Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán năm 2018 có đáp án

53 29 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 06:37

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2018 được TaiLieu.VN tổng hợp đảm bảo mang đến cho các em những đề thi chất lượng, không chỉ là nguồn tin cậy mà còn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Với mẫu đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 không chỉ giúp các em ôn luyện và củng cố kiến thức tốt mà còn góp phần hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi cũng như các dạng bài tập khác nhau qua đó các em có thể tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo. - - -   - - - BỘ ĐỀ THI HỌC LỚP MƠN TỐN NĂM 2018 (CĨ ĐÁP ÁN) Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Bình An Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Đại Đồng Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Đồng Cương Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Trần Quang Diệu Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Phú Đa Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Trường THCS Vĩnh Thịnh Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Phòng GD&ĐT Đan Phượng Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Phòng GD&ĐT Thanh Oai Đề thi học lớp mơn Tốn năm 2018 đáp án - Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Bài 1: (2 điểm) Điểm kiểm tra mơn tốn lớp ghi lại bảng sau 10 9 4 8 10 6 a/ Dấu hiệu gì? Số giá trị dấu hiệu ? b/ Lập bảng tần số Tính số trung bình cộng, mốt dấu hiệu Bài 2: (2 điểm) Viết dạng thu gọn cho biết bậc đơn thức a/ b/ Bài 3: (1.5 điểm) M(x)=5x2 -3x3 - 7x+ 12 ; N(x)=3x3+5x2+2x+24 a/ Tính M(x)+N(x); b/ M(x) – N( x) Bài 4: (1 điểm) Thu gọn đa thức tính giá trị đa thức sau thu gọn A=2x4y3-5x5+6xy7-2x4y3+5x2y6+5x5+x x = 2, y = -1 Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vng A, biết AB=3cm, AC=4cm a/ Tính BC b/ Trung tuyến AM ( M thuộc BC), tia đối tia MA lấy điểm D cho MD=MA Chứng minh : ∆BMA=∆CMD c/ Chứng minh :∆ABC=∆BAD d/ Tính AM Bài 6: (0.5 điểm) Một người taxi phải trả 14000 đồng cho 1km 10 km Khi hành trình vượt quá10 km phải trả 11500 đồng cho km Người 15 km, phải trả tiền - Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2017-2018 MÔN :TỐN Bài a/ dấu hiệu điểm tốn, số giá trị dấu hiệu b/ Các giá trị Tần số Các tich Trung bình 12 7.1 20 24 35 48 54 10 20 30 213 Bài a/ a/ bậc đơn thức 14 b/ 0.5 0.5+0.5+0.25+0.25 0.25x2+0.5 0.25x2+0.5 bậc đơn thức 21 Bài M(x)=5x2 -3x3 - 7x+ 12 ; N(x)=3x3+5x2+2x+24 a/ Tinh M(x)+N(x)=10x2-5x+36; 0.75 b/ TínhM(x) – N( x)=-6x3-9x-12 0.75 Bài A=2x4y3-5x5+6xy7-2x4y3+5x2y6+5x5+x =6xy7+5x2y6+x3 =6.2.(-1)7+5.2 2.(-1)6+23=-12+20+8=16 Bài 0.25x4 A B C M D a/ Áp dụng định lý Py ta go tam giác ABC vuông A Tính BC=5cm b/ Chứng minh : ∆BMA=∆CMD xét ∆BMA ∆CMD, ta BM=CM ; AMB= CMD ; MA= MD =>∆BMA=∆CMD c/ Chứng minh :∆ABC=∆BAD ∆BMA=∆CMD nên ACM = DBM ( góc tương ứng) nên ABD=ABC+CBD=900 xét ∆ABC ∆BAD ta AB cạnh chung ; CAB=ABD=900; AC=BD d/ Tính AM=2.5 Bài 10 Thành tiền 14000 11500 140000 57500 197500 Học sinh làm cách khác biểu điểm cho đủ điểm Hình học phải vẽ hình 0.5đ 1đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ 0.5đ KIỂM TRA HỌC II Năm học 2017-2018 PHỊNG GD-ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG Mơn: Tốn Thời gian: 90’ ĐỀ BÀI PHẦN I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 ĐIỂM) Trong câu lựa chọn A, B, C, D khoanh tròn vào chữ in hoa đứng trước câu trả lời Câu Điểm thi đua tháng năm học 2013 – 2014 lớp 7A ghi bảng Bảng Tháng 9/2007 10/2007 11/2007 12/2007 1/2008 2/2008 3/2008 4/2008 5/2008 Điểm 7 8 10 Tần số điểm : A 12 ; B C D 10 Câu Mốt dấu hiệu điều tra bảng : A B C D 10 Câu Theo số liệu bảng 1, điểm trung bình thi đua năm lớp 7A : A 7,2 B 72 C 7,5 D 2 Câu Giá trị biểu thức 5x y + 5y x x = – y = – : A 10 B – 10 C 30 D – 30 Câu Biểu thức sau gọi đơn thức A (2+x).x2 B + x2 C – D 2y+1 Câu Đơn thức sau đồng dạng với đơn thức – A 3yx(–y) B – (xy)2 C – xy2 2 xy D – Câu Bậc đa thức M = x6 + 5x2y2 + y4 – x4y3 – : A B C xy D Câu Cho hai đa thức : P(x) = 2x2 – Q(x) = x + Hiệu P(x) – Q(x) : A x2 – B 2x2 – x – C 2x2 – x D x2 – x – Câu Cách xếp đa thức sau theo luỹ thừa giảm dần biến x ? A + 4x5 – 3x4 +5x3 – x2 +2x B 5x3 + 4x5 – 3x4 + 2x – x2 + C 4x5 – 3x4 + 5x3 – x2 + 2x + D 1+ 2x – x2 + 5x3 – 3x4 + 4x5 Câu 10 Số sau nghiệm đa thức g(y) = y+1 M A / I N H×nh / B A B C – D – Câu 11 Trên hình ta MN đường trung trực đoạn thẳng AB MI > NI Khi ta : A MA = NB B MA > NB C MA < NB D MA // NB Câu 12 Tam giác ABC số đo hình 2, ta : A BC > AB > AC B AB > BC > AC C AC > AB > BC D BC > AC > AB B Câu 13 Bộ ba số đo sau độ dài ba cạnh tam giác vng ? 65 60 C A H×nh A 3cm, 9cm, 14cm B 2cm, 3cm , 5cm C 4cm, 9cm, 12cm D 6cm, 8cm, 10cm Câu 14 Cho tam giác ABC đường phân giác AM góc A BN góc B cắt I Khi điểm I : A trực tâm tam giác B cách hai đỉnh A B khoảng AM BN C cách ba cạnh tam giác D cách ba đỉnh tam giác Câu 15 Trong tam giác MNP điểm O cách đỉnh tam giác Khi O giao điểm của: A ba đường cao B ba đường trung trực C ba đường trung tuyến D ba đường phân giác Câu 16 Cho hình 3, biết G trọng tâm tam giác ABC Đẳng thức sau không ? GM  GA AG B  AM AG C 2 GM A A G B M H×nh C D GM  AM PHẦN II TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) Câu 17 (1,5 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra miệng mơn Tốn học sinh lớp 7A trường THCS sau năm học, người ta lập bảng sau : Điểm số 10 Tần số 10 a) Dấu hiệu điều tra ? Tìm mốt dấu hiệu ? b) Tính điểm trung bình kiểm tra miệng học sinh lớp 7A N=40 c) Nhận xét kết kiểm tra miệng mơn Tốn bạn lớp 7A Câu 18 (2 điểm) Cho đa thức : f (x )  x  2x  3x  g(x )  x  x  h (x )  2x  a) Tính : f (x )  g(x )  h (x ) b) Tìm x cho f (x )  g(x )  h(x )  Câu 19 (2,5 điểm) Cho góc nhọn xOy Điểm H nằm tia phân giác góc xOy Hạ HA  Ox, HB  Oy (A thuộc Ox, B thuộc Oy) a) Chứng minh tam giác HAB tam giác cân b) Gọi D hình chiếu điểm A Oy, C giao điểm AD với OH Chứng minh BC  Ox ·  600 chứng minh OA = 2OD c) Khi xOy HƯỚNG DẪN CHẤM Mơn: Tốn Thời gian: 90’ PHÒNG GD-ĐT VĨNH TƯỜNG TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG Phần I Trắc nghiệm khách quan Câu Đáp án B B D D C A D Câu 10 11 12 13 14 15 Đáp án C C B A D C B Mỗi câu trả lời 0,25 điểm Phần II Tự luận Câu Nội dung 17 a) “Điểm kiểm tra miệng mơn Tốn” Mốt b) 6,85 c) “Hầu hết số học sinh đạt điểm kiểm tra miệng từ trung bình trở lên, trường hợp bị điểm kém” 18 a) Tìm f (x )  g(x )  h (x )  2x  b) Tìm x = 19 a) Chứng minh  OAH =  OBH  HA = HB   AHB cân b) Chứng minh BC đường cao  AOB  BC  Ox c) Chứng minh OA = 2OD B 16 D Điểm 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,25 0,75 HƯỚNG DẪN CHẤM I TNKH: Mối ý cho 0,5 điểm, sai không cho điểm Câu Câu Câu Đáp án B C Câu B Câu C Câu B Câu B II Tự luận: Phần trình bày Thang điểm Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a Dấu hiệu: điểm kiểm tra học II 40 học sinh lớp 7A - Số giá trị khác nhau: (3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) 0,5 0,5 b bảng tần số: Giá trị (x) Tần số(n) X  8 10 10 0,5 N= 40 3.1  4.2  5.2  6.8  7.6  8.10  9.7  10.4  7,35 40 0,5 Bài 2: a b P(x) = 2x3 – 2x + x2 – x3 + 3x + = x3+ x2+x+2 Q(x) = 4x3 -5x2 + 3x – 4x – 3x3 + 4x2 + = x3- x2- x+1 0,5 P(x) + Q(x) = (x3+ x2+x+2)+( x3- x2- x+1) = 2x3+3 P(x) - Q(x) = (x3+ x2+x+2)-( x3- x2- x+1) = 2x2+2x+1 0,25 0,25 Bài 3: a 0,5 C Áp dụng định lí Pitago vào tam giác ABC vng tai A Ta có: AB2 + AC2 = BC2 Thay số vào ta được: + 122 = BC2 0,25 0,25 A D B 0,25 => BC = 81+144=225 => BC =15 Vậy BC = 15cm 0,25 I  AC  AI ( gt ) b Xét tam giác vuông: ACD & AID   ADchung  ACD  AID(canhhuyen  gocnhon)  ID  IC (canhtuongung ) c Do  ACD  AID( canhhuyen  gocnhon)  ACˆ D  AIˆD nên CDˆ B  IDˆ B  90  ACˆ D  DC  DI (cmt )  Xét tam giác: BCD & BID CDˆ B  IDˆ B(cmt )  BDchung   BCD  BID(c.g.c) Bài Giả sử đa thức P(x) triển khai dạng 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 P ( x)  a 2018 x 2018  a 2017 x 2017   a x  a1 x  a Ta thấy P(1)  a 2018  a 2017   a  a1  a P(1)  a 2018  a 2017   a2  a1  a0 0,25 Do P (1)  P ( 1)  2(a 2018  a 2016   a a ) Khi đó: a 2018  a 2016   a  a  P (1)  P(1)   0,25 Mà P (1)  (12   2) 2018  ; P (1)  ( 1)  3( 1)  2) 20182018 Vậy a 2018  a2016   a  a0  P(1)  P(1)  2018   2017.32018 2 0,25 TRƯỜNG THCS PHÚ ĐA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN TỐN LỚP THỜI GIAN: 90 Phút PHẦN I TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Trong câu lựa chọn A, B, C, D khoanh tròn vào chữ in hoa đứng trước câu trả lời Câu Giá trị biểu thức 5x2y + 5y2x x = – y = – : A 10 B – 10 C 30 Câu Đơn thức sau đồng dạng với đơn thức – A 3yx(–y) B – (xy)2 C – B 2 xy2 2 xy Câu Số sau nghiệm đa thức g(y) = A D – 30 C – D – xy y+1 3 D – Câu Trên hình ta MN đường trung trực M đoạn thẳng AB MI > NI Khi ta : A MA = NB B MA > NB C MA < NB D MA // NB Câu Tam giác ABC số đo hình 2, ta : A / I / B B N H×nh 65 60 C A A BC > AB > AC B AB > BC > AC C AC > AB > BC D BC > AC > AB Câu Bộ ba số đo sau độ dài ba cạnh tam giác vng ? H×nh A 3cm, 9cm, 14cm B 2cm, 3cm , 5cm C 4cm, 9cm, 12cm D 6cm, 8cm, 10cm Câu Cho tam giác ABC đường phân giác AM góc A BN góc B cắt I Khi điểm I : A trực tâm tam giác B cách hai đỉnh A B khoảng C cách ba cạnh tam giác 2 AM BN 3 D cách ba đỉnh tam giác Câu Cho hình 3, biết G trọng tâm tam giác ABC Đẳng thức sau không ? A A GM  GA B AG  AM C AG 2 GM D GM  AM G B M PHẦN II TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) C H×nh Câu (1,5 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra miệng mơn Tốn học sinh lớp 7A trường THCS sau năm học, người ta lập bảng sau : Điểm số 10 Tần số 10 N=40 a) Dấu hiệu điều tra ? Tìm mốt dấu hiệu ? b) Tính điểm trung bình kiểm tra miệng học sinh lớp 7A c) Nhận xét kết kiểm tra miệng mơn Tốn bạn lớp 7A Câu 10 (2 điểm) Cho đa thức : f (x )  x  2x  3x  g(x )  x  x  h(x )  2x  a) Tính : f (x )  g(x )  h (x ) b) Tìm x cho f (x )  g(x )  h(x )  Câu 11 (2,5 điểm) Cho góc nhọn xOy Điểm H nằm tia phân giác góc xOy Hạ HA  Ox, HB  Oy (A thuộc Ox, B thuộc Oy) a) Chứng minh tam giác HAB tam giác cân b) Gọi D hình chiếu điểm A Oy, C giao điểm AD với OH Chứng minh BC  Ox ·  600 chứng minh OA = 2OD c) Khi xOy ĐÁP ÁN Phần I Trắc nghiệm khách quan Câu Đáp án D A C B A D C D Mỗi câu trả lời 0,25 điểm Phần II Tự luận Câu 17 Nội dung Điểm a) “Điểm kiểm tra miệng mơn Tốn” Mốt 0,5 b) 6,85 0,5 c) “Hầu hết số học sinh đạt điểm kiểm tra miệng từ trung bình trở 0,5 lên, trường hợp bị điểm kém” 18 a) Tìm f (x )  g(x )  h (x )  2x  b) Tìm x = - 19 1,0 1,0 a) Chứng minh  OAH =  OBH 0,5  HA = HB   AHB cân 0,5 b) Chứng minh BC đường cao  AOB 0,5  BC  Ox 0,25 c) Chứng minh OA = 2OD 0,75 Duyệt BGH Duyệt Tổ chuyên môn Giáo viên lập TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Tốn - Lớp Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) I Phần trắc nghiệm (2 điểm): Chọn chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Bậc đa thức x5 y  x y  x5 y  x y  x11  là: A B 11 C 14 D 5 Câu 2: Cho P(x) = -5x + 4x – x + x + 1; Q(x) = x – 5x + 2x + Hiệu Q(x) - P(x) là: A -6x5 – 9x4 – 2x3 + x2 – 1; B 6x5 – 9x4 + 2x3 + x2 – x; C 5x5 – 9x4 + 2x3 – x – 1; D -4x5 + 9x + 2x3 + x – Câu 3: Cho tam giác ABC; BE AD hai trung tuyến tam giác; BE = 15cm Số đo BG là: A 5cm B 9cm C 10cm D 6cm Câu 4: Cho tam giác ABC, ta có: A AB + AC < BC < AB – AC B AB – AC < BC < AB + AC C AB + AC < BC < AB + AC D AB – AC < BC < AB – AC II Phần tự luận: Câu 5: Một đội bóng tham gia giải bóng đá Mỗi đội phải đá lượt lượt với đội khác Số bàn thắng trận đấu toàn giải ghi lại bảng sau: Số bàn thắng (x) Tần số (n) 10 13 15 20 11 N=90 a) tất trận tồn giải? b) trận khơng bàn thắng? c) Tính số bàn thắng trung bình trận giải? Câu 6: Cho đa thức: M(x) = 5x + 2x4 – x2 + + 3x2 – x3 – x4 – 4x3 a) Thu gọn đa thức M(x) b) Tính M(1) M(-2) c) Tìm nghiệm đa thức M(x) Câu 7: Số điểm tốt ba tổ lớp tỉ lệ với 3; 4; Biết tổ số điểm tốt tổ 10 điểm Tính số điểm tốt tổ Câu 8: Cho tam giác ABC vuông A, đường phân giác BE Kẻ EH  BC (H  BC) Gọi K giao điểm AB HE Chứng minh rằng: a)  ABE =  HBE b) BE đường trung trực đoạn thẳng AH c) EK = EC d) AE < EC Câu 9: Cho đa thức f(x) = ax2 + bx + c Biết giá trị đa thức f(x) x = 0; x = x = -1 số nguyên Chứng minh 2a; a + b c số nguyên TRƯỜNG THCS VĨNH THỊNH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 Mơn: Tốn - Lớp I Phần trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án C B C B II Phần tự luận: Câu Nội dung 5(1đ) a) 90 trận tồn giải b) 10 trận khơng bàn thắng c) X  0.10  1.13  2.15  3.20  4.11  5.9  6.3  7.4  8.5 278   3,09 90 90 a) M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + + 3x2 – x – x4 – 4x3 = (5x3 – x3 – 4x3) + (2x4 – x4 ) + (3x2 – x2) + = + x4 + 2x2 +1 = x + 2x + b) M(1) = 14 + 2.12 + =1+2+1=4 Vậy M(1) = M(-2) = (-2)4 + 2.(-2)2 + = 16 + + = 25 Vậy M(-2) = 25 c) Ta có: x  0; x2  với x  R Nên M(x) = x4 + 2x2 +  > Suy khơng giá trị x để M(x) = Vậy đa thức M(x) khơng nghiệm (1,5đ) Gọi số điểm tốt ba tổ a, b, c (a, b, c số nguyên dương) Điểm 0,25 0,25 0,5 (2đ) Theo ta có: a b c   c – a = 10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Áp dụng tính chất dãy tỉ số ta có: a b c c  a 10     5 53 (3đ) Suy ra: a = 15; b = 20; c = 25 Vậy số điểm tốt ba tổ 15 điểm, 20 điểm, 25 điểm Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận 0,5 0,5 a)  ABE  HBE có: ABE  HBE (gt); BAE  BHE  900 ; BE cạnh chung Suy ra:  ABE =  HBE (cạnh huyền – góc nhọn) b) Vì  ABE =  HBE (theo phần a) nên: AE = HE (hai cạnh tương ứng) BA = BH (hai cạnh tương ứng)  AE = HE BA = BH  BE đường trung trực đoạn thẳng AH c)  AEK  HEC có: KAE  CHE  900 ; AE = HE (cmt); AEK  HEK (đối đỉnh) Nên  AEK =  HEC (g.c.g) Suy EK = EC (hai cạnh tương ứng) d) Xét  AEK vuông A, có: AE < EK (quan hệ góc cạnh đối diện tam giác) Mà EK = EC (cmt) Suy AE < EC (0,5đ) Từ f(0) = c  Z; f(1) = a + b + c  Z; f(-1) = a – b + c  Z Do f(1) + f(-1) = 2a + 2c  Z, mà c  Z nên 2a  Z a + b  Z Vậy 2a; a + b c số nguyên 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 Ngày 27/4/2018 Năm học: 2017-2018 Thời gian: 90 phút’ I Trắc nghiệm (2 điểm) Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Câu 1: Trong số sau, số nghiệm đa thức: F (x)  x2  2x  A B C D.4 C AB  BC D AB  AC C D Câu 2: Cho ABC A  70 , B  500 A AC  BC B AB  AC Câu 3: Bậc đa thức 2x4  x  4x3  2x4  là: A B Câu 4: Cho ABC cân A , trung tuyến AM, trọng tâm G Biết AB  5cm, BM  4cm độ dài AG là: A cm A 4cm B 2cm C 3cm II Tự luận (8 điểm): Bài (1,5đ) Cho hai đơn thức 3 x2 y xy2 z a) Tính tích hai đơn thức b) Xác định hệ số, phần biến, bậc đơn thức tích Bài 2: (1,5đ) Khi điều tra số m3 nước dùng tháng hộ gia đình xóm, người điều tra ghi lại bảng sau: 16 18 17 16 17 16 16 18 16 17 16 13 40 17 16 17 17 20 16 16 a) Dấu hiệu gì? b) Lập bảng tần số c) Tính số trung bình cộng dấu hiệu? Bài 3(1,5đ): Cho hai đa thức sau: A  x2  3xy – y2 1 B  2x2  y2  7xy  a) Tính A  B  ? b) Tìm đa thức C biết C  A  B Bài 4: (3 đ) Cho ABC vuông A Tia phân giác B cắt AC E Từ E kẻ ED vng góc với BC D a) Chứng minh: ABE  DBE b) Chứng minh BE đường trung trực đoạn thẳng AD c) Kẻ AH  BC ( H  BC ) Chứng minh AD tia phân giác HAC Bài (0,5 đ): Cho đa thức Fx  a.x2  b x c biết F0  2016 , F1  2017 , F1  2018 Tính F   Hướng Dẫn Giải: I Trắc nghiệm: Câu Đáp án A B C C II Tự luận: Bài 1: 1 3 2 x yz a) Ta có: 3 x2 y xy z  3 x xyy z  b) Hệ số: 1 Phần biến: x3 y3z Bậc đơn thức tích : Bài 2: a) Dấu hiệu là: Số m3 nước dùng tháng hộ gia đình xóm b, c) Giá trị (x) Tần số (n) Các tích (x.n) 13 13 16 144 17 102 18 36 20 20 355 40 40 X  17, 75 N= 20 Tổng: 355 20 Bài 3: a) A  B  3x – 10xy – b) C  B  A  x2 – 4xy  2y2  Bài 4: B A E C a) Xét ABE DBE ta có: A  D  900 (gt) B1  B2 (gt) BE chung  ABE  DBE ( cạnh huyền – góc nhọn) b)Vì ABE  DBE ta BA  BD (hai cạnh tương ứng) nên B thuộc đường trung trực đoạn AD EA  ED (hai cạnh tương ứng) nên E thuộc trung trực đoạn AD Vậy BE đường trung trực đoạn AD c) Ta AH / /DE (cùng vng góc với BC)  HAD  ADE (hai góc SLT nhau) Vì EA  ED (câu b) nên EAD cân E (định nghĩa) nên ADE  DAE Vậy HAD  DAE hay AD tia phân giác HAC Bài 5: Ta F0  a.02  b.0  c  2016  c  2016 F1  a.12  b.1  c  2017 ab1 F  1  a  1  b  1  c  2018 ab2 1 Vì a  b  a  b  nên  a  ; b  2 Vậy: F2  3/2 22   1   2016  2023   ...1 Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Trường THCS Bình An Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Trường THCS Đại Đồng Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Trường... Cương Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Trường THCS Trần Quang Diệu Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Trường THCS Phú Đa Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án -... Thịnh Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Phòng GD&ĐT Đan Phượng Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án - Phòng GD&ĐT Thanh Oai Đề thi học kì lớp mơn Tốn năm 20 18 có đáp án -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán năm 2018 có đáp án, Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán năm 2018 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay