1 5 2 mo ta cong viec ke toan truong

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2018, 21:16

LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : : 1.0 : : Page of Document name: TẢ CƠNG VIỆC KẾ TỐN TRƯỞNG I/ Thơng tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích cơng việc Chịu trách nhiệm báo cáo tài cơng ty III/ Nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoạt động vận doanh Cty, sở không ngừng cải tiến tổ chức máy tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống Thiết lập đầy đủ gửi hạn báo cáo kế toán, thống toán theo qui định Nhà nước Điều lệ Công ty Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, trì đổi theo hướng hiệu nghiệp vụ kế toán quản trị Tổ chức phổ biến hướng dẫn thi hành kịp thời chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán Nhà nước ban hành cho cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế tốn viên Cơng ty Thực quản lý hoạt động ngân sách doanh nghiệp Hoạch định đưa định tài chánh ngắn hạn IV/ Tiêu chuẩn: LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 1.0 : : Page of Document name: Trình độ học vấn Trình độ chun mơn Trình độ ngoại ngữ Kinh nghiệm thực tế Yêu cầu khác Tốt nghiệp Đại học Kế toán, tài chính, quản trị Tiếng Anh - Trình độ C trở lên 02 năm Am hiểu lĩnh vực quản trị, ngoại giao Giỏi lĩnh vực kế toán, tài chính, thống
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 5 2 mo ta cong viec ke toan truong , 1 5 2 mo ta cong viec ke toan truong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay