1 7 2 mo ta cong viec nhan vien ky thuat

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:17

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Kỹ thuật sản xuất Nhân viên kỹ thuật PKT-NV Trưởng phòng kỹ thuật Nhiệm vụ, quyền hạn: - Lập bước công việc xác định thời gian cho công đoạn sản phẩm mã hàng Dự trù trang thiết bị mã hàng sản xuất Theo dõi bước công việc mã hàng để kịp thời điều chỉnh sản xuất Thống thời gian chuẩn với Ban quản lý phân xưởng Lập bảng thống kê mã hàng thực cho phận tháng, báo cho phận tài vụ lên bảng lương sản phẩm cho mã hàng Nhận bảng thống kê lương từ phận tài vụ kèm theo bảng qui trình thống phân xuống phận sản xuất Lập báo cáo định mức thời gian chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho trưởng phòng sau mã hàng thực Đề xuất điều chỉnh công đoạn thấy không hợp lý Đề xuát điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân mức bình quân Đề nghị loại bỏ thao tác thừa Lập đơn giá mã hàng trình Phó Giám đốc kỹ thuật duyệt Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật, nghiên cứu sản phẩm mẫu, góp ý khách hàng Viết qui trình, thiết bị dùng cho cơng đoạn Tính thời gian cho cơng đoạn (theo bấm thời gian) Kiểm tra bảng nhập cơng đoạn Tính xuất cho công đoạn sản xuất giờ,năng suất bình qn cho lao động, chuyền Tính tổng số thiết bị cần dùng cho đơn hàng (cho chuyền) Tính loại gá lắp dùng cho đơn hàng (cho chuyền) Lập sơ đồ chuyền Giao chi tiêu sản xuất theo qui trình Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, theo dõi nguyên phụ liệu nhập kho để lấy mẫu vật Thống kê tất nguyên phụ liệu cần dùng Sắp xếp mẫu theo thứ tự từ nguyên liệu đến phụ liệu tránh gây nhầm lẩn Lập bảng phối chi tiết sản phẩm minh hoạ ràng vị trí đánh số Được quyền liên hệ làm việc yêu cầu khách hàng xác định phát nguyên phụ liệu nhập kho sản xuất khác biệt với tài liệu kỹ thuật qui định Yêu cầu khách hàng duyệt bảng màu trước sản xuất Kiểm tra định mức Phòng KH đưa xuống phản hồi định mức không Tiêu chuẩn: LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: - Phải biết lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm từ khâu đầu đến khâu cuối Biết cách tham khảo tài liệu kỹ thuật để làm mẫu đảm bảo chi tiết phải thơng số u cầu Phải có ý thức làm việc tập thể nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất Văn hoá trung cấp trở lên
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 7 2 mo ta cong viec nhan vien ky thuat , 1 7 2 mo ta cong viec nhan vien ky thuat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay