HC 02 BM03 bien ban nghiem thu

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 22:56

Mã tài liệu: HC-04-BM03 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: QUY TRÌNH SỬA CHỮA BIÊN BẢN NGHIỆM THU Loại cơng việc: Stt Sửa chữa: Loại máy móc tài sản Người sửa chữa/BH/lắp đặt Bảo trì: BP sử dụng Bảo hành: Nội dung cơng việc Bộ phận bảo trì Lắp đặt: Kết Bộ phận sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: HC 02 BM03 bien ban nghiem thu, HC 02 BM03 bien ban nghiem thu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay