1 8 2 mo ta cong viec to truong san xuat

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:17

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Xưởng sản xuất Tổ trưởng sản xuất XSX-TT Quản đốc phân xưởng Nhiệm vụ, quyền hạn: - Chịu trách nhiệm trước Quản đốc xưởng việc nhận tổ chức thực hoàn thành kế - hoạch giao Chịu trách nhiệm sử dụng lao động đảm bảo: công việc, đủ lực ,và công để cơng nhân có mức thu nhập hợp lý Quản lý sử dụng thiết bị giao Nhận kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng bán thành phẩm, phụ liệu vật tư khác phục vụ cho sản xuất, chịụ trách giao nộp đầy đủ kịp thời sản phẩm hàng hóa giao Phải chiu trach nhiệm đến cuối sản phẩm chuyền làm ra, giao nộp đày đủ sản phẩm theo kế hoạch cho phận hoàn thành Báo cáo sản lượng nhận bán thành phẩm, chuyền, nhập hồn thành cho giám đốc xí nghiệp Trước đưa mã hàng vào sản xuất Phòng KTCN, Quản đốc, Tổ trưởng phải nghiên cứu kỹ mẫu đối, qui trình lắp ráp, qui cách đường mẫu phải hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, bảng màu Phòng KTCN đưa Phải chuẩn bị thiết bị, cữ phá lắp cho mã hàng Bán thành phẩm nhận trước đưa vào sản xuất phải kiểm tra đầy đủ, phát có sai sót phải báo lại cho Quản đốc Bộ phận liên quan xử lý Tổ trưởng phải vào khả lao động, tay nghề cơng nhân để bố trí cơng việc cơng đoạn dựa thiết kế chuyền Phòng KTCN Kiểm tra sản phẩm so với áo mẫu tiêu chuẩn kỹ thuật Phổ biến nhiệm vụ người yêu cầu kỹ thuật công đoạn mà công nhân chịu trách nhiệm Thường xuyên kiểm tra cơng đoạn khó Điều phối bán thành phẩm từ Bộ phận sang Bộ phận khác thường xuyên theo dõi tiến độ công đoạn để kịp thời điều chỉnh lại Bộ phận bị ùn tắc hết việc làm Cùng kỹ thuật hướng dẫn giải cố phát sinh q trình sản xuất ráp lộn cỡ vóc, lẹm hụt, khác màu… Đôn đốc nhân viên KCS kiểm tra công đoạn hàng lên kiểm tra 100% kỹ thuật phụ liệu nhãn chính, nhãn thành phần, vệ sinh cơng nghiệp Tổ trưởng phải trực tiếp đôn đốc kiểm tra giám sát trình sản xuất chịu trách nhiệm trước Quản đốc xưởng Tiêu chuẩn: - Có 12/12 LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: - Có kinh nghiệm làm tổ trưởng may năm, có khả sử dụng loại máy may, khả xử lý tình kỹ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 8 2 mo ta cong viec to truong san xuat , 1 8 2 mo ta cong viec to truong san xuat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay