VIRUS gây BỆNH đốm TRẮNG TRÊN tôm

17 18 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 09:13

CHƯƠNG I LỜI MỞ ĐẦUNgành nuôi trồng thủy sản hiện nay đã phát triển khá mạnh và đạt được những kết quả đáng kể góp phần không nhỏ trong GDP của cả nước. Đến nay, Ngành thủy sản đã và đang phát triển như một ngành kinh tế kỹ thuật có vai trò và đóng góp ngày càng to lớn cho đất nước, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Để đạt những kết quả đáng kể như hiện nay thì ngành nuôi trồng thủy sản đã đề ra những biện pháp tích cực để tăng sản lượng và diện tích nuôi trồng: thâm canh, luân canh, tăng năng suất mở rộng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP o0o BỆNH HỌC THỦY SẢN Chuyên đề: VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM GVHD: Nguyễn Hồng Linh SVTH: Nguyễn Thị Tuyết Vân Phạm Thị Tuyết Nhung Nguyễn Duy Khánh Nguyễn Phát Đạt Lê Anh Đăng Thạch Thanh Tùng Tăng Trí Thọ Trần Trí Trọng Lớp: Nơng Học - K16 Vĩnh Long, 10/2018 LỜI CẢM TẠ Trên thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ tr ợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián ti ếp người Trong su ốt thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, chúng em nhận r ất nhiều quan tâm giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè Chúng em xin gửi đến thầy cô khoa hoa học nông nghiệp với tri th ức tâm huy ết để truyền đạt vốn kiến thức quý báo cho chúng em th ời gian h ọc tập trường Chúng em chân thành cảm ơn cô Nguyễn Hồng Linh tận tình hướng dẫn nhiệt tình cho chúng em Do trình độ lí luận kinh ngi ệm thực tế hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh thi ếu sót, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp q báo b ạn để kiến thức hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn Vĩnh Long, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Nhóm sinh viên thực MỤC LỤC CHƯƠNG I LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG II ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG III TỔNG QUAN 3.1 Bệnh đốm trắng 3.1.1 Lịch sử 3.1.2 Dấu hiệu bệnh tích .3 3.2 Virus đốm trắng 3.2.1 Phân loại tên gọi 3.2.2 Hình thái 3.2.3 Cấu trúc 3.3 Quá trình phát sinh bệnh virus đốm trắng 3.3.1 Cơ chế xâm nhiễm 3.3.2 Cơ chế lây lan CHƯƠNG IV CÁCH PHÒNG BỆNH ĐỐM TRẮNG .6 4.1 Chuẩn bị ao nuôi thật kỹ trước thả giống .6 4.2 Chọn tôm giống khỏe mạnh 4.3 Đảm bảo môi trường nuôi ổn định .8 4.4 Sử dụng chế phẩm vi sinh 4.4.1 Đặc tính có lợi probiotic prebiotic .8 4.4.1a Tác động đến hệ vi sinh vật đường ruột 4.4.1b Sự xâm nhập tác nhân gây bệnh 4.4.1c Khả kháng bệnh 4.4.1d Sự hấp thu dinh dưỡng CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .10 6.1 Kết luận 10 6.2 Khuyến nghị 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC HÌ Hình 1.1 Phát bệnh đốm trắng tôm 1Y Hình 3.1 Tơm bị bệnh đốm trắng (Vlak, 2005) Hình 3.2 Hình thái virus đốm trắng quan sát kính hiển vi ện tử (Vlak, 2005) Hình 4.1 Sau xử lý Chlorine phải phơi ao chạy quạt để làm hết dư lượng nước Hình 4.2 Giống tômbệnh CHƯƠNG I LỜI MỞ ĐẦU Ngành nuôi trồng thủy sản phát tri ển mạnh đ ạt đ ược nh ững kết đáng kể góp phần khơng nhỏ GDP n ước Đến nay, Ngành thủy sản phát triển ngành kinh tế kỹ thuật có vai trò đóng góp ngày to lớn cho đất nước, trở thành ngành kinh tế quan tr ọng kinh tế quốc dân, đóng góp xứng đáng vào phát tri ển kinh t ế xã h ội nh đảm bảo an ninh quốc phòng đất nước Để đạt kết qu ả đáng k ể nh ngành ni trồng thủy sản đề bi ện pháp tích c ực đ ể tăng sản lượng diện tích ni trồng: thâm canh, ln canh, tăng su ất m rộng Bên cạnh lợi ích biện pháp tích cực mang lại, môi trường nuôi thủy sản ngày bị ô nhiễm nghiêm trọng điều dẫn đến hệ nghiêm tr ọng phá hủy môi trường sinh thái sinh vật thủy sinh, nguyên nhân ến dịch bệnh bùng phát, đặc biệt bệnh vi sinh vật gây Để giải phần khó khăn bệnh tôm cá ngày tràn lan, nhóm định thực chuyên đề VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TƠM mong muốn tìm hiểu nhiều mang kiến thức nhóm có trao đổi bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho người ni tơm hi ện tại, từ tìm cách phòng khắc phục hậu bệnh Hình 1.1 Phát bệnh đốm trắng tơm Nguồn: Internet CHƯƠNG II ĐẶT VẤN ĐỀ Thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn nghiệp phát tri ển kinh t ế c Vi ệt Nam Theo đà phát triển giới, ngành nuôi tôm Việt Nam phát tri ển mạnh mẽ nhiều địa phương tỉnh phía Nam Tuy nhiên tình hình biến đổi khí hậu dịch bệnh diễn phức tạp người nuôi tôm đ ối mặt với nhiều khó khăn Một số loại vius gây chết tơm hàng lo ạt, virus gây hội chứng đốm trắng (White spot syndrome virus, WSSV) gây h ại nhi ều (tỉ lệ chết cao > 80%) chưa có thuốc trị hi ệu (Nguy ễn Mạnh Hùng, 1996) Ở Đồng Bằng sông Cửu Long năm 2001 tôm sú chết hàng loạt bệnh đóm trắng diện rộng Thiệt hại từ “đại dịch tôm sú’' v ới h ơn 20.854 bị thiệt hại Bệnh đốm trắng nghiên cứu bệnh tích lẫn phương pháp chuẩn đốn bệnh (PCR) Mục đích nhóm nhằm xác định yếu tố nguy dẫn đến xuất bệnh đốm trắng tơm y ếu tố virus gây đặc biệt nghiêm trọng nên nhóm ưu tiên nghiên c ứu v ề y ếu tố Nhóm mong muốn chuyên đề đề số biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần thúc đẩy nghề nuôi tôm CHƯƠNG III TỔNG QUAN 3.1 Bệnh đốm trắng 3.1.1 Lịch sử Virus gây hội chứng đốm trắng (WSSV) nhóm virus x ếp vào nhóm virus gây chết cấp tính tơm ni Mặc dù bệnh đ ốm tr ắng xu ất vào năm 1992 Đài Loan, chứng cụ th ể lần đ ầu tiên bệnh tác nhân gây bệnh biết vào năm 1993 Sự bùng n ổ bệnh xảy Nhật Bản trang trại nuôi tôm Penaeus japonicus Trong dịch bệnh này, tỷ lệ tơm chết cao tìm thấy tất trang tr ại ni tơm có nhập tôm giống từ Trung Quốc, s ố tác gi ả cho r ằng virus có nguồn gốc từ Trung Quốc Một năm sau đó, nhóm nghiên c ứu viên Trung Quốc xác nhận bệnh đốm trắng (WSD) diện Trung Qu ốc vào đầu năm 1993 (Zhang ctv, 1998), điều giải thích ểm khởi đầu bùng nổ dịch bệnh Năm 1994, diện WSSV có hầu h ết qu ốc gia có ni tơm châu Á như: Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Ấn Độ… Ở Việt Nam, vào tháng năm 1994, huy ện Bình Đ ại, huyện Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre tháng đến tháng năm 1994 đ ầm nuôi huyện Cần Giờ - Tp Hồ Chí Minh phát tôm bị bệnh đốm tr ắng chết hàng loạt sau 30 – 40 ngày nuôi (Lý Thị Thanh Loan, 2003) 3.1.2 Dấu hiệu bệnh tích a Dấu hiệu bên ngồi Tơm nhiễm bệnh xuất dấu hiệu đỏ thân v ới đ ốm tr ắng bên l ớp vỏ đầu ngực, đốm trắng có kích thước từ 0,5 đến mm xuất hi ện lớp vỏ đầu ngực đốt đuôi cuối (Chou ctv, 1995; Kou ctv, 1998) (Hình 3.1A) Tơm bị bệnh đốm trắng dễ dàng phát tôm nhỏ trưởng thành b Dấu hiệu bên Tế bào tôm bị bệnh đốm trắng có hiên nhân (Chou ctv, 1995) Gan tụy nhân có màu trắng vàng trở nên dòn Dấu hiệu đặc trưng mô bệnh học xuất th ể vùi Crowdry type A nhân trương (Lightner, 1996) (Hình 3.1B) Hình 3.1 Tôm bị bệnh đốm trắng (Vlak, 2005) 3.1 A: Các dấu hiệu lâm sàng (đỏ thân xuất đốm trắng) 3.1 B: Tế bào nhiễm đốm trắng bị nhân 3.2 Virus đốm trắng 3.2.1 Phân loại tên gọi Sự phân loại WSSV khơng rõ ràng Trong nh ững năm đ ầu WSSV đ ược phân vào họ Baculoviradae, họ phụ Nudibaculovirinae hình thái cấu trúc genome (Wang ctv, 1995; Wongsteerasupaya ctv, 1995) Tuy nhiên, sáu báo cáo Hội đồng phân loại học virus quốc tế (ICTV) ph ủ nh ận h ọ phụ Do WSSV khơng có quan hệ với nguồn gốc Baculovirus chứng minh qua phân tích hệ thống phát sinh lồi, nên nhóm nghiên cứu đ ề nghị tạo họ mới, Whispovirus (van Hulten, 2001) Hiện nay, virus đốm trắng thuộc họ Nimaviridae, giống Whispovirus, tên gọi virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus) Hiện giới thống tên gọi virus gây bệnh đ ốm tr ắng White Spot Syndrome Virus 3.2.2 Hình thái Vỏ WSSV tiểu phần đối xứng, có hình ellipse hình que, khơng t ạo thể ẩn, đường kính từ 120 – 150 nm, chiều dài từ 270 – 290 nm WSSV có m ột phần phụ giống đuôi điểm cuối vỏ Một số loại nucleocapsid cá bi ệt có đường kính từ 65 – 70 nm, chiều dài từ 300 – 350 nm (Van Hulten ctv, 2001) A B Hình 3.2 Hình thái virus đốm trắng quan sát kính hiển vi điện tử (Vlak, 2005) 3.2 (A): phần vỏ 3.2 (B): nuclocapsid 3.2.3 Cấu trúc Cấu trúc virus đốm trắng gồm có phần: màng bao (envelope), nucleocapsid vật chất di truyền 3.3 Quá trình phát sinh bệnh virus đốm trắng 3.3.1 Cơ chế xâm nhiễm Cơ quan đích virus đốm trắng: Trong giai đoạn đầu trình lây nhiễm, virus đốm tr ắng xâm nh ập vào d dày, mang, biểu bì, mô liên kết gan tụy Ở giai đo ạn sau c quan bạch huyết, mơ cơ, mô tạo máu, tim, đoạn ruột sau, s ố ph ần ru ột Hệ thần kinh cặp mắt kép bị nhiễm giai đoạn cuối Như vậy, dày, mang, biểu bì, quan bạch huyết, mô tạo máu bị nhi ễm n ặng giai đoạn cuối (Hendrik Marks, 2005) 3.3.2 Cơ chế lây lan Quá trình truyền lây xảy mầm bệnh truyền từ nguồn bệnh (cá th ể bệnh, yếu tố truyền lây, trực tiếp từ môi trường ngoài) vào thể cá th ể kh ỏe, lúc cá thể bị nhiễm bệnh Mầm bệnh WSSV có th ể truyền lan theo hai trục: Trục ngang: đường chủ yếu Từ nguồn nước, từ thức ăn, từ giáp xác hoang dã ao, đặc biệt tôm khỏe ăn tôm ch ết b ị b ệnh đ ốm tr ắng ao, đường lây lan nhanh gây ch ết tôm hàng lo ạt (Tookwinas, 1998) Một số lồi tơm hoang dã giáp xác khác xem vật truy ền lan gây bùng nổ bệnh đốm trắng ao nuôi chúng xâm nhập vào thông qua đ ường thay nước (Limsuwan ctv,1997) Trục dọc: biểu truyền bệnh từ bố mẹ sang Tuy nhiên, kh ả truyền theo trục dọc chưa chứng minh SEMBV phát số giai đoạn trứng tôm quan sát kính hi ển vi ện t (Tookwinas, 1998) CHƯƠNG IV CÁCH PHÒNG BỆNH ĐỐM TRẮNG 4.1 Chuẩn bị ao nuôi thật kỹ trước thả giống Đây công việc vô quan trọng Đối với ao mới: công việc chuẩn bị thực dễ dàng h ơn: ph ao cho khô, làm vệ sinh, xử lý loại thực vật xung quanh Cố gắng khơng để hố ch ất x lý lại dư lượng ao gây hại cho tơm gi ống Sau đo pH đ ất, pH phù h ợp khoảng 7,5 – Nếu pH đất thấp nên dùng vôi b ột (Canxi hydroxyt) rắc khắp hồ với tỷ lệ 100 kg/hecta Nếu pH đất l ớn h ơn nh ỏ 7.5, dùng zeolite tỷ lệ 30-50 kg/hecta Đối với ao cũ: Việc dọn tẩy lớp bùn đáy ao thực hai cách dọn tẩy khô dọn tẩy ướt Trong phương pháp dọn tẩy khô, l ớp bùn đáy sau phơi khô dọn bỏ giới hay tay Ph ương pháp dọn tẩy ướt thực cách dùng máy bơm nước áp lực mạnh để rửa trơi lớp bùn đáy ướt Sau phơi đáy ao -2 ngày bón vơi tương tự ao Nước bơm từ nguồn nước bên ngồi vào ao lắng thơng qua túi l ọc v ải nhằm loại bỏ tạp chất, sinh vật gây hại Đối với vùng vụ trước có dịch bệnh xảy q trình xử lý n ước nên sử dụng Chlorine 30 kg/1 hecta Chlorine có tác dụng di ệt tảo đ ộc, t ảo s ợi, c ả vi sinh vật có lợi vi sinh vật khơng có l ợi làm n ước Tuy nhiên, Chlorine thường để lại dư lượng nước Do vậy, trước bơm sang ao nuôi nên phơi nước ao -2 ngày kiểm tra dư lượng Chlorine Cách ki ểm tra d l ượng Chlorine : lấy ml nước ao, nhỏ 1-2 giọt Potasium iodine N ếu n ước nghĩa nước ao ni tơm thẻ chân trắng khơng dư lượng chlorine, đổi sang màu nâu vàng tức nước dư lượng Hình 4.1 Sau xử lý Chlorine phải phơi ao chạy quạt để làm hết dư lượng nước Sau bơm nước vào ao nuôi, công việc cuối tr ước th ả tôm gây màu nước Có phương pháp gây màu theo VietGAP sau : Phương pháp thứ nhất: Theo công thức 2:1:2 (thành phần gồm kg cám g ạo cám ngô + kg bột cá + kg bột đ ậu nành) Tr ộn đ ều h ỗn h ợp sau nấu chín, ủ kín từ – ngày Dùng cám ủ bón đ ể gây màu, liều l ượng – kg/1.000 m3 nước, bón liên tục ngày, đạt độ cần thi ết (30 – 40 cm) ngày sau bón bổ sung, li ều lượng gi ảm 1/2 so v ới ban đ ầu (căn màu nước để bổ sung) Phương pháp thứ hai: Theo công thức 3:1:3 (thành phần gồm kg mật đ ường + kg cám gạo (hoặc cám ngô) + kg bột đậu nành) Cơng thức khơng cần nấu chín, trộn sau ủ kín 12 Dùng cám ủ bón để gây màu, li ều l ượng – kg/1.000 m3 nước, bón liên tục ngày, đạt độ cần thiết (30 – 40 cm), ngày sau bón bổ sung, liều l ượng gi ảm 1/2 so v ới ban đ ầu (căn màu nước để bổ sung) 4.2 Chọn tôm giống khỏe mạnh Lựa chọn tôm giống khỏe mạnh, chất lượng, khơng mang mầm bệnh đốm trắng quan trọng Các chuyên gia khuy ến cáo bà nên lựa chọn mua tôm giống nhà cung cấp uy tín có kinh nghiệm Khơng mua tơm giống trơi nổi, chất lượng Khi cần thi ết có th ể thực xét nghiệm PCR để kiểm tra tình trạng tôm gi ống Chọn giống tôm sú phải đồng đều, kích cỡ, khoảng 12mm Tơm sú với đốt bụng, đốt dài tốt tôm mau l ớn Tôm s hữu đi, râu hình trạng chữ V góc hai râu sát nh góc ch ữ V tôm khoẻ Chân phần đuôi gọi chân đuôi hay đuôi, lúc bơi xoè r ộng, khoảng cách chân phần đuôi tôm xa tốt Cơ thịt bụng tơm co đặn, căng bóng tạo dáng vẻ kh ỏe mạnh cho tôm Màu sắc tôm tươi sáng, vỏ mỏng, sở hữu màu tro đen đến đen, đầu thân b ằng phẳng giống chuẩn Tơm bơi ngược dòng khoẻ lúc đảo nước chậu bám lúc bị dòng nước Tôm phàm ăn, ăn tạp, chân ngực bắt giữ mồi tốt gi ống chất lượng Tơm có khả chịu đựng tốt dùng formol Vận chuyển tơm gi ống xe có bạt che, thời gian vận chuyển tôm không nên ti ếng, nên v ận chuyển vào lúc sáng sớm chiều tối Hình 4.2 Giống tơmbệnh 4.3 Đảm bảo môi trường nuôi ổn định Môi trường nuôi biến động nguyên nhân khiến tôm nuôi b ị nhi ễm bệnh đốm trắng Do vậy, cần lưu ý đảm bảo môi trường ao nuôi ln ổn đ ịnh, ví dụ: tơm thẻ chân trắng trì nhiệt độ mức 31-33oC giảm tối đa d ịch bệnh bùng phát 4.4 Sử dụng chế phẩm vi sinh Trong suốt vụ nuôi nên thường xuyên định kỳ sử dụng men vi sinh để xử lý tạp chất hữu tích tụ ao ni, vi sinh xử lý khí đ ộc đ ể hạn ch ế H2S, NO2, NH3 ao nuôi tôm bùng phát Nếu phát tôm bị bệnh đốm trắng cần cách ly ngay, tơm đạt cỡ thương phẩm nên thu ho ạch s ớm để tránh thiệt hại 4.4.1 Đặc tính có lợi probiotic prebiotic 4.4.1a Tác động đến hệ vi sinh vật đường ruột Hệ vi sinh vật đường ruột gồm hai nhóm nhóm vi sinh v ật b ản đ ịa nhóm vi sinh vật tạm thời Nhóm vi khuẩn địa nhóm vi khu ẩn đ ịnh c bề mặt biểu mơ đường ruột, có vi nhung mao Nh ững vi khuẩn tạo hàng rào phòng thủ chống lại xâm nhiễm vi khuẩn gây bệnh thông qua đường ruột 4.4.1b Sự xâm nhập tác nhân gây bệnh Đường ruột nơi có diện thường xuyên tác nhân gây b ệnh động vật thủy sản, chúng thường xuyên tiếp xúc với nguồn nước có ch ứa nhiều loại vi khuẩn gây bệnh Tuy nhiên, hệ vi sinh v ật đường ru ột kh ỏe mạnh hạn chế diện vi khuẩn gây bệnh trình công gây nhiễm trùng ruột Vi khuẩn địa đường ru ột cạnh tranh v ới tác nhân gây bệnh, đơn giản cách chi ếm không gian đường ru ột, buộc vi khuẩn gây bệnh tiếp tục trạng thái th ời làm gi ảm kh ả gây hư hại tế bào đường ruột gây nhi ễm trùng Vi khu ẩn b ản đ ịa sản xuất chất kháng khuẩn giúp chống lại tác nhân gây b ệnh Để giúp trì cân hệ vi sinh vật đường ru ột, prebiotic probiotic bổ sung phần ăn để giúp củng cố s ố lượng vi khuẩn có lợi đồng thời làm giảm số lượng vi khuẩn gây bệnh Các vi khuẩn probiotic giúp tăng hệ vi sinh vật có l ợi ru ột prebiotic l ại nguồn thức ăn ưu tiên dành cho vi khuẩn có l ợi giúp ho ạt đ ộng c probiotic tốt 4.4.1c Khả kháng bệnh Vật ni có khả chống lại tác nhân gây bệnh điều r ất quan tr ọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất lợi nhuận doanh nghiệp Nhiều nghiên cứu chứng minh bổ sung prebiotic probiotic làm tăng khả chống lại bệnh vi khuẩn, virus ký sinh trùng gây bệnh loài thủy sản khác 4.4.1d Sự hấp thu dinh dưỡng Việc tăng cường vi khuẩn có lợi đường ruột giúp cho vi ệc c ải thi ện q trình tiêu hóa nguồn dinh dưỡng lượng s ố loài th ủy s ản Việc bổ sung số prebiotic mannan-oligosaccharide (MOS), galactooligosaccharide (GOS) giúp động vật thủy sản tăng trưởng tốt h ơn T ỷ l ệ tiêu hóa chất dinh dưỡng động vật thủy sản tăng kết h ợp prebiotic v ới probiotic Những nghiên cứu gần prebiotic có th ể tăng diện tích h ấp th ụ đường ruột từ làm tăng khả hấp thụ chất dinh dưỡng Vi ệc sử dụng prebiotic probiotic tăng cường sử dụng chất dinh dưỡng ho ạt đ ộng trao đổi chất làm gia tăng trọng lượng hiệu sử dụng th ức ăn Sự c ải thi ện dễ dàng nhận thấy động vật thủy sản nuôi ều ki ện môi trường không tối ưu có diện vi sinh vật gây bệnh Nguồn: EcoClean t/h CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Nguyên nhân gây bệnh đốm trắng khơng virus, vi khuẩn mà y ếu tố mơi trường gây nên, virus đốm trắng tác nhân gây bệnh nguy hiểm khơng riêng lồi tơm nước l ợ mà xu ất 10 đối tượng khác cua tôm nước Con đường lây nhi ểm thơng qua phương tiện nuôi bị nhiễm từ đối tượng khác có mang mầm bệnh virus đốm trắng (Cai ctv., 1995; Lo ctv., 1996, Chang ctv., 1998; Lightner ctv., 1998; Sahul-Hameed ctv., 2000, 2001, 2002), có di truyền từ hệ sang hệ khác Theo dõi thực nghiệm biểu lâm sàng Các biểu lâm sàng tôm bị nhiễm: hoạt động bất th ƣờng, bỏ ăn, đ ỏ thân, xuất đốm trắng, hấp hối chết đƣợc phát vào thời ểm 36 gi liều thấp 24 liều cao 6.2 Khuyến nghị Mầm bệnh ln ln sẵn có mơi trường, mơi trường y ếu t ố quan trọng định bệnh có xảy hay khơng Vi ệc quản lý môi tr ường ều kiện tiên hàng đầu cơng tác phòng bệnh đ ộng v ật th ủy s ản Cần có biện pháp xử lý, cải tạo mơi trường sinh s ống công tác ch ọn gi ống tốt để cơng tác phòng bệnh tốt 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh Cai, S., Huang, J., Wang, C., Song, X., Sun, X., Yu, J, Zhang, Y and Yang, C., 1995 Epidermiological studies on the explosive epidermic disease of prawn in 1993 – 1994 J Fish China 19: 112 – 117 Chang, P S., Chen, H C., Wang, Y C., 1998 Detection of white spot syndrome associated baculovirus in experimentally infected wild shrimp, crabs and lobsters by in situ hybridization Aquaculture 164: 233 – 242 Chou H.Y., Huang C.Y., Wang C.H., Chiang H.C., Lo C.F., 1995 Pathogenecity of a baculovirus infection causing white spot syndrome virus in cultured penaeid shrimp in Taiwan Diseases of Aquatic Organisms 23, p 165 – 173 Lightner, D.V and Redman, R M., 1998 Shrimp diseases and current diagnostic methods Aquaculture 164, 201 – 220 Linghtner, D.V 1996 (Ed.), A handbook of shrimp pathology and diagnostic Procedures for disease of cultured Penaeid shrimp World Aquaculture Society, Baton Rouge, LA, USA Lo, C F., Ho, C H., Peng, S E., Chen, C H., Hsu, H C., Chiu, Y L., Chang, C F., Liu, K F., Su, M S., Wang, C H and Kou, G H., 1996 White spot syndrome baculovirus (WSBV) detected in cultured and captured shrimp, crabs and other arthropods Dis Aquat Org 27, 215 – 225 Manual of diagnostic Tests for Aquatic Animals, 2003 http://www.oie.int Sahul-Hameed, A.S., Charles, M.X and Anilkumar, M., 2000 Tolerance of Macrobrachium rosenbergii to white spot syndrome virus Aquaculture 183: 207213 Sahul-Hameed, A.S., Yoganandhan, K., Sathish, S., Rasheed, M., Murugan, V and Jayaraman, K., 2001 White spot syndrome virus (WSSV) in two species of freshwater crabs (Paratelphusa hydrodomus and P pulvinata) Aquaculture 201: 179-186 Sahul-Hameed, A.S., Murthi, B.L.M., Rasheed, M., Sathish, S., Yoganandhan, K., Murugan, V and Jayaraman, K., 2002 An investigation of Artemia as a possible vector for white spot syndrome virus (WSSV) transmission to Penaeus indicus Aquaculture 204: 1-10 Tookwinas S., 1998 Disease diagnosis of P monodon broostock Workshop on development of Penaeus monodon broodstock disease-free in asian country, 1998 Indonesia 10 Van Hulten, Martin Reijns, Angela M G Vermeesch, Fokko Zanbergen and Just M.Vlak, 2002 Identification of VP19 and VP15 of white spot syndrome virus (WSSV) and glycosylation status of the WSSV major structure proteins Journal of General Virololy (2002), 82, 257 – 265 11 Wang R., Liang Z., M Hall, K Soderhall, 2001 A transglutaminase involved in the coagulation system of the freshwater, Pacifastacus leniusculus Tissue localisation and cDNA cloning Fish and Shellfish immunology, p 623 – 637 12 Zhang Xiaobo, Canhua Huang, Xun xu and Choy L Hew, 2002 Identification and localization of a prawn white spot syndrome virus gene that encodes an envelope protein Journal of General Virology (2002), 83, 1069 – 1074 Tài liệu Tiếng Việt 13 Giáo trình bệnh học Thủy sản 2005 Tủ sách Đại học Cần Thơ 146 – 148 14 Lý Thị Thanh Loan, 2003 Nghiên cứu số vi khuẩn virus gây b ệnh tôm sú nuôi thương phẩm Đồng Bằng Sông Cửu Long Luận án tiến sỹ 15 Quản lý sức khỏe ao nuôi tôm Khoa Thủy Sản, Đại học Cần Thơ dịch 2002 16 http://danviet.vn/nha-nong/tac-nhan-gay-dom-trang-tren-tom-nuoi- 647076.html (11/10/2018) 17 Nguồn: EcoClean t/h.(11/10/2018) ... vật gây bệnh Nguồn: EcoClean t/h CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Nguyên nhân gây bệnh đốm trắng không virus, vi khuẩn mà y ếu tố mơi trường gây nên, virus đốm trắng tác nhân gây bệnh. .. nay, virus đốm trắng thuộc họ Nimaviridae, giống Whispovirus, tên gọi virus đốm trắng (White Spot Syndrome Virus) Hiện giới thống tên gọi virus gây bệnh đ ốm tr ắng White Spot Syndrome Virus. .. nguyên nhân ến dịch bệnh bùng phát, đặc biệt bệnh vi sinh vật gây Để giải phần khó khăn bệnh tơm cá ngày tràn lan, nhóm định thực chuyên đề VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM mong muốn tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: VIRUS gây BỆNH đốm TRẮNG TRÊN tôm, VIRUS gây BỆNH đốm TRẮNG TRÊN tôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay