đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT ngô sĩ liên vĩnh phúc lần 1 (8 mã đề) có đáp án

33 19 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:50

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Phân mơn : ĐỊA 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi sau cao khu vực Tây Bắc? A Khoan La San B Pu Si Lung C Phanxipăng D Phu Luông Câu 2: Vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì trung tâm Bắc Mĩ khơng đặc điểm sau đây? A dãy núi cao trung bình 1000-1500m, sườn thoải B dãy núi trẻ, xen bồn địa, cao nguyên C đồng nhỏ, đất tốt ven Thái Bình Dương D Tập trung nhiều kim loại màu như: vàng, đồng, bôxit… Câu 3: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 4-5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu? A Móng Cái – mũi Cà Mau B Móng Cái – Hà Tiên C Hải Phòng – Kiên Giang D Quảng Ninh – Cà Mau Câu 4: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết bán đảo Sơn Trà nằm tỉnh(thành phố) sau đây? A Đà Nẵng B Quảng Nam C Thừa Thiên – Huế D Bình Thuận Câu 5: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết quốc gia sau khơng chung Biển Đơng với Việt Nam? A Malaixia B Mianma C Indonesia D Xingapo Câu 6: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết dãy Trường Sơn Bắc, đỉnh núi sau cao nhất? A Rào Cỏ B Động Ngai C Pu xai lai leng D Phu Hoạt Câu 7: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 6-7, cho biết dãy núi sau không chạy theo hướng tây bắc – đông nam? A Hồng Liên Sơn B Trường Sơn C Đơng Triều D Pu Đen Đinh Câu 8: Tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không vùng biển nước ta? A Nội thủy B Vùng đặc quyền kinh tế C Lãnh hải D Vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 9: Việc đắp đê ngăn lũ đồng sông Hồng để lại hệ nào? A Địa hình cao rìa phía tây, tây bắc, thấp dần biển B Đất đồng chủ yếu đất bồi đắp phù sa hàng năm C Bề mặt đồng bị chia cắt thành nhiều ô D Vào mùa cạn, nước triều lấn mạnh, nhiều diện tích bị nhiễm mặn Câu 10: Vùng kinh tế sau Liên bang Nga phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương? A Vùng Uran B Vùng Viễn Đông C Vùng Trung tâm đất đen D Vùng Trung ương Câu 11: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng, qua kinh tuyến 1800 người ta phải A lùi lại ngày lịch B lùi lại C tăng thêm ngày lịch D tăng thêm Câu 12: Đặc điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Trên biển xác định ranh giới bên lãnh hải không gian đảo B Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta Trang 1/33 - đề thi 132 C Trên đất liền xác định đường biên giới D Được xác định khung tọa độ đất liền nước ta Câu 13: Khối núi Kon Tum khối núi cực Nam Trung Bộ nâng cao đồ sộ thuộc vùng núi nước ta? A Tây Bắc B Trường Sơn Bắc C Đông Bắc D Trường Sơn Nam Câu 14: Tài nguyên quý giá ven đảo, hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa A 2000 loài cá B rạn san hơ C nhiều lồi sinh vật phù du D 100 lồi tơm Câu 15: Nước ta tiếp giáp với Biển Đơng, nên A địa hình nhiều đồi núi B nhiệt độ trung bình cao C độ ẩm khơng khí lớn D phân mùa khí hậu Câu 16: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 7, cho biết cao nguyên sau độ cao lớn Tây Nguyên? A Cao nguyên Đắk Lắk B Cao nguyên Mơ Nông C Cao nguyên Di Linh D Cao nguyên Lâm Viên Câu 17: Dải Ngân Hà A dải sáng Vũ Trụ, gồm vô số tập hợp lại B tập hợp Thiên Hà Vũ trụ C tên gọi khác Hệ Mặt Trời D thiên hà chứa Mặt Trời hành tinh (trong Trái Đất) Câu 18: Hiện ngành cơng nghiệp đại Hoa Kì tập trung A phía Tây Bắc ven Thái Bình Dương B phía Đơng ven vịnh Mêhicơ C phía Nam ven Thái Bình Dương D phía Đơng Nam ven Đại Tây Dương Câu 19: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau không giáp Campuchia? A Quảng Nam B Đắk Lắk C Gia Lai D Kon Tum Câu 20: Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía tây phần phía đơng Liên bang Nga A sơng Ê-nít-xây B sơng Ơ-bi C sơng Lê-na D sơng Von-ga Câu 21: Tính chất nhiệt đới biển Đơng thể rõ đặc điểm sau đây? A Sóng biển mạnh vào thời kì gió mùa đông bắc B Trong năm thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn C Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm 23 0C D Độ mặn trung bình 32 - 33‰, thay đổi theo mùa Câu 22: Vấn đề dân cư Nhà nước Liên bang Nga quan tâm A nhiều dân tộc B dân số giảm già hóa dân số C mật độ dân số thấp D đô thị hóa tự phát Câu 23: Căn vào Atlat địa Việt Nam trang 6-7, dọc chiều dài 3260 km đường bờ biển, đoạn bờ biển khúc khuỷu nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển nước sâu A khu vực Nam Trung Bộ B khu vực Bắc Trung Bộ C khu vực Đông Nam Bộ D khu vực Đồng sông Cửu Long Câu 24: Ở bán cầu Nam, chịu tác động lực Cơriơlit, gió Bắc bị lệch hướng trở thành A gió Đơng Nam (hoặc Đơng Đơng Nam, Nam Đơng Nam) B gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam) C gió Đơng Bắc (hoặc Đơng Đơng Bắc, Bắc Đơng Bắc) D gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc) Câu 25: Đặc điểm chứng tỏ nước ta địa hình chủ yếu đồi núi thấp? A Địa hình đồng đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích nước B Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích C Đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng chiếm ¼ diện tích D Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích, núi cao 2000m chiếm 1% diện tích Câu 26: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, hang Sơn Đng thuộc khối núi đá vơi Kẻ Bàng (Quảng Bình) nằm vùng núi A Trường Sơn Bắc B Trường Sơn Nam C Đông Bắc D Tây Bắc Câu 27: Tài ngun khống sản vùng phía Đơng Hoa Kì sở để phát triển ngành cơng nghiệp sau đây? A khai khống, luyện kim đen, nhiệt điện B khai khoáng, luyện kim màu, nhiệt điện Trang 2/33 - đề thi 132 C khai khống, luyện kim đen, đóng tàu D khai khống, luyện kim màu, đóng tàu Câu 28: Do nằm khu vực chịu ảnh hưởng gió mùa châu Á nên nước ta A tổng xạ năm lớn B khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt C nhiệt độ nước cao D hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh Câu 29: Loại gió tác động thường xuyên đến toàn lãnh thổ nước ta A gió Lào B gió mùa C gió địa phương D gió Mậu dịch Câu 30: Nguyên nhân làm cho sinh vật biển Đông phong phú, giàu thành phần lồi? A Do dòng biển nóng dòng biển lạnh hoạt động B Do diện tích rộng C Do biển ấm quanh năm, nhiếu ánh sáng, giàu ơxi D Do nước biển độ mặn thấp Câu 31: Đặc điểm sau biểu địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa? A Q trình phong hóa diễn mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày B Xâm thực mạnh miền đồi núi C Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sông D Đồi núi thấp chiếm ưu vùng địa hình núi Câu 32: Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Nguồn: Sách giáo khoa Địa 12 trang 50, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) Nhận xét sau nhiệt độ, lượng mưa Thành phố Hồ Chí Minh? A Biên độ nhiệt độ năm lớn B Nhiệt độ trung bình tháng VII cao C Lượng mưa tháng IX cao D Lượng mưa tháng I thấp Câu 33: Cho biểu đồ dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015: (Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Quy mô, cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 B Sản lượng dầu thô sản lượng điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 C Chuyển dịch cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 D Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 34: Biết diện tích Liên bang Nga 17098,3 nghìn km2, dân số thời điểm năm 2015 144,3 triệu người, mật độ dân số nước A 84 người/km2 B 84 người/km C người/km2 D người/km Trang 3/33 - đề thi 132 Câu 35: Ngành giao thơng vận tải đóng vai trò quan trọng vận chuyến hành khách Hoa Kì với nước giới A đường biển B đường hàng không C đường D đường sắt Câu 36: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2016 (Đơn vị: Nghìn ha) Năm Lúa Ngơ Mía Bơng 2010 7.489,4 1.125,7 269,1 9,1 2014 7.816,2 1.179,0 305,0 2,8 2015 7.830,6 1.164,8 284,3 1,6 2016 7.790,4 1.152,4 274,2 1,5 (Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất Thống kê, 2018) Nhận xét sau không diện tích gieo trồng số hàng năm nước ta giai đoạn 2010-2016? A Diện tích bơng giảm nhanh B Diện tích lúa liên tục tăng thời kì 2010-2015 C Diện tích mía tăng thời kì 2010-2014 D Diện tích ngơ liên tục tăng Câu 37: Cho bảng số liệu sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOAN 2010-2015 (Đơn vị: %) Quốc gia 2012 2014 2015 Mỹ 2,2 2,4 2,6 CHND Trung Hoa 7,9 7,3 6,9 Liên bang Nga 3,5 0,7 -3,7 (Nguồn: Niên giám thống kê 2016, Nhà xuất Thống kê, 2017) Để thể tốc độ tăng trưởng GDP số quốc gia giai đoạn 2012-2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Đường B Cột C Kết hợp D Miền Câu 38: Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015 Biểu đồ sai sót A trục hoành B giải C trục tung D tên biểu đồ Câu 39: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn nước ta đặc biệt Nam Bộ bị thu hẹp nhiều A phá rừng để nuôi tôm, cá B cháy rừng C chiến tranh D khai thác gỗ, củi Câu 40: Khi trường THPT Ngô Liên – Tp Bắc Giang (Việt Nam), bạn học sinh làm thi mơn Địa 15h30 ngày 12/11/2018 GMT A 22 30 ngày 12/11 năm 2018 B 22 30 ngày 13/11 năm 2018 C 08 30 ngày 12/11 năm 2018 D 08 30 ngày 11/11 năm 2018 (Thí sinh sử dụng Atlat Địa Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) HẾT -Trang 4/33 - đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGƠ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Phân môn : ĐỊA 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) đề thi 209 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía tây phần phía đơng Liên bang Nga A sơng Ê-nít-xây B sơng Von-ga C sơng Ơ-bi D sơng Lê-na Câu 2: Việc đắp đê ngăn lũ đồng sông Hồng để lại hệ nào? A Đất đồng chủ yếu đất bồi đắp phù sa hàng năm B Địa hình cao rìa phía tây, tây bắc, thấp dần biển C Vào mùa cạn, nước triều lấn mạnh, nhiều diện tích bị nhiễm mặn D Bề mặt đồng bị chia cắt thành nhiều ô Câu 3: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết dãy Trường Sơn Bắc, đỉnh núi sau cao nhất? A Phu Hoạt B Động Ngai C Rào Cỏ D Pu xai lai leng Câu 4: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 4-5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu? A Quảng Ninh – Cà Mau B Móng Cái – Hà Tiên C Móng Cái – mũi Cà Mau D Hải Phòng – Kiên Giang Câu 5: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng, qua kinh tuyến 1800 người ta phải A lùi lại B tăng thêm C tăng thêm ngày lịch D lùi lại ngày lịch Câu 6: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 6-7, cho biết dãy núi sau không chạy theo hướng tây bắc – đơng nam? A Hồng Liên Sơn B Trường Sơn C Đông Triều D Pu Đen Đinh Câu 7: Tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không vùng biển nước ta? A Nội thủy B Vùng đặc quyền kinh tế C Lãnh hải D Vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 8: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết quốc gia sau khơng chung Biển Đơng với Việt Nam? A Indonesia B Mianma C Malaixia D Xingapo Câu 9: Khối núi Kon Tum khối núi cực Nam Trung Bộ nâng cao đồ sộ thuộc vùng núi nước ta? A Tây Bắc B Trường Sơn Bắc C Đông Bắc D Trường Sơn Nam Câu 10: Đặc điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Trên biển xác định ranh giới bên ngồi lãnh hải khơng gian đảo B Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta C Trên đất liền xác định đường biên giới D Được xác định khung tọa độ đất liền nước ta Câu 11: Nước ta tiếp giáp với Biển Đông, nên A địa hình nhiều đồi núi B nhiệt độ trung bình cao C độ ẩm khơng khí lớn D phân mùa khí hậu Câu 12: Vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì trung tâm Bắc Mĩ khơng đặc điểm sau đây? A Tập trung nhiều kim loại màu như: vàng, đồng, bơxit… B dãy núi cao trung bình 1000-1500m, sườn thoải C đồng nhỏ, đất tốt ven Thái Bình Dương D dãy núi trẻ, xen bồn địa, cao nguyên Trang 5/33 - đề thi 132 Câu 13: Tài nguyên quý giá ven đảo, hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa A 2000 loài cá B rạn san hơ C nhiều lồi sinh vật phù du D 100 lồi tơm Câu 14: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết bán đảo Sơn Trà nằm tỉnh(thành phố) sau đây? A Đà Nẵng B Bình Thuận C Quảng Nam D Thừa Thiên – Huế Câu 15: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 7, cho biết cao nguyên sau độ cao lớn Tây Nguyên? A Cao nguyên Đắk Lắk B Cao nguyên Mơ Nông C Cao nguyên Di Linh D Cao nguyên Lâm Viên Câu 16: Dải Ngân Hà A thiên hà chứa Mặt Trời hành tinh (trong Trái Đất) B tập hợp Thiên Hà Vũ trụ C tên gọi khác Hệ Mặt Trời D dải sáng Vũ Trụ, gồm vô số tập hợp lại Câu 17: Hiện ngành công nghiệp đại Hoa Kì tập trung A phía Tây Bắc ven Thái Bình Dương B phía Đơng ven vịnh Mêhicơ C phía Nam ven Thái Bình Dương D phía Đơng Nam ven Đại Tây Dương Câu 18: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau không giáp Campuchia? A Quảng Nam B Đắk Lắk C Gia Lai D Kon Tum Câu 19: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi sau cao khu vực Tây Bắc? A Pu Si Lung B Phanxipăng C Khoan La San D Phu Luông Câu 20: Vùng kinh tế sau Liên bang Nga phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương? A Vùng Viễn Đơng B Vùng Trung tâm đất đen C Vùng Trung ương D Vùng Uran Câu 21: Tài ngun khống sản vùng phía Đơng Hoa Kì sở để phát triển ngành cơng nghiệp sau đây? A khai khống, luyện kim đen, nhiệt điện B khai khoáng, luyện kim màu, nhiệt điện C khai khống, luyện kim đen, đóng tàu D khai khống, luyện kim màu, đóng tàu Câu 22: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, hang Sơn Đng thuộc khối núi đá vơi Kẻ Bàng (Quảng Bình) nằm vùng núi A Trường Sơn Bắc B Trường Sơn Nam C Đông Bắc D Tây Bắc Câu 23: Do nằm khu vực chịu ảnh hưởng gió mùa châu Á nên nước ta A hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh B nhiệt độ nước cao C khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt D tổng xạ năm lớn Câu 24: Tính chất nhiệt đới biển Đơng thể rõ đặc điểm sau đây? A Sóng biển mạnh vào thời kì gió mùa đông bắc B Trong năm thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn C Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm 23 0C D Độ mặn trung bình 32 - 33‰, thay đổi theo mùa Câu 25: Vấn đề dân cư Nhà nước Liên bang Nga quan tâm A đô thị hóa tự phát B nhiều dân tộc C mật độ dân số thấp D dân số giảm già hóa dân số Câu 26: Ở bán cầu Nam, chịu tác động lực Cơriơlit, gió Bắc bị lệch hướng trở thành A gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam) B gió Đơng Nam (hoặc Đơng Đơng Nam, Nam Đơng Nam) C gió Đơng Bắc (hoặc Đơng Đơng Bắc, Bắc Đơng Bắc) D gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc) Câu 27: Căn vào Atlat địa Việt Nam trang 6-7, dọc chiều dài 3260 km đường bờ biển, đoạn bờ biển khúc khuỷu nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển nước sâu A khu vực Bắc Trung Bộ B khu vực Nam Trung Bộ C khu vực Đồng sông Cửu Long D khu vực Đông Nam Bộ Câu 28: Đặc điểm chứng tỏ nước ta địa hình chủ yếu đồi núi thấp? Trang 6/33 - đề thi 132 A Địa hình đồng đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích nước B Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích C Đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng chiếm ¼ diện tích D Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích, núi cao 2000m chiếm 1% diện tích Câu 29: Nguyên nhân làm cho sinh vật biển Đơng phong phú, giàu thành phần lồi? A Do dòng biển nóng dòng biển lạnh hoạt động B Do diện tích rộng C Do biển ấm quanh năm, nhiếu ánh sáng, giàu ôxi D Do nước biển độ mặn thấp Câu 30: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2016 (Đơn vị: Nghìn ha) Năm Lúa Ngơ Mía Bơng 2010 7.489,4 1.125,7 269,1 9,1 2014 7.816,2 1.179,0 305,0 2,8 2015 7.830,6 1.164,8 284,3 1,6 2016 7.790,4 1.152,4 274,2 1,5 (Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất Thống kê, 2018) Nhận xét sau không diện tích gieo trồng số hàng năm nước ta giai đoạn 2010-2016? A Diện tích bơng giảm nhanh B Diện tích ngơ liên tục tăng C Diện tích lúa liên tục tăng thời kì 2010-2015 D Diện tích mía tăng thời kì 2010-2014 Câu 31: Ngành giao thơng vận tải đóng vai trò quan trọng vận chuyến hành khách Hoa Kì với nước giới A đường biển B đường hàng không C đường D đường sắt Câu 32: Loại gió tác động thường xuyên đến toàn lãnh thổ nước ta A gió Mậu dịch B gió Lào C gió địa phương D gió mùa Câu 33: Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Nguồn: Sách giáo khoa Địa 12 trang 50, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) Nhận xét sau nhiệt độ, lượng mưa Thành phố Hồ Chí Minh? A Nhiệt độ trung bình tháng VII cao B Lượng mưa tháng I thấp C Lượng mưa tháng IX cao D Biên độ nhiệt độ năm lớn Câu 34: Đặc điểm sau biểu địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa? A Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sông B Đồi núi thấp chiếm ưu vùng địa hình núi C Q trình phong hóa diễn mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày D Xâm thực mạnh miền đồi núi Câu 35: Cho biểu đồ dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015: Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Quy mô, cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 B Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 C Sản lượng dầu thô sản lượng điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 D Chuyển dịch cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 Trang 7/33 - đề thi 132 (Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Câu 36: Biết diện tích Liên bang Nga 17098,3 nghìn km2, dân số thời điểm năm 2015 144,3 triệu người, mật độ dân số nước A 84 người/km2 B 84 người/km C người/km2 D người/km Câu 37: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn nước ta đặc biệt Nam Bộ bị thu hẹp nhiều A phá rừng để nuôi tôm, cá B cháy rừng C chiến tranh D khai thác gỗ, củi Câu 38: Khi trường THPT Ngô Liên – Tp Bắc Giang (Việt Nam), bạn học sinh làm thi mơn Địa 15h30 ngày 12/11/2018 GMT A 22 30 ngày 12/11 năm 2018 B 22 30 ngày 13/11 năm 2018 C 08 30 ngày 12/11 năm 2018 D 08 30 ngày 11/11 năm 2018 Câu 39: Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015 Biểu đồ sai sót A trục hồnh B trục tung C tên biểu đồ D giải Câu 40: Cho bảng số liệu sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOAN 2010-2015 (Đơn vị: %) Quốc gia 2012 2014 2015 Mỹ 2,2 2,4 2,6 CHND Trung Hoa 7,9 7,3 6,9 Liên bang Nga 3,5 0,7 -3,7 (Nguồn: Niên giám thống kê 2016, Nhà xuất Thống kê, 2017) Để thể tốc độ tăng trưởng GDP số quốc gia giai đoạn 2012-2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Kết hợp B Miền C Đường D Cột (Thí sinh sử dụng Atlat Địa Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) HẾT -Trang 8/33 - đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGƠ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Phân môn : ĐỊA 12 Thời gian làm bài: 50 phút (khơng kể thời gian phát đề) đề thi 357 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết dãy Trường Sơn Bắc, đỉnh núi sau cao nhất? A Phu Hoạt B Động Ngai C Rào Cỏ D Pu xai lai leng Câu 2: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết quốc gia sau khơng chung Biển Đơng với Việt Nam? A Malaixia B Indonesia C Mianma D Xingapo Câu 3: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau không giáp Campuchia? A Quảng Nam B Đắk Lắk C Gia Lai D Kon Tum Câu 4: Khối núi Kon Tum khối núi cực Nam Trung Bộ nâng cao đồ sộ thuộc vùng núi nước ta? A Trường Sơn Nam B Đông Bắc C Trường Sơn Bắc D Tây Bắc Câu 5: Dải Ngân Hà A thiên hà chứa Mặt Trời hành tinh (trong Trái Đất) B tên gọi khác Hệ Mặt Trời C tập hợp Thiên Hà Vũ trụ D dải sáng Vũ Trụ, gồm vô số tập hợp lại Câu 6: Tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không vùng biển nước ta? A Nội thủy B Vùng đặc quyền kinh tế C Lãnh hải D Vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 7: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng, qua kinh tuyến 1800 người ta phải A lùi lại B tăng thêm C lùi lại ngày lịch D tăng thêm ngày lịch Câu 8: Nước ta tiếp giáp với Biển Đơng, nên A địa hình nhiều đồi núi B độ ẩm khơng khí lớn C nhiệt độ trung bình cao D phân mùa khí hậu Câu 9: Đặc điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Trên biển xác định ranh giới bên lãnh hải không gian đảo B Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta C Trên đất liền xác định đường biên giới D Được xác định khung tọa độ đất liền nước ta Câu 10: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 4-5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu? A Quảng Ninh – Cà Mau B Móng Cái – mũi Cà Mau C Hải Phòng – Kiên Giang D Móng Cái – Hà Tiên Câu 11: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 6-7, cho biết dãy núi sau không chạy theo hướng tây bắc – đông nam? A Trường Sơn B Pu Đen Đinh C Đơng Triều D Hồng Liên Sơn Câu 12: Tài nguyên quý giá ven đảo, hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa A 2000 lồi cá B rạn san hơ C nhiều loài sinh vật phù du D 100 lồi tơm Câu 13: Vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì trung tâm Bắc Mĩ khơng đặc điểm sau đây? A dãy núi cao trung bình 1000-1500m, sườn thoải Trang 9/33 - đề thi 132 B đồng nhỏ, đất tốt ven Thái Bình Dương C Tập trung nhiều kim loại màu như: vàng, đồng, bơxit… D dãy núi trẻ, xen bồn địa, cao nguyên Câu 14: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 7, cho biết cao nguyên sau độ cao lớn Tây Nguyên? A Cao nguyên Đắk Lắk B Cao nguyên Mơ Nông C Cao nguyên Di Linh D Cao nguyên Lâm Viên Câu 15: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết bán đảo Sơn Trà nằm tỉnh(thành phố) sau đây? A Quảng Nam B Đà Nẵng C Bình Thuận D Thừa Thiên – Huế Câu 16: Hiện ngành công nghiệp đại Hoa Kì tập trung A phía Tây Bắc ven Thái Bình Dương B phía Đơng ven vịnh Mêhicơ C phía Đơng Nam ven Đại Tây Dương D phía Nam ven Thái Bình Dương Câu 17: Vùng kinh tế sau Liên bang Nga phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương? A Vùng Trung tâm đất đen B Vùng Trung ương C Vùng Viễn Đông D Vùng Uran Câu 18: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi sau cao khu vực Tây Bắc? A Pu Si Lung B Phanxipăng C Khoan La San D Phu Luông Câu 19: Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía tây phần phía đơng Liên bang Nga A sơng Ơ-bi B sơng Lê-na C sơng Von-ga D sơng Ê-nít-xây Câu 20: Việc đắp đê ngăn lũ đồng sông Hồng để lại hệ nào? A Vào mùa cạn, nước triều lấn mạnh, nhiều diện tích bị nhiễm mặn B Bề mặt đồng bị chia cắt thành nhiều ô C Đất đồng chủ yếu đất bồi đắp phù sa hàng năm D Địa hình cao rìa phía tây, tây bắc, thấp dần biển Câu 21: Tính chất nhiệt đới biển Đơng thể rõ đặc điểm sau đây? A Sóng biển mạnh vào thời kì gió mùa đơng bắc B Trong năm thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn C Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm 23 0C D Độ mặn trung bình 32 - 33‰, thay đổi theo mùa Câu 22: Do nằm khu vực chịu ảnh hưởng gió mùa châu Á nên nước ta A tổng xạ năm lớn B khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt C nhiệt độ nước cao D hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh Câu 23: Tài ngun khống sản vùng phía Đơng Hoa Kì sở để phát triển ngành cơng nghiệp sau đây? A khai khống, luyện kim đen, đóng tàu B khai khống, luyện kim màu, nhiệt điện C khai khống, luyện kim màu, đóng tàu D khai khoáng, luyện kim đen, nhiệt điện Câu 24: Ở bán cầu Nam, chịu tác động lực Cơriơlit, gió Bắc bị lệch hướng trở thành A gió Đơng Bắc (hoặc Đơng Đơng Bắc, Bắc Đơng Bắc) B gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam) C gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam) D gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc) Câu 25: Đặc điểm chứng tỏ nước ta địa hình chủ yếu đồi núi thấp? A Địa hình đồng đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích nước B Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích C Đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng chiếm ¼ diện tích D Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích, núi cao 2000m chiếm 1% diện tích Câu 26: Căn vào Atlat địa Việt Nam trang 6-7, dọc chiều dài 3260 km đường bờ biển, đoạn bờ biển khúc khuỷu nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển nước sâu A khu vực Bắc Trung Bộ B khu vực Nam Trung Bộ C khu vực Đồng sông Cửu Long D khu vực Đông Nam Bộ Câu 27: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, hang Sơn Đng thuộc khối núi đá vơi Kẻ Bàng (Quảng Bình) nằm vùng núi A Trường Sơn Bắc B Tây Bắc Trang 10/33 - đề thi 132 Câu 28: Ở bán cầu Nam, chịu tác động lực Cơriơlit, gió Bắc bị lệch hướng trở thành A gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam) B gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc) C gió Đơng Bắc (hoặc Đơng Đơng Bắc, Bắc Đơng Bắc) D gió Đơng Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam) Câu 29: Ngành giao thơng vận tải đóng vai trò quan trọng vận chuyến hành khách Hoa Kì với nước giới A đường hàng không B đường biển C đường sắt D đường Câu 30: Cho biểu đồ dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015: (Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Sản lượng dầu thô sản lượng điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 B Chuyển dịch cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 C Quy mô, cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 D Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 31: Biết diện tích Liên bang Nga 17098,3 nghìn km2, dân số thời điểm năm 2015 144,3 triệu người, mật độ dân số nước A 84 người/km2 B 84 người/km C người/km D người/km2 Câu 32: Loại gió tác động thường xuyên đến toàn lãnh thổ nước ta A gió Mậu dịch B gió địa phương C gió mùa D gió Lào Câu 33: Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Nguồn: Sách giáo khoa Địa 12 trang 50, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) Nhận xét sau nhiệt độ, lượng mưa Thành phố Hồ Chí Minh? A Lượng mưa tháng I thấp B Biên độ nhiệt độ năm lớn C Lượng mưa tháng IX cao D Nhiệt độ trung bình tháng VII cao Câu 34: Nguyên nhân làm cho sinh vật biển Đông phong phú, giàu thành phần loài? A Do biển ấm quanh năm, nhiếu ánh sáng, giàu ơxi B Do dòng biển nóng dòng biển lạnh hoạt động C Do diện tích rộng D Do nước biển độ mặn thấp Trang 19/33 - đề thi 132 Câu 35: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2016 (Đơn vị: Nghìn ha) Năm Lúa Ngơ Mía Bơng 2010 7.489,4 1.125,7 269,1 9,1 2014 7.816,2 1.179,0 305,0 2,8 2015 7.830,6 1.164,8 284,3 1,6 2016 7.790,4 1.152,4 274,2 1,5 (Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất Thống kê, 2018) Nhận xét sau khơng diện tích gieo trồng số hàng năm nước ta giai đoạn 2010-2016? A Diện tích lúa liên tục tăng thời kì 2010-2015 B Diện tích bơng giảm nhanh C Diện tích ngơ liên tục tăng D Diện tích mía tăng thời kì 2010-2014 Câu 36: Đặc điểm sau khơng phải biểu địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa? A Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sơng B Q trình phong hóa diễn mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày C Đồi núi thấp chiếm ưu vùng địa hình núi D Xâm thực mạnh miền đồi núi Câu 37: Cho bảng số liệu sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOAN 2010-2015 (Đơn vị: %) Quốc gia 2012 2014 2015 Mỹ 2,2 2,4 2,6 CHND Trung Hoa 7,9 7,3 6,9 Liên bang Nga 3,5 0,7 -3,7 (Nguồn: Niên giám thống kê 2016, Nhà xuất Thống kê, 2017) Để thể tốc độ tăng trưởng GDP số quốc gia giai đoạn 2012-2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Kết hợp B Miền C Đường D Cột Câu 38: Khi trường THPT Ngô Liên – Tp Bắc Giang (Việt Nam), bạn học sinh làm thi môn Địa 15h30 ngày 12/11/2018 GMT A 22 30 ngày 12/11 năm 2018 B 22 30 ngày 13/11 năm 2018 C 08 30 ngày 11/11 năm 2018 D 08 30 ngày 12/11 năm 2018 Câu 39: Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015 Biểu đồ sai sót A giải B trục hoành C trục tung D tên biểu đồ Câu 40: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn nước ta đặc biệt Nam Bộ bị thu hẹp nhiều A chiến tranh B khai thác gỗ, củi C phá rừng để nuôi tôm, cá D cháy rừng (Thí sinh sử dụng Atlat Địa Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) HẾT -Trang 20/33 - đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Phân mơn : ĐỊA 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) đề thi 628 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía tây phần phía đơng Liên bang Nga A sơng Von-ga B sơng Ơ-bi C sơng Lê-na D sơng Ê-nít-xây Câu 2: Vùng kinh tế sau Liên bang Nga phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương? A Vùng Viễn Đông B Vùng Uran C Vùng Trung tâm đất đen D Vùng Trung ương Câu 3: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi sau cao khu vực Tây Bắc? A Khoan La San B Phu Luông C Phanxipăng D Pu Si Lung Câu 4: Dải Ngân Hà A tập hợp Thiên Hà Vũ trụ B thiên hà chứa Mặt Trời hành tinh (trong Trái Đất) C tên gọi khác Hệ Mặt Trời D dải sáng Vũ Trụ, gồm vô số tập hợp lại Câu 5: Tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không vùng biển nước ta? A Vùng tiếp giáp lãnh hải B Lãnh hải C Nội thủy D Vùng đặc quyền kinh tế Câu 6: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết dãy Trường Sơn Bắc, đỉnh núi sau cao nhất? A Rào Cỏ B Phu Hoạt C Động Ngai D Pu xai lai leng Câu 7: Đặc điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Được xác định khung tọa độ đất liền nước ta B Trên đất liền xác định đường biên giới C Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta D Trên biển xác định ranh giới bên lãnh hải không gian đảo Câu 8: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết quốc gia sau khơng chung Biển Đơng với Việt Nam? A Mianma B Xingapo C Indonesia D Malaixia Câu 9: Vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì trung tâm Bắc Mĩ khơng đặc điểm sau đây? A Tập trung nhiều kim loại màu như: vàng, đồng, bôxit… B dãy núi cao trung bình 1000-1500m, sườn thoải C dãy núi trẻ, xen bồn địa, cao nguyên D đồng nhỏ, đất tốt ven Thái Bình Dương Câu 10: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 6-7, cho biết dãy núi sau không chạy theo hướng tây bắc – đông nam? A Trường Sơn B Đơng Triều C Hồng Liên Sơn D Pu Đen Đinh Câu 11: Nước ta tiếp giáp với Biển Đông, nên A địa hình nhiều đồi núi B độ ẩm khơng khí lớn C nhiệt độ trung bình cao D phân mùa khí hậu Câu 12: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 4-5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu? A Quảng Ninh – Cà Mau B Móng Cái – Hà Tiên Trang 21/33 - đề thi 132 C Hải Phòng – Kiên Giang D Móng Cái – mũi Cà Mau Câu 13: Việc đắp đê ngăn lũ đồng sông Hồng để lại hệ nào? A Vào mùa cạn, nước triều lấn mạnh, nhiều diện tích bị nhiễm mặn B Đất đồng chủ yếu đất bồi đắp phù sa hàng năm C Bề mặt đồng bị chia cắt thành nhiều D Địa hình cao rìa phía tây, tây bắc, thấp dần biển Câu 14: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng, qua kinh tuyến 1800 người ta phải A lùi lại ngày lịch B tăng thêm C tăng thêm ngày lịch D lùi lại Câu 15: Hiện ngành cơng nghiệp đại Hoa Kì tập trung A phía Tây Bắc ven Thái Bình Dương B phía Đơng ven vịnh Mêhicơ C phía Đơng Nam ven Đại Tây Dương D phía Nam ven Thái Bình Dương Câu 16: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết bán đảo Sơn Trà nằm tỉnh(thành phố) sau đây? A Đà Nẵng B Quảng Nam C Bình Thuận D Thừa Thiên – Huế Câu 17: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 7, cho biết cao nguyên sau độ cao lớn Tây Nguyên? A Cao nguyên Mơ Nông B Cao nguyên Lâm Viên C Cao nguyên Đắk Lắk D Cao nguyên Di Linh Câu 18: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau không giáp Campuchia? A Gia Lai B Kon Tum C Đắk Lắk D Quảng Nam Câu 19: Tài nguyên quý giá ven đảo, hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa A rạn san hô B 100 lồi tơm C nhiều lồi sinh vật phù du D 2000 loài cá Câu 20: Khối núi Kon Tum khối núi cực Nam Trung Bộ nâng cao đồ sộ thuộc vùng núi nước ta? A Đông Bắc B Trường Sơn Bắc C Trường Sơn Nam D Tây Bắc Câu 21: Tài nguyên khoáng sản vùng phía Đơng Hoa Kì sở để phát triển ngành công nghiệp sau đây? A khai khoáng, luyện kim màu, nhiệt điện B khai khoáng, luyện kim đen, nhiệt điện C khai khoáng, luyện kim màu, đóng tàu D khai khống, luyện kim đen, đóng tàu Câu 22: Vấn đề dân cư Nhà nước Liên bang Nga quan tâm A thị hóa tự phát B mật độ dân số thấp C nhiều dân tộc D dân số giảm già hóa dân số Câu 23: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, hang Sơn Đng thuộc khối núi đá vơi Kẻ Bàng (Quảng Bình) nằm vùng núi A Đông Bắc B Tây Bắc C Trường Sơn Bắc D Trường Sơn Nam Câu 24: Căn vào Atlat địa Việt Nam trang 6-7, dọc chiều dài 3260 km đường bờ biển, đoạn bờ biển khúc khuỷu nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển nước sâu A khu vực Nam Trung Bộ B khu vực Đông Nam Bộ C khu vực Đồng sông Cửu Long D khu vực Bắc Trung Bộ Câu 25: Ở bán cầu Nam, chịu tác động lực Cơriơlit, gió Bắc bị lệch hướng trở thành A gió Đơng Bắc (hoặc Đơng Đơng Bắc, Bắc Đơng Bắc) B gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc) C gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam) D gió Đơng Nam (hoặc Đơng Đơng Nam, Nam Đơng Nam) Câu 26: Tính chất nhiệt đới biển Đông thể rõ đặc điểm sau đây? A Trong năm thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn B Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm 23 0C C Độ mặn trung bình 32 - 33‰, thay đổi theo mùa D Sóng biển mạnh vào thời kì gió mùa đơng bắc Câu 27: Đặc điểm chứng tỏ nước ta địa hình chủ yếu đồi núi thấp? A Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích B Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích, núi cao 2000m chiếm 1% diện tích C Đồi nỳi chim ắ din tớch, ng bng ch chim ẳ diện tích Trang 22/33 - đề thi 132 D Địa hình đồng đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích nước Câu 28: Do nằm khu vực chịu ảnh hưởng gió mùa châu Á nên nước ta A khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt B hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh C nhiệt độ nước cao D tổng xạ năm lớn Câu 29: Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Nguồn: Sách giáo khoa Địa 12 trang 50, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) Nhận xét sau nhiệt độ, lượng mưa Thành phố Hồ Chí Minh? A Nhiệt độ trung bình tháng VII cao B Biên độ nhiệt độ năm lớn C Lượng mưa tháng I thấp D Lượng mưa tháng IX cao Câu 30: Cho biểu đồ dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015: (Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Chuyển dịch cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 B Sản lượng dầu thô sản lượng điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 C Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 D Quy mô, cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 Câu 31: Ngành giao thơng vận tải đóng vai trò quan trọng vận chuyến hành khách Hoa Kì với nước giới A đường biển B đường C đường hàng không D đường sắt Câu 32: Nguyên nhân làm cho sinh vật biển Đơng phong phú, giàu thành phần lồi? A Do biển ấm quanh năm, nhiếu ánh sáng, giàu ôxi B Do dòng biển nóng dòng biển lạnh hoạt động C Do diện tích rộng D Do nước biển độ mặn thấp Câu 33: Loại gió tác động thường xuyên đến toàn lãnh thổ nước ta A gió địa phương B gió Lào C gió Mậu dịch D gió mùa Câu 34: Đặc điểm sau khơng phải biểu địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa? A Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sơng B Q trình phong hóa diễn mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày C Đồi núi thấp chiếm ưu vùng địa hình núi Trang 23/33 - đề thi 132 D Xâm thực mạnh miền đồi núi Câu 35: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2016 (Đơn vị: Nghìn ha) Năm Lúa Ngơ Mía Bơng 2010 7.489,4 1.125,7 269,1 9,1 2014 7.816,2 1.179,0 305,0 2,8 2015 7.830,6 1.164,8 284,3 1,6 2016 7.790,4 1.152,4 274,2 1,5 (Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất Thống kê, 2018) Nhận xét sau khơng diện tích gieo trồng số hàng năm nước ta giai đoạn 2010-2016? A Diện tích lúa liên tục tăng thời kì 2010-2015 B Diện tích bơng giảm nhanh C Diện tích ngơ liên tục tăng D Diện tích mía tăng thời kì 2010-2014 Câu 36: Biết diện tích Liên bang Nga 17098,3 nghìn km2, dân số thời điểm năm 2015 144,3 triệu người, mật độ dân số nước A 84 người/km B 84 người/km2 C người/km D người/km2 Câu 37: Khi trường THPT Ngô Liên – Tp Bắc Giang (Việt Nam), bạn học sinh làm thi mơn Địa 15h30 ngày 12/11/2018 GMT A 22 30 ngày 12/11 năm 2018 B 22 30 ngày 13/11 năm 2018 C 08 30 ngày 11/11 năm 2018 D 08 30 ngày 12/11 năm 2018 Câu 38: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn nước ta đặc biệt Nam Bộ bị thu hẹp nhiều A cháy rừng B khai thác gỗ, củi C phá rừng để nuôi tôm, cá D chiến tranh Câu 39: Cho bảng số liệu sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOAN 2010-2015 (Đơn vị: %) Quốc gia 2012 2014 2015 Mỹ 2,2 2,4 2,6 CHND Trung Hoa 7,9 7,3 6,9 Liên bang Nga 3,5 0,7 -3,7 (Nguồn: Niên giám thống kê 2016, Nhà xuất Thống kê, 2017) Để thể tốc độ tăng trưởng GDP số quốc gia giai đoạn 2012-2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Miền B Đường C Kết hợp D Cột Câu 40: Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015 Biểu đồ sai sót A tên biểu đồ B giải (Thí C trục tung D trục hồnh sinh sử dụng Atlat Địa Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) HẾT -Trang 24/33 - đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGƠ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Phân mơn : ĐỊA 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) đề thi 743 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết dãy Trường Sơn Bắc, đỉnh núi sau cao nhất? A Rào Cỏ B Phu Hoạt C Động Ngai D Pu xai lai leng Câu 2: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau không giáp Campuchia? A Đắk Lắk B Quảng Nam C Kon Tum D Gia Lai Câu 3: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết bán đảo Sơn Trà nằm tỉnh(thành phố) sau đây? A Đà Nẵng B Quảng Nam C Bình Thuận D Thừa Thiên – Huế Câu 4: Tài nguyên quý giá ven đảo, hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa A rạn san hơ B 100 lồi tơm C nhiều lồi sinh vật phù du D 2000 loài cá Câu 5: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 6-7, cho biết dãy núi sau không chạy theo hướng tây bắc – đơng nam? A Trường Sơn B Đơng Triều C Hồng Liên Sơn D Pu Đen Đinh Câu 6: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi sau cao khu vực Tây Bắc? A Khoan La San B Pu Si Lung C Phanxipăng D Phu Luông Câu 7: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng, qua kinh tuyến 180 người ta phải A lùi lại ngày lịch B tăng thêm C tăng thêm ngày lịch D lùi lại Câu 8: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 4-5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu? A Hải Phòng – Kiên Giang B Móng Cái – Hà Tiên C Quảng Ninh – Cà Mau D Móng Cái – mũi Cà Mau Câu 9: Vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì trung tâm Bắc Mĩ khơng đặc điểm sau đây? A đồng nhỏ, đất tốt ven Thái Bình Dương B dãy núi trẻ, xen bồn địa, cao nguyên C Tập trung nhiều kim loại màu như: vàng, đồng, bơxit… D dãy núi cao trung bình 1000-1500m, sườn thoải Câu 10: Nước ta tiếp giáp với Biển Đơng, nên A địa hình nhiều đồi núi B phân mùa khí hậu C nhiệt độ trung bình cao D độ ẩm khơng khí lớn Câu 11: Vùng kinh tế sau Liên bang Nga phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương? A Vùng Uran B Vùng Trung tâm đất đen C Vùng Viễn Đông D Vùng Trung ương Câu 12: Việc đắp đê ngăn lũ đồng sông Hồng để lại hệ nào? A Vào mùa cạn, nước triều lấn mạnh, nhiều diện tích bị nhiễm mặn B Đất đồng chủ yếu đất bồi đắp phù sa hàng năm C Bề mặt đồng bị chia cắt thành nhiều D Địa hình cao rìa phía tây, tây bắc, thấp dần biển Câu 13: Khối núi Kon Tum khối núi cực Nam Trung Bộ nâng cao đồ sộ thuộc vùng núi nước ta? Trang 25/33 - đề thi 132 A Đông Bắc B Trường Sơn Bắc C Trường Sơn Nam D Tây Bắc Câu 14: Tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không vùng biển nước ta? A Nội thủy B Vùng đặc quyền kinh tế C Vùng tiếp giáp lãnh hải D Lãnh hải Câu 15: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết quốc gia sau khơng chung Biển Đơng với Việt Nam? A Xingapo B Malaixia C Mianma D Indonesia Câu 16: Đặc điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Trên đất liền xác định đường biên giới B Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta C Được xác định khung tọa độ đất liền nước ta D Trên biển xác định ranh giới bên lãnh hải không gian đảo Câu 17: Hiện ngành công nghiệp đại Hoa Kì tập trung A phía Đơng Nam ven Đại Tây Dương B phía Đơng ven vịnh Mêhicơ C phía Nam ven Thái Bình Dương D phía Tây Bắc ven Thái Bình Dương Câu 18: Dải Ngân Hà A thiên hà chứa Mặt Trời hành tinh (trong Trái Đất) B tên gọi khác Hệ Mặt Trời C dải sáng Vũ Trụ, gồm vô số tập hợp lại D tập hợp Thiên Hà Vũ trụ Câu 19: Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía tây phần phía đơng Liên bang Nga A sơng Ơ-bi B sơng Ê-nít-xây C sông Lê-na D sông Von-ga Câu 20: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 7, cho biết cao nguyên sau độ cao lớn Tây Nguyên? A Cao nguyên Mơ Nông B Cao nguyên Lâm Viên C Cao nguyên Đắk Lắk D Cao nguyên Di Linh Câu 21: Đặc điểm chứng tỏ nước ta địa hình chủ yếu đồi núi thấp? A Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích B Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích, núi cao 2000m chiếm 1% diện tích C Đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng chiếm ¼ diện tích D Địa hình đồng đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích nước Câu 22: Ở bán cầu Nam, chịu tác động lực Cơriơlit, gió Bắc bị lệch hướng trở thành A gió Đơng Bắc (hoặc Đơng Đơng Bắc, Bắc Đơng Bắc) B gió Đông Nam (hoặc Đông Đông Nam, Nam Đông Nam) C gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam) D gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc) Câu 23: Vấn đề dân cư Nhà nước Liên bang Nga quan tâm A thị hóa tự phát B nhiều dân tộc C dân số giảm già hóa dân số D mật độ dân số thấp Câu 24: Do nằm khu vực chịu ảnh hưởng gió mùa châu Á nên nước ta A khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt B nhiệt độ nước cao C tổng xạ năm lớn D hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh Câu 25: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, hang Sơn Đng thuộc khối núi đá vơi Kẻ Bàng (Quảng Bình) nằm vùng núi A Trường Sơn Bắc B Đông Bắc C Trường Sơn Nam D Tây Bắc Câu 26: Tài nguyên khống sản vùng phía Đơng Hoa Kì sở để phát triển ngành công nghiệp sau đây? A khai khoáng, luyện kim màu, nhiệt điện B khai khoáng, luyện kim đen, nhiệt điện C khai khống, luyện kim đen, đóng tàu D khai khống, luyện kim màu, đóng tàu Câu 27: Tính chất nhiệt đới biển Đông thể rõ đặc điểm sau đây? A Trong năm thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn B Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm 23 0C C Độ mặn trung bình 32 - 33‰, thay đổi theo mùa D Sóng biển mạnh vào thời kì gió mùa đơng bắc Trang 26/33 - đề thi 132 Câu 28: Căn vào Atlat địa Việt Nam trang 6-7, dọc chiều dài 3260 km đường bờ biển, đoạn bờ biển khúc khuỷu nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển nước sâu A khu vực Đông Nam Bộ B khu vực Bắc Trung Bộ C khu vực Đồng sông Cửu Long D khu vực Nam Trung Bộ Câu 29: Đặc điểm sau biểu địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa? A Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sông B Đồi núi thấp chiếm ưu vùng địa hình núi C Q trình phong hóa diễn mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày D Xâm thực mạnh miền đồi núi Câu 30: Ngành giao thơng vận tải đóng vai trò quan trọng vận chuyến hành khách Hoa Kì với nước giới A đường hàng không B đường C đường sắt D đường biển Câu 31: Nguyên nhân làm cho sinh vật biển Đơng phong phú, giàu thành phần lồi? A Do biển ấm quanh năm, nhiếu ánh sáng, giàu ôxi B Do dòng biển nóng dòng biển lạnh hoạt động C Do diện tích rộng D Do nước biển độ mặn thấp Câu 32: Biết diện tích Liên bang Nga 17098,3 nghìn km2, dân số thời điểm năm 2015 144,3 triệu người, mật độ dân số nước A người/km B 84 người/km2 C 84 người/km D người/km2 Câu 33: Loại gió tác động thường xuyên đến toàn lãnh thổ nước ta A gió Lào B gió địa phương C gió Mậu dịch D gió mùa Câu 34: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2016 (Đơn vị: Nghìn ha) Năm Lúa Ngơ Mía Bơng 2010 7.489,4 1.125,7 269,1 9,1 2014 7.816,2 1.179,0 305,0 2,8 2015 7.830,6 1.164,8 284,3 1,6 2016 7.790,4 1.152,4 274,2 1,5 (Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất Thống kê, 2018) Nhận xét sau khơng diện tích gieo trồng số hàng năm nước ta giai đoạn 2010-2016? A Diện tích lúa liên tục tăng thời kì 2010-2015 B Diện tích bơng giảm nhanh C Diện tích mía tăng thời kì 2010-2014 D Diện tích ngơ liên tục tăng Câu 35: Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Nguồn: Sách giáo khoa Địa 12 trang 50, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) Nhận xét sau nhiệt độ, lượng mưa Thành phố Hồ Chí Minh? A Nhiệt độ trung bình tháng VII cao B Biên độ nhiệt độ năm lớn C Lượng mưa tháng I thấp D Lượng mưa tháng IX cao Câu 36: Cho biểu đồ dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015: Biểu đồ thể nội dung sau đây? Trang 27/33 - đề thi 132 A Sản lượng dầu thô sản lượng điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 B Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 C Chuyển dịch cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 D Quy mô, cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 (Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Câu 37: Khi trường THPT Ngô Liên – Tp Bắc Giang (Việt Nam), bạn học sinh làm thi mơn Địa 15h30 ngày 12/11/2018 GMT A 08 30 ngày 12/11 năm 2018 B 08 30 ngày 11/11 năm 2018 C 22 30 ngày 13/11 năm 2018 D 22 30 ngày 12/11 năm 2018 Câu 38: Cho bảng số liệu sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOAN 2010-2015 (Đơn vị: %) Quốc gia 2012 2014 2015 Mỹ 2,2 2,4 2,6 CHND Trung Hoa 7,9 7,3 6,9 Liên bang Nga 3,5 0,7 -3,7 (Nguồn: Niên giám thống kê 2016, Nhà xuất Thống kê, 2017) Để thể tốc độ tăng trưởng GDP số quốc gia giai đoạn 2012-2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Miền B Đường C Kết hợp D Cột Câu 39: Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015 Biểu đồ sai sót A tên biểu đồ B giải C trục tung D trục hoành Câu 40: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn nước ta đặc biệt Nam Bộ bị thu hẹp nhiều A khai thác gỗ, củi B chiến tranh C phá rừng để nuôi tôm, cá D cháy rừng (Thí sinh sử dụng Atlat Địa Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) HẾT -Trang 28/33 - đề thi 132 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGƠ LIÊN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN Năm học 2018 - 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Phân môn : ĐỊA 12 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) đề thi 896 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau không giáp Campuchia? A Đắk Lắk B Quảng Nam C Kon Tum D Gia Lai Câu 2: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết quốc gia sau khơng chung Biển Đơng với Việt Nam? A Xingapo B Malaixia C Mianma D Indonesia Câu 3: Hiện ngành công nghiệp đại Hoa Kì tập trung A phía Đơng Nam ven Đại Tây Dương B phía Tây Bắc ven Thái Bình Dương C phía Nam ven Thái Bình Dương D phía Đơng ven vịnh Mêhicơ Câu 4: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết dãy Trường Sơn Bắc, đỉnh núi sau cao nhất? A Phu Hoạt B Rào Cỏ C Động Ngai D Pu xai lai leng Câu 5: Vùng kinh tế sau Liên bang Nga phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương? A Vùng Uran B Vùng Trung tâm đất đen C Vùng Viễn Đông D Vùng Trung ương Câu 6: Tài nguyên quý giá ven đảo, hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa A nhiều loài sinh vật phù du B rạn san hô C 100 lồi tơm D 2000 lồi cá Câu 7: Dải Ngân Hà A thiên hà chứa Mặt Trời hành tinh (trong Trái Đất) B tên gọi khác Hệ Mặt Trời C dải sáng Vũ Trụ, gồm vô số tập hợp lại D tập hợp Thiên Hà Vũ trụ Câu 8: Đặc điểm sau không với vùng trời Việt Nam? A Trên đất liền xác định đường biên giới B Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta C Được xác định khung tọa độ đất liền nước ta D Trên biển xác định ranh giới bên lãnh hải không gian đảo Câu 9: Nước ta tiếp giáp với Biển Đơng, nên A địa hình nhiều đồi núi B phân mùa khí hậu C nhiệt độ trung bình cao D độ ẩm khơng khí lớn Câu 10: Khối núi Kon Tum khối núi cực Nam Trung Bộ nâng cao đồ sộ thuộc vùng núi nước ta? A Trường Sơn Nam B Đông Bắc C Trường Sơn Bắc D Tây Bắc Câu 11: Việc đắp đê ngăn lũ đồng sông Hồng để lại hệ nào? A Đất đồng chủ yếu đất bồi đắp phù sa hàng năm B Địa hình cao rìa phía tây, tây bắc, thấp dần biển C Bề mặt đồng bị chia cắt thành nhiều ô D Vào mùa cạn, nước triều lấn mạnh, nhiều diện tích bị nhiễm mặn Câu 12: Nếu từ phía Tây sang phía Đơng, qua kinh tuyến 1800 người ta phải A lùi lại ngày lịch B lùi lại C tăng thêm ngày lịch D tăng thêm Trang 29/33 - đề thi 132 Câu 13: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết bán đảo Sơn Trà nằm tỉnh(thành phố) sau đây? A Thừa Thiên – Huế B Đà Nẵng C Quảng Nam D Bình Thuận Câu 14: Ranh giới tự nhiên phân chia phần phía tây phần phía đơng Liên bang Nga A sơng Ơ-bi B sơng Ê-nít-xây C sơng Lê-na D sông Von-ga Câu 15: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 6-7, cho biết dãy núi sau không chạy theo hướng tây bắc – đông nam? A Đông Triều B Pu Đen Đinh C Hồng Liên Sơn D Trường Sơn Câu 16: Vùng phía Tây phần lãnh thổ Hoa Kì trung tâm Bắc Mĩ khơng đặc điểm sau đây? A đồng nhỏ, đất tốt ven Thái Bình Dương B dãy núi cao trung bình 1000-1500m, sườn thoải C dãy núi trẻ, xen bồn địa, cao nguyên D Tập trung nhiều kim loại màu như: vàng, đồng, bôxit… Câu 17: Tàu thuyền, máy bay nước tự hoạt động hàng hải hàng không vùng biển nước ta? A Vùng tiếp giáp lãnh hải B Nội thủy C Vùng đặc quyền kinh tế D Lãnh hải Câu 18: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang - 7, cho biết cao nguyên sau độ cao lớn Tây Nguyên? A Cao nguyên Mơ Nông B Cao nguyên Lâm Viên C Cao nguyên Đắk Lắk D Cao nguyên Di Linh Câu 19: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 4-5, cho biết đường bờ biển Việt Nam kéo dài từ đâu đến đâu? A Móng Cái – mũi Cà Mau B Hải Phòng – Kiên Giang C Quảng Ninh – Cà Mau D Móng Cái – Hà Tiên Câu 20: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi sau cao khu vực Tây Bắc? A Pu Si Lung B Khoan La San C Phanxipăng D Phu Luông Câu 21: Ở bán cầu Nam, chịu tác động lực Cơriơlit, gió Bắc bị lệch hướng trở thành A gió Đơng Bắc (hoặc Đơng Đơng Bắc, Bắc Đơng Bắc) B gió Đơng Nam (hoặc Đơng Đơng Nam, Nam Đơng Nam) C gió Tây Nam (hoặc Tây Tây Nam, Nam Tây Nam) D gió Tây Bắc (hoặc Tây Tây Bắc, Bắc Tây Bắc) Câu 22: Tài nguyên khoáng sản vùng phía Đơng Hoa Kì sở để phát triển ngành công nghiệp sau đây? A khai khống, luyện kim màu, đóng tàu B khai khống, luyện kim đen, nhiệt điện C khai khoáng, luyện kim màu, nhiệt điện D khai khống, luyện kim đen, đóng tàu Câu 23: Căn vào Atlat địa Việt Nam trang 6-7, dọc chiều dài 3260 km đường bờ biển, đoạn bờ biển khúc khuỷu nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc xây dựng cảng biển nước sâu A khu vực Đông Nam Bộ B khu vực Đồng sông Cửu Long C khu vực Nam Trung Bộ D khu vực Bắc Trung Bộ Câu 24: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, hang Sơn Đng thuộc khối núi đá vơi Kẻ Bàng (Quảng Bình) nằm vùng núi A Trường Sơn Bắc B Đông Bắc C Trường Sơn Nam D Tây Bắc Câu 25: Do nằm khu vực chịu ảnh hưởng gió mùa châu Á nên nước ta A khí hậu tạo thành hai mùa rõ rệt B tổng xạ năm lớn C nhiệt độ nước cao D hai lần Mặt Trời qua thiên đỉnh Câu 26: Tính chất nhiệt đới biển Đơng thể rõ đặc điểm sau đây? A Trong năm thủy triều biến động theo hai mùa lũ cạn B Nhiệt độ nước biển cao, trung bình năm 23 0C C Độ mặn trung bình 32 - 33‰, thay đổi theo mùa D Sóng biển mạnh vào thời kì gió mùa đơng bắc Câu 27: Vấn đề dân cư Nhà nước Liên bang Nga quan tâm A mật độ dân số thấp B thị hóa tự phát C nhiều dân tộc D dân số giảm già hóa dân số Trang 30/33 - đề thi 132 Câu 28: Đặc điểm chứng tỏ nước ta địa hình chủ yếu đồi núi thấp? A Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích B Đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích, núi cao 2000m chiếm 1% diện tích C Đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồng chiếm ¼ diện tích D Địa hình đồng đồi núi thấp 1000m chiếm tới 85% diện tích nước Câu 29: Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010-2016 (Đơn vị: Nghìn ha) Năm Lúa Ngơ Mía Bơng 2010 7.489,4 1.125,7 269,1 9,1 2014 7.816,2 1.179,0 305,0 2,8 2015 7.830,6 1.164,8 284,3 1,6 2016 7.790,4 1.152,4 274,2 1,5 (Nguồn: Niên giám thống kê 2017, Nhà xuất Thống kê, 2018) Nhận xét sau khơng diện tích gieo trồng số hàng năm nước ta giai đoạn 2010-2016? A Diện tích lúa liên tục tăng thời kì 2010-2015 B Diện tích bơng giảm nhanh C Diện tích mía tăng thời kì 2010-2014 D Diện tích ngơ liên tục tăng Câu 30: Loại gió tác động thường xuyên đến tồn lãnh thổ nước ta A gió Mậu dịch B gió mùa C gió Lào D gió địa phương Câu 31: Nguyên nhân làm cho sinh vật biển Đơng phong phú, giàu thành phần lồi? A Do nước biển độ mặn thấp B Do diện tích rộng C Do biển ấm quanh năm, nhiếu ánh sáng, giàu ơxi D Do dòng biển nóng dòng biển lạnh hoạt động Câu 32: Cho biểu đồ sau: BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Nguồn: Sách giáo khoa Địa 12 trang 50, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017) Nhận xét sau nhiệt độ, lượng mưa Thành phố Hồ Chí Minh? A Nhiệt độ trung bình tháng VII cao B Biên độ nhiệt độ năm lớn C Lượng mưa tháng I thấp D Lượng mưa tháng IX cao Câu 33: Đặc điểm sau biểu địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa? A Đồi núi thấp chiếm ưu vùng địa hình núi B Xâm thực mạnh miền đồi núi C Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sơng D Q trình phong hóa diễn mạnh mẽ, lớp vỏ phong hóa dày Câu 34: Cho biểu đồ dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015: Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Sản lượng dầu thô sản lượng điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 B Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 C Chuyển dịch cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 D Quy mô, cấu sản lượng dầu thô điện Phi-lip-pin, giai đoạn 2010 - 2015 Trang 31/33 - đề thi 132 (Nguồn: số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Câu 35: Biết diện tích Liên bang Nga 17098,3 nghìn km2, dân số thời điểm năm 2015 144,3 triệu người, mật độ dân số nước A 84 người/km B người/km2 C người/km D 84 người/km2 Câu 36: Ngành giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng vận chuyến hành khách Hoa Kì với nước giới A đường B đường biển C đường sắt D đường hàng không Câu 37: Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng ngập mặn nước ta đặc biệt Nam Bộ bị thu hẹp nhiều A khai thác gỗ, củi B phá rừng để nuôi tôm, cá C chiến tranh D cháy rừng Câu 38: Khi trường THPT Ngô Liên – Tp Bắc Giang (Việt Nam), bạn học sinh làm thi mơn Địa 15h30 ngày 12/11/2018 GMT A 22 30 ngày 13/11 năm 2018 B 22 30 ngày 12/11 năm 2018 C 08 30 ngày 11/11 năm 2018 D 08 30 ngày 12/11 năm 2018 Câu 39: Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015 Biểu đồ sai sót A tên biểu đồ B giải C trục hoành D trục tung Câu 40: Cho bảng số liệu sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOAN 2010-2015 (Đơn vị: %) Quốc gia 2012 2014 2015 Mỹ 2,2 2,4 2,6 CHND Trung Hoa 7,9 7,3 6,9 Liên bang Nga 3,5 0,7 -3,7 (Nguồn: Niên giám thống kê 2016, Nhà xuất Thống kê, 2017) Để thể tốc độ tăng trưởng GDP số quốc gia giai đoạn 2012-2015, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Miền B Đường C Kết hợp D Cột (Thí sinh sử dụng Atlat Địa Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam) HẾT -Trang 32/33 - đề thi 132 Trang 33/33 - đề thi 132 ... Nam), bạn học sinh làm thi mơn Địa lí 15 h30 ngày 12 /11 /2 018 GMT A 08 30 ngày 11 /11 năm 2 018 B 22 30 ngày 13 /11 năm 2 018 C 22 30 ngày 12 /11 năm 2 018 D 08 30 ngày 12 /11 năm 2 018 Câu 38: Cho biểu đồ... Nam), bạn học sinh làm thi mơn Địa lí 15 h30 ngày 12 /11 /2 018 GMT A 22 30 ngày 12 /11 năm 2 018 B 22 30 ngày 13 /11 năm 2 018 C 08 30 ngày 11 /11 năm 2 018 D 08 30 ngày 12 /11 năm 2 018 Câu 38: Nguyên nhân... Nam), bạn học sinh làm thi mơn Địa lí 15 h30 ngày 12 /11 /2 018 GMT A 08 30 ngày 12 /11 năm 2 018 B 08 30 ngày 11 /11 năm 2 018 C 22 30 ngày 13 /11 năm 2 018 D 22 30 ngày 12 /11 năm 2 018 Câu 38: Cho bảng số
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT ngô sĩ liên vĩnh phúc lần 1 (8 mã đề) có đáp án, đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT ngô sĩ liên vĩnh phúc lần 1 (8 mã đề) có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay