đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT nguyễn trãi thanh hóa lần 1 file word có lời giải

7 8 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:49

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃIđề thi: 169 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA (LẦN 1) BÀI THI MƠN: ĐỊA NĂM HỌC 2018-2019 Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Do tác động lực Côriôlit nên bán cầu Nam vật chuyển động từ cực xích đạo bị lệch hướng A phía xích đạo B phía bên theo hướng chuyển động C phía bên trái theo hướng chuyển động D phía bên phải theo hướng chuyển động Câu 2: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết tỉnh, thành phố sau không giáp với biển Đông? A Hải Dương B Quảng Ngãi C Phú Yên D Hà Nam Câu 3: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết nước ta tỉnh,thành phố đường biên giới chung với Lào? A 10 B 11 C 12 D 13 Câu 4: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét không chế độ nhiệt nước ta? A Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam B Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam C Nhiệt độ trung bình năm 20°C (trừ vùng núi) D Nhiệt độ trung bình năm phân hóa theo khơng gian Câu 5: Một thành tựu quan trọng đạt kinh tế LB Nga sau năm 2000 A Thanh toán xong khoản nợ nước ngoài, giá trị xuất siêu tăng B Đứng hàng đầu giới sản lượng nông nghiệp C Sản lượng ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ đứng đầu giới D Khôi phục lại vị siêu cường kinh tế Câu 6: Biển Đông trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến thành phần tự nhiên nào? A Đất đai B Khí hậu C Sơng ngòi D Địa hình Câu 7: Cho bảng số liệu sau: cấu dân số Trung Quốc phân theo thành thị nông thôn năm 2005 2014 ( đơn vị : %) Năm 2005 2014 Thành thị 37,0 54,5 Nông thôn 63,0 45,5 Nhận xét sau cấu dân số Trung Quốc phân theo thành thị nông thôn năm 2005 năm 2014 A Tỷ lệ dân nông thôn thành thị không thay đổi B Năm 2014, tỷ lệ dân thành thị dân nơng thơn C Tỷ lệ dân thành thị xu hướng tăng D Tỷ lệ dân nơng thơn xu hướng tăng Câu 8: Tây Bắc – Đơng Nam hướng A dãy núi Nam Trung Bộ B dãy núi Đông Bắc C dãy núi Tây Bắc D dãy núi Tây Bắc Nam Trung Bộ Câu 9: Tài nguyên sinh vật nước ta vô phong phú nước ta nằm A đường di lưu di cư nhiều loài động, thực vật B liền kề với vành đai sinh khống Thái Bình Dương C liền kề với vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải D vị trí tiếp giáp lục địa đại dương Câu 10: Thách thức nước ta tồn cầu hóa A cạnh tranh liệt kinh tế phát triển B tận dụng thị trường giới khu vực C tiếp cận nguồn lực giới công nghệ D tranh thủ nguồn lực bên vốn Câu 11: Ý nghĩa to lớn của vị trí địa nước ta mặt kinh tế A nằm khu vực nhạy cảm với biến động trị giới B nhiều nét tương đồng lịch sử, văn hóa-xã hội với nước khu vực C nằm ngã tư đường hàng hải khơng quốc tế D mối giao lưu lâu đời với nhiều nước khu vực Câu 12: Nguyên nhân làm cho đất đồng ven biển miền Trung đặc tính nghèo, nhiều cát, phù sa, A bị xói mòn, rửa trơi mạnh điều kiện mưa nhiều B nằm chân núi, nhận nhiều sỏi, cát trôi xuống C sông miền Trung ngắn, hẹp nghèo phù sa D biển đóng vai trò chủ yếu hình thành đồng Câu 13: Cho BSL: Nhiệt độ lượng mưa trung bình tháng Hà Nội Tháng 10 11 12 Nhiệt độ ( C) 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Lượng mưa (mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 230,9 288,2 318 265,4 130,7 43,4 23,4 Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp thể nhiệt độ lượng mưa trung bình Hà Nội A Biểu đồ cột đường B Biểu đồ đường C Biểu đồ cột nhóm D Biểu đồ cột Câu 14: Về mặt tự nhiên ranh giới phân chia địa hình lãnh thổ nước Nga thành hai phần Đơng Tây A dãy núi Uran B sông Ê-nit-xây C sơng Ơbi D sơng Lê-na Câu 15: Nền kinh tế Nhật Bản bị suy giảm năm thập kỉ 70 A ảnh hưởng thị trường giới giá sản phẩm B ảnh hưởng khủng hoảng dầu mỏ C tăng trưởng nóng kinh tế “bong bóng” D cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên Câu 16: Thành phần dân cư số lượng đứng đầu Hoa nguồn gốc từ A Châu Âu B Mĩ La tinh C Châu Á D Châu Phi Câu 17: Điểm sau không với Biển Đông? A Là biển tương đối kín B Phần Đơng Đơng Nam vòng cung đảo C Phía Bắc phía Tây lục địa D Nằm vùng nhiệt đới khô Câu 18: Lợi quan trọng HOA KÌ phát triển kinh tế – xã hội? A Nằm trung tâm Bắc Mĩ, tiếp giáp với hai đại dương lớn B Nằm bán cầu Tây C Tiếp giáp với Ca-na-đa D Tiếp giáp với khu vực Mĩ La tinh Câu 19: Nhật Bản quần đảo lớn? A quần đảo B quần đảo C quần đảo D quần đảo Câu 20: Trong học tập, đồ phương tiện để học sinh A xác định vị trí phận lãnh thổ học B học tập, rèn luyện kĩ địa C thư giãn sau học xong D học thay sách giáo khoa Câu 21: Phần ngầm biển lòng đất đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng lãnh hải bờ rìa lục địa, độ sâu khoảng 200m nữa, Nhà nước ta chủ quyền hồn tồn mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ quản tài nguyên thiên nhiên, gọi A lãnh hải B vùng đặc quyền kinh tế C thềm lục địa D vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 22: Cho bảng số liệu sau: SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á-NĂM 2003 Stt Khu vực Số khách du lịch đến Chi tiêu khách du lịch ( Nghìn lượt người ) ( Triệu USD ) Đông Á 67 230 70 594 Đông Nam Á 38 468 18 356 Tây Nam Á 41 394 18 419 Tính bình qn lượt khách du lịch chi hết USD khu vực Đông Nam Á? A 477 USD/ người B 357 USD/ người C 377 USD/ người D 455 USD/ người Câu 23: Con đường tơ lụa qua khu vực A Mĩ La Tinh B Trung Á C Bắc Mĩ D Bắc Phi Câu 24: Quốc gia khu vực Tây Nam Á trữ lượng dầu mỏ lớn nhất? A I- rắc B – oét C Arâp- Xê út D I-ran Câu 25: Đặc điểm sau khơng với cấu trúc địa hình Việt Nam? A Cấu trúc cổ vận động Tân kiến tạo làm trẻ lại B phân bậc theo độ cao C Thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam D Địa hình núi cao chiếm diện tích lớn Câu 26: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang 13, cho biết đèo Hải Vân thuộc dãy núi nào? A Hoàng Liên Sơn B Bạch Mã C Hoành Sơn D Trường Sơn Bắc Câu 27: Xu sau không thuộc đường lối Đổi nước ta khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)? A Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa B Đẩy mạnh kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung C Tăng cường giao lưu hợp tác với nước giới D Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội Câu 28: Đặc điểm sau khơng với địa hình Việt Nam? A Địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích B Cấu trúc địa hình đa dạng C Địa hình vùng nhiệt đới khơ hạn D Địa hình chịu tác động mạnh mẽ người Câu 29: Cho bảng số liệu sau: cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước năm 2014 (đơn vị: %) Khu vực kinh tế Nhóm nước Khu vực I Khu vực II Khu vực III Phát triển 1,6 22,3 76,1 Đang phát triển 19,8 35,2 45,0 (Nguồn: Ngân hàng giới) Nhận xét sau với cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nhóm nước? A Nhóm nước phát triển tỉ trọng khu vực I lớn cấu GDP B Nhóm nước phát triển tỉ trọng khu vực II lớn cấu GDP C Nhóm nước phát triển tỉ trọng khu vực III thấp nhóm nước phát triển D Nhóm nước phát triển tỉ trọng khu vực II cao nhóm nước phát triển Câu 30: Loại mơi trường phụ thuộc chặt chẽ vào tồn phát triển người A môi trường nhân tạo B môi trường tự nhiên C môi trường xã hội D mơi trường địa Câu 31: Loại thực phẩm cung cấp đạm bổ dưỡng cho người mà không gây béo phì A thịt trâu, bò B thịt lợn, cừu C trứng, sữa D tôm, cua, cá… Câu 32: Bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình tháng năm thành phố Vũng Tàu (°C) 10 11 12 Tháng TP Vũng Tàu 26 27 28 30 29 29 28 28 28 28 28 27 Nhiệt độ trung bình năm thành phố Vũng Tàu (°C) là: A 28 B C 29 D 27 Câu 33: Khi nhiệt độ tăng dẫn đến khí áp A giảm nhiệt độ tăng lên chưa đạt đến 30oC B không tăng, không giảm C tăng lên D giảm Câu 34: Vấn đề hệ trọng chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển nước ta khơng phải A sử dụng hợp nguồn lợi thiên nhiên biển B phòng chống nhiễm mơi trường biển C tăng cường khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ D thực biện pháp phòng tránh thiên tai Câu 35: Căn vào Atlat Địa Việt Nam trang – 5, cho biết quốc gia ven biển Đông? A Sáu B Bảy C Tám D Chín Câu 36: Để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội miền núi sở hạ tầng cần ý A mở rộng diện tích trồng rừng B cung cấp nhiều lao động lương thực, thực phẩm C xây dựng mạng lưới y tế, giáo dục D phát triển nhanh tuyến giao thông vận tải Câu 37: Cho biểu đồ sau: 13 20 27 65 Năm 1950 67 Chú giải Nhóm người từ 0-14 tuổi Năm 2011 Nhóm người từ 15- 64 tuổi Nhóm người từ 65 tuổi trở lên Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Tốc độ tăng trưởng nhóm người theo độ tuổi Hoa Kì thời gian 1950 - 2011 B Tình hình nhóm người theo độ tuổi Hoa Kì thời gian 1950 - 2011 C Số dân phân theo nhóm tuổi Hoanăm 1950 2011 D cấu dân số phân theo nhóm tuổi Hoanăm 1950 2011 Câu 38: Sơng chiều dài lớn giới A sông Missisipi B sông Trường Giang C sông Nin D sông Amadôn Câu 39: Nằm ngã tư đường hàng hải hàng khơng, nên nước ta điều kiện thuận lợi để A chung sống hòa bình với nước B giao lưu với nước C phát triển nhanh nước khác D trở thành trung tâm khu vực Câu 40: Loại tài nguyên sau khơng thể phục hồi được? A Đất B Khống sản C Rừng D Nước - HẾT ĐÁP ÁN 1-C 2-D 3-A 4-B 5-A 6-B 7-C 8-C 9-A 10-A 11-C 12-D 13-A 14-B 15-B 16-A 17-D 18-A 19-D 20-B 21-C 22-A 23-B 24-C 25-D 26-B 27-B 28-C 29-C 30-A 31-D 32-A 33-D 34-C 35-D 36-D 37-D 38-C 39-B 40-B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: D Câu 3: A Câu 4: B Câu 5: A - Sau cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917), Liên Bang Xô viết thành lập, LB Nga thành viên đóng vai trò việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc - Tỉ trọng số sản phẩm công nông nghiệp LB Nga (cuối thập niên 80 TK XX) chiếm 50% đến 90% Liên Xô * Những thành tựu mà LB Nga đạt sau năm 2000: - Sản lượng ngành kinh tế tăng - Dự trữ ngoại tệ lớn thứ tư giới (năm 2005) - Đã tốn xong khoản nợ nước ngồi từ thời kì Xơ viết, đời sống nhân dân ngày cải thiện - Giá trị xuất siêu ngày tăng Dự trữ ngoại tệ đứng thứ tư giới Câu 6: B - Biển Đông làm tăng độ ẩm khối khí qua biển, mang lại cho nước ta lượng mưa độ ẩm lớn, đồng thời làm giảm tính chất khắc nghiệt thời tiết lạnh khơ mùa đơng làm dịu bớt thời tiết nóng mùa hạ - Nhờ Biển Đơng, khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính khí hậu hải dương nên điều hòa Câu 19: D Nhật Bản quần đảo lớn Câu 20: B Bản đồ phương tiện để học sinh học tập rèn luyện kĩ địa lớp, nhà trả lời phần lớn câu hỏ kiểm tra Địa Câu 21: C Phần ngầm biển lòng đất đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng lãnh hải bờ ngồi rìa lục địa, độ sâu khoảng 200m nữa, Nhà nước ta chủ quyền hồn tồn mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ quản tài nguyên thiên nhiên, gọi thềm lục địa Câu 22: A Áp dụng cơng thức Chi tiêu trung bình mồi lượt khách du lịch = tồng số tiền chi tiêu / số khách du lịch Chi tiêu trung bình lượt khách du lịch Đông Nam Á = 18356 / 38 468 = 0,477176 triệu USD = 477176 USD Câu 23: B Khu vực “ Con đường tơ lụa” qua Trung Á (sgk Địa 11 trang 30) Câu 24: C Quốc gia Arâp- Xê út khu vực Tây Nam Á trữ lượng dầu mỏ lớn Câu 25: D Câu 26: B Câu 27: B Câu 28: C Câu 29: C Câu 30: A Loại môi trường phụ thuộc chặt chẽ vào tồn phát triển người môi trường nhân tạo Câu 31: D Loại thực phẩm cung cấp đạm bổ dưỡng cho người mà khơng gây béo phì tơm, cua, cá… Câu 32: A Câu 33: D Khí áp sức nén khơng khí xuống bề mặt Trái Đất Tùy theo tình trạng khơng khí ( co lại hay nở ra) tỉ trọng khác nhau, áp khác từ hình thành nên đai áp cao áp thấp Câu 34: C Vấn đề hệ trọng chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển nước ta không bao gồm tăng cường khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ chiến lược khai thác khai thác tồng hợp, phát triển kinh tế biển nước ta phải tránh khai thác mức nguồn lợi ven bò (sgk Địa 12 trang 193) Chú ý: câu hỏi phủ định - chọn vấn đề không Câu 35: D Câu 36: D Câu 37: D Câu 38: C Sơng chiều dài lớn giới sông Nin Câu 39: B Nằm ngã tư đường hàng hải hàng không, nên nước ta điều kiện thuận lợi để giao lưu với nước Câu 40: B Nói chung khống sản ( khai thác từ lòng đất ) => Loại tài ngun khống sản khơng thể phục hồi ... gian 19 50 - 2 011 B Tình hình nhóm người theo độ tuổi Hoa Kì thời gian 19 50 - 2 011 C Số dân phân theo nhóm tuổi Hoa Kì năm 19 50 2 011 D Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi Hoa Kì năm 19 50 2 011 Câu... - HẾT ĐÁP ÁN 1- C 2-D 3-A 4-B 5-A 6-B 7-C 8-C 9-A 10 -A 11 -C 12 -D 13 -A 14 -B 15 -B 16 -A 17 -D 18 -A 19 -D 20-B 21- C 22-A 23-B 24-C 25-D 26-B 27-B 28-C 29-C 30-A 31- D 32-A 33-D 34-C 35-D 36-D... đồng Câu 13 : Cho BSL: Nhiệt độ lượng mưa trung bình tháng Hà Nội Tháng 10 11 12 Nhiệt độ ( C) 16 ,4 17 ,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21, 4 18 ,2 Lượng mưa (mm) 18 ,6 26,2 43,8 90 ,1 188,5
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT nguyễn trãi thanh hóa lần 1 file word có lời giải, đề thi thử THPTQG năm 2019 địa lí THPT nguyễn trãi thanh hóa lần 1 file word có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay