PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH sản PHẨM MALENIN và PARACETAMOL 500MG tại CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM cửu LONG

53 20 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 09:04

. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIMột doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải tự chủ trong mọi hoạt động từ việc quản lý, đầu tư vốn, tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Để có thể tiêu thụ được nhiều sản phẩm trên thị trường, nhà quản lý phải nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, đổi mới công nghệ và quan trọng là phải kiểm soát được chi phí cho phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu hạ giá thành sản phẩm. Hạ giá thành sản phẩm là công tác chủ yếu cơ bản để không ngừng nâng cao lợi nhuận, tăng nguồn tích lũy cho công ty. Từ đó, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Học phần PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH B Chun đề PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MALENIN PARACETAMOL 500MG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Giảng viên Nhóm thực PGS.TS BÙI VĂN TRỊNH NHĨM LỚP: KẾ TỐN K16 Vĩnh Long - 2018 GVHD:PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần DANH SÁCH NHÓM STT MSSV HỌ TÊN CHỨC VỤ 10 11 1611044004 1611044007 1611044015 1611044030 1611044034 1611044049 1611044056 1611044061 1611044067 1611044071 1611044073 Nguyễn Thị Thu Huyền Đỗ Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Hương Quỳnh Nguyễn Thị Hồng Ngọc Trần Phước Sang Võ Thị Á Tiên Dương Hoàng Yến Đinh Thị Thùy Linh Bùi Thanh Trà Nguyễn Thị Thúy Liễu Võ Thị Thủy Tiên Thành viên Thư ký Thành viên Thành viên Nhóm Phó Thành viên Thành viên Thành viên Nhóm trưởng Thành viên Thành viên GVHD:PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU1 Lý chọn đề tài1 Mục tiêu nghiên cứu1 Phạm vi nghiên cứu2 PHẦN NỘI DUNG3 CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀTÍNH PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM3 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG PHÂN TÍCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM3 1.1.1 Khái niệm3 1.1.2 Phân loại3 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp4 1.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp5 1.2.3 Chi phí sản xuất chung5 1.3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 1.4 PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.4.1 Phân tích tình hình thực kế hoạch tồn giá thành sản phẩm7 1.4.1.1 Chỉ tiêu phân tích7 1.4.1.2 Phương pháp phân tích: Áp dụng phương pháp so sánh7 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ TÍNH VỀ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SO SÁNH ĐƯỢC CỦA MALEMIN PARACETAMOL 500MG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG8 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG.8 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển8 2.1.2 Chức lĩnh vực hoạt động10 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Công ty11 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty14 2.1.4.1 Tổ chức máy kế toán14 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ phận kế toán15 2.1.4.3 Hình thức kế tốn sử dụng Cơng ty16 2.1.5 Những thuận lợi khó khăn Cơng ty21 2.1.5.1 Thuận lợi21 2.1.5.2 Khó khăn22 2.2 THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH GIÁTHÀNH SẢN PHẨM MALEMIN PARACETAMOL 500MG THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG23 Học Phần GVHD:PGS.TS Bùi Văn Trịnh 2.2.1 Chi phí sản xuất23 2.2.1.1 Tổ chức hệ thống kế tốn ngun vật liệu trực tiếp25 a Tình hình chi phí sản xuất trình tự hạch tốn cho loại thuốc: MaleminC/100v BĐ25 b Tình hình chi phí sản xuất trình tự hạch tốn cho loại thuốc: Paracetamol 500mg28 2.2.1.2 Tổ chức kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp30 2.2.1.3 Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách kế tốn chi phí sản xuất chung 32 2.2.2 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm… 34 2.2.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán tập hợp chi phí sản xuất35 2.2.2.2 Xác định giá trị sản phẩm dở dang36 2.2.3 Phân tích tình hình thực kế hoạch toàn giá thành sản phẩm……37 CHƯƠNG NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ40 4.1 NHẬN XÉT40 4.1.1 Nhận xét tổng quát tình hình hoạt động Công ty CP Dược Phẩm Cửu Long 4.1.2 Nhận xét, đánh giá ưu – nhược điểm hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.41 4.1.2.1 Ưu điểm41 4.1.2.2 Nhược điểm42 4.2 KIẾN NGHỊ42 4.2.1 Về công tác quản lý hạ giá thành sản phẩm42 4.2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn43 KẾT LUẬN46 TÀI LIỆU THAM KHẢO47 Học Phần GVHD:PGS.TS Bùi Văn Trịnh DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP – MALEMIN C/100v BĐ 27 Bảng 2.2: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP – PARACETAMOL 500MG 30 Bảng 2.3: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP .31 Bảng 2.4: BẢNG TRÍCH CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 32 Bảng 2.5: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG .33 Bảng 2.6: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 36 Học Phần GVHD:PGS.TS Bùi Văn Trịnh DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 : SƠ ĐỒ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY .12 Sơ đồ 2.2 : SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN CƠNG TY 14 Sơ đồ 2.3: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ .23 Sơ đồ 2.4: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN TRÊN MÁY VI TÍNH 24 GVHD:PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHTN Bảo hiểm thất nghiệm BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CNTTSX Công nhân trực tiếp sản xuất CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVL Chi phí ngun vật liệu CPSX Chi phí sản xuất CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXKDDDCK Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ CPSXKDDDĐK Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn NVL Nguyên vật liệu QLPX Quản lý phân xưởng SDCK Số dư cuối kỳ SDĐK Số dư đầu kỳ SẢN XUẤT Sản xuất TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần PHẦN MỞ ĐẦU  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải tự chủ hoạt động từ việc quản lý, đầu tư vốn, tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm Để tiêu thụ nhiều sản phẩm thị trường, nhà quản lý phải nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, đổi cơng nghệ quan trọng phải kiểm sốt chi phí cho phù hợp nhằm hướng tới mục tiêu hạ giá thành sản phẩm Hạ giá thành sản phẩm công tác chủ yếu để không ngừng nâng cao lợi nhuận, tăng nguồn tích lũy cho cơng ty Từ đó, doanh nghiệp điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Giá thành sản phẩm thước đo trình độ cơng nghệ sản xuất trình độ tổ chức quản lý sản xuất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việc hạch toán đúng, đầy đủ, xác chi phí quản lý giá thành sản phẩm việc cấp thiết, khách quan ý nghĩa quan trọng Dưới góc độ vĩ mơ, việc tính giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp nhìn đắn phù hợp với khả năng, thực trạng Thơng qua cung cấp thơng tin hữu ích, kịp thời cho việc định kinh doanh đứng vững thị trường Là phần hành quan trọng cơng tác kế tốn, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu trọng tâm cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất Nhận thấy tầm quan trọng đó, sinh viên ngành kế toán em định tìm hiểu “Phân tích tình hình kế hoạch giá thành sản phẩm Malemin C/100v BĐ Paracetamol 500mgtại Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long” làm đề tài báo cáo Mục tiêu nghiên cứu Học Phần GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh - Tìm hiểu khoản mục chi phí tạo nên giá thành sản phẩm cơng ty - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm đề số giải pháp giá thành đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu tình hình giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần dược phẩm Cửu Long, cụ thể loại thuốc: Malemin C/100v BĐ Paracetamol 500mg tháng 12/ 2017 - Phạm vi thời gian: Các số liệu thống kê dùng phân tích nguồn từ phòng kế tốn cơng ty kỳ kế hoạch tháng12/2017 GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍNH PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1.1 Khái niệm Giá thành sản phẩm chi phí kết tinh kết sản xuất xác định theo tiêu chuẩn định Hoặc ta hiểu cụ thể là: Giá thành sản phẩm toàn số CPSX mà doanh nghiệp bỏ kỳ để tạo nên khối lượng thành phẩm số CPSX mà doanh nghiệp bỏ kỳ để tạo nên đơn vị thành phẩm 1.1.2 Phân loại a Theo thời điểm xác định giá thành:Bao gồm loại: - Giá thành kế hoạch: Là giá thành tính trước bắt đầu sản xuất kỳ kế hoạch dựa định mức dự toán kỳ kế hoạch - Giá thành định mức: Là giá thành tính sở định mức hành thời điểm định kỳ kế hoạch - Giá thành thực tế: Là giá thành xác định sở khoản hao phí thực tế kỳ để thực trình sản xuất sản phẩm Giá thành thực tế để kiểm tra, đánh giá tình hình tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm xác định kết kinh doanh b.Theo nội dung kinh tế cấu thành giá thành:Có loại: - Giá thành sản xuất: Gồm CPSX dùng để chế tạo sản phẩm, công việc hay lao vụ hồn thành như: Chi phí ngun vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung,… GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần T Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng 31.298.246 Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí sửa chữa tài sản cố định 15.600.000 Chi phí khấu hao tài sản cố định 355.658.328 Chi phí sản xuất khác tiền Tổng cộng 62.797.400 2.000.000 467.353.974 Cơng ty quy mơ lớn, chi phí sản xuất chung chiếm tỷ trọng lớn tổng giá thành sản phẩm Để việc tính giá thành xác phải phân bổ chi phí sản xuất chung cho hợp lý Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung sử dụng công ty dựa chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí sản xuất chung phân bổ cho loại sản phẩm sau: - Trong tháng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tất loại sản phẩm là: 1.520.914.000 đồng - Tổng chi phí sản xuất chung phát sinh kỳ: 467.353.974 đồng Ta cơng thức: Phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSXC phân bổ cho loại sản phẩm Tổng CPSXC phát sinh kỳ = x Tổng CPNVLTT phát sinh kỳ CPNVLTT loại sản phẩm Phân bổ chi phí sản xuất chung loại sản phẩm sau: 467.353.974 x 32 7.960.398 GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần Malemin C/100v BĐ 1.520.914.000 25.905.590 = = 467.353.974 Paracetamol 500mg x 1.520.914.000 = 244.390.604 75.097.553 = 2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Quá trình kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm chia làm bước: - Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung - Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ - Cuối kỳ kế tốn tiến hành tính giá thành sản phẩm 2.2.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Tập hợp chi phí sản xuất khâu cơng tác tính giá thành sản phẩm Xác định giá thành làm cho giá thành đơn vị xác, từ tạo nên giá bán hợp lý Cuối tháng, kế toán tổng hợp thực bút toán kết chuyển chi phí tính giá thành sản phẩm phần mềm máy tính Trên phần mềm kế tốn click chọn Sổ chi tiết tài khoản, click chọn tập hợp tài khoản Tại tài khoản cần tìm gõ vào Tài khoản … (cần chọn) chọn tên sản phẩm … (tương ứng) máy tính tự định khoản : - Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Malemin C/100v BĐ: Nợ TK 15401 33 25.905.590 GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần TK 62116 25.905.590 + Paracetamol 500mg: Nợ TK 15401 244.390.604 TK 62115 244.390.604 - Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp + Malemin C/100v BĐ: Nợ TK 15401 TK 622106 7.947.196 7.947.196 + Paracetamol 500mg: Nợ TK 15401 28.015.196 TK 622105 28.015.196 - Kết chuyển chi phí sản xuất chung + Malemin C/100v BĐ: Nợ TK 15401 TK 627 7.960.398 7.960.398 + Paracetamol 500mg: Nợ TK 15401 75.097.553 TK 627  75.097.553 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất Bảng 2.6: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Tên sản phẩm Malemin C/100v 34 CPNVLT T 25.905.590 CPNCTT 7.947.196 CPSXC 7.960.398 Tổng CP phát sinh 41.813.184 GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học PhầnParacetamol 244.390.60 500mg (Nguồn: Phòng kế tốn) 347.503.35 28.015.196 75.097.553 2.2.2.2 Xác định giá trị sản phẩm dở dang Là công ty chuyên sản xuất loại dược phẩm, kỳ muốn sản xuất sản phẩm gì? Số lượng phải vào đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh kế hoạch sản xuất công ty Do đặc điểm sản xuất cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty nên giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ xác định cách: Cuối kỳ kế tốn kiểm kê bán thành phẩm tồn phân xưởng sản xuất, sau tổng hợp số lượng sản phẩm dở dang x (nhân) với đơn giá loại nguyên liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước thời điểm kiểm kê giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tài liệu tháng 12/2015 sau: Tính cho sản phẩm Melamin C100/v BĐ: - Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 9.325.786 đồng - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh kỳ là: 25.905.590 đồng - Số lượng sản phẩm nhập kho kỳ 1.180.300 viên - Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 510.594 viên Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sau: 9.325.786 +25.905.590 1.180.300 + 510.594 x 510.594 = 10.638.709 đồng Tính cho sản phẩm Paracetamol 500 mg: - Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 13.982.486 đồng 35 GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh kỳ là: 244.390.604 đồng - Số lượng sản phẩm nhập kho kỳ 4.807.000 viên - Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 282.605 viên Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sau: 13.982.486 + 244.390.604 4.807.000 + 282.605 x 282.605 = 14.346.404 đồng Tính giá thành sản phẩm tháng 12 năm 2015 với số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho sau: - Malemin C/100v BĐ: 1.180.300 viên - Paracetamol 500mg:  4.807.000 viên Cơng thức tính giá thành sau: sảntrong xuấtkỳ dở dang cuối kỳ Chi dở phídang sản xuất phátphí sinh Chi phí sản xuất đầu Chi kỳ Tổng giá thành thực tế sản phẩm + = + + + + - Giá thành sản phẩm Malemin C/100v BĐ: Z Malemin = 9.325.786 +41.813.184 – 10.638.709 = 40.500.261 đồng - Giá thành sản phẩm Paracetamol 500mg: Z Paracetamol 500mg = 13.982.486 +347.503.353– 14.346.404 = 347.139.435 đồng  Cơng thức tính giá thành đơn vị sản phẩm sau: Tổng giá thành thực tế sản phẩm Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm = Số lượng sản phẩm hoàn thành 36 GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần - Giá thành đơn vị sản phẩm Malemin C/100v BĐ: Z đvMalemin 40.500.261 = = 34,31 đồng 1.180.300 - Giá thành đơn vị sản phẩm Paracetamol 500mg: Z đvParacetamol 500mg = 347.139.435 = 72,21 đồng 4.807.000 2.2.3 Phân tích tình hình thực kế hoạch tồn giá thành sản phẩm Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giá thành toàn sản phẩm (giảm 1.69%) Nhận xét: Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giá thành toàn sản phẩm 98.31% cho thấy Cơng ty hồn thành kế hoạch hạ giá thành toàn sản phẩm Công ty giảm 6.652.767 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 1.69% Đây biểu tốt việc quản lý hoàn thành kế hoạch hạ giá thành sản phẩm Căn vào sản lượng sản xuất giá thành đơn vị loại sản phẩm, ta lập bảng phân tích sau: Đơn vị tính: đồng Sản lượng TT tính theo Loại sản phẩm Malemin C/100v BĐ Paracotamol 500 37 ZKH ZTT 41.428.5 30 40.496.0 93 352.833 800 347.113 470 Chênh lệch Tỷ lệ Mức % -932.437 -2.25 - -1.62 GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần mg Tổng cộng 394.262.33 387.609 5.720.330 - 563 6.652.767 -1.69 Nguyên nhân chủ yếu do: + Sản phẩm Malemin giảm 932.437 đồng tương ứng tỷ lệ giảm 2.25% + Sản phẩm Paracetamol 500mg giảm 5.720.330đồng tương ứng tỷ lệ giảm 1.62%  Cả loại sản phẩm Malemin Paracetamol 500mg hoàn thành kế hoạch hạ giá thành 38 CHƯƠNG NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 4.1 NHẬN XÉT 4.1.1 Nhận xét tổng quát tình hình hoạt động Cơng ty CP Dược Phẩm Cửu Long - Sau 35 năm, với trưởng thành phát triển ngành dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long tồn tại, đứng vững không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh, cơng ty tự hồn thiện mặt, tạo uy tín, vị thị trường cộng đồng xã hội với phương châm “ sức khỏe cộng đồng ”  Về máy quản lý Công ty - cấu tổ chức quản lý xếp hợp lý, khoa học, công tác quản lý điều hành phòng ban, phân xưởng tốt phù hợp với yêu cầu thích ứng nhanh chế thị trường, tạo điều kiện cho quản lý chủ động sản xuất - Hội đồng quản trị, Ban giám đốc toàn thể cán công nhân viên công ty không ngừng nổ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên để đưa công ty phát triển, đủ sức mạnh để cạnh tranh với cơng ty lớn ngành đầy đủ tư cách pháp lý để trực tiếp xuất nhập khẩu, mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước điều góp phần khơng nhỏ việc quảng bá thương hiệu  Về cơng tác quản lý nhân - Bên cạnh việc quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm, đảm bảo uy tín với khách hàng với phương châm “ khách hàng thượng đế ” cơng ty quan tâm đến sức khỏe người lao động Hằng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán công nhân viên, tạo công ăn việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định - Việc quản lý lao động tốt, chế độ sách người lao động chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định Nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động làm cho họ yên tâm công tác gắn bó lâu dài vối cơng ty  Về cơng tác lập báo cáo tài - Nhìn chung cơng tác lập báo cáo tài cơng ty lập cách đầy đủ xác, phản ánh cách trung thực tình hình tài sản nguồn vốn, tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty, tình hình sử dụng lưu chuyển nguồn tiền Báo cáo tài cơng ty gồm mẫu sau: + Bảng cân đối kế toán – Mẫu số B01-DN + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh – Mẫu số B02-DN + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN + Thuyết minh báo cáo tài – Mẫu số B09-DN - Việc lập BCTC kế toán tổng hợp đảm nhiệm, muốn BCTC nhanh xác số liệu chi tiết đầu vào kế tốn viên phải xác, đảm bảo thời gian  Về tình hình tài cơng ty - Thơng qua BCTC cơng ty em nhận thấy tình hình tài sản nguồn vốn cơng ty tăng dần qua năm khơng nhiều, cơng ty gặp khó khăn tài Cụ thể thể qua số chi tiêu sau: 4.1.2 Nhận xét, đánh giá ưu – nhược điểm hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 4.1.2.1 Ưu điểm - Qua tìm hiểu tình hình thực tế cơng ty cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm mặt tổ chức sản xuất, tình hình sử dụng lao động, quy trình tổ chức sản phẩm nói chung cho thấy cơng ty nhiều cố gắng việc cải tiến quản lý kinh tế - Việc thực công tác tiết kiệm chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm mục tiêu chiến lược cơng ty, sở làm tăng lợi nhuận giảm giá bán để tăng sức cạnh tranh thị trường Vì vậy, phân tích giá thành nhiều gốc độ khác điều kiện cần thiết giúp cho chủ doanh nghiệp nhìn rõ kế hoạch tốt để hạ giá thành sản phẩm Mỗi cơng ty phải xác định cho chỗ đứng với hoạt động cụ thể tồn tại, đứng vững phát triển - Cơng ty thuộc loại hình sản xuất giản đơn, sản xuất với khối lượng lớn, chu kỳ sản xuất ngắn, cơng ty áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp hay gọi phương pháp giản đơn đối tượng tính giá thành loại sản phẩm sản xuất phù hợp xác - Việc xác định kỳ tính giá thành tháng công ty tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm tra chi phí sản xuất, phát kịp thời nguyên nhân gây lãng phí, từ đề biện pháp khắc phục Đồng thời giúp cho việc xác định kết kinh doanh, cung cấp thông tin cho việc xây dựng định mức kỳ sau tốt 4.1.2.2 Nhược điểm - Nhìn chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty phần lớn đáp ứng yêu cầu quản lý, tuân thủ chuẩn mực kế tốn Tuy nhiên số hạn chế sau: - Sản phẩm công ty đa dạng, nguyên liệu để cấu thành nên sản phẩm phong phú, công việc kiểm kê sản phẩm thường dồn vào cuối tháng nên tốn nhiều thời gian cho công tác kiểm kê để xác định sản phẩm dở dang cuối tháng, làm cho việc tính giá thành sản phẩm hàng tháng chậm trễ 4.2 KIẾN NGHỊ 4.2.1 Về công tác quản lý giá thành sản phẩm - Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu khách quan tìm biện pháp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Trong kinh tế thị trường việc hạ giá thành sản phẩm phải đảm bảo chất lượng sản phẩm Để đạt điều trước hết nhà doanh nghiệp phải thấy nhân tố tác động đến việc giảm giá thành sản phẩm từ xác định phương hướng tìm biện pháp hữu hiệu cơng ty - Thực biện pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm chi tiêu để giảm giá thành sản phẩm, tăng cường vai trò kiểm sốt tồn khâu sản xuất kinh doanh - Trong trình sản xuất, tình trạng sản phẩm hỏng diễn nhiều, đề nghị biện pháp sử lý quy trách nhiệm cho cá nhân tổ chức làm hỏng sản phẩm họ trách nhiệm với cơng việc - Chi phí ngun vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm, phải biện pháp cụ thể để tiết kiệm khoản chi phí như: Xây dựng định mức nguyên liệu cho loại sản phẩm theo nguyên liệu nhà cung cấp, giá chất lượng nguyên liệu phải đảm bảo phù hợp sản phẩm làm đủ khả cạnh tranh thị trường 4.2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn  Về hệ thống thơng tin kế toán - Do phần mềm kế toán lập trình sẵn thay đổi chế độ kế tốn, chuẩn mực kế tốn, thơng tư, nghị định cần phải nâng cấp, sửa đổi, bổ sung kịp thời - Thường xuyên lưu liệu nhằm tránh trường hợp số liệu cố xảy Đồng thời cuối tháng phải in sổ sách, lưu trữ cẩn thận theo quy định lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán - Thường xuyên đưa nhân viên tập huấn thay đổi, nâng cấp phần mềm để thực cho quy định  Về hệ thống kiểm soát chi phí Trên thực tế phương pháp kiểm sốt chi phí cơng ty lỏng lẻo như: Các cơng ty nhỏ quản lý theo kiểu gia đình, cơng ty lớn lại phân quyền điều hành cho cấp mà thiếu kiểm tra đầy đủ Cả hai phương pháp dựa vào tin tưởng cá nhân thiếu kiểm tra chéo phận, phòng ban để phòng ngừa rủi ro Để tăng lợi nhuận công ty cần phải ln quan tâm đến kiểm sốt chí phí, lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí chi kỳ Do đó, kiểm sốt chi phí vấn đề quan trọng mang tính sống doanh nghiệp Sau nhóm em số giải pháp giúp doanh nghiệp kiểm sốt chi phí hiệu quả: - Tồn trữ tồn kho nguyên liệu hợp lý, vừa phải để tránh trường hợp thiếu nguyên liệu sản xuất nhà cung cấp chuyển hàng chậm, biến động tăng giá làm ảnh hưởng đến giá thành - Công ty cần xây dựng định mức chi phí tiêu hao hoạch định chi phí, định mức chi phí giúp ta xác định lại kỹ khoản nên chi, khoản không Bên cạnh việc lập định mức chi tiêu, công ty phải thường xuyên xem xét lại định mức để đảm bảo tính hợp lý chúng thực tế chi phí ln thay đổi để định mức xác phải vào chi phí thực tế phát sinh nhiều kỳ Công ty cần định mức giá lẫn lượng thay đổi yếu tố tác động đến thay đổi chi phí - Phân tích biến động chi phí thực tế so với định mức để xác định mức biến động lợi hay hại, cơng ty tiết kiệm chi phí hay vượt chi Thơng thường người ta phân tích biến động chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung Phân tích biến động nói phải tiến hành sớm tốt, nhằm phát kịp thời bất hợp lý để điều chỉnh, tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu chi phí nguyên vật liệu - Đề biện pháp cắt giảm chi phí: Việc đề giải pháp cắt giảm chi phí đòi hỏi hợp tác chặt chẽ nhân viên, phận liên quan thơng thường biện pháp thiên kỹ thuật quản lý - Tìm nguyên nhân gây biến động chi phí, thường nhiều ngun nhân cơng ty nên tập trung vào số nguyên nhân chủ yếu để tránh nhiều thời gian cơng sức Tóm lại: Bất kỳ công ty hoạt động phát sinh chi phí, vấn đề kiểm sốt chi phí mối quan tâm hàng đầu nhà quản lý, lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí Nếu doanh nghiệp kiểm sốt chi phí nâng cao hiệu chi tiêu, từ tăng lợi nhuận doanh nghiệp PHẦN KẾT LUẬN  Trong kinh thị trường nay, để tồn phát triển doanh nghiệp phải khơng ngừng tìm phương án kinh doanh khác để tối đa hóa lợi nhuận Đối với doanh nghiệp sản xuất, đường lâu dài điều kiện cạnh tranh gay gắt tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm Sử dụng chi phí hiệu quả, tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp sản xuất nói chung Cơng ty cổ phần dược phẩm Cửu Long nói riêng Muốn làm tốt cơng tác đó, vấn đề cốt lõi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí cơng tác tính giá thành sản phẩm cho vừa tiết kiệm chi phí đến mức thấp nhất, vừa đạt lợi nhuận mức cao Bộ phận kế toán nơi cung cấp cho nhà quản lý, người lãnh đạo thông tin đầy đủ tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị, để từ nhà quản lý tập hợp thơng tin, liệu báo cáo để lập kế hoạch chiến lược lâu dài cho đơn vị đưa định hợp lý để phát triển công ty Tập thể cán công nhân viên lãnh đạo Ban Tổng giám đốc ln nổ lực, phấn đấu hồn thành tiêu kế hoạch đặt ra, tận dụng hội để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phát triển nhanh, mạnh bền vững Trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cơng ty em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do hạn chế kiến thức thời gian thực tập nên chuyên đề em khơng tránh khỏi sai sót Em mong giúp đỡ, góp ý q thầy cơ, anh chị công ty để đề tài nghiên cứu hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) PGS.TS Bùi Văn Dương, PGS.TS Hà Xuân Thạch, PGS.TS Nguyễn Xuân Hưng, TS Dương Thị Mai Hà Trâm, TS Nguyễn Thị Kim Cúc, TS Nguyễn Ngọc Dung, Th.S Đặng Ngọc Vàng, ThS Phan Thị Thu Hà, Giáo trình kế tốn tài (Phần & 2, tái lần 3) – Nhà xuất lao động năm 2011 Bộ môn kế tốn tài – Khoa kế tốn – Kiểm tốn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn 2) PGS.TS Nguyễn Việt, PGS.TS Võ Văn Nhị, TS Trần Văn Thảo, Giáo trình Nguyên lý kế toán– Nhà xuất lao động năm 2011 Bộ mơn Ngun lý kế tốn– Khoa kế tốn – Kiểm tốn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn 3) PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Đồn Ngọc Quế, TS Huỳnh Lợi, Giáo trình kế tốn chi phí – Nhà xuất lao động năm 2010 Bộ mơn kế tốn quản trị – Phân tích hoạt động kinh doanh - Khoa kế toán – Kiểm tốn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn 4) PGS.TS Phạm Văn Dược,Giáo trình kế toán Quản trị– Nhà xuất lao động năm 2010 Bộ mơn kế tốn quản trị – Phân tích hoạt động kinh doanh - Khoa kế toán – Kiểm tốn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn 5) PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Đức Lộng, ThS Lê Thị Minh Tuyết Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nhà xuất lao động năm 2009 Bộ mơn kế tốn quản trị – Phân tích hoạt động kinh doanh - Khoa kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn 6) Thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 8) Website: http://www.ketoan.com.vn/ ... VỀ TÍNH VỀ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SO SÁNH ĐƯỢC CỦA MALEMIN VÀ PARACETAMOL 500MG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG8 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG. 8 2.1.1... PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MALEMIN VÀ PARACETAMOL 500MG THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 2.2.1 Chi phí sản xuất 23 GVHD: PGS.TS Bùi Văn Trịnh Học Phần Công ty sản. .. PARACETAMOL 500MGTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Năm 1976 sau chiến tranh kéo dài, nước bắt tay vào xây
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH sản PHẨM MALENIN và PARACETAMOL 500MG tại CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM cửu LONG, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH GIÁ THÀNH sản PHẨM MALENIN và PARACETAMOL 500MG tại CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM cửu LONG, - Vừa đưa Nhà máy Cephalosporin vào hoạt động: Vốn đầu tư trên 120 tỷ đồng, công suất nhà máy đạt 1 tỷ sản phẩm/ năm. Doanh thu dự kiến là 500 tỷ đồng/ năm.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay