Thẩm định giá doanh nghiệp

40 20 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 22:10

Thẩm định giá doanh nghiệp ThS Trần Việt Hà Nội dung Doanh nghiệp nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp Quy trình phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp I Doanh nghiệp nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh c im ca doanh nghip a- Giống: hàng hoá thông thờng - Giá bán thay đổi theo cung cầu, cạnh tranh - Có giá thực có giá ảo Kết luận: vận dụng kỹ thuật định giá thông thờng cho DN b- Giống: BĐS - DN tài sản Kết luận: kỹ thuËt so s¸nh c¸c DN chØ cã tÝnh chÊt tham chiếu c- Khác: DN tổ chức kinh tế Sức mạnh hay giá trị tổ chức thể đâu? - Giá trị tài sản - Các mối quan hệ Kết luận: Đánh giá giá trị tài sản đánh giá mối quan hệ d- DN hoạt động mục tiêu: tạo khoản thu nhập tơng lai Kết luận: Giá trị DN tuỳ thuộc độ lín cđa thu nhËp t¬ng lai Giá trị doanh nghiệp - Khái niệm: + Giá trị DN (hàm nghĩa tổng thể) biểu tiền khoản thu nhập mà DN mang lại trình sản xuất kinh doanh + Giá trị DN (đối với chủ sở hữu) biểu tiền khoản thu nhập mà DN mang lại cho chủ sở hữu trình sản xuất kinh doanh - Hệ quả: phương pháp định giá DN thừa nhận có sở khoa học, thuộc vào cách tiếp cận: + Lượng hoá khoản thu nhập mà DN mang lại cho nhà đầu tư Hoặc: + Đánh giá giá trị tài sản giá trị yếu tố tổ chức - mối quan hệ Hoặc: + So sánh thị trường Nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp Giá trị DN mối quan tâm nhà (chủ thể):  Nhà nước  Nhà đầu tư  Nhà quản trị DN II Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp Các Các yếu yếu tố tố ảnh ảnh hưởng hưởng đến đến giá giá trị trị doanh doanh nghiệp nghiệp Mơi Mơi trường trường bên bên ngồi ngồi Mơi Môi trường trường bên bên trong Môi trường bên ngồi  Mơi trường vĩ mơ: trị, kinh tế, tự nhiên, văn hóa-xã hội, khoa học cơng nghệ  Môi trường ngành: cạnh tranh ngành, áp lực cạnh tranh tiềm năng, chu kỳ kinh doanh, triển vọng tăng trưởng Môi trường bên trong: sản phẩm, thị trường, chiến lược kinh doanh; quản trị doanh nghiệp; tiêu tài III Quy trình phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp Quy trình Các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp Quy trình Xác định vấn đề Lập kế hoạch thẩm định giá Tìm hiểu thơng tin doanh nghiệp Đánh giá điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp Xác định phương pháp thẩm định giá Chuẩn bị lập báo cáo thẩm định giá 3.1 Phương pháp định giá chứng khoán Giá trị doanh nghiệp chủ sở hữu tổng giá trị loại cổ phiếu mà doanh nghiệp phát hành Giá trị doanh nghiệp tổng thể tổng giá trị loại cổ phiếu cộng giá trị trái phiếu mà doanh nghiệp phát hành giá trị khoản nợ khác Công thức tổng quát xác định giá trị loại chứng khoán n R1 R2 Rt Rt V0      t t (1  i) (1  i) (1  i) (1  i) t 1 Trong đó: Vo: Giá trị thực chứng khoán Rt : Thu nhập chứng khoán năm t i: Tỷ suất hóa n: Số năm nhận thu nhập Giá trị thực trái phiếu: lợi tức trái phiếu giữ ổn định hàng năm R Rt Pn  (1  i )  n Pn V0   R   t n (1  i) i (1  i) n t 1 (1  i) n (1.5) Trong đó: Pn : Mệnh giá trái phiếu phải trả vào năm thứ n Rt : lợi tức trái phiếu năm t Xác định giá trị thực cổ phiếu  Giả định 1: doanh nghiệp chi trả lợi tức cổ phần ổn định hàng năm thời gian vô hạn n n Dt D V0  D   t t i t 1 (1  i) t 1 (1  i)  Giả định 2: Lợi tức cổ phiếu tăng hàng năm với tốc độ g% thời gian vô hạn D1 V0  i g  Giả định 3: Lợi tức cổ phiếu n năm khác nhau, từ năm n+1 tăng với tốc độ tăng trưởng g% thời gian vô hạn n Dn 1 Dn 1 Dt Vn Vn     V0   t n i g i (1  i ) t 1 (1  i) Ưu điểm  Trực tiếp khoản thu hình thức lợi tức cổ phần để xác định giá trị cổ phiếu  Phù hợp với quan điểm nhìn nhận đánh giá giá trị doanh nghiệp nhà đầu tư thiểu số  Thích hợp với DN có chứng khốn giao dịch thị trường, xác định giá trị DN phương pháp TS gặp nhiều khó khăn có giá trị TS vơ hình đánh giá cao Nhược điểm  Việc dự báo lợi tức cổ phần dễ dàng  Phụ thuộc vào sách phân chia lợi tức cổ phần tương lai  Việc xác định tham số có tính thuyết phục khơng cao 3.2 Phương pháp hóa lợi nhuận  Cơ sở phương pháp: giá trị doanh nghiệp chủ sở hữu đo độ lớn khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp mang lại cho chủ sở hữu suốt thời gian tồn doanh nghiệp  Công thức n Prt Pr1 Pr2 Prn V0      n t (1  i) (1  i) (1  i) (  i) t 1 Lợi nhuận Pr xác định  Lợi nhuận ròng dự kiến tương lai  Lợi nhuận bình quân khứ (bình quân số học đơn giản, bình qn có trọng số) Giả định 1: Lợi nhuận năm Pr, t   Pr V0  i Giả định 2: Lợi nhuần tăng hàng năm với tốc độ g% (g < i), t  Pr1 V0  i g Giả định 3: Lợi nhuần hàng năm tăng không đến năm thứ n, từ năm n+1 trở tăng với tốc độ ổn định g% (g
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định giá doanh nghiệp, Thẩm định giá doanh nghiệp, I. Doanh nghiệp và nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp, III. Quy trình và các phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp, Phương pháp giá trị tài sản thuần, Phương pháp định lượng Goodwill, Phương pháp hiện tại hóa nguồn tài chính tương lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay