Kỹ thuật lâm sinh copy

11 33 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 22:59

Để khắc phục những thiếu sót trong trồng rừng không có tàn che.Có thể lợi dụng tán rừng cũ che bóng cho rừng mới trồng.Có thể điều chỉnh tầng rừng cũ bằng cách diệt dần cây gỗ lớn. => Cải thiện điều kiện ánh sáng cho cây non đem trồng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM MÔN: KỸ THUẬT LÂM SINH 12/29/18 CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHĨM Phương thức trồng rừng tán Thành viên thực hiện: 12/29/18 Cơ sở lâm học Các bước kỹ thuật • Ưu nhược điểm • • 12/29/18 Nội dung thuyết trình: Cơ sở lâm học - Để khắc phục thiếu sót trồng rừng khơng có tàn che Có thể lợi dụng tán rừng cũ che bóng cho rừng trồng Có thể điều chỉnh tầng rừng cũ cách diệt dần gỗ lớn => Cải thiện điều kiện ánh sáng cho non đem trồng 12/29/18 Các bước kỹ thuật • 12/29/18 Bước 1: Loại bỏ tồn tầng thấp (cây bụi, dây leo, thảm cỏ,…) Nhưng phải chừa lại tái sinh có giá trị Các bước kỹ thuật • Bước 2: Triệt bỏ tán che, diệt dần gỗ lớn rừng có tán rộng, nhiều cành -> Tạo điều kiện chiếu sáng giảm cạnh tranh cho non trồng 12/29/18 Các bước kỹ thuật • Bước 3: Xử lý đất trồng rừng non bổ sung vào rừng Cũ: + Cuốc hố: Cuốc lớp đất màu (tầng A) để bên, lớp đất tầng để phía dốc tạo gờ giữ nước Cuốc hố cự ly kích thước theo thiết kế + Lấp hố: Cuốc hố xong lấp hố sau 10 – 15 ngày Dùng cuốc đập nhỏ lớp đất màu (tầng A) đưa xuống hố trước (2/3 hố), sau vạc cỏ xung quanh miệng hố, đá lẫn ngoài; sau cuốc đất bên ngồi bổ sung cho đầy hố Khi lấp hố kết hợp bón lót phân lân, kết hợp với phân chuồng, bón độ sâu 2/3 hố trỏ lên, sau trộn phân với đất, khơng để phân bón lộ mặt đất 12/29/18 Ưu nhược điểm a) Ưu điểm: + Hạn chế thối hóa đất khơng tán rừng cũ + Cây trồng nhanh thích ứng với môi trường + Tránh tác động xấu mơi trường + Chi phí trồng thấp 12/29/18 Ưu nhược điểm b) Nhược điểm: + Gây khó khăn cho việc thi cơng, việc xử lý tán rừng cũ phức tạp + Việc mở tán rừng, tạo lỗ trống, gây chênh lệch sinh trưởng 12/29/18 + Việc xử lý tán rừng cũ gây đổ gẫy gỗ non trồng 12/29/18 CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI VÀ LẮNG NGHE THE END 12/29/18 ... trồng rừng tán Thành viên thực hiện: 12/29/18 Cơ sở lâm học Các bước kỹ thuật • Ưu nhược điểm • • 12/29/18 Nội dung thuyết trình: Cơ sở lâm học - Để khắc phục thiếu sót trồng rừng khơng có tàn che... non đem trồng 12/29/18 Các bước kỹ thuật • 12/29/18 Bước 1: Loại bỏ toàn tầng thấp (cây bụi, dây leo, thảm cỏ,…) Nhưng phải chừa lại tái sinh có giá trị Các bước kỹ thuật • Bước 2: Triệt bỏ tán... bỏ tán che, diệt dần gỗ lớn rừng có tán rộng, nhiều cành -> Tạo điều kiện chiếu sáng giảm cạnh tranh cho non trồng 12/29/18 Các bước kỹ thuật • Bước 3: Xử lý đất trồng rừng non bổ sung vào rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật lâm sinh copy, Kỹ thuật lâm sinh copy, Các bước kỹ thuật, Ưu và nhược điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay