1 5 7 mo ta cong viec ke toan kho

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:16

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : : 1.0 : : Page of Document name: TẢ CƠNG VIỆC KẾ TỐN KHO I/ Thơng tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích cơng việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hố đơn bán hàng khai thuế đầu vào đầu Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ Theo dõi công nợ, lập biên xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc có u cầu), nộp PKT-TV Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất chuyển cho phận liên quan Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn Kiểm soát nhập xuất tồn kho Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho thủ kho, hàng hoá vật tư kho xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ qui định công ty Đối chiếu số liệu nhập xuất thủ kho kế toán Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho thủ kho, bên giao, bên nhận hàng nhập xuất có giá trị lớn có yêu cầu cấp có thẩm quyền Tham gia cơng tác kiểm định kỳ (hoặc đột xuất) Chịu trách nhiệm lập biên kiểm kê, biên đề xuất xử lý có chênh lệch sổ sách thực tế, nộp PKT-TV 10 Nộp chứng từ báo cáo kế toán theo qui định IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ: Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page Document name: Hiểu biết nghiệp vụ kế toán, chế độ kế tốn Cần mẫn , có trách nhiệm với cơng việc Thi hành nghiệp vụ xác qui định Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế tốn) : : 1.0 : : Page of
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 5 7 mo ta cong viec ke toan kho , 1 5 7 mo ta cong viec ke toan kho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay