1 6 1 mo ta cong viec truong phong ke hoach

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:17

LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page of Document name: TẢ CƠNG VIỆC TRƯỞNG PHỊNG KẾ HOẠCH Bộ phận Chức danh Mã công việc Cán quản lý trực tiếp Phòng Kế Hoạch Trưởng phòng KH PKH-TP Giám đốc Nhiệm vụ, quyền hạn: - - Giao tiếp khách hàng, liên hệ với sở bên tiếp thị khai thác thị trường, nghiên cứu thị trường chọn khách hàng kỳ hợp đồng, quảng bá liên hệ với đơn vị nước qui hoạt động sản xấut kinh doanh Công ty nhằm đảm bảo nguồn hàng sản xuất ổn định cho Công ty Cố vấn cho BGĐ việc chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quí, năm; lập kế hoạch tổng cho nhóm nhân viên kế hoạch thực Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất Cùng nhân viên kế hoạch tiếp khách hàng, nhận tài liệu kỹ thuật, chuyển giao tài liệu kỹ thuật cho nhân viên thực Kiểm tra đôn đốc việc thực cân đối sản xuất mã hàng Xử lý thông tin từ Xí nghiệp Liên kết với phòng ban nghiệp vụ thực kế hoạch sản xuất Kiểm tra, đôn đốc phận, nhân viên thực công việc giao Thường xuyên phối hợp với Trưởng phận khác bàn bạc, phối hợp để thực tốt công việc giao Thường xuyên liên lạc với khách hàng để giải trở ngại trình kinh doanh Phân cơng cơng việc phù hợp với lực nhân viên Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại khách hàng, đo lường thoả mãn khách hàng nhân viên trực thuộc Báo cáo cho Giám đốc tiến độ sản xuất, tính hình sản xuất, kết việc thực sản xuất kinh doanh cho Giám đốc Báo cáo vấn đề không thực cho Giám đốc Công ty giải Tham gia xây dựng Hệ thống quản lý tồn cơng ty … Giám sát việc lý hợp đồng thu hồi công nợ khách hàng công ty Thực công việc khác theo yêu cầu Giám đốc công ty Tiêu chuẩn: - Tốt nghiệp đại học nghành kinh tế, kỹ thuật, Anh văn C, vi tính văn phòng B - Có kinh nghiệm quản lý sản xuất năm trở lên có năm vị trí tương đương, có khả nói, viết thành thạo tiếng Anh, sử dụng ví tính văn phòng thành thạo
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 6 1 mo ta cong viec truong phong ke hoach , 1 6 1 mo ta cong viec truong phong ke hoach

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay