1 6 3 mo ta cong viec nhan vien thong ke

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:17

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỐNG Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kế Hoạch Nhân viên Thống PKH-NVTK Trưởng phòng KH Nhiệm vụ, quyền hạn: - Quản lý cơng tác thống sản xuất tồn cơng ty Hỗ trợ Trưởng phòng việc theo dõi đơn đốc tiến độ sản xuất giao hàng Thực cơng việc khác theo uỷ quyền Trưởng phòng Tổng hợp, theo dõi số lượng sản xuất, báo cáo cơng việc cho Trưởng phòng Làm packing list Làm lịch xuất hàng Tiêu chuẩn: - Tốt nghiệp Trung cấp thống tương đương, Anh văn B, vi tính văn phòng B Có kinh nghiệm năm vị trí tương đương, có khả sử dụng tiếng Anh cho công việc, sử dụng vi tính văn phòng thành thạo
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 6 3 mo ta cong viec nhan vien thong ke , 1 6 3 mo ta cong viec nhan vien thong ke

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay