Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn toán năm 2018 có đáp án

46 27 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 06:51

Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 là bộ đề tổng hợp những đề thi chính thức với nội dung bám sát chương trình học trong sách giáo khoa. Thời gian làm bài là 90 phút với nhiều dạng đề vừa trắc nghiệm đan xen tự luận và phần tự luận xuyên suốt đề thi. Thông qua việc thực hành đề, các em làm quen các dạng bài thường gặp trong đề thi và nâng cao khả năng tư duy giải Toán của bản thân. Thầy cô giáo cũng có thể sử dụng BST đề thi làm đề kiểm tra 1 tiết, để ôn tập học kỳ 2 trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Mới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo đề thi BỘ ĐỀ THI HỌC LỚP MƠN TỐN NĂM 2018 (CĨ ĐÁP ÁN) Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Bình An Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Đại Đồng Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Nam Trung Yên Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Phòng GD&ĐT Ba Đình Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Phòng GD&ĐT Đan Phượng Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Phòng GD&ĐT Thanh Oai Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học 2017-2018 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3 điểm) Giải phương trình sau a/ x(x+5) – (x2+9x) =20 b/ c/ x2-9+(x+3)(22x-5) = d/ Câu 2: (1.5 điểm) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số a/ (x+3)2 +(5-x)(x+2)(x-2)2+4x=(x+2)2-4x+4+4x=4x+4x=0 0.25x3 Bài 2: Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm a/ (x+3)2 +(5-x)(x+2) B 0.x –  C 2x –5 > D (x – 1)2  2x Câu Nghiệm bất phương trình – 3x < 15 là: A x >– B x –3 Câu Hình sau biểu diễn tập nghiệm bất phương trình nào? ]////////////////////////////////////// A x  B x > C x  D x -2b C a – > b – D a + > b + Câu 5: Bất phương trình sau tập nghiệm x < A.-2x < -2 B -2x > C -2x > -4 D -2x > -2 Câu 6: Giá trị sau nghiệm phương trình – 4x –  2x + A.-1 B C D Câu 7: Phương trình x(x – 1) = tập nghiệm A S = {1} B S = {0} C S = {0,1} D S = {0,-1} Câu 8: Phương trình sau nghiệm x = A.3x + = B x  C 3x = Câu 9: Cho AB = 45dm, CD = 150cm A 45 150 B 150 45 D 2x – = AB CD C D Câu 10: Cho ABC vuông A, AC = 3cm, BC = 5cm Diện tích ABC A.6cm2 B 12cm2 C, 15cm2 D 10cm2 Câu 11: Cho ABC MN // BC (M  AB, N  AC), Khẳng định sau A AM AD  AB AN B AM AN  AB BC C AM AN  AB AC D AM BC  AB MN Câu 12: Cho ABC BD tia phân giác ABC (D  AC) Khẳng định A AB AD  AC DC B AB AC  MN NP B AB AD  AC DC C AB DC  BD AC D AM BC  AB AD AB BC  MN MP C AC AB  NP MN D BC AC  NP MP Câu 13: Nếu ABC MNP A Câu 14: Nếu ABC MNP , AB = 4cm, AC = 5cm, MN = 6cm độ dài MP A.6cm B 6,5cm C 7cm D 7,5cm Câu 15: Phương trình x2 tập nghiệm là:   x  x x( x  2) A.S = {-1} B S = {0;-1} C S = {0;1} Câu 16: Phương trình |x + 2| = 2x – tập nghiệm A.S = {0,7} B S = {7} C S = {1, -7} D S =  D S = {-1, 7} II TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Hai xe máy khởi hành lúc từ A đến B; vận tốc xe thứ 40 km/h; vận tốc xe thứ hai 25km/h Biết xe thứ hai đến chậm xe thứ 30 phút Tính độ dài quãng đường AB Bài 2: (1 điểm) Cho tam giác ABC Gọi AD tia phân giác góc BAC Tính độ gài DC, biết AB = 5cm, AC = 8cm, BD = 3cm Bài 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC vng A, đường cao AH Cho biết AB = 12cm, AC = 16cm, a) Tính độ dài BC b) Chứng minh ABC HBA Từ suy AB2 = BH.BC c) Vẽ trung tuyến AM Trên tia đối tia MA lấy điểm E cho ME = 5cm, tia đối tia BA lấy điểm F cho BF = 6cm Chứng minh BC // EF HẾT TRƯỜNG THCS HÒA PHÚ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn: Tốn Thời gian làm 90 phút ************* -Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm).( Ghi vào làm chữ đứng trước đáp án đúng) Câu 1: Điều kiện xác định phương trình x 5x 1   x  x  x  3x+2 A x  x  B x  x  C x  x  3 D x  x  Câu 2: Tập nghiệm phương trình  x   x  1   x  1 x  3 = là: A {-1;9} B {1;-9} C {-1;-9} D.{-1;9 } Câu 3: Cho ABC M  AB AM = AB, vẽ MN//BC, N  AC.Biết MN = 2cm, BC bằng: A 4cm B 6cm C 8cm D 10cm Câu 4: Một hình lập phương diện tích tồn phần 216cm , thể tích khối lập phương A 216cm3 B 36cm3 C 1296cm D 72cm3 3  nghiệm 3x  2 B x < C.x - D x > Câu 6: Diện tích xung quanh hình chóp tứ giác cạnh 6cm độ dài trung đoạn 10cm là: B 240 cm2 C 180 cm2 D 60 cm2 A 120 cm2 Phần II Tự luận: Câu 5: (2,0 điểm).Giải phương trình: a)  x  3   x  1  b) | x – 9| = 2x + Câu (1,0 điểm) Giải bất phương trình sau : a) 2x – x(3x + 1) < 15 – 3x(x + 2) b) c) 3x    x 3 x 3 x 9  2x  5x 2 x Câu (1,0 điểm).Bình xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/h Khi tan học nhà Bình với vận tốc 12km/h nên thời gian nhiều thời gian phút Hỏi nhà Bình cách trường bao xa A' C' Câu 8: (1,0 điểm)Một hình lăng trụ đứng đáy tam giác vng (như hình vẽ) Độ dài hai cạnh góc vng đáy 5cm, 8cm B' 12cm, chiều cao lăng trụ 8cm Tính diện tích xung quanh thể tích hình lăng trụ A C Câu (2,0 điểm) 5cm 12cm B Cho hình thang ABCD (AB//CD) Gọi O giao điểm hai đường chéo AC BD Qua O kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AD BC theo thứ tự E G a) Chứng minh : OA OD = OB.OC b) Cho AB = 5cm, CD = 10 cm OC = 6cm Hãy tính OA, OE c) Chứng minh rằng: 1 1    OE OG AB CD ĐÁP ÁN Phần I: Trắch nghiệm ( Mỗi câu cho 0,5 điểm) Câu Đáp án D B B Phần II: Tự luận: Câu Đáp án a) Giải PT:  x  3   x  1  A C  20x - 12 - 6x -3 =  14x = + 12 +3 14x = 24 x = (1,0Đ) 0,25 0,25 12 } b) | x – 9| = 2x + * Với x ≥ |x – 9| = x – ta PT: x – = 2x +  x = - 14 ( loại) * Với x < |x – 9| = – x ta PT: – x = 2x +  x = 4/3(thỏa mãn) Vậy tập nghiệm PT S = {4/3} c) ĐKXĐ x ≠ ±3  2(x + 3) + 3(x – 3) = 3x +  5x – = 3x +  x = 4( thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy tập nghiệm PT S = {4} (1,0Đ) Điểm 24 12 = 14 Vậy tập nghiệm PT S = { (2,0Đ) A 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a) 2x – x(3x + 1) < 15 – 3x(x + 2)  2x – 3x2 – x < 15 – 3x2 – 6x 7x < 15  x < 15/7 Vậy tập nghiệm BPT là: {x / x < 15/7} 0.25 b) BPT  2(1 – 2x) – 16 ≤ - 5x + 8x  -7x ≤ 15  x ≥ - 15/7 Vậy tập nghiệm BPT {x / x ≥ -15/7} 0.25 Gọi khoảng cách từ nhà Bình đến trường x (km) , ( x > 0) Thời gian Bình từ nhà đến trường là: x /15 (giờ) Thời gian Bình từ trường nhà là: x /12(giờ) Vì thời gian nhiều thời gian phút = 1/10 (giờ) Ta PT: x /12 – x /15 = 1/10  5x – 4x = 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 x=6 Vậy nhà Bình cách trường 6km 0.25 + Tính cạnh huyền đáy : 52  122  13 (cm) (1,0Đ) + Diện tích xung quanh lăng trụ : ( + 12 + 13 ) = 240(cm2) 0.25 + Diện tích đáy : (5.12):2 = 30(cm2) 0.25 + Thể tích lăng trụ : 30.8 = 240(cm3) 0.25 *Vẽ hình 0.25 cm A E A B E G O o 6cm D a)AOB 10cm C 0.25 COD (g-g) 0.25 OA OB    OA.OD  OC.OB OC OD OA OB AB OA 6.5 b) Từ câu a suy :      OA   cm OC OD CD 10 10 (2,0Đ) Do OE // DC nên theo hệ định 0.25 lí Talet AE AO EO EO 3.10 30 10      EO    cm AC AC DC  10 9 OE DE  (1) c) OE//AB, theo hệ định lý Ta-lét ta có: AB DA OE AE *OE//CD, theo hệ định lý Ta-lét ta có: (2)  DC DA OE OE DE AE    1 Cộng vế với vế (1) (2) ta được: AB DC DA DA 1 1  OE (  )  hay   AB CD OE AB CD 1   Chứng minh tương tự ta OG AB DC : Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu TNKQ TL TNKQ TL Vận dung Cấp độ Thấp TNKQ TL Cấp độ Cao TNKQ TL 0.25 0.25 0.25 0.25 Cộng Phương Nhận biết trình bậc phương trình ẩn tích ĐKXĐ phương trình chứa ẩn mẫu Số câu hỏi : Số điểm : 0,5 Giải phương trình bậc ẩn 2.Bất phương trình bậc ẩn Giải bất phương trình bậc ẩn Số câu hỏi : Số điểm : Nhận biết tập nghiệm bất phương trình 0,5 0,5 Nắm bước giải tốn cách lập PT Giải phương trình chứa ẩn mẫu 1,25 1,0 Giải phuong trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 0,75 1,0 Tam gíac đồng dạng.Định lí Ta lét,hệ Nắm vững định lí Ta lát hệ Số câu hỏi : Số điểm : 0,5 3,25 Nắm vững, vận dụng tốt trường hợp đồng dạng tam giác 1,5 Hình hộp chữ nhật,hình lăng trụ đứng ,hình chóp Số câu hỏi : Số điểm : Nắm vững cơng thức tính,diện tích xung quanh thể tích hình hộp chữ nhật,lăng trụ,hình chóp đều.Vận đụng vào tính tốn 0,5 0,5 Tổng số câu Tổng số điểm 1,5 4,5 2,25 Vận dụng định lí Ta lét hệ để chứng minh đẳng thức 0,5 1,0 3,5 2,5 2,0 0,5 17 10 PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG THCS NAM TRUNG N KIỂM TRA HỌC KỲ II Mơn: TỐN Năm học: 2017-2018 Thời gian làm bài: 90 phút I Trắc nghiệm (2 điểm) Chọn chữ đứng trước câu trả lời 9  Câu Tập nghiệm phương trình  x  25   x    là: 4  3  A 5;   2  9  B 25;  4   3 C    2 3  D 5;  2  Câu Nghiệm bất phương trình: 12  3x  là: A x  B x  C x  4 Câu 3: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP A MN 9 AB B MN 3 AB C D x  4 S ABC 9 S MNP MN  AB D MN  AB Câu 4.Cho tam giác ABC, AD phân giác BAC biết AB = 16cm, AC=24cm, DC = 15cm, BD bằng:AD phân giác BAC A 10cm B Bài 1: Cho hai biểu thức A  128 cm C cm 10 D 45 cm y2  y y B   y 1 y 1  y2 Tính giá trị biểu thức A y = 2 Rút gọn biểu thức M = A.B Tìm giá trị y để biểu thức M < Bài 2: Một ôtô từ Hà Nội đến Đền Hùng với vận tốc trung bình 30km/h Trên quãng đường từ Đền Hùng Hà Nội, vận tốc ôtô tăng thêm 10km/h nên thời gian rút ngắn thời gian 36 phút Tính quãng đường từ Hà Nội đến Đền Hùng Bài 3: Cho tam giác ABC vuông B, đường cao BH CMR: HBA đồng dạng với HCB , từ suy HB2  HC.HA Kẻ HM  AB  M , HN  BC  N CMR: MN = BH Lấy I , K trung điểm HC HA Tứ giác KMNI hình gì? Vì sao? So sánh diện tích tứ giác KMNI diện tích tam giác ABC a b c 1 Bài (0,5 điểm) Cho a, b, c  Chứng minh:      b c a a b c a b c d HƯỚNG DẪN GIẢI TRẮC NGHIỆM 9  Câu Tập nghiệm phương trình  x  25   x    là: 4  3  A 5;   2  Chọn Đáp C vì: 9  B 25;  4   3 C    2 3  D 5;  2   x  25   x  25( L)  9  x  25  x      x2     x2   x     4 2 Câu Nghiệm bất phương trình: 12  3x  là: A x  B x  Chọn B vì: 12  3x   3x  12  x  Câu 3: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP A MN 9 AB B MN 3 AB D x  4 C x  4 C S ABC 9 S MNP MN  AB Chọn D vì: Do tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP nên MN  AB S ABC  AB   9  mà S MNP  MN  D S ABC S MNP AB MN  AB   3   9 MN AB  MN  Câu 4.Cho tam giác ABC, AD phân giác BAC biết AB = 16cm, AC=24cm, DC = 15cm, BD bằng:AD phân giác BAC A 10cm 45 128 cm C cm D cm 10 Chọn đáp án A vì: Do AD phân giác BAC , áp dụng tính chất tia phân giác, ta B AB DB 16 DB 16.15     DB   10 (cm) AC DC 24 15 24 TỰ LUẬN Bài 1: Cho hai biểu thức A  y2  y y B   y 1 y 1  y2 Tính giá trị biểu thức A y = Rút gọn biểu thức M = A.B Tìm giá trị y để biểu thức M < Giải: Thay y  vào A ta A    2 1  ĐKXĐ: y  1; y  1  y   y  y  1 y A   y 1  y  y  1 y  1  y  1 y  1  M  A.B  y y 1 Ta có: y 1 y 1 y 1  1   0 y 1 y 1 M 1 Vì 1   y    y  1 Vậy M < y  1; y  1; y  Bài 2: Một ôtô từ Hà Nội đến Đền Hùng với vận tốc trung bình 30km/h Trên quãng đường từ Đền Hùng Hà Nội, vận tốc ôtô tăng thêm 10km/h nên thời gian rút ngắn thời gian 36 phút Tính quãng đường từ Hà Nội đến Đền Hùng Giải: Đổi: 36 phút tương ứng với Gọi x (km) chiều dài quãng đường từ Hà Nội đến Đền Hùng (x > 0) Theo đề ta có: Thời gian xe từ Hà Nội đến Đền Hùng là: x (h) 30 Thời gian xe từ Đền Hùng đến Hà Nội là: x (h) 40 Ta có: x x    x  72 30 40 Vậy quãng đường từ Hà Nội đến Đền Hùng dài 72km Bài 3: Cho tam giác ABC vuông B, đường cao BH a) CMR: HBA đồng dạng với HCB , từ suy HB2  HC.HA b) Kẻ HM  AB  M , HN  BC  N CMR: MN = BH c) Lấy I , K trung điểm HC HA Tứ giác KMNI hình gì? Vì sao? d) So sánh diện tích tứ giác KMNI diện tích tam giác ABC Giải: A K H M I a Xét HBA HCB , ta có: HBA  HCB ( phụ với BAC ) AHB  BHC  90  HBA đồng dạng HCB (g-g) HB HA    HB2  HC.HA HC HB B C N b Tứ giác HMAN góc vng nên hình chữ nhật, suy MN = BH c MH // BC nên KHM  ICN K trung điểm cạnh huyền AH nên KHM   KMH I trung điểm cạnh huyền HC nên  ICN   INC HIN  INC  ICN (góc ngồi tam giác) MKH  HIN  MKH  2ICN  MKH  2KHM  1800 Nên MK // NI suy KMNI hình thang   Ta KAM : KA  KM   AH   KAM  AMK   Vì HMBN hình chữ nhật nên NMB  MBH Mà MBH  BCA  AMK  NMB  MAH  ICN  900 Suy KMNI hình thang vng d Ta có: S ABC  AC.BH 11 1  S KMNI  ( KM  NI ).MN   AH  HC  BH  AC.BH 22   S KMNI  S ABC Bài (0,5 điểm) Cho a, b, c  Chứng minh: a b c 1      b2 c2 a a b c Giải Cách 1: Ta có: a b c 1      b2 c2 a a b c  a b c 1      0 b c2 a a b c  a b c         0 b2 b a c2 c b a a c 2  a a    b b    c c                           0 b c a a  a  c  b  b  a  c  c  b  2 2  a   b   c             với a, b, c  a   c b   a c   b Dấu "  " xảy a  b  c Vậy a,b,c  a b c 1      b2 c2 a a b c Dấu "  " xảy a  b  c Cách 2: Với a, b, c  , áp dụng BĐT cauchy ta được: a   b2 a b b   c2 b c c   a2 c a Cộng vế với vế BĐT ta a b c 2         b2 a c2 b a c b c a  a b c 2 1         b2 c2 a b c a a b c  a b c 1      (đpcm) b2 c2 a a b c Vậy a, b, c  a b c 1      b2 c2 a a b c Dấu "  " xảy a  b  c ...1 Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Trường THCS Bình An Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Trường THCS Đại Đồng Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Trường... Trung n Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Phòng GD&ĐT Ba Đình Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Phòng GD&ĐT Đan Phượng Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Phòng... 20 x+100+30x-105=12x-36108x=41x=41/1 08 c/ x2-9+(x+3) (22 x-5)=0 (x+3)( x-3)+(x+3) (22 x-5)=0 (x+3)(x-3 +22 x-5)=0 0 .25 x4 (x+3) (23 x -8) =0 x=-3; x =8 /23 d/ ĐK x≠ 2, MTC : (x -2) (x +2) ->(x -2) 2+4x=(x +2) 2-4x+4+4x=4x+4x=0
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn toán năm 2018 có đáp án, Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn toán năm 2018 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay