1 8 4 mo ta cong viec tho phu

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:17

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC THỢ PHỤ Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Xưởng sản xuất Thợ phụ XSX-TPh Tổ trưởng sản xuất Nhiệm vụ, quyền hạn: - Thưc công đoạn theo phân công Tổ trưởng Thực theo hướng dẫn kỹ thuật kỹ thuật chuyền Cắt gọt chi tiết lấy dấu theo rập Phòng Kỹ thuật - Cơng nghệ, khơng hiểu phải đề nghị nhân viên kỹ thuật hướng dẫn Ui ép keo chi tiết Cắt bán thành phẩm Loại thành phẩm lỗi, để gọn thành bó theo size màu Tiêu chuẩn: - Kiến thức: lao động phổ thông, học vấn lớp Kỹ năng: biết nhận có khả cắt gọt bán thành phẩm Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với thành viên công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 8 4 mo ta cong viec tho phu , 1 8 4 mo ta cong viec tho phu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay