1 8 1 mo ta cong viec quan doc

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:17

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Xưởng sản xuất Quản đốc phân xưởng XSX-QĐ Giám đốc xí nghiệp Nhiệm vụ, quyền hạn: - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc xí nghiệp cơng tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, suất trước Giám đốc nhà máy Chịu trách nhiệm thực tốt nội qui nhà máy, công ty công tác quản lý lao động, quản lý tài sản quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp Chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan xí nghiệp, thực chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng Tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ xưởng theo qui định Giám đốc nhà máy, kịp thời nhanh chóng qui trình, qui định Xây dựng đề án phát triển, phương án hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ xưởng Tổ chức thực kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất phương án đạo, uốn nắn sai lệch không phù hợp Tổng kết đánh giá kết hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn xưởng Tổ chức thực việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp kỷ thuật nghiệp vụ theo yêu cầu khách hàng Phối hợp công tác với phận khác xí nghiệp q trình hoạt động Hướng dẫn, giám sát cho CBCNV trực thuộc qui trình sản xuất, kế hoạch kiểm sốt q trình, hướng dẫn truy tìm sản phẩm thuộc hệ thống ISO 9000 Tiêu chuẩn: - Tốt nghiệp phổ thông trung học Biết vi tính văn phòng, anh văn giao tiếp Có kinh nghiệm kỹ thuật nghành may ,đã làm quản đốc xưởng may tương đương năm
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 8 1 mo ta cong viec quan doc , 1 8 1 mo ta cong viec quan doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay