiệu an tồn ảnh hưởng đến uy tín hoạt động ngân hàng Tuy gặp khơng khó khăn, SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 33 Thực hành nghề nghiệp trở ngại với tinh thần tâm cao tập thể nhân viên, Chi nhánh bước đẩy lùi khó khăn đạt kết đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ngày vững mạnh SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 34 Thực hành nghề nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng Giáo trình quản trị Ngân hàng Giáo trình quản trị Ngân hàng thương mại Số liệu NHNo&PTNT huyện Mỏ Cày - Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015-2017 - Bảng mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng năm 2015- 2017 - Bảng tổng kết hoạt động tín dụng năm 2015-2017 SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 35 Thực hành nghề nghiệp PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thiện Tâm 36 ... LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY NAM TỈNH BẾN TRE 1.1 Tổng quan Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam... Bến Tre Chương 2: Thực trạng cho vay hộ gia đình Ngân Hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh huyện Mỏ Cày Nam CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN... hiệu cho vay cách xác nhằm tìm bước phát triển thích hợp Vì em định chọn đề tài thực trạng cho vay ngắn hạn hộ gia đình Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN hạn hộ GIA ĐÌNH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN mỏ cày NAM, TỈNH bến TRE, THỰC TRẠNG CHO VAY NGẮN hạn hộ GIA ĐÌNH tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN mỏ cày NAM, TỈNH bến TRE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay