1 5 9 mo ta cong viec nghiep vu thue

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:16

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : : 1.0 : : Page of Document name: TẢ CƠNG VIỆC KẾ TỐN NGHIỆP VỤ THUẾ I/ Thơng tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích cơng việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: Trực tiếp làm việc quan thuế có phát sinh Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu sở Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu toàn Cty ,phân loại theothuế suất Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu khấu trừ Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế Cty Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế sở báo cáo với toán Lập hồ sơ ưu đãi dự án đầu tư , đăng ký đơn vị phát sinh điều chỉnh giảm có phát sinh Lập hồ sơ hồn thuế có phát sinh 10 Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị sở) 11 Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát loại hóa đơn khơng hợp pháp thơng báo đến sở có liên quan 12 Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế sở ,toàn Cty LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 1.0 : : Page of Document name: 13 Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế 14 Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư ùtự số khơng để thất thốt, hư hỏng 15 Kiểm tra đối chiếu biên trả ,nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời có phát sinh 16 Cập nhật kịp thời thông tin Luật thuế ,soạn thông báo nghiệp vụ qui định Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cty để sở biết thực 17 Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách 18 Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật 19 Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao ký nhận) 20 Theo dõi tình hình giao nhận hố đơn đơn vị sở 21 Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ 22 Cập nhật lập giấy báo công nợ đơn vị sở IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ Đại học kinh tế Am hiểu Luật thuế GTGT ,các thông tư ,văn hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 5 9 mo ta cong viec nghiep vu thue , 1 5 9 mo ta cong viec nghiep vu thue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay