1 7 3 mo ta cong viec nhan vien lam mau

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:17

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN LÀM MẪU Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Kỹ thuật sản xuất Nhân viên kỹ thuật PKT-NV Trưởng phòng kỹ thuật Nhiệm vụ, quyền hạn: - Làm mẫu hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thụât sản xuất Đề nghị thay đổi điểm khơng hợp lý rập, thay đổi trình tự lắp ráp để sản phẩm làm xong hạn chế tối đa sai phạm thao tác thừa Chịu trách nhiệm làm kiểm tra hồn chỉnh sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu khách Nhận lệnh làm mẫu Nhận tài liệu kỹ thuật, sản phẩm mẫu, màu cũ khách hàng Nhận hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật từ phận kỹ thuật Làm mẫu đối Kiểm tra đường lắp ráp cho hồn chỉnh Hướng dẫn cơng nhân làm bảng gá lắp theo mẫu duệt Hướng dẫn cơng nhân làm cơng đoạn theo qui trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật Kiểm tra thông số chi tiết sản phẩm Phối hợp tổ trưởng sản xuất KCS kiểm tra (thông số, nguyên phụ liệu, hình dáng …) sản phẩm hồn chỉnh chuyền Thường xuyên kiểm tra phát đề xuất biện pháp xử lý hàng bị hư hỏng Thẩm tra xác nhận việc thực giải pháp khuyết tật sản phẩm khắc phục Chuyển mẫu cho Phòng Quản lý chất lượng kiểm tra chất lượng trước chuyển cho khách hàng duyệt mẫu Tiêu chuẩn: - Phải biết lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối Biết cách tham khảo tài liệu kỹ thuật để làm mẫu đảm bảo chi tiết phải thông số yêu cầu Phải có ý thức làm việc tập thể nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất Văn hoá: 12/12
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 7 3 mo ta cong viec nhan vien lam mau , 1 7 3 mo ta cong viec nhan vien lam mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay