Ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng CSDL quản lý hành chính tỉnh Thanh Hóa

30 30 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 23:21

Ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng CSDL quản lý hành chính tỉnh Thanh Hóa Với sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung, công nghệ GIS nói riêng đã và đang đạt được những thành tựu hết sức to lớn, được thế giới biết đến như một công cụ đắc lực không thể thiếu trong việc nghiên cứu, quản lý và trợ giúp đưa ra những quyết định đúng đắn. Công nghệ GIS đã thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực khoa học, các ngành kinh tế, các hoạt động quốc phòng. Đặc biệt công nghệ GIS đã và đang được áp dụng thành công tr TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: “Ứng dụng công nghệ GIS việc xây dựng CSDL quản hành tỉnh Thanh Hóa” GVHD: PGS.TS Nguyễn Trường Xn SV : Nguyễn An Đức Lớp : Tin học Trắc địa – K56 Hà Nội, T7/2017 NỘI DUNG BÁO CÁO Mở đầu Tổng quan sở lí thuyết Tổng quan CSDL Hành Thực nghiệm Kết luận Tính cấp thiết đề tài *Trong năm gần đây, nhiều địa phương việc xây dựng sở liệu hành dừng lại việc lập đồ hành hồ sơ hành dạng giấy dạng số liệu thô, liệu khơng gian thuộc tính lưu trữ riêng biệt gây khó khăn cho q trình thu thập, cập nhật, quản đất đai *Ngày nay, công nghệ GIS ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nhau, thể mạnh cho việc xây dựng sở liệu, giúp trình tìm kiếm, truy xuất, hiển thị, khai thác thơng tin cách xác nhanh chóng Với phát triển cơng nghệ thơng tin nói chung, cơng nghệ GIS nói riêng đạt thành tựu to lớn, giới biết đến công cụ đắc lực thiếu việc nghiên cứu, quản trợ giúp đưa định đắn Công nghệ GIS thâm nhập vào hầu hết lĩnh vực khoa học, ngành kinh tế, hoạt động quốc phòng Đặc biệt cơng nghệ GIS áp dụng thành công lĩnh vực điều tra, khảo sát, quy hoạch quản hành nước ta Tổng quan sở lí Hệ thơng tin địa lí GIS.thuyết Có thành phần GIS: Tổng quan sở lí thuyết Cấu trúc liệu GIS: Dữ liệu dạng Vector Thể Cặp tọa độ Dữ liệu không gian Cấu trúc liệu GIS Dữ liệu dạng Raster Dữ liệu thuộc tính Thể Pixel Tổng quan sở lí thuyết Chức GIS: Nhập liệu Thao tác liệu Các chức GIS Quản liệu Phân tích liệu Hiển thị liệu Kết xuất liệu Tổng quan sở lí Phần mềm ArcGIS thuyết Gồm thành phần: ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcGIS Developer , ArGIS Mobile, ArcGIS Online Mơ hình liệu ArcGIS: Định dạng Shapefile Cơ sở liệu ArcGIS Cấu trúc Geodatabse Định dạng Coverage Định dạng Geodatabas e Tổng quan sở lí thuyết Kiến trúc phần mềm ArcGIS: Kiến trúc phần mềm ArcGIS ArcCatalog Tạo truy nhập quản liệu địa đơn giản ArcToolbox Cung cấp công cụ để xử liệu ArcMap Cung cấp môi trường thao tác Tổng quan CSDL hành CSDL hành chính: * CSDL hành gồm thành phần: Tổng quan CSDL hành chính: *Quy trình xây dựng CSDL hành Thực nghiệm —Thiết kế Feature Dataset, Thực nghiệm —Nhập thông thin thuộc tính : Thực nghiệm *Chuyển liệu vào arc map để biên tập chỉnh sửa Thực nghiệm *Chuyển liệu vào arc map để biên tập chỉnh sửa Thực nghiệm — nhập shape file giao thông vào arc map để biên tập chỉnh sửa Thực nghiệm —tính mật độ dân số: Thực nghiệm —Bản đồ mật độ dân số tỉnh Thanh Hóa: Thực nghiệm —Lập biểu đồ dân số tỉnh Thanh Hóa: Thực nghiệm —Biểu đồ dân số tỉnh Thanh Hóa: Thực nghiệm(DEMO) *Truy vấn thơng tin ArcGIS: Sử dụng lệnh Select by Attribute ArcGIS để tìm kiếm thơng tin: • Tìm kiếm tên huyện: Thực nghiệm • Tìm kiếm huyện có dân số lớn 200000: Thực nghiệm • Kết huyện có số dân số lớn 200000: Thực nghiệm *Trình bày kết quả: Kết luận *Kết quả: Hiểu quy trình để xây dựng sở liệu hành ưu điểm bật sở liệu hành so với đồ hành tài liệu hồ sơ hành kèm Về bản, xây dựng sở liệu hành nhằm phục vụ cơng tác quản hành chính, cụ thể địa điểm thực nghiệm tỉnh Thanh Hóa *Hướng phát triển: Cơ sở liệu hành sau xây dựng quản lý, cập nhật, truy xuất, tìm kiếm thơng tin nhằm phục vụ cho cơng tác quản hành mục đích mang tính kinh tế, xã hội khác *Hạn chế: Do kiến thức hạn hẹp liệu thu thập chưa đầy đủ nên đồ án em nhiều thiếu sót Em xin cám ơn q thầy, cô bạn lắng nghe! ... nhập quản lý liệu địa lý đơn giản ArcToolbox Cung cấp công cụ để xử lý liệu ArcMap Cung cấp môi trường thao tác Tổng quan CSDL hành CSDL hành chính: * CSDL hành gồm thành phần: Tổng quan CSDL hành. .. để xây dựng sở liệu hành ưu điểm bật sở liệu hành so với đồ hành tài liệu hồ sơ hành kèm Về bản, xây dựng sở liệu hành nhằm phục vụ cơng tác quản lý hành chính, cụ thể địa điểm thực nghiệm tỉnh. .. CSDL hành chính: *Quy trình xây dựng CSDL hành Thực nghiệm Thực nghiệm Thanh Hóa tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ ,là tỉnh có diện tích lớn thứ nước Về vị trí địa lý, Thanh Hóa tiếp giáp với tỉnh nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng CSDL quản lý hành chính tỉnh Thanh Hóa, Ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng CSDL quản lý hành chính tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay