1 8 3 mo ta cong viec cong nhan san xuat

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:17

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Xưởng sản xuất Công nhân sản xuất XSX-CN Tổ trưởng sản xuất Nhiệm vụ, quyền hạn: - Thưc công đoạn theo phân công Tổ trưởng Thực theo hướng dẫn kỹ thuật kỹ thuật chuyền Vệ sinh máy vào buổi sáng trước vào làm việc Mở máy/Khởi động máy đến lần, phát máy bị hư báo cho Tổ bảo trì sửa chữa, tuyệt đối không tự sửa chữa Thường xuyên kiểm tra dầu máy/ngày Kiểm tra dụng cụ bảo hộ lao động dây cudoa, bảo hiểm kim Khi nhận máy, người ngồi máy phải kiểm tra xem máy có bảo hiểm dây cu doa bảo hiểm kim không Trường hợp phát thấy máy khơng có bảo hiểm dây cudoa bảo hiểm kim phải báo cho Tổ bảo trì lắp đặt Trong sử dụng máy, tuyệt đối chấp hành theo hướng dẫn Tổ bảo trì, Tổ trưởng Nhân viên Kỹ thuật Khi làm việc, phải vị trí, cơng đoạn tổ trưởng xếp, ý việc hướng dẫn kỹ thuật kỹ thuật Thường xuyên theo dõi số lượng hàng, báo cáo cho Tổ trưởng Khi phát dạng lỗi phải báo cho Tổ trưởng, Kỹ thuật giải Tắt máy, tắt điện, vệ sinh máy nghỉ ca Tiêu chuẩn: - Kiến thức: lao động phổ thông, học vấn lớp Kỹ năng: có khả làm loại sản phẩm Cơng ty, Có kinh nghiệm làm việc năm xí nghiệp sản xuất Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với thành viên cơng ty, có tính kỷ luật tác phong công nghiệp cao
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 8 3 mo ta cong viec cong nhan san xuat , 1 8 3 mo ta cong viec cong nhan san xuat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay